هرچه مرتبط است با ‘قند’


شکل گروه قند به …

قندی ها در بازار مورد توجه هستند...

در گروه قند با این که …

خبر کوتاه بود و نرخ شکر افزایش یافت و چه جالب که...

در گروه قند باید …

در بازار به این گروه کمی توجه ها بیشتر شده...

در گروه قند نیز …

در این گروه گویا زمزمه های افزایش نرخ جدی شده...

شرایط گروه قند در این …

در این گروه قثابت با خبرهای فروش دارایی مواجه شده...

در گروه قند این بار …

در این گروه قزوین این بار گزارش داده...

باز هم گروه قند …

گزارش های اخیر گروه نشان میدهد موجودی ها...

در گروه قند با این …

گزارش اولیه برخی قندی ها حاکی از ان است که...

در گروه قند با خبر …

این گروه تقریبا با فشار عرضه در این نرخ ها...

نگاه ها به گروه قند …

هنوز روی تحلیل قبل خود هستیم و معتقدیم...

گروه قند با این که …

کم کم بازار به همان حرف میرسد که...

در گروه قند نیز …

بارها در مورد این گروه نوشتیم و به نظر...

در گروه قند شاهد …

در این گروه قند اصفهان گزارش خوبی را ...

در گروه قند با این …

هگمتان در مجمع ۹۰۰ ریال تقسیم کرد و حالا ...

در گروه قند امروز …

رکورد افزایش سرمایه ها با قشرین شکسته شده...

گروه قند با این که …

پیش ازاین یک باردیگر هم در مورد گروه قند ...

در گروه قند به این …

دراین گروه گزارش های خوب کم نیست...

در نماد های گروه قند …

به نظر یکی از گروه هایی که می تواند بازی خوبی...

در گروه قند گزارش هایی که …

گزارش های این گروه جالب است و ...

بازی گروه قند به این …

دراین گروه گزارش های خوبی را داریم ...

در گروه قند با …

در گروه قند امروز تحلیل قند قزوین هم....

در گروه قند با این …

بازار در گروه قند کمی هوشیار تر و علاقه مند تر...

همچنان گروه قند …

همچنان معتقدیم بازار کمی گرایش به سمت گروه....

بازهم این گروه با …

دیروز هم در مورد گروه قند صحبت شد بازهم ...

در گروه قند با این …

فضا در گروه قند با رشد اخیر به نظر شاید...

بازی گروه قند با …

در گروه قند به نوعی گویی جو خبر افزایش نرخ شکر

در گروه قند نیز …

در گروه قند بازی نوسانی آغاز شده ...

در گروه قند به این …

در بازار به نظر نرخ ها طوری است که...

فضای گروه قند با این …

در این گروه کم کم رشد قیمت نیز نهایی می شود...

بازهم گروه قند …

زمزمه هایی از افزایش اندک نرخ در قندی هاشنیده می شود که...

چرا تحولات گروه قند …

دیروز و دیشب در صحبت های رئیس جمهور به طور تلویحی...

گروه قند در این فضا …

این نماد های قندی را باید بیشتر زیر نظرداشت...

در گروه قند نیز …

در گروه قند قپیرا را باید زیر نظر داشت ...

در گروه قند نیز …

امروز گروه قند با خبرهای خاص می تواند...

در گروه قند باید اذعان داشت …

در این گروه واقعا شرایط بنیادی بد نیست و...

در گروه قند به نظر …

به نظر گروه قند نیز با توجه به مطالبات از دولت...

گروه قند با این زمزمه ها …

تحولات حرکت به سمت گروه های دیگر...

در گروه قند با این که …

در این گروه تقریباً همه یک بار تعدیل زدند ولی...

در گروه قند بازی …

دولت برای شرکت های کالای اساسی کمی...

در گروه قند نیز …

در این گروه به نظر بازار کمی حواسش...

