هرچه مرتبط است با ‘فولادی’


شرایط خاص فولادی ها از …

هنوز فولادی ها در بورس کالا ان رونق قبل را نگرفتند...

در گروه فولادی با این …

کار این گروه سخت و پیچیده شده ...

فولادی ها با این …

ببنید کم کم مشخص می شود این مصوبه ...

فولادی ها با این خبر …

اتفاقات و دستور العمل اخیر باعث شده تا...

در فولادی ها ازاین …

امروز بررسی ۲ سهم کویر و فولاژ را داریم...

در بین فولادی ها از …

این گروه را باید زیر نظر داشت ولی...

در گروه فولادی ها ازاین …

فپنتا گزارش های خوب و خاصی را داشته...

در کنار سهم های فولادی …

بعد از بررسی برخی سهم ها انصافا شرایط...

در نماد های فولادی …

کمی این گروه پیچیدگی های خاص خود را دارد ...

بین فولادی ها ازاین که …

در این گروه گزارش های خوبی منتشر شده و گزینه های...

گزارش فولادی ها به این …

در این گروه هر روز شرکت های خوب را ذکر میکنیم ولی...

فاز فولادی ها از …

هر چه جلوتر میرویم فولادی ها ...

نگاه فولادی ها با این خبرها …

این حاشیه های اخیر باعث شد تا گروه فولاد...

بازهم فولادی ها از …

جنجال های فولادی ادامه دارد و به نظر...

بازی فولادی ها با این …

مصوبه اخیر فولادی اتفاقات خاصی برای بازار و...

خبرهای فولادی هم از …

در بین گروه فولا خبرهای خوبی از ...

سهم های خاص فولادی با …

امروز بازاربعد از یک اصلاح در گروه فولاد نیز...

بین فولادی ها از …

به نظر این گروه گزارش های خوبی را در ۶ ماهه راهی کدال کرده...

فولادی های بازار از این …

دیروز کاوه با یک اصلاح دوباره شرایط...

فضای فولادی ها از این شرکت ها …

روزهای قبل مفصل در مورد برخی شرکت ها...

فضای فولادی های بازار از …

در این گروه گزارش های خوبی را داریم و شاید...

بازی فولادی ها ازاین که …

و حالا سراغ بازی فولادی ها برویم ...

در بین فولادی ها از …

در این گروه ارفع منتظر یک گزارش خوب ...

در گروه فولادی ها از …

در این گروه چند سهم خاص است که باید...

در فولادی ها از این …

این هفته فولادی ها با گزارش های خود ...

در بین سهم های فولادی …

در این گروه به نظر کویر را زیر نظر بگیرید ...

در فولادی ها به این …

در این گروه صندوق بازارگردانی کمک خوبی...

در بین فولادی ها هرمز …

هر روز از این گروه صحبت میکنیم و حالا ...

از بین فولادی ها و فلزات …

صندوق بازارگردانی فولاد به زودی دست به کار می شود...

در فولادی ها از کاوه …

در مورد این گروه به نظر کاوه شرایط خوبی گرفته است...

فضای فولادی ها با این …

در این گروه دیروز در بورس کار توفانی بود و شمش...

در بین فولادی ها از …

در بازار به نظر کاوه شرایط خوبی را گرفته ...

فولادی ها از این که …

در بین سهم های فولادی ارفع پر حجم بود...

در فولادی ها از این …

در مورد این گروه روی کاوه فخوز فولاد...

در فولادی ها از این …

گروه فولاد را میتوان یکی از اماده ترین ها...

فولادی های بازار هم ازاین …

۴ سهم خاص و خوب در بازار و در گروه فولاد هستند که ...

در فولادی ها بازهم …

در مورد این گروه توصیه ما این است که...

فولادی ها با این که …

در گروه فولاد این سهم ها شاید بتوانند...

فولادی های بازار اگر این …

در مورد فولادی ها دقت کنید فخوز وفولاد اگر باز شوند...

خبرهای فولادی با این …

از قدیم لابی فولادی ها قوی تر و بهتر بوده است...

