هرچه مرتبط است با ‘فولاد’


در گروه فولادی ها …

بازی های فخوز با این ...

تحولات فولادی نیز …

در این گروه دیروز فولاد باز شد قیمت های...

در نماد های فولادی …

امروز فولاد باز می شود ...

در نماد فولاد

در این گروه بلوک فولاد هم معامله شد...

فولاد امروز با

در سهم شایعه تعدیل ۶۶۰ ریالی سود هر سهم...

در نماد فولاد

در این سهم ببنید گزارش ها خوب بود ولی...

در نماد فولاد

گزارش ها خوب بود سهم در دی ماه به ...

در نماد فولاد

در این سهم بازی جالبی را داریم...

درگروه فولاد نیز …

در بازار گروه فولاد کمی رشد قیمت را داشته...

در گروه فولاد

بازی فولاد و ذوب از نظر خبری جالب شده است...

در گروه فولادی ها

در این گروه به نظر گزارش های رسیده خوب بوده ولی...

در گروه فولادی ها

گزارش اکثر انها رسید در مجموع باید گفت...

در گروه فولاد با فخوزو فولاژ

در این گروه فعلا گزارش های فخوز وفولاژ را داشتیم...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه تب گروه کمی خوابید...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه تب گروه کمی خوابید ولی ...

در گروه فولاد به این

ذوب را با هر حرفو حدیث می خواهند بالا بیاورند...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه شاید صف ذوب امروز عرضه شد...

در گروه فولاد به این

دیروز ذوب و صفش کمی برای بازار عجیب بود...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد فولاد و ذوب مجاز محفوظ شدند...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد قیمت شمش در...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد قیمت شمش در...

در گروه فولاد به این

دیروز گویا کمی محصولات فولاد ریزش داشت ولی ...

در گروه فولاد به این

در مورد این سهم یعنی فولاد امروز خبر رسید که ...

در گروه فولاد …

در این گروه ارفع به نظر قیمتش کمی...

در گروه فولاد با …

در این گروه بازار شرایط خوبی را شاهد ...

در گروه فولاد با …

در این گروه بازار شرایط خوبی را شاهد ...

در گروه فولادی این ۴ شرکت …

در بازار که روشن است تمایل به سمت ...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد دلار و رشد قیمت ها ...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد دلار با کمی تاخیر...

در گروه فولاد به این

در مورد این گروه رشد دلار با کمی تاخیر به انها مرسد....

در گروه فولاد با این …

فضای قیمتی کمی خاص شده است و باید...

در گروه فولاد با این …

در مورد این گروه یعنی گروه فولاد...

در گروه فولاد با این …

در مورد این گروه یعنی گروه فولاد فضای قیمتی...

در گروه فولاد با این …

ضای قیمتی برای رشد کاوه و فولاد ...

در گروه فولاد با این …

در مورد این گروه ۳ سهم در کانون توجه هستند...

فولاد و کاوه

اهل ریسک هستید????

معجزه فولادی ها …

چه شانسی داشت کاوه...

در گروه فولاد این دو رویداد …

امروز فولاد کاوه راهی بازار می شود ...

در فولادی ها …

در مورد گروه فولاد شاید کاهش و فروکش کردن...

در گروه فولاد به …

فخوز همزمان تعدیل زد و یک کار جالب را کرد...

در گروه فولاد به …

در مورد این گروه رک و پوسکنده باید گفت...

درنماد فولاد …

بارهادر مورد گزارش خوب شرکت صحبت شد...

درنماد فولاد …

بارهادر مورد گزارش خوب شرکت صحبت شد...

درنماد فولاد …

بارهادر مورد گزارش خوب شرکت صحبت شد ...

در فولادی ها خبرهای …

زمزمه های تعدیل در فولاد قوی تر شده...

در گروه فولاد …

در این گروه هنوز افزایش قیمت های بورس کالا ...

در گروه فولادی ها

در این گروه ها فسپا چهار شنبه کمی مثبت بود ...

و دوباره فولاد …

طی روزهای گذشته فولادی ها در بورس کالا ...

و دوباره فولاد …

دیروز در بورس کالا همه گل کاشتند...

تحلیل بنیادی فولاد


فولادی ها به این

مهم ترین خبر که در این گروه می تواند ...

