هرچه مرتبط است با ‘فاراک’


تحلیل تکنیکال فاراک


فاراک را از این که …

فاارک را زیر نظر داشته باشید...

خبرهای فاراک باعث …

بعد از اصلاح ۶۵% فاراک حالا سهم با ...

فاراک هم به …

سهم یکی از سریع ترین اصلاحات بازار را داشته...

فاراک بعد از …

بازار بعید است دستش به فاذر برسد...

فاراک در بین این …

به نظراین سهم از نظر بنیادی خبرخاصی ندارد...

در فاراک به این …

یکی از سهم هایی که نمودار ان بعد ها برای ما درس می شود...

فاراک با این …

فاراک حد و مرز نمی شناسد و اتفاقات عجیبی...

فاراک با این …

دیروز در مورد این سهم صحبت شد...

در فاراک به این …

سهم بیشتر از نظر نوسانی و نموداری مورد توجه است...

در فاراک به این …

از نظر بنیادی که سهم خیلی حرف ...

فاراک با این شرایط …

شاراک سهم خاص نوسانی بازار است ...

فاراک با این که …

در فاراک زمزمه هایی از یک قرار داد خاص و جدید...

در فاراک با این خبرها و قیمت …

فاراک دو شکل دارد شکل اول قیمتی است که داشته....

فاراک هم با این …

امروز فاراک هم به مجمع عادی می رود...

در فاراک به این …

فاراک گزارش ۱۲ ماهه داده است...

در فاراک هم با این …

بارها در گزارش ها هم در مورد فاراک...

تحلیل تکنیکال فاراک


تحلیل تکنیکال فاراک


تحلیل تکنیکال فاراک


فاراک در بین این …

این سهم از نظر بنیادی تحول خاصی را ندارد...

فاراک با این دید که …

در مورد دو سهم فاراک و فاذر به نظر فضای هر دو...

در فاراک با این …

در فاراک به نظر میرسد خبرها و تحولات...

تحلیل تکنیکال فاراک


فاراک با این شرایط …

سهم این روزها پر حجم است...

در فاراک به این که …

گفته می شود بحث تهاتر و فروش برخی دارایی ها...

در نماد فاراک به …

فاراک متراکم شده بود و حالا شرایط...

در فاراک به این که …

در مورد این سهم بازار به نظر کمی...

تحلیل تکنیکال فاراک


فاراک هم به این …

فاراک از نظر نموداری جای خوبی...

فاراک یکی از سهم هایی که …

به نظر فاز فاراک یکی از سهم هایی است که...

فاراک هم امروز با …

این سهم نیز امروز به مجمع می رود وخبرهای...

خبرهای خوب فاراک …

نکته مهم این است که سهم برای ...

در فاراک سهم …

فاراک بازی هایش بیشتر نوسانی است و ...

فاراک در بین سهم ها …

از نظر بنیادی سهم خیلی حرفی برای گفتن ندارد ولی...

در نماد فاراک با …

فاراک دیروز با معاملات بسیار خوب و خاصی...

تحلیل تکنیکال فاراک


در فاراک در صورتی که …

وقتی قرار است همه روی سهمی مثبت فکر کنند...

در نماد فاراک نیز …

این روزها فاراک می تازدو در کنار ان رشد...

در نماد فاراک هم …

از نظر بنیادی هیچ تقریبا یعنی هیچ خبرخاصی...

فاراک در شرایطی که با …

دیروز خبر لغو یک قرار داد برای او ....

فاراک از این نظر که …

در بحث های نوسانی و شرایط خاص...

در نماد فاراک این تحولات …

فاراک بعد از یک افت سنگین حالا با ...

گزارش فاراک به این سهم …

در بازار برخی سهم ها نیازمندیک خبر...

تحلیل بنیادی شرکت ماشین سازی اراک


تحلیل تکنیکال فاراک


در نماد فاراک

دربازاردر مورد این سهم بد بینی به اوج خود میرسد ولی...

در نماد فاراک

دربازاردر مورد این سهم بد بینی به اوج خود میرسد ولی...

در نماد فاراک

دربازاردر مورد این سهم بد بینی به اوج خود میرسد ولی...

در نماد فاراک …

در این سهم یک پارادوکس عمیق وجود دارد...

در نماد فاراک

در مورد فاراک دیروز بخشی از معاملات باطل شد ...

در فاراک هم به این

این سهم از نظر نموداری شاید نشانه های برگشت....

در نماد فاراک

در مورد این سهم ببینید بنیادی خبری نیست...

در نماد فاراک نیز …

در مورد این سهم به نظر بای بنیادی هنوز هیچ ...

در فاراک به این …

در مورد این سهم دقت کنید....

در فاراک به این …

در مورد این سهم دقت کنید درست است که...

تحلیل تکنیکال فاراک


در فاراک این بازگشایی …

کم کم باید به فکر چاره ای برای این شرایط سهم بود...

در فاراک کم کم باید …

در نماد فاراک کم کم باید به فکر ...

در فاراک به این …

در این سهم یعنی فاراک گزارش ۶ ماهه...

شرایط فاراک …

در این سهم وقعا شرایط تلخ است...

در نماد فاراک …

در نماد فاراک همچنان معتقدیم که ...

تحلیل تکنیکال فاراک


شرایط فاراک با این …

در مورد فاراک دو بحث است...

بررسی تکنیکی فاراک


نماد فاراک بازهم …

در مورد این سهم سهامداران روز بازگشایی ...

نماد فاراک دیروز …

این سهم دیروز باز شد ...

بازگشایی فاراک …

این سهم در حالی به بازار باز می گردد که....

در نماد فاراک باید …

در این سهم شاهد هستیم مجمع...

فاراک با این که …

گزارش حسابرسی شده فاراک هم رسیده ...

در نماد فاراک …

شفاف سازی در خصوص تفاهم نامه ...

در فاراک با خبرهای…

در سهم اتفاقاتی در حال وقوع است...

در فاراک با خبرهای…

در سهم اتفاقاتی در حال وقوع است...

در نماد فاراک …

در این سهم نیز حرف و حدیث زیاد است...

بازهم فاراک …

در فاراک جمع اوری چهارشنبه...

فاراک در این …

در این سهم هر کاری دارند میکنند تا...

در نماد فاراک نیز

سهم از کجا به کجا رسید ...

در فاراک بازهم …

به نظر بازی جالبی را دارد ...

در فاراک و فاذر به این …

واقعاً بازی جالب شده است...

در فاراک به این …

در مورد این سهم گزارش ...

در فاراک نیز …

در این سهم نیز بالاخره سود...

درفاراک به …

قیمت سهم در ...

فاراک در این…

فاراک این روزها یکی از سهم های ...

بازی فاراک …

در مورد فاراک شایعه توقف نماد شرکت...

در فاراک شایعه …

در مورد فاراک و فاذر در هر دو سهم ...

در فاراک نیز باید …

در فاراک دوباره حجم طی روزهای گذشته...

در شرایطی که فاراک …

در مورد فاراک سهم رفت بالا ...

و بازهم فاذر و فاراک…

در بازار همیشه فاذ رو فاراک...

در فاراک به این …

بالاخره سهم به حرف امده...

در فاراک و فاذر به …

این دو سهم دیروز بسیار پر حجم بودند...

در فاراک به …

در مورد این سهم که بسیار...

در فاراک به …

این سهم دیروز بسیار...

در فاراک و فاذر …

در مورد این دو سهم به نظر هر دو...

فاراک به قیمت های …

در نماد فاراک تنها مد نظر نیست...

شرایط فاذرو فاراک از …

در این دو سهم شایعات زیاد است...

در نماد فاراک…

در روزهای قبل در مورد این سهم نیز...

در نماد فاراک و فاذر …

دیروز در مورد این دو سهم نیز صحبت شد...

در فاراک و فاذر …

دیروز در مورد هر دو سهم صحبت شد...

فاراک و فاذر با این …

دیروز فاراک را هم توضیح دادیم ولی...

فاراک و فاذر با این …

دیروز فاراک با قیمت های بالای باز شد...

فاراک با این …

به احتمال قوی امروز شاهد حضور...

در نماد فاراک به …

در مورد این سهم افزایش سرمایه در...

فاراک امروز را …

در این سهم یعنی فاراک امروز...

در فاراک و فاذر به …

بحث افزایش سرمایه روی کدال رفت...

فاراک در این …

دیروز هم در مورد این دو سهم ....

خبرهای فاراک که …

در بازار شایعه شده است...

فاذر و فاراک در این …

به نظر فاذر و فاراک پس از بازدهی اخیر...

در نماد فاراک …

در بازار گفته می شود ...

فاراک و فاذر با این …

در بازار شایعه یک قرار داد دیگر...

فاراک و فاذر در …

در مورد فاراک واقعاً خبرها زودتر از ...

در این دو نماد…

شایعات در مورد خبر افزایش سرمایه...

در فاراک نیز خبر …

واقعاً خبرها در این سهم موثر است...

نگاهی به نمودار ماشین سازی اراک


شرایط فاذر و فاراک را …

سهم چابک تر است بازدهی کمتری را...

شرایط فاراک را …

در فاراک دیروز هم گفتیم سهم چابک تر است...

تحلیل تکنیکال ماشین سازی اراک


در فاراک به …

در این سهم ، دیروز گفتیم این سهم ...

در فاراک به …

در این سهم ، دیروز گفتیم این...

شرایط فاذر و فاراک …

به نظر هنوز بازی پیمانکاری ها تمام نشده...

شرایط فاذر و فاراک …

به نظر هنوز بازی پیمانکاری ها....

بازگشایی فاراک به …

سهم مجمع خود را برگزار کرد...

در فاراک نیز …

این سهم به نظر مورد توجه بازار قرار ...

در نماد فاذر فاراک …

این دو سهم را چارتیست ها توصیه اکید به...

در نماد فاراک و فاذر …

هر چه به زمان رفع تحریم ها نزدیک تر بشویم...

فاراک و فاذر در این…

حق تقدم ها تبدیل به سهم شده...

تحلیل تکنیکال ماشین سازی اراک


فاراک در این فضا …

در این سهم حق تقدم ها تبدیل به...

فاراک و فاذر در …

این دو سهم کمی پر حجم تر شده اند....

در نماد فاراک …

این روزها مدیران فاراک هم....

فاراک با …

در مورد این سهم انتظارات بیشتر بود ولی....

فاذر و فاراک به …

سهم بیشتر بازی های نوسانی دارد ولی....

در نماد فاراک …

از نظر قیمتی در شرایطی است که....

در نماد فاراک …

واقعاً نمی توان چیزی گفت....

بازهم این دو سهم …

وضع بازارهای جهانی خراب تر از....

رتکو و فاراک در …

خبرهای مثبت و تحولات مثبت ....

فاراک با این …

بهتر است کمی توجه کنیم....

تحلیل تکنیکال ماشین‌ سازی‌ اراک‌ (فاراک)


در نماد فاراک با …

به نظر فضای بازار روی....

فاذر و فاراک در…

مجمع فاذر به ...

شرایط فاراک …

توجه ها کم کم جلب می شود ....

شرایط فاراک …

به نظر سهم کمی /....

در فاذر و فاراک …

اگر فضای تحریم ها....

بازهم این دو نماد …

شرایط خوبی دارند....

در نماد فاراک و فاذر …

شایعاتی از قرارداد های....

در نماد فاراک و فاذر …

به بازار برگشت....

در نماد فاراک …

به بازار باز می گردد ولی....

در نماد فاراك …

امروز چند سهم براي ...

گزارش فاراک با …

فاراک امسال قرار است

حق فاراک امروز با …

اما نوسان گیری و خرید ان برای ...

بازگشایی فاراک در …

شاید جو بازار او را تا ...

خبرهای خوب فاراک

قیمت های احتمالی برای ...

فاراک به مجمع می رود …

توصیه ما به سهامداران شرکت ...

خبرفاراک با …

افزایش سرمایه فاراک...

فاراک در شرایطی که …

اما در کوتاه مدت این سهم ...

فاراک با این خبر با …

حداقل اثر این خبر ...

فاراک امروز در …


فاراک با تعدیل برگشت …


شرایط فاراک با …


فاراک در حالی با …


فاراک هم با …


بازگشایی فاراک با …


فