هرچه مرتبط است با ‘فجر و مبین’


فجر و مبین هر دو …

در مورد هر دو قابلیت های رشد خوبی در سهم است...

فجر و مبین هر دو …

در مورد فجر و مبین گویا فجر تعدیل سود خوبی را میدهد...

خبرهای فجر و مبین …

فجر که به کلی خود را راحت کرده و فعلا تعلیق است...

فجر و مبین هر دو …

نرخ های سال ۹۷ اعلام شده و حاشیه ها دوباره...

فجر و مبین نیز …

در مورد این دو درست در روزی که باز شدند ...

در فجر و مبین …

دیروز هم در مورد هر دو صحبت کردیم باور کنید...

فجر و مبین هر دو …

زمزمه هایی شنیده می شود که هر دو نماد ...

در بین فجر و مبین …

در این چند روز بارها در مورد فجر و مبین صحبت کردیم...

در فجر و مبین با …

روزهای قبل بارها در مورد فجر و مبین صحبت شده ...

در فجر و مبین با هم …

مبین یک جور صحبت کرده است و حالا...

بازهم فجر و مبین …

از این دو به عنوان دوقلو ها یاد میکنیم ...

فجرو مبین نیز …

با این اتفاقی که دیروز برای نرخ پالایشی ها افتاد...

فجر و مبین در این فضا …

هر دو سهم شرایط خوبی را برای سود...

در فجر و مبین با این …

در مورد مبین زیاد صحبت کردیم سهم...