در قند ها قصفها …

در این سهم در قیمت های ۸۳۰۰ و ۸۳۵۰ ریال به...

در گروه قند به این …

قیمت جهانی قند و شکر را ببنید ...

فضای گروه قند در …

این گروه دیروز مورد توجه بود و به نظر از نظر بنیادی...

گروه قند با این که …

در بازار گروه قند را بارها گفتیم که می تواند...

گروه قند را با …

نمیخواهیم اذعان کنیم اولین بودیم که گفتیم...

و بازهم گروه قند …

در گروه قند بارها شده و هر روز هم...

در گروه قند به این …

روزی نبوده که در مورد گروه قند صحبت نکنیم ...

در گروه قند با این …

در این گروه شرایط بسیار خوب است...

بازهم گروه قند به این …

دیروزبازهم شاهد تعدیل ۱۱% این باردر...

در گروه قند بازهم باید …

تازه بازار روی این گروه کمی بهتر شده است...

در گروه قند این دو نماد …

در این گروه دیروز در مورد قپیرا صحبت شد که...

روزهای خوب گروه قند …

در مورد گروه قند اوضاع کمی خاص است و نمی شود...

در گروه قند …

تقریبا هر روز از این گروه صحبت شد...

در گروه قند با این که …

در این گروه بارها و بارها صحبت کردیم بارها گفتیم...

در گروه قند با این

در گروه قند به نظر یکی از گروه هایی است که...

در گروه قند به این

امروز بازار کم کم روی گروه قند با این نرخ دلار ...

در گروه قند این دو سهم باید

گروه قند فعلا ماخوذ به حیاست ولی ...

و بازهم گروه قند

در این گروه ۳ سهم گزارش دادند که هر سه...

در گروه قند با این

برخی گزارش های ماهانه گزارش های خوبی است...

در گروه قند با این

در گروه قند برخی گزارش های ماهانه گزارش های...

در گروه قند با این

در گروه قند برخی گزارش های ماهانه گزارش های خوبی...

در گروه قند بازهم …

در این گروه قزوین تعدیل خوبی را راهی بازار ...

در گروه قند بازهم …

در این گروه قزوین تعدیل خوبی را ...

در گروه قند بازهم …

بازار به این گروه بی اعتا شده ولی ...

در گروه قند هم …

به نظر کم کم بازار به سمت این گروه جذب می شود...

در این چند نماد گروه قند …

بارها و بارها روی یک سهم تاکید شد...

نگاهی به شاخص گروه قند


در گروه قند …

در مورد این گروه خبری از شفاف سازی نرخ ۸% نبود ...

در گروه قند نیز …

فضای قیمتی و اصلاح بهتر شده است...

در گروه قند نیز …

در این گروه فضای قیمتی و اصلاح بهتر شده...

در گروه قند به این دو …

در این دو سهم در قشهد اولین ماه ...

بازی در گروه قند

در مورد این گروه از یک سو زمزمه افزایش...

در گروه قند …

در مورد این گروه برخی معتقدند طی هفته های اتی...

در گروه قند با این

به هگمتان امید زیادی بود که ...

در گروه قند نیز …

در این گروه قهکمت در حالی که...

در گروه قند نیز …

در این گروه قهکمت در حالی که ۳۶۰ ریال سود ...

در گروه قند نیز …

در این گروه دیروز از هگمتان و قشهد گفتیم ...

در حالی در گروه قند …

در این گروه گزارش های خوبی رسیده است...

تحلیل تکنیکال شاخص قند


در گروه قند با این

در این بازار شاهد اقبال به برخی قندی ها هستیم...

در گروه قند باید …

گزارش سود های جدید همه را ناامید کرده ...

در گروه قند

بازار تا مثبت می شود کمی فضای ...

در گروه قند به این …

در این گروه شاید با جو بهتر بازار...

در گروه قند بازهم …

بازی در این گروه کمی با این رشد قیمت...

