هرچه مرتبط است با ‘فارس’


تحلیل تکنیکال فارس


تحلیل تکنیکال صنایع پتروشیمی خلیج فارس- فارس


امروز در توقف فارس …

فارس امروز برای مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه متوقف می شود...

تحلیل تکنیکال فارس


تحلیل تکنیکال فارس


تحلیل تکنیکال فارس


هم فارس و هم مبین …

به نظر معامله خوبی صورت گرفته است ولی...

فارس با این خبرها …

در اخر هفته فارس بسیار پرخبر ظاهر شد...

تحلیل تکنیکال فارس


فارس با این که …

در موردفارس اطلاعات اصلاح شده و منتشر شده...

تحلیل تکنیکال فارس


تحلیل تکنیکال فارس


تحلیل تکنیکال فارس


تحلیل تکنیکال فارس


در نماد فارس …

در بازار زمزمه عرضه نوری به گوش میرسد که...

فارس در این شرایط باید …

فارس به نظر امروز به بازار بازمیگردد...

در نماد فارس با خبرهای خاصی که …

چند خبر از فارس رسید که می تواند در صورت...

فارس در این شرایط …

امروزفارس بدون شففاف سازی مشخصی...

تحلیل تکنیکال فارس


در نماد فارس

در مورد این سهم به تازگی باز شده است...

در نماد فارس

این سهم به تازگی باز شده است...

و بالاخره تعدیل فارس

بارها از ارزندگی آن گفته بودیم و حالا ...

در نماد فارس …

کم کم نوبت این نماد رسیده تا در بازار...

در نماد فارس

کم کم گزارش زیر مجموعه ها میرسد...

در نماد فارس …

طی چند روز اتی کدال میزبان گزارش های ۶ ماهه ...

تحلیل تکنیکال فارس


شرایط فارس امروز هم …

در این سهم به نظر خرید با دید ...

در نماد فارس …

ببنید این سهم فضای جالبی را دارد ...

در نماد فارس …

ببنید این سهم فضای جالبی را دارد ...

در نماد فارس

در این سهم به نظر فقط با دید...

تحلیل تکنیکال فارس


در نماد فارس نیز …

در مورد این سهم ها باید گفت ببینید...

بررسی تکنیکی فارس


در نماد فارس …

در مورد این سهم در مورد برخی ...

فارس در این فضا …

نمی خواهیم بگوییم بروید همین امروز سهم ...

در فارس و تاپیکو …

هر دو سهم مجمع رفتند و هر دو باز می شوند...

خبرهای فارس …

کم کم خود را برای مجمع اماده می کند...

در نماد فارس …

سود این شرکت با ...

در نماد فارس …

صبح که بیدار شدیم...

جریان فروش فارس توسط …

در خبرها داشتیم خصوصی سازی...

در نماد فارس …

تقریباً بازی روی ان تعطیل شده...

شرایط فارس در …

در مورد این سهم سود...

خبرهای فارس به …

هر چند بازار خیلی روی فارس نظر...

فارس در این …

در مورد فارس پارسان تاپیکو کم کم ...

بازهم فارس …

در این سهم یعنی فارس تحولات...

در نماد فارس …

در این سهم در یک اتفاق خوب ...

در نماد فارس …

فارس امروز باز شد...

امروز بازگشایی فارس …

سود شرکت به واسطه افزایش سرمایه....

مجمع فارس به …

فارس با ۵۰۰ ریال تقسیم سود...

در نماد فارس …

در نماد فارس امروز سهم پس از....

فارس پس از …

به زودی دوباره به مجمع می رود ....

روز آخر فارس …

این سهم امروز به مجمع می رود ....

فارس و این شرایط …

نرخ جدید خوراک پتروشیمی های گازی....

تحولات فارس به …

در مورد این سهم با دید ...

فارس به این …

واقعاً فارس به گل نشسته است....

در موردر فارس اگر …

خبری که در مورد فارس ...

پارسان و فارس با این …

بالاخره فروشنده به ستوه امد....

در نیروگاه فارس …

امروز گویا این نیروگاه که برای....

در نماد فارس با سود …

فارس توانست....

تحولات فارس …

کم کم برای مجمع اماده....

فارس هم با …

بحث افزایش سرمایه مجزاست....

در نماد فارس …

در مورد این سهم چند روز قبل....

فارس با این …

بالاخره فارس یک خبر مثبت ....

تحولات فارس هم با …

اگر کسی بتواند شاخص را.....

فارس با خبر …

گفته می شود که....

در نماد فارس …

سود کاهشی پیش بینی....

در نماد فارس …

دو خبر خیلی مهم در فارس....

شرایط فارس و مبین با …

عرضه ها و قیمت های فعلی....

درنماد مبین و فارس …

یکی از پر قدرت ترین صفوف....

درنماد مبین و فارس …

دیروز هم عرض شد که....

درنماد فارس …

فرض را بر این بگذارید....

در نماد فارس …

رشد نرخ گاز باعث افزایش قیمت ...

در خبرهای فارس…

کم کم او نیز وارد گود شده ...

در نماد فارس…

مهم ترین عاملی که خبر ...

در نماد فارس …

در بازار شایعه شده است....

در نماد فارس …

جهش سود اوري جالبي ....

در نماد فارس …

تعديل سود در فارس ....

فارس دراين شرايط …

سهمي كه در قيمت هاي ...

خبرهاي خاص فارس …

امروز بلوك فارس را داريم ...