فولادی ها در این که …

به نظراین گروه با چند گزارش خوب می تواند...

در بین فولادی ها هم …

در هرمز به نظر فعلا باید اصلاح شود ...

در مورد فولادی ها به این …

گزارش های این گروه رسید ابتدا سراغ ناشناس ها برویم...

در فولادی ها …

در گروه فولاد کمی موج خبرها جدی تر و قوی تر و بهتر شده است...

در نماد های فولادی به این شرکت ها …

ببنید در این گروه تقریبا هر روز از ۳ سهم خاص...

فولادی ها به این…

منفی های فخوز و فولاد همیشه می تواند با دید ...

در بین فولادی ها به این …

تقریبا می توان گفتاین گروه بعد از اصلاح اخیر...

شاید فولادی ها به این …

در بازار خبراول این بود که فولاد تجدید را تکذیب کرد...

فولادی ها به این شرایط …

در مورد این گروه به نظر فولاد فخوز همچنان...

در فضای فولادی ها هم …

فولاد کمترین اصلاح را کرده و شاید از این نظر...

در بین فولادی ها …

در این گروه باید دید دنبال چه گزینه ای هستید...

بین فولادی ها به این …

در بین فولادی ها شرایط خاص دنبال می شود ...

بین فولادی ها باید …

در بین شرکت های فولاد با این که شرایط بنیادی...

در نماد های فولادی هم …

در بین شرکت ها ارفع گزارش داد که به نظر...

بین فولادی ها با این …

در این گروه فولاد امروز در قیمت های مثبت خود...

در بین فولادی ها به این شرکت ها …

در بین فولادی ها باید به شرکت ها و گزارش ها توجه ویژه داشت...

در بین فولادی ها با …

در این گروه فخوز یکی از گزینه های قابل بررسی بازار است...

در بین فولادی ها هم …

اتفاق عجیبی که بخواهد بورس کالا را تحت تاثیر...

بازهم مسیر فولادی ها …

در مورد فولادی ها با این تب خاص و داغ بورس کالا...

در فولادی ها به این …

گزارش این گروه می تواند یکی از بهترین ها باشد...

در این شرکت های فولادی …

در مورد شرکت های فولادی با ۴ الی ۵ سهم خاص مواجه ایم...

در فولادی ها به …

بایددر فولادی ها توجه به بورس کالا باشد که...

در شرایطی که فولادی ها …

در بین فولادی ها یک اتفاق بسیار مهم ...

در نماد های فولادی هم …

فارغ از فولاد که به نظر میرسد با گزارش ماهانه...

فولادی ها نیز به این …

در این گروه از نظر گزارش دهی به نظر فخوز بد نباشد ولی...

در گروه فولادی ها …

انصافا فولاد یکی از بهترین های بازار بود...

در فولادی ها باید …

در خود نماد فولاد سهم به افزایش سرمایه می رود ...

در بین فولادی ها …

در این گروه فجر را باید زیر نظر بگیرید ...

در گروه فولادی ها …

در بین شرکت های گروه فولاد با این که...

فولادی ها با این …

در این گروه هرمز به افزایش سرمایه دعوت کرده است...

در بین فولادی ها …

خبرهای خاصی از گروه فولاد به گوش میرسد...

در نماد های فولادی …

در این گروه فولاژ را خوب میخرند سهم را ...

در بین فولادی ها …

در بین گروه فولاد نوسان گیران روی ذوب تاکید دارند ولی...

در نماد های فولادی …

انتظار گزارش های خوبی را نداشتیم ولی...

در بین فولادی ها این …

وضعیت گروه فولاد درگزارش دهی خوب بود...

فولادی ها بازار هم با …

و اما سراغ یکی از محکم ترین گروه های بازار برویم ...

در نماد های فولادی …

در بازار در گروه فولاد می توان هنوز به گزارش...

فضای فولادی ها از …

در گروه فولاد خرید و منفی فولاد می تواند جالب باشد ولی...