در گروه قند …

در این گروه بازی روی سهم ها شدت ...

در گروه قند …

در این گروه بازی روی سهم ها شدت گرفته ...

در گروه قند قمرو …

در این سهم گزارش ها جالب است ولی...

در گروه قند نیز …

گزارش گروه قند تا بدین جای کار بد...

در گروه قند …

در بازار باردیگر این گروه می تواند ...

در گروه قند بازهم …

احتمال تعدیل در برخی سهم های گروه هست...

گروه قند …

فضای این گروه بد نیست و مثبت است...

گروه قند …

به نظر تحولاتی را در این گروه خواهیم داشت...

در گروه قند این سهم …

قشهد هم در حالی در ۳ ماهه ...

در گروه قند نیز …

در این گروه قپیرا زیر ۶۰۰۰ ریال قیمت های...

در گروه قند نیز …

در مورد این گروه دیروز هم اشاره شد که...

در گروه قند نیز …

در مورد این گروه دو سهم گزارش های...

در گروه قند …

در گروه قند نیز سود سال ۹۶ ...

در گروه قند …

در این گروه جو یک روز مثبت می شود...

در گروه قند باید …

در مورد این سهم خود شرکت نیز توضیح...

در گروه قند نیز

در این گروه امروز هگمتان متوقف می شود ...

در گروه قند با این …

هم رشد دلار و هم تحولات مثبت...

درگروه قند …

در مورد این گروه تحولات فعلی که...

در گروه قند …

در مورد این گروه ببنید همین حالا که...

بازهم گروه قند …

برخی جنجال راه انداختند ای وای...

بازهم گروه قند …

قشهد و برخی دیگر اطلاعیه دادند که ...

بازهم گروه قند …

ببنید ما همچنان معتقدیم که گروه قند...

و بازهم قند …

در مورد گروه قند چارتیست ها هم اچمز شده اند...

در گروه قند …

با گروه قند باید بازار را سنجید...

در گروه قند …

در مورد این گروه بتا منفی بازار است...

در گروه قند این دو …

هر دو سهم های ...

در گروه قند به …

دیروز هم گفته شد رشد قیمت شکر ...

گروه قند در این …

با امروز کاری نداریم امروز ممکن است..

در گروه قند …

در این گروه یک باردیگر تاکید شده...

در گروه قند …

رشد بهای شکر در بازارهای جهانی...

در گروه قند …

دیروز از عرضه در روز چهارشنبه گفتیم ولی...

در گروه قند …

یک پیش بینی از این گروه داریم ...

در گروه قند با این …

این گروه بتا منفی بازار است ولی...

در گروه قند این…

این گروه مرموز ترین گروه بازار...

در گروه قند …

در این گروه در مورد قزوین به نظر امروز...

در گروه قند …

با این که دیروز وضعیت بازار منفی بود...

در گروه قند …

در این گروه طبق معمول و روال بوده است که...

در گروه قند با …

ممکن است فضای این گروه با خاتمه معاملات...

در قند قزوین …

این سهم امروز بلوک به فروش میرسد...

بازهم گروه قند …

در مورد این گروه کمی خبرهای بنیادی...

در گروه قند با …

در این گروه شفاف سازی ها....

بازهم قند …

در مورد این گروه خیلی ها می گویند....

در گروه قند به …

هیچ چیزی نمی توان گفت جز....

گروه قند در این …

گزارش خوبی نداد....

در گروه قند …

در مورد این گروه باید گفت....

بازهم گروه قند …

یکی از بهترین خبرها مربوط به....

گروه قند با …

هیچ گونه تعصب مثبت و منفی....

در گروه قند …

قمار بزرگ بازار ...

در گروه قند …

در مورد این گروه حرف زیاد است ولی....

در گروه قند …

شاهکار یک شرکت دیگر ...

گروه قند با …

در روزهای قبل تقریباً نوشتیم که....

