هرچه مرتبط است با ‘فولاد’


شرایط فولادی ها به …

افت نفت کم کم افت قیمت محصولات...

در فولادی ها به …

درمورد این گروه کمی فشار روی...

در نماد های فولادی …

به نظر قرارداد جدید صادرات شمش فخوز ...

گروه فولاد با این …

در گروه فولاد به نظر بحث های اعتصاب راننده ها ...

در گروه فولاد وقتی با …

در گروه فولاد دو گزارش ماهانه خوب رسید ...

نگاهی به گزارش فولادی ها …

باهم نگاهی به گزارش این شرکت ها میکنیم ...

در گروه فولادی ها کاوه …

کاوه هنوز گزارش ۶ ماهه نگذاشته است که...

در فولاد دیروز با …

یکی از دلایلی که دیروز فولاد را...

در گروه فولاد ابتدا با این خبر …

صادرات فولاد طی دو روز گذشته در گمرک...

فولاد با این که …

در مورد فولاد شرایط خود سهم بد نیست ولی...

بازی فولادی ها در این …

در این گروه همه چیز می تواند مثبت باشد ولی...

در گروه فولاد …

عجب گروهی شده گروه فولاد ...

در گروه فولاد با این گزارش ها …

بدین جای کار گزارش فولادی ها بد نبوده و از....

روز مهم فولاد با …

این روزها فولاد با زمزمه افزایش سرمایه...

فولادی ها با این …

فولادی ها طوری زانوی غم بغل کردند انگار...

مصوبه ای که فولاد را …

بالاخره گروه فولاد این مصوبه را گرفت و ...

امروز در گروه فولاد …

امروز هم شمش و هم ورق فولادی در بورس ...

فولاد در این فضا …

خبرها و حرکات اخیر نشان میدهد ناگهان...

در ۶ شرکت فولادی …

بازی اصلی گروه فولاد هم در همین ۶ شرکت فولادی است ...

در فولادی ها با این دو گزارش …

در گزارش های فولادی واقعا دو گزارش متفاوت را شاهد بودیم ...

در گروه فولاد با این که …

گویا فشار برای گروه فولاد کم نمیشود و همان است...

فضای فولادی ها با …

به نظر زور فولادی ها هنوز به وزارت نرسیده و نرخ عرضه...

فولادی ها نیز با …

در مورد این گروه خبری نشده و گویا ۴۲۰۰ ...

شرایط خاص فولادی ها …

ببنید در بورس کالا تقریبا همه چیز...

بازهم گروه فولاد …

امروزحرف و حدیث گروه فولاد زیاد است...

در فولادی ها باید …

قبل از هر چیز از ذوب بگوییم زمزمه هایی مطرح است که...

در گروه فولاد …

ببنید در گروه فولاد از نظر اثر گذاری...

گروه فولاد در شرایط فعلی …

ببنید اتفاق جالبی رخ میدهد ...

در بازی فولادی ها این نماد ها …

فشار بورس کالا و خبرهای مسخره از سرکوب...

در بین فولادی ها بازهم …

نگاهی به برخی سهم ها که می کنیم بازهم ...

در گروه فولاد با این …

با فرض تغییر نرخ ارز بی شک بیشترین سود را ...

در این چند سهم نیمه فولادی …

برخی سهم ها می توانند گزینه های جالبی...

در نماد فولاد هم …

قبل از هر چیز معاملات شمش و ورق...

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه


معجزه های فولادی بازار …

یکی از بهترین گزارش های بازار را ...

و بازهم فولاد که …

امروز مجمع فولاد است مجمعی که ...

امروز فولاد هم با …

این سهم نیز امروز متوقف می شود...

بازی گروه فولاد …

در گروه فولاد به نظر منفی های امروز فولاد...

زمزمه هایی در فولاد …

در نماد فولاد تقسیم سود خوب ...

در فولادی ها با این …

دیروز در بازار کاوه با صف خرید مواجه شد...

تحلیل تکنیکال فولاد


در ۴ نماد فولادی با …

در بازار در این گروه وتوکا دوباره در قیمت های...

در گروه فولاد با این که …

در این سهم یعنی فولاد مبارکه به نظر تقسیم سود ...

بازی فولادی ها در این شرایط …

دیروز مفصل در مورد گزارش فولاد و ...

و حالا فولادی ها نیز …

ببنید فولاژ نه این که خیلی خاص باشد ولی...

و این فولادی ها با این …

در این گروه فولاد به نظر فعلا بین ...

در گروه فولاد هم این ۳ سهم …

روی نماد هایی مانند ذوب خیلی...