در گروه فولاد…

مهم ترین خبر که می تواند بازار را...

در گروه فولاد…

مهم ترین خبر که می تواند بازار را...

در گروه فولاد نیز …

امروز می توان گفت ۳ بازگشایی جالب داریم...

در گروه فولاد نیز …

در این گروه امروز اگر فولاد در قیمت های...

در بازگشایی فولاد …

فولاد دیروز پر خبر بود ...

در بازگشایی فولاد …

فولاد دیروز پر خبر بود...

در بازگشایی فولاد …

فولاد دیروز باز شد و بازدهی خوبی را رقم زد ...

در بازگشایی فولاد …

یکی بهترین گزارش های ۳ماهه را فولاد داد ...

در نماد ارفع و فولاد …

دیروز این سهم تا صف خرید نیز رفت ...

درگروه فولاد و سنگ آهن …

دیروز هم در مورد این گروه صحبت کردیم ...

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان


در گروه فولاد …

ارفع دیروز روز خوبی را داشت ۵% سهم ...

در گروه فولاد …

ارفع بودجه فروش را برای سال ۹۶ ...

در گروه فولاد گزارش فولاد …

در این گروه شاید بهترین گزارش های ماه به ماه ...

در گروه فولاد …

در این گروه گزارش ماه به ماه ۳ شرکت...

تحلیل تکنیکی فولاد


معجزه و بدشانسی فولاد …

تا به این لحظه یکی از بهترین گزارش ها ...

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان


در گروه فولاد هم …

در این گروه بازهم معتقدیم فولاد را باید...

در گروه فولاد هم …

در این گروه هنوز هم برای ما سوال است...

در گروه فولاد هم …

در این گروه هنوز هم برای ما سوال است چرا...

در گروه فولاد …

در این گروه صادرات بسیار خوب...

در گروه فولاد …

در بازار روی گروه فولاد به نظر تغییر و تحولاتی ...

در گروه فولاد …

در بازار روی گروه فولاد به نظر تغییر و تحولاتی...

در گروه فولاد …

در بازار روی گروه فولاد به نظر تغییر و تحولاتی...

در نماد فولاد امروز …

در مورد این سهم زمزمه هایی از...

در گروه فولاد

در بازار در گروه فولاد به نظر فولاژ امروز ...

در نماد فولاد …

در بازار در مورد فولاد بارها صحبت کردیم ولی...

در نماد ذوب و فولاد …

با برخی توضیحات بودجه در مورد سود ها ...

و بازهم فولاد …

همه چیز یک گزارش خوب را دارد ...

در گروه فولاد و فلزات …

در نماد های فولادی گزارش ۱۲ ماهه...

بازگشایی غدیر و فولاد با

در مورد غدیر در مجمع ۱۶۰ ریال تقسیم سود...

فضای بازگشایی فولاد …

در نماد فولاد سهم دوباره باز می شود...

بازهم گروه فولاد با

در این گروه یعنی گروه فولاد...

در گروه فلزات و فولاد …

بازار فولاد را فراموش کرده بازهم توصیه ما...

در نماد فولاد با …

یکی از نماد های بزرگ بازار دیروز باز شد...

بازگشایی فولاد با …

یکی از نماد های بزرگ بازار به نظر امروز باز می گردد...

معجزه فولاد …

در مورد این گروه فجر گزارش خوبی داد...

در نماد های فولاد و فملی …

خبرهای عدم بازدید رئیس جمهور....

در نماد های فولادی …

در مورد این گروه بارها در مورد فولاد ...

در این سه سهم فولادی …

اول سراغ فخوز و فولاد میرویم به نظر هر دو...

گزارش فولاد و سنگ آهن …

فخوز دیروز باز شد که به نظر...

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه


بازهم فولاد …

در مورد فولاد بارها تاکید کردیم و گفتیم یکی...

فولاد هم با این که …

بازهم خبرخوبی برای سهم ...

شرایط فولاد با …

به نظر اگر سهم در قیمت های...

شرایط فولاد با این …

فولاد یک بار گزارش اذر ماه داده بود...

در گروه فولاد …

در مورد هر دو سهم اوضاع بد نیست...