در بین فولادی ها ذوب و کاوه …

در بازار بین چارتیست ها و بنیادی ها اختلاف است...

در این سه سهم فولادی …

برای فهم و درک بهنر مجبوریم شفاف و روشن ...

جنس تحولات فولادی به …

در این گروه همچنان معتقد به قیمت ...

در گروه فولادی ها …

گزارش های این گروه بسیار مهم می تواند باشد ...

در بین فولادی ها نیز …

از ذوب خبرمیرسد به زودی خبری می اید که...

گزارش فولادی ها انقدری که …

به نظر گزارش فولادی ها انقدرها هم ...

در گروه فولادی ها …

در گروه فولاد امروز با تحولات خوبی مواجه ایم...

فولادی ها امروز را …

این گروه نیز بدشانس است و در مثبت بازار حرکتی نکرد...

فولادی ها با این …

فولاد را بارها عرض کردیم از نظر قمیتی....

فولادی ها با این دو …

ببنید گزارش ها سو سو بودند یعنی...

در بین فولادی ها نباید …

در این گروه بازگشایی کاوه و فولاژ را زیر نظر بگیرید...

فولادی ها به این …

گزارش های فولادی خوب بودند و بهتر از انتظار ظاهر شدند...

در نماد های فولادی …

در این گروه امروز فولاژ متوقف می شود ...

شرایط فولادی ها به این …

در مورد فولاد با این گزارش بازی خوبی در جریان است...

در فولادی ها باید به …

گزارش های این گروه در ۳ ماهه نیز خوب است...

فولادی ها با این …

در گروه فولادی ها گزارش ها انصافا خوب است ...

در بین فولادی ها فجر و فولاژ …

گزارش هایی که منتشر می شود نشان میدهد...

در بین فولادی ها باید …

در این گروه فولاژ را عجیب میخرند...

در بین فولادی ها نیز …

در بین اعضای این گروه تقریبا همه ....

فولادی ها با این گزارش …

دیروز در مورد این گروه صحبت شد و اکثر انها ...

در بین فولادی ها این سهم …

گزارش حسابرسی شده فولاژ تغییر میکند...

در بین فولادی ها …

در بین فولادی ها برخی سراغ فجر رفتند...

فضای فولادی امروز …

یکی از شوک های مثبت بازار امروز ...

در فولادی ها به این …

در بین سهم ها فجر گزارش داد گزارش خیلی...

در بین فولادی ها این خبر…

خبرهای بورس کالا از شمش تا مفتول و تا ورق...

شرایط گروه فولادی ها به این …

انصافا گروه فولاد گزارش های خوبی را داشتند ...

در فولادی ها به این …

در بین فولادی ها تقریبا همه گزارش دادند...

در هر فولادی ها به این …

گزارش فخوز و فولاد به طور کلی بازار را...

در فولادی ها به این …

در مورد این گروه بیشتر در مورد فولاد و فخوز بحث بود...

امروز در فولادی ها به …

ذوب بازی عجیبی را دارد ولی هیچ وقت...

گروه فولادی باردیگر …

فخوز وفولاد بی دردسر ۲۰% تا اخر تیر به...

گزارش های فولادی به …

گزارش های فولادی حاکی از تعدیلات احتمالی مثبت در...

فولادی ها به این …

در این گروه باید با ذره بین دنبال خبرهای...

در فولادی ها بازهم …

انصافا فولاد هم ۱۰ الی ۱۵% از بازار عقب است...

۴ سهم فولادی که این …

در گروه فولاد واقعا گزارش ها خوب و ادامه دار بوده ...

در نماد های فولادی …

زمزمه ها از یک گزارش خوب برای فخوز حکایت دارد....

در گروه فولادی با این …

بورس کالا باعث اقبال به این سهم شده است...

در هر دو سهم فولادی …

رشد قیمت شمش در بورس کالا و رشد قیمت های ...

فضای فولادی ها به این …

در مورد فولادی ها سهم های این گروه انصافا...