در گروه فولاد …

به نظر امروز فولاد به چرخه بازمیگردد....

ورسیدیم به فولاد …

دراین گروه یعنی گروه فولاد شرایط ذوب را ببنید...

تحلیل تکنیکال فولاد


در این دو فولادی …

امروز فخوز به مجمع می رود و متوقف می شود ...

فولادیها با این که …

هنوز برای فخوز فولاد و ذبو عرضه و فروش و شناسایی...

در فولادی ها با این …

گزارش فخوز برای ۳ ماهه چهارم همه را امیدوار کرد...

در ۴ نماد فولادی که …

بازار همچنان منتظر گزارش فولاد است...

و بازهم فولادی ها با …

یکی از خاص ترین وبهترین خبرها ...

و بازهم فولادی ها …

در بازار فولادی ها با صادرات زنده هستند که ...

و بازهم گروه فولاد …

در بازار این گروه مورد توجه است شایعاتی...

در فولادی ها به این …

بازار بی صبرانه منتظر گزارش فولاد مبارکه است...

در گروه فولاد با تحولاتی که …

دراین گروه هرمزگان زنگ تعدیل را بازهم...

در نماد فولاد خبرها …

در بازاردیروز خبرهای جالبی به گوش میرسید...

وبازهم فولادی ها …

در این گروه دیدید که چطور شمش فخوز ...

گزارش هاو خبرهای فولادی …

درگروه فولاد دیروز فولاد مبارکه با این نرخ ها مورد توجه...

گروه فولاد در تحولی مهم امروز …

در بازار و در گروه فولاد امروز در بورس کالا ...

در نماد فولاد به این …

دیروز بلوک سهم را زدندو از صدر به رفاه...

گزارش های فولادی با این …

در مورد گروه فولاد به نظر خبرهای خوب یکی یکی...

فولاد امروز بازهم …

فولاد امروز بازهم در بورس کالاست...

در فولادی ها شرایط طوری است …

در نماد های فولادی خبرها مختلف است...

در نماد های فولادی خبرهایی که …

گزارش های ماهانه این گروه رسید نرخ ها بد...

تحلیل تکنیکال فولاد


بازی گروه فولاد با این …

اخبار و مطالب دو سهم ذوب و فولاد ...

در فولادی ها این شرایط …

در فولادی ها واقعا دیروز رنج منفی فولاد عجیب بود...

در گروه فولاد این بارنیز …

به نظر گروه فولاد گزارش فروردین را بدهد...

خبرهای فولادی نیز …

در این گروه دیروز در بورس کالا فضا بد نبود...

در نماد های فولادی به این …

بعد از تحولات دلاری یک بار فولاد مبارکه و یک بار فخوز...

در نماد های فولادی این تصمیم …

قبل از هر چیز باید گفت این اتفاق خبرخوبی...

در گروه فولادی ها نیز

خبر دیروز حسابی همه را غافلگیر کرده است...

تحلیل تکنیکال فولای


در گروه فولادی ها نیز

در این گروه سه شنبه و چهارشنبه مفصل ...

تحلیل تکنیکال فولاد


در گروه فولادی ها نیز

در این گروه دیروز مفصل در مورد تک تک سهم ها...

مهره چینی فولادی ها

واقعا این گروه در بازار یکی از بهترین گزارش های اسفند...

سهم های گروه فولاد …

در این گروه به نظر اتفاقی که چند روز قبل برای گروه...

در گزارش های فولادی …

در مورد این گروه اولین گزارش فولادی بسیار ...

درنماد های فولادی به این …

در مورد گروه فولاد اوضاع بسیار خاص...

درنماد های فولادی به این …

در مورد گروه فولاد اوضاع بسیار خاص پیش می رود...

درنماد های فولادی به این …

در مورد گروه فولاد اوضاع بسیار خاص پیش می رود ...

درنماد های فولادی به این …

در مورد گروه فولاد اوضاع بسیار خاص پیش می رود...

درفولادی ها با این شرایط

به نظر در این گروه فضای خوب افزایش...

درفولادی ها با این شرایط

به نظر در این گروه فضای خوب افزایش تعرفه های...

درفولادی ها دیروز

به نظر در این گروه بورس کالا دیروز تا حدودی...

خوب های گروه فولاد …

در این گروه واقعا در گزارش ها عملکرد گروه خوب بود...

خوب های گروه فولاد …

به نظر در این گروه واقعا در گزارش ها عملکرد گروه ...

در نماد های فولادی …

در گروه فولاد هنوز گزارش های خاصی نرسیده ولی...