فلزات و فولاد امروز را …

در مورد گروه روی مجزا صحبت می کنیم ولی...

بازهم سنگ آهن و فولاد …

گمرک ایران با تصحیح اشتباهش اعلام کرد...

شرایط گروه فولاد …

فولاد طی این چند مدت روزی نبوده ...

شرایط فولاد امروز …

در گروه فولاد به نظر زمزمه کاهش زیان...

شرایط فولاد امروز …

در مورد این سهم بارها گفتیم ...

باز فولاد و فملی …

بارها در این ستون از این دو سهم گفتیم...

در گروه فولاد و سنگ آهن …

به نظر هر دو جز گروه هایی هستند که...

فولادی ها نیز …

در بازار فولاد شاهد...

در گروه فولاد …

در گروه فولاد دیروز در بازارهای جهانی...

در فملی و فولاد …

در مورد این دو سهم یکی در ...

شرایط فولاد نیز …

ماهیت حرکتی این سهم کمی کند است...

در گروه فولاد …

هنوز فولادی ها گزارش ماهانه نداده اند...

در فولاد با …

در مورد این سهم زمزمه هایی از...

فولاد و فملی را برای …

در هر دو سهم دو مولفه قیمت و گزارش...

فولادی ها را نیز …

در مورد این گروه به نظر گزارش ۳ شرکت...

در گروه فولاد …

در این گروه امار صادرات فولادی ها...

در نماد فولاد …

در مورد فولاد و فخوز و فملی به نظر ...

در نماد فولاد …

در مورد فولاد دیروز هم مشخص بود که...

در نماد فولاد …

در مورد فولاد طبق خبرهایی که به ما...

خبرهای گروه فولاد …

داده های گمرک نشان میدهد که...

فولاد این روزها …

سهم این روزها با تقاضای سنگین خرید..

و حالا فولاد می اید …

می تواند در روز بازگشایی جالب باشد ولی...

فولاد با این …

دیروز هم در مورد این سهم صحبت شد...

در گروه فولاد …

دیروز هم در مورد این گروه صحبت شد...

در هرمزگان و فولاد …

اگر دنبال این هستید در این...

در گروه فولاد …

در این گروه فولاد و فخوز در قیمت های...

در این دو سهم فولادی …

منظور از دو سهم فولاد و فولاژ است...

در گروه فولاد …

در این دو سهم گروه یعنی...

خبرهای فولاد برای …

گفته می شود گوهران امید می خواهد...

در فولاد با این…

سهم به نظر در قیمت های خوبی است....

بازهم ۴ فولادی به …

در مورد گروه فولاد ۴ فولادی را ...

ضربات داغ فولادی …

در مورد این گروه روزهای قبل نیز می گفتیم ...

در این دست شرکت ها …

در گروه فولادی ها هرمز با شایعه...

در ذوب و فولاد …

ارفع را می دهند و بازی تمام می شود...

در بازی های فولادی نیز …

در این اخرهفته در بازار فولاد و ورق...

درگروه فولاد هم …

در مورد این گروه روی شرکت های مختلف ....

در نماد گروه فولاد …

ارفع سفت و سخت ایستاده است...

بازی های فولادی ها …

در این گروه دیروز نوبت فولاد مبارکه بود که ...

بازی های فولادی ها …

در این گروه به نظر بازی...

در سنگ اهن و فولاد …

در مورد این دو گروه به نظر پس از رشد ...

در گروه فولاد نیز …

خبرهای بازارهای جهانی از فولاد ...

فولاد با خبرهای …

در مورد گروه فولاد و خبرهای ان...

شرایط فولادی ها بازهم …

خبرهای ان از رشد قیمت حکایت دارد...

شرایط فولادی ها بازهم …

در مورد گروه فولاد و خبرهای ان از رشد ...

فولادی ها با این که …

در مورد این گروه خبرهای خوبی از...

فولاد و فلزات در بازار …

در گروه فولاد و فلزات خبرها هم...

در گروه فولاد با این …

در مورد فولاد بلوک بازی های جالبی...

در گروه فولاد با این …

در مورد فولاد بلوک بازی های جالبی...

فولاد با این …

در مورد فولاد بلوک بازی های جالبی...

بازی فولاد و سنگ آهن …

در مورد فولاد و سنگ آهن ...

در گروه فولاد و سنگ آهن …

رشد قیمت های جهانی جالب است...

در گروه فولاد …

در این گروه در قیمت های منفی ...

بازهم سنگ آهن و فولاد …

اکثر اعضای این گروه دو روزی...

نگاهی به نمودار فولاد مبارکه اصفهان


در گروه فولاد …

درنماد فولاد مبارکه حرف های جالبی...

در گروه فولاد …

این گروه گارد خوبی گرفته است...

در فولادی ها نیز …

در مورد گروه فولاد کم کم قیمت ها...

در گروه فولاد هم باید …

قیمت های جهانی هم به ...

بازهم فولاد …

هر چه قدر فخوز گزارش خوبی نداد ...

در گروه فولاد با اعلام …

در گروه فولاد دو خبر به...

شرایط فولاد با …

فولاد را باید در منفی ها خرد خرد...

در فولاد نیز …

به نظر بازی فخوز کمی پایان یافته...

در این ۳ فولادی …

در حالی بازار به سمت اصلاح می رود که...

در فولاد و فولاژ …

نیم نگاهی به اعضای گروه فولاد...

در گروه فولاد از …

در مورد گروه فولاد باید گفت فولاد مبارکه...

در فولاد و ذوب …

در نماد فولاد دیروز صف سنگینی داشت...

تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه


در فولاد به …

در این سهم شایعه سود ۱۵۰ ریالی...

فضای گروه فولاد …

در این گروه اگر به فکر نوسان هستید...

در فولاد و فخوز …

در مورد فخوز قبلا نوشته بودیم اگر با صف...

در فولاد و فخوز …

در مورد فخوز دیروز نوشته بودیم اگر...

در فولاد…

در مورد فخوز صحبت کردیم بحث در...

در فولاد و فملی …

بحث بر سر شرایط بنیادی نیست هر چند که....

در فولاد ، ومعادن ، فملی …

هر دو شرکت از نظر گزارشی خیلی خوب...

در این ۳ فولادی بازهم …

گزارش فولادی ها را باید بیشتر دقت کنیم...

در این دو فولادی …

هنوز گزارش بزرگانی نظیر...

در گروه فولاد …

قیمت ها در این گروه خیلی افت کرده...

فولاد نمادی که …

صلاً با هیچ چیز کاری نداریم...

در خبرهای فولادی …

در مورد گروه فولاد حرف های ضد و نقیض...

فولاد بازهم …

خبرخوبی برای فخوز و فولاد نیست...

در فلوله و فولاد …

چند روز پیش از فروش زمین های...

خبری برای فولاد …

در مورد این سهم فقط یک خبر است...

در فولاد و حقش …

در مورد فولاد و حق تقدم فولاد...

در گروه فولادی ها …

در مورد فخوز در حالی که با ....

گروه فولاد به …

در مورد این گروه به نظر اگر....

فخوز و فولاد …

همانطور که ومعادن رفت....

در گروه فولاد …

قیمت ها در شرایطی است که ...

در هر دو سهم …

واقعاً در قیمت های عجیبی است....

حق فولاد برای …

قیمت خیلی منطقی نبود چرا که ....

فولاد در این قیمت …

افت قیمت جهانی ضربه بعدی به....

فولاد و فخوز با …

در مورد این دو سهم امروز فولاد باز می شود....

بازگشایی فولاد …

به نظر سهم اماده بازگشایی پس از ....

فولاد امروز را …

امروز یک اتفاق مهم رخ می دهد....

خبرهای که فولاد با…

در این که این شرکت در ...

فولاد و وتوکا با این…

همیشه که حساب و کتاب....

فولاد با این…

واقعاً نمی دانیم چه بنویسیم ....

وتوکا و فولاد هم با…

بحث ها در مورد ورود زیر مجموعه های....

فولادی ها پس از …

وقتی در مورد این گروه صحبت می کنیم....

خبرهای فولاد با …

هر چه جلو تر می رویم بازگشایی فولاد....

در گروه فولاد می توان …

بازگشایی احتمالی این سهم پس از....

در فولاد هم امروز …

زمزمه بازگشایی سهم....