هرچه مرتبط است با ‘فاسمین’


فاسمین به این …

یکی دیگر از سهم های خوب که اصلاح خوبی کرد...

فاسمین در این …

فاسمین گزینه خاصی برای بازار است و سهم...

تحلیل تکنیکال فاسمین


فاسمین به این که …

سهم در سال ۹۸ با وجود عدم فروش محصولات و اتفاقات دیگر...

تحلیل تکنیکال فاسمین


فاسمین به این …

به نظراز دید نوسانی واقعا اصلاح خوبی کرده ...

فاسمین با این …

دربازار امروز در حالی شرایط را پیش می بریم که برخی معتقدند...

فاسمین به این …

در بین گروه روی به نظر فاسمین بد هم نبود...

فاسمین به این …

رشد نرخ دلار و رشد نرخ روی هر دو عاملی برای...

فاسمین و بازهم این …

در بین سهم های بازار و گروه روی ...

فاسمین به این شکل …

در مورد فاسیمن فضا کمی متفاوت تر است ....

فاسمین با این …

دیروز هم در مورد این سهم صحبت شد ...

تحلیل تکنیکال فاسمین


در نماد فاسمین …

سهم اعلام کرده است که...

برای فاسمین خبری که …

فاسمین از نظر نموداری جای خوبی است...

در بازگشایی فاسمین هم …

در مورد این سهم اگر بحث فروش ...

در فاسمین می توان به …

دیروز هم در مورد سهم توضیح دادیم برخی معتقدند...

تحلیل بنیادی فاسمین


تحلیل تکنیکال فاسمین


فاسمین با این که …

قیمت جهانی روی رشد خوبی داشته و همه چیز...

تحلیل بنیادی فاسمین


تحلیل تکنیکال فاسمین


فاسمین در این …

در این سهم شایعه شده او نیز در گزارش...

فاسمین با این که …

عدد صادرات این شرکت ها یعنی شرکت های گروه روی ...

تحلیل بنیادی فاسمین


تحلیل تکنیکال فاسمین


فاسمین هم با این که …

دربین شرکت های گروه روی سهم هایی که...

تحلیل تکنیکال فاسمین


فاسمین در گروه روی با این …

گزارش خوبی را بازهم فاسمین راهی بازار کرد...

در نماد فاسمین بازهم …

در گروه روی نماد ها خیلی گزارش های...

فاسمین امروز با …

سهم هنوز باز نشده و به نظر امروز باز شود...

اتفاق مثبت برای فاسمین …

تعدیل در چهره بافق و باما دیده می شود...

تحلیل تکنیکال فاسمین


در نماد فاسمین

افت و خیز قیمت های جهانی کمی کار را سخت کرده...

در نماد فاسمین هم

در گروه روی با این افت قیمت های جهانی دوباره...

در نماد فاسمین و …

در مورد گروه روی فاسمین زیر مجموعه ها ...

تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین


در فاسمین و باما نیز …

باید گفت که به نظر هر دو در قیمت های....

گزارشی که فاسمین را …

گزارش مهر ماه نقطه اغاز حرکت سهم بود ...

در فاسمین به …

سهم در مجمع چیزی تقسیم نکرد ولی...

در نماد فاسمین و فملی …

دیروز در همین ستون از...

در نماد فاسمین …

فضای اولیه حاکی از رشد است...

تحلیل بنیادی کالسیمین


کروی و فاسمین …

دیروز هم از این دو سهم صحبت شد که...

کروی و فاسمین …

در بازار به نظر برای نوسان باید ...

در نماد فاسمین به …

این سهم یک افت سود را داشت ولی....

در این دو سهم به …

یکی باز شده و دیگری در حال باز شدن....

شرایط فاسمین در …

اگر سهامدار سهم هستید.....

گزارش فاسمین نیز …

بازهم گزارش های خاص....

در فاسمین …

امسال قاعده این است....

در نماد فاسمین …

امروز متوقف می شود....

تعدیل در فاسمین …

باردیگر تعدیل منفی زده....

در این ۳ سهم …

امروز در مورد....

درمورد فاسمین …

در مورد این شرکت ....

فاسمین در شرایطی …

این سهم تا 2 ماه دیگر...

شرايط فاسمين …

در قيمت هاي منطقي باز شد ...

فاسمين امروز مي آيد!

سهم با سرمايه جديد ...

فاسمين و كروي …

خبرهاي خوب ...

در اين 3 شركت …

شرايط براي رشد...

در نماد فاسمين …

مجوز افزايش سرمايه ...

در نماد فاسمين …

حضور در افزايش سرمايه ...

در نماد فاسمین با …

این سهم در گزارش 3 ماهه ...

فاسمین در شرایط …

در این سهم می توان به ...

فاسمین در شرایطی …

فاسمین در حالی که امروز با ...

کالسمین در حالی که …

خرید تنها در قیمت های...

فاسمین و بازگشت در شرایط بد …

شاید محدوده قیمتی که برای خرید ...

فاسمین در مجمع …

در مورد فاسمین نیز در این...

توقف امروز فاسمین …

با توجه به تبدیل حق تقدم ها به سهم بهتر است

شرایط امروز فاسمین با …

این سهم با توجه به مدت زمان پیش رو ...

فاسمین با تعدیل اخیر …

با توجه به تعدیل و سود ...

توقف فاسمین و کروی …

فاسمین با شایعه اعلام ...

شرایط فاسمین با …

اما در سال 91 با فرض ...

خبرها در فاسمین …


در حق فاسمین با …


فاسمین و حق فاسمین …


گزارش فاسمین هم آمد …


فاسمین در شرایطی …


فاسمین با شرایط …


خبری که فاسمین را …


خبرهای فاسمین…


در نماد فاسمین با …


فاسمین امروز با …


در نماد فاسمین …


در فاسمین با …


شرایط فاسمین و حق تقدم …


بازگشت فاسمین در زمانی که …


فرصتی برای فاسمین که …


مجمع فاسمین …


شرایط فاسمین با …


فاسمین می تواند …


در نماد فاسمین …


بازگشایی فاسمین در …


در نماد فاسمین با …


فاسمین با …


شرایط امروز فاسمین …


در نمادفاسمین…


شنیده های در فاسمین …


فاسمین در گروه روی …


فاسمین در شرایطی که …


شرایط فاسمین در …


در نماد فاسمین …


شرایط فاسمین …


بازگشت قوی فاسمین …


بازگشایی احتمالی فاسمین …


توقف فاسمین با …


در نماد فاسمین …


گروه روی و فاسمین …


شرایط فاسمین با اعلام …


نگاهی به اهدف پیش روی کالسیمین


در نماد فاسمین …


خبرهای کالسیمین …


بازگشایی احتمالی فاسمین با …