در گروه فولادی ها …

بازی های فخوز با این ...

تحولات فولادی نیز …

در این گروه دیروز فولاد باز شد قیمت های...

در نماد های فولادی …

امروز فولاد باز می شود ...

در نماد فولاد

در این گروه بلوک فولاد هم معامله شد...

فولاد امروز با

در سهم شایعه تعدیل ۶۶۰ ریالی سود هر سهم...

در نماد فولاد

در این سهم ببنید گزارش ها خوب بود ولی...

در نماد فولاد

گزارش ها خوب بود سهم در دی ماه به ...

در نماد فولاد

در این سهم بازی جالبی را داریم...

درگروه فولاد نیز …

در بازار گروه فولاد کمی رشد قیمت را داشته...

در گروه فولاد

بازی فولاد و ذوب از نظر خبری جالب شده است...

در گروه فولادی ها

در این گروه به نظر گزارش های رسیده خوب بوده ولی...

در گروه فولادی ها

گزارش اکثر انها رسید در مجموع باید گفت...

در گروه فولاد با فخوزو فولاژ

در این گروه فعلا گزارش های فخوز وفولاژ را داشتیم...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه تب گروه کمی خوابید...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه تب گروه کمی خوابید ولی ...

در گروه فولاد به این

ذوب را با هر حرفو حدیث می خواهند بالا بیاورند...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه شاید صف ذوب امروز عرضه شد...

در گروه فولاد به این

دیروز ذوب و صفش کمی برای بازار عجیب بود...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد فولاد و ذوب مجاز محفوظ شدند...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد قیمت شمش در...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد قیمت شمش در...

در گروه فولاد به این

دیروز گویا کمی محصولات فولاد ریزش داشت ولی ...

در گروه فولاد به این

در مورد این سهم یعنی فولاد امروز خبر رسید که ...

در گروه فولاد …

در این گروه ارفع به نظر قیمتش کمی...

در گروه فولاد با …

در این گروه بازار شرایط خوبی را شاهد ...

در گروه فولاد با …

در این گروه بازار شرایط خوبی را شاهد ...

در گروه فولادی این ۴ شرکت …

در بازار که روشن است تمایل به سمت ...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد دلار و رشد قیمت ها ...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد دلار با کمی تاخیر...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد دلار با کمی تاخیر به انها مرسد....

در گروه فولاد با این …

فضای قیمتی کمی خاص شده است و باید...

در گروه فولاد با این …

در مورد این گروه یعنی گروه فولاد...

در گروه فولاد با این …

در مورد این گروه یعنی گروه فولاد فضای قیمتی...

در گروه فولاد با این …

ضای قیمتی برای رشد کاوه و فولاد ...

در گروه فولاد با این …

در مورد این گروه ۳ سهم در کانون توجه هستند...

فولاد و کاوه

اهل ریسک هستید????

معجزه فولادی ها …

چه شانسی داشت کاوه...

در گروه فولاد این دو رویداد …

امروز فولاد کاوه راهی بازار می شود ...

در فولادی ها …

در مورد گروه فولاد شاید کاهش و فروکش کردن...

در گروه فولاد به …

فخوز همزمان تعدیل زد و یک کار جالب را کرد...

در گروه فولاد به …

در مورد این گروه رک و پوسکنده باید گفت...

درنماد فولاد …

بارهادر مورد گزارش خوب شرکت صحبت شد...

درنماد فولاد …

بارهادر مورد گزارش خوب شرکت صحبت شد...

درنماد فولاد …

بارهادر مورد گزارش خوب شرکت صحبت شد ...

در فولادی ها خبرهای …

زمزمه های تعدیل در فولاد قوی تر شده...

در گروه فولاد …

در این گروه هنوز افزایش قیمت های بورس کالا ...

در گروه فولادی ها

در این گروه ها فسپا چهار شنبه کمی مثبت بود ...

و دوباره فولاد …

طی روزهای گذشته فولادی ها در بورس کالا ...

و دوباره فولاد …

دیروز در بورس کالا همه گل کاشتند...

تحلیل بنیادی فولاد


فولادی ها به این

مهم ترین خبر که در این گروه می تواند ...

در گروه فولاد…

مهم ترین خبر که می تواند بازار را...

در گروه فولاد…

مهم ترین خبر که می تواند بازار را...

در گروه فولاد نیز …

امروز می توان گفت ۳ بازگشایی جالب داریم...

در گروه فولاد نیز …

در این گروه امروز اگر فولاد در قیمت های...