در فضای فولادی ها …

در این گروه چند گزارش امده ولی

در این سه سهم فولادی …

گزارش ماهانه سه سهم فولادی رسید که...

در بازی فولادی ها به این …

در این گروه نیز ۲ گزارش شاخص وجود داشت...

در بین فولادی ها …

در نماد های فولادی گزارش فجر و فخوز عالی بود ولی...

فولادی ها به این …

در بین سهم های فولادی فولاژ و کاوه را...

در نماد های فولادی به این …

اوضاع در نماد های فولادی به نظر بد نبوده...

در گروه فولادی ها …

واقعا فولاژ فولاد فخوز هر سه گزارش های خوبی را ...

در بین فولادی ها به این …

شاید وقتی گزارش هرمز رسید خیلی خوشحال ...

در فولادی ها این دو …

در بازار نگرانی از بابت افت نرخ شمش است ولی...

در بین فولادی ها …

امروز در بین این گروه فولاد در بورس کالا ...

بازی فولادی ها با …

فولادی ها مشکلات اعتصاب راننده ها کمی تحریم و...

فولادی ها امروز در …

امروزیک شوک منفی به فولاد مبارکه وارد می شود...

در فولادی ها با این خبر …

شنیده های غیر رسمی حاکی از ان است که...

فولادی ها با گزارش هرمز …

با گزارش بسیار خوب هرمز خون تازه ای...

در نماد های فولادی هم …

در این گروه به نظر منفی امروز...

خبرهایی که فولادی ها به …

قبل از هر چیز خبرهای خوبی از گروه میرسد...

فولادی ها بعد از توفان گزارش ها …

گروه فولاد تقریبا گزارش های خود را کامل کرد ولی....

در گزارش های فولادی …

در بین گزارش های فولادی بازهم به نظر این فولاد بود که...

و بازهم فولادی ها …

امروز قیمت ۶۰۰۰ ریالی فولاد در تابلو نشان میدهد...

روی فولادی ها ارفع و …

شاید گزارش فولادی ها نظیر فولاد مبارکه با ...

دیروز فولادی ها با …

دیروز ورق های فولادی با رشد حدود...

امروز برای فولادی ها …

امروزروز مهمی برای فولاد و سنگ آهن است...

در فولادی ها با این …

دیروز فولادی ها با شدت تمام خرید شدند و کمی ...

فولادی ها با این …

فولاد مبارکه اسیر حاشیه های زیادی شده...

در فولادی ها با این …

در گروه فولاد زمزمه های خرید بلوک...

در فولادی ها با این …

بالاخره در بورس کالا محصولات فولادی یک افزایش...

خبرهای فولادی نیز …

خبر افزایش دامنه رقابت در ۱۵% خبر بدی...

خبرهای فولادی با …

در خبرها داشتیم که قیمت شمش با دلار....

روز فولادی که باید …

با همین شریاط فرض کنیم بورس کالا به ...

شرایط فولادی ها با این …

برخی حرف از کاوه می زنند و ...

در فولادی ها به این …

اگر مقدار فروش فخوز حفظ شود و تحریم ها روی او...

در نماد های فولادی …

در مورد این گروه فخوز با بیش از ۷۰% صادرات ....

در بین فولادی ها با این …

در مورد برخی نماد های فولادی برخی عزیزان...

در گروه فولادی ها …

در گروه های فولادی ذوب با این گزارش ماهانه...

در بین فولادی ها نیز …

در این گروه چند نماد خاص و پر حاشیه است ...

در نماد های فولادی …

دیروز جرقه رشد بازار در فخوز و معاملات او ...

شرایط فولادی ها به این …

فولادیها در بازار نشسته بودند و زیر سایه افتاب ...

با این فولادی ها به …

در بازار روی ارفع باید حساب کرد به نظر سهم ...

در گروه فولادی ها …

هنوز گزارش فولاد مبارکه نیامده است ولی...

در فولادی ها بازهم …

نمی دانیم بازاراز فولاد دنبال چه میگردد ...

در نماد های فولادی …

معاملات فولاد خیلی خوب بوده و به نظر...

در گروه فولادی ها نیز

خبر اخیر گروه را تحت تاثیر قرار داده ولی امروز...

درنماد های فولادی به این …

در مورد گروه فولاد اوضاع بسیار خاص پیش می رود...

درنماد های فولادی به این …

در مورد گروه فولاد اوضاع بسیار خاص پیش می رود...

در فولادی ها با این شرایط

امروز روز مهمی برای فولادی هاست...

در فولادی ها با این شرایط

بورس کالا دیروز تا حدودی خیال بازار را راحت کرد ...

در بین فولادی ها …

با توجه به گزارش های رسیده و منتشر شده ...

در بین فولادی ها …

در بازار به نظر با توجه به گزارش های رسیده...

در بین فولادی ها …

در بازار به نظر با توجه به گزارش های رسیده...

روز شلوغ فولادی ها …

در بازار گزارش ها رسید ذوب و فولاد گزارش دادند...

درگروه فولادی نیز …

در بازار زمزمه تعدیل در فخوز و به خصوص فولاد...

درگروه فولادی نیز …

در بازار گروه فولاد دیروز در بورس کالا رشد...

در گروه فولادی ها

در این گروه به نظر گزارش های رسیده خوب بوده ولی...

شرایط فولادی ها نیز

در مورد این گروه به نظر فولاد خبرهای خوبی را...

در نمادهای فولادی

در این گروه فخوز و فولاد باردیگر رشد می کنند...

در این فولادی ها …

در این گزارش سراغ کاوه ارفع و فولاژ میرویم...

در گروه فولادی بازهم …

در بازار که روشن است تمایل به سمت...

در گروه فولادی بازهم …

در بازار که روشن است تمایل به سمت...

در نماد های فولادی …

فضای قیمتی کمی خاص شده است ...

در نماد های فولادی …

فضای قیمتی کمی خاص شده است...

در نماد های فولادی …

فضای قیمتی کمی خاص شده است...

در نماد های فولادی …

به نظر در گروه فولاد انگار فقط مبارکه است که...

فولادی ها با این مهمان …

امرو که نه ولی فردا کاوه راهی بازار می شود ...

در فولادی ها …

در مورد گروه فولاد و سنگ آهن تصمیمات جالبی گرفته شده...

تحلیل بنیادی نورد و قطعات فولادی


در نماد های فولادی

در گروه زمزمه توقف فولاد شنیده می شود ولی ...

در گروه فولادی ها

قاعدتا افایش قیمت زغال خبرخوبی برای ذوب...

در فولادی ها به این

در این گروه نیز بخواهیم فیلتر کنیم ...

در خبرهای فولادی

در این گروه امروز دوباره شاهد عرضه ...

در گروه فولادی ها

فسپا را صحبت کردیم سهمی است که...

در نماد های فولادی …

امروز روز فولادی بورس کالا است. ..

فولادی ها به این

مهم ترین خبر که در این گروه می تواند رشد...

فولادی ها به این

مهم ترین خبر که در این گروه...

در نماد های فولادی …

فولاد را خوب می خرند و به نظر بخرید و ...

در نماد فولادی ها نیز …

بازار در این گروه خبرهای خوب رشد قیمت محصولات ...

در نماد فولادی ها نیز …

بازار در این گروه خبرهای خوب رشد قیمت ...

در فولادی ها نیز به …

در بازار دیروز بازگشایی فخوز را داشتیم که ...

در نماد های فولادی …

در نماد های گروه فولادی و فلزی زیاد صحبت کردیم...

در این سه نماد فولادی …

در گروه فولاد و فلزات به نظر فشار فروش...

در گروه فولادی…

فخوز در حالی بودجه فروش سالیانه را...

در نماد های فولادی و فلزی …

در مورد این گروه یک نکته خاص و مشترک وجود دارد ...

گزارش فولادی ها با این …

در حالی که سود خود فولاژ ....

فولادی ها در این راه …

تقریباً در همین ستون بارها در مورد...