شرايط فارس …

مشخص نيست چرا ...

شرايط فارس …

4 موضوع در مورد فارس ...

در نماد فارس …

امادگي نفت براي خريد ان ...

تلاش دوباره براي فارس …

همچنان توصيه ما اين ...

تحولات فارس …

خبرخوبي براي سهم است ...

خبرهاي فارس …

بهترين سناريو براي فارس ...

شرايط فارس …

تيم غدير و پارسان خريدار ...

شرايط فارس …

تا زماني كه خبر ...

شرايط فارس …

روز خوبي براي فارس ...

تحولات فارس با …

عرضه 17% از سهام ...

خبرهاي خليج فارس …

فارس با اين خبر ...

در نماد فارس …

در اين نماد بايد با ...

در نماد فارس …

دو خبر مهم...

در نماد فارس …

تحولي كه دراين شركت ...

در نماد فارس شاهد …

خبري كه فارس را در ...

شرايط فارس …

در قيمتي كه ديروز باز شد ...

برگشت فارس …

بازگشايي امروز او به قيمت ها ...

زمزمه هاي فارس …

تعديلي كه در فارس ...

زمزمه هاي فارس …

با اين كه سهم توسط

در نماد فارس …

فارس در اين قيمت ها ...

در نماد فارس …

اتفاقاتي كه در پيش روي سهم ...

شرايط فارس پس از …

قيمتي كه براي ...

شرايط فارس …

اين اتفاق روي فارس ...

در نماد فارس …

قيمتي كه مي تواند ...

عزيزي در فارس …

در هر دو شركت ...

در نماد فارس …

قيمتي كه امروز ...

غدير و فارس …

در اين دو نماد با ...

در نماد فارس …

توصيه اين است كه سهم را

در خليج فارس …

در اين شركت عاملي كه ...

بازي جديد فارس …

اتفاقات جديدي كه ...

تحولات فارس را …

و تايكد مجدد ما با ...

تحولات خليج فارس …

ديروز گفتيم سهم در حال

تحولات خليج فارس …

به نظر گفته هاي فوق با ...

تحولات در فارس …

در مورد اين سهم قيمت ...

تحولات فارس با …

فارس با اين دو خبر ...

خبرهاي فارس با …

در شرايطي كه با اين دو خبر...

درنماد فارس …

شرايط كم كم در اين نماد

بازهم فارس …

در ان مقطع بيشتر

در نماد خليج فارس

اثر خبري كه مي تواند ...

فارس در حالي كه …

تخفيف نرخ دراين سهم ...

در نماد فارس با …

گزارش فارس را بايد ...

در خليج فارس با …

به نظر كف قيمتي كه

در مجمع فارس …

در اين سهم حقوقي ها به

روز اخر فارس…

توصيه اين است كه...

فارس با اين تحولات …

ظرفيتي كه فارس در ان ...

شراز باز مي گردد …

بازگشايي امروز اين سهم ...

خبرهايي كه از فارس …

تحولات فارس با ...

در نماد فارس …

با فارس در اين قيمت ها

تحولات فارس در …

اتفاق مهم براي فارس در

در نماد فارس…

با قطعي شدن اين خبر

در نماد خليج فارس …

اتفاقي كه در فارس...

در نماد فارس خبر …

تحولات فارس با ...

در فارس چه خبر است …

اميدواري در نماد فارس به ...

در نماد خليج فارس …

اتفاق مهم در سهم

امروز اين 3 شركت …

فارس در اين شرايط با ...

در نماد فارس …

اما سود سال هاي

اخبار بازار امروز …

بازگشايي شبريز

شرايط فارس در …

در مجموع به نظر ميرسد قيمت هاي

تحولات فارس با …

از همين رو توجه به نماد فارس

3خبراز فارس …

اما زير پوست برخي شايعات

فارس در حالي …

در اين سهم اتفاقي كه باعث ...

خبرهاي فارس …

در كنار اين خبرها زمزمه هاي

پارس و فارس!

عواملي كه مي تواند قيمت سهم را

خبرهاي خليج فارس…

گزارش پارس و بندر امام

در فارس خبر …

امروز سعي مي شود با خبرهاي

در نماد خليج فارس …

در اين سهم خبر مهم

از خليج فارس خبر …


رويدادي كه در خليج فارس …

در مجموع سهم براي

در نماد فارس …

در مورد خليج فارس به نظر ميرسد

و اما فارس …

تاكيد مي شود در قيمت هاي

روز موعود فارس!

اما در صورتي كه

خليج فارس با زمزمه هاي …

تمام اين موارد

در خليج فارس با …

به هر حال امروز هم قيمت

فارس امروز را …

اما در صورتي كه ديد

در نماد فارس همه منتظر…

خريد سهم به

در نماد خليج فارس…

شايد نوسان گيران و

خبرهاي خليج فارس…

نكته مهم ديگر اين است كه شركت

خليج فارس با خبر …

اما احتمال ديگر اين است كه

خليج فارس در …

مواردي است كه مي تواند

در نماد فارس …

هنوز هم فروش

فارس در شرايط …

بازهم تاكيد مي شود

امروز خليج فارس با …

اما در صورت متعادل شدن

خليج فارس با خبر …

گفته مي شود سود

از خليج فارس با …

قيمت هاي كه براي ...

فارس با روند …

همچنان سهم حتي در

امروز فارس با خبر …

طرحي كه در پتروشيمي بندر امام

خليج فارس و بازار

با اين كه رشد قيمت سهم