در بازگشایی فولاد …

فولاد دیروز پر خبر بود ...

در بازگشایی فولاد …

فولاد دیروز پر خبر بود...

در بازگشایی فولاد …

فولاد دیروز باز شد و بازدهی خوبی را رقم زد ...

در بازگشایی فولاد …

یکی بهترین گزارش های ۳ماهه را فولاد داد ...

در نماد ارفع و فولاد …

دیروز این سهم تا صف خرید نیز رفت ...

درگروه فولاد و سنگ آهن …

دیروز هم در مورد این گروه صحبت کردیم ...

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان


در گروه فولاد …

ارفع دیروز روز خوبی را داشت ۵% سهم ...

در گروه فولاد …

ارفع بودجه فروش را برای سال ۹۶ ...

در گروه فولاد گزارش فولاد …

در این گروه شاید بهترین گزارش های ماه به ماه ...

در گروه فولاد …

در این گروه گزارش ماه به ماه ۳ شرکت...

تحلیل تکنیکی فولاد


معجزه و بدشانسی فولاد …

تا به این لحظه یکی از بهترین گزارش ها ...

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان


در گروه فولاد هم …

در این گروه بازهم معتقدیم فولاد را باید...

در گروه فولاد هم …

در این گروه هنوز هم برای ما سوال است...

در گروه فولاد هم …

در این گروه هنوز هم برای ما سوال است چرا...

در گروه فولاد …

در این گروه صادرات بسیار خوب...

در گروه فولاد …

در بازار روی گروه فولاد به نظر تغییر و تحولاتی ...

در گروه فولاد …

در بازار روی گروه فولاد به نظر تغییر و تحولاتی...

در گروه فولاد …

در بازار روی گروه فولاد به نظر تغییر و تحولاتی...

در نماد فولاد امروز …

در مورد این سهم زمزمه هایی از...

در گروه فولاد

در بازار در گروه فولاد به نظر فولاژ امروز ...

در نماد فولاد …

در بازار در مورد فولاد بارها صحبت کردیم ولی...

در نماد ذوب و فولاد …

با برخی توضیحات بودجه در مورد سود ها ...

و بازهم فولاد …

همه چیز یک گزارش خوب را دارد ...

در گروه فولاد و فلزات …

در نماد های فولادی گزارش ۱۲ ماهه...

بازگشایی غدیر و فولاد با

در مورد غدیر در مجمع ۱۶۰ ریال تقسیم سود...

فضای بازگشایی فولاد …

در نماد فولاد سهم دوباره باز می شود...

بازهم گروه فولاد با

در این گروه یعنی گروه فولاد...

در گروه فلزات و فولاد …

بازار فولاد را فراموش کرده بازهم توصیه ما...

در نماد فولاد با …

یکی از نماد های بزرگ بازار دیروز باز شد...

بازگشایی فولاد با …

یکی از نماد های بزرگ بازار به نظر امروز باز می گردد...

معجزه فولاد …

در مورد این گروه فجر گزارش خوبی داد...

در نماد های فولاد و فملی …

خبرهای عدم بازدید رئیس جمهور....

در نماد های فولادی …

در مورد این گروه بارها در مورد فولاد ...

در این سه سهم فولادی …

اول سراغ فخوز و فولاد میرویم به نظر هر دو...

گزارش فولاد و سنگ آهن …

فخوز دیروز باز شد که به نظر...

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه


بازهم فولاد …

در مورد فولاد بارها تاکید کردیم و گفتیم یکی...

فولاد هم با این که …

بازهم خبرخوبی برای سهم ...

شرایط فولاد با …

به نظر اگر سهم در قیمت های...

شرایط فولاد با این …

فولاد یک بار گزارش اذر ماه داده بود...

در گروه فولاد …

در مورد هر دو سهم اوضاع بد نیست...

فلزات و فولاد امروز را …

در مورد گروه روی مجزا صحبت می کنیم ولی...

بازهم سنگ آهن و فولاد …

گمرک ایران با تصحیح اشتباهش اعلام کرد...

شرایط گروه فولاد …

فولاد طی این چند مدت روزی نبوده ...

شرایط فولاد امروز …

در گروه فولاد به نظر زمزمه کاهش زیان...

شرایط فولاد امروز …

در مورد این سهم بارها گفتیم ...

باز فولاد و فملی …

بارها در این ستون از این دو سهم گفتیم...

در گروه فولاد و سنگ آهن …

به نظر هر دو جز گروه هایی هستند که...

فولادی ها نیز …

در بازار فولاد شاهد...