قند هگمتان …

خبر خوبي براي سهم ...

تحولات قندي ها …

در اين گروه قپيرا

در گروه قند با …

در مجموع اما قپيرا

درگروه قند با …

تحولات اين گروه در ...

گروه قند را …

در اين گروه بسيار جدي

در گروه قند …

سهامداران گروه قند ...

با گروه قند…

در كنار ان قند اصفهان تنها

خبر قندي ها كه …

خبر خريدبا نرخ

در گروه قند …

دقت داشته باشيد نقدينگي

در گروه قند با …


در گروه قند …

نقدينگي كه در

تحولات گروه قند …

قند اصفهان هم

در گروه قند …

سراغ شركت هايي

تحولات گروه قند…

دو گزينه احتمالي هستند كه

بازهم گروه قند…

اما همچنان اين نظر وجود دارد

قندي ها با خبر …

البته ريسك ...

در گروه قند …

در مجموع در خريد سهم هايي

در گروه قند …

با اين كه سهم در

گروه قند در …

در اين بين براي ميان مدت

آتش بازي در قندي ها…

در حال حاضر بازار حاضر به

در گروه قند …

اما شركت هايي مانند

در گروه قند …

هر چند توصيه مي شود

گروه قندوغذايي …

از همين رو احتمالاً بازار در اين گروه ها

در گروه قند با …

برخي معتقدند كه گروه قند امروز

در گروه قند …

بازي گروه قند كمي

در اين دو شركت …

در اين گروه توجه به دو شركت

در گروه قند …

امروز منفي هاي دو شركت

در نمادهاي قندي …

در مجموع اين شركت نيز

در گروه قند …

بايد كمي صبر كرد تا تحولات

در گروه قند …

توصيه اين است كه به سراغ

در گروه قند …

در اين بين گزينه هايي

در گروه قند …

به نظر سهم در قيمت هاي

در گروه قند …

امروز ممكن است

در گروه قند خبر مهم …


گروه قند با …

گفته شده اين هفته نيز

در نماد قشير با …


در گروه قند با …

امروز زمزمه هايي از

در گروه قند با …

حتي برخي از احتمال

در گروه قند با …

اين را در نظر داشته باشيد كه

شرايطي كه قندي ها …

اين فقط يك پيش بيني از

در نماد قلرست …

يك قندي در پرتفوي

در گروه قند خبر …


درگروه قند …

در اين گروه شركت هاي

از برخي شركت هاي قندي با …

براي ميان مدت

بارديگر گروه قند …

دو خبرديگر اين كه

گروه قند با …

در اين گروه قشهد با ديد

در گروه قند …

گزارش هاي خوبي در مسير

در گروه قند شرايط …

امروز حضوردر شركت هايي مانند

در بين قندي ها با …

كساني كه در پيرانشهر با

در بين قندي ها با …

قپيرا را در قيمت هاي

اتفاقي كه در گروه قند …

با اين خبر گروه قند

تحولات قندي با …

بازهم تاكيد هميشگي بر

گروه قند را …

سهم هايي مانند

اتفاق مهم در قندي ها …

از همين روست كه شركت هاي

خبرهاي گروه قند …

بازهم مي گوئيم كه سهم قندي را

در گروه قند با …

و بازهم تاكيد مي شود هدف

در گروه قند با …

امروز نماد قند لرستان براي

شرايط گروه قند …

براي خريد در اين گروه

بازي دوطرفه قندي ها!

بازي طرف ديگري هم داردو ان...

بررسي شرايط قندي ها …

در مورد فروش هم سعي كنيد با

در گروه قند با …

اما موضوع مهم اين است كه

تحولات گروه قند با …

توصيه مي شود با

در گروه قند با …

اصلاح قيمتي به زودي در

اتفاقي كه در گروه قند …

و اما رويداد دوم زمزمه ها و

در نماد هاي قندي …

به هر حال با اعلام رسمي