هرچه مرتبط است با ‘فلوله’


فلوله به این …

سهم از نظر گزارش دهی و عملیاتی خیلی...

در فلوله با این …

در مرود فلوله این خبرمی تواند قابلیت های خوبی...

در شرایطی که فلوله …

در این سهم با خبر فروش سهام مواجه....

تحلیل تکنیکال فلوله


فلوله به این …

این سهم همیشه از نظر عملیاتی بازار را کمی غافلگیر کرده...

فلوله با این که …

این سهم را برای نوسان زیر نظر داشته باشید ...

فلوله با این که …

احتمالا هنوز سهم را با شرایطی میخرند که...

در توقف این دو نماد …

در بازارامروز فلوله کلوند متوقف می شوند...

فلوله در این شرایط …

فلوله در یک خلاصه باید گفت عملیاتی...

فلوله با این …

در نماد فلوله خبر افزایش سرمایه خبرخوبی است ولی...

فلوله با شرایط …

بنیادی سهم خیلی تعریفی ندارد ...

در نماد فلوله …

تصمیم گیری در مورد زمین چاردانگه و تحولات مثبت...

تحلیل تکنیکال فلوله


تحلیل بنیادی لوله و ماشین سازی ایران


در گزارش فلوله …

درفلوله پیشرفت بسیار واضح دیده می شود ...

فلوله بااین گزارش …

فلوله بارها گفته بود فضای خوبی را در سهم...

در نماد فلوله

در این سهم می توان شاهد بازی های جالب و جذابی...

در نماد فلوله

در مورد این سهم فلوله شفاف سازی زده است...

در فلوله این موضوع

فلوله اعلام کرده است برگزاری مزایده فروش سهام...

تحلیل بنیادی فلوله


درنماد فلوله با این گزارش …

فلوله گزارش ۹ ماهه داده است...

فلوله با این گزارش

در مورد این سهم ببنید باید گفت که احتمال نوسان...

فلوله با این فرایند

در این سهم به نظر فضا کمی در حال تغییر است...

در فلوله با این …

در مورد برخی سهم ها گزارش های دقیق تری...

در نماد فلوله هم …

در مورد این سهم قبلا صحبت کرده ایم ...

در نماد فلوله هم …

در مورد این سهم قبلا صحبت کرده ایم...

در بازگشایی فلوله …

دیروز هم روی تحولات ان صحبت کردیم ...

در نماد فلوله نیز

در این سهم گزارش ۳ ماهه نداده بود که ...

درنماد فلوله …

فلوله به نظر گزارش بدی را نداده است...

در فلوله باید به…

در مورد این سهم دو موج خبری داریم...

در نماد فلوله

در این سهم به نظر راهی که باهنر رفت ...

در فلوله این خبر …

کمی اخبار در مورد سهم خوب است ولی...

در نماد فلوله …

در این سهم گزارش که رسید نماد متوقف شد...

در فلوله و باهنر …

ببنید نمی خواهیم بحث غیر منطقی...

در نماد فلوله نیز …

این سهم شرکت بزرگی است...

در نماد فلوله

فلوله دیگر سهمی است که فقط روی ...

تحلیل بنیادی لوله و ماشین سازی ایران


تحلیل تکنیکال فلوله


فلوله با این خبر …

در گزارشش تقریباً می گوید اوضاع خراب است...

فلوله مجمع خود را …

سهم مجمع جالبی را داشت ...

در فلوله نیز این …

در مورد این سهم امروز برای...

در فلوله با …

در مورد سهم گویا از نظر نموداری...

تحلیل بنیادی لوله ماشین سازی ایران


فلوله نیز با این …

گزارش های بنیادی بدی داده اند...

به فلوله باید …

سهم دیروز متعادل شد...

فلوله امروز به …

سهم امروز به گره می رود...

فلوله هم با این …

مدیران فلوله بسیار دقیق و روشن...

تحلیل بنیادی لوله و ماشین سازی


در فلوله و فولاد …

چند روز پیش از فروش زمین های...

در نماد فلوله …

برخی روی این سهم حساس شده اند...

در این ۳ نماد …

در روزهای گذشته روی دو نماد...

شرایط فلوله …

در مورد این سهم سرمایه گذاری ملی....

تحلیل بنیادی لوله و ماشین سازی ایران


در نماد فلوله با …

جز ان دسته سهم هایی است که....

بازگشايي فلوله …

در صورتي كه در قيمت ...

شرايط فلوله …

تعديل منفي كه امروز باعث ...

فلوله با خبر …

فلوله بدون فروش زمين

فلوله امروز را …

اما ريسك رشد قيمت

فلوله با …

اگر امروز سهم به

در نماد فلوله …

كه دراين صورت شرايط براي

فلوله در بازار …

در عرض مدت كوتاهي

فلوله امروز را …

رشد قيمت احتمالي را تا

شرايط فلوله با …

ممكن است شرايط مناسب

شرایط فلوله با …


فلوله در حالی که …


در نماد فلوله که …


فلوله در حالی که …


در نماد فلوله …


در نماد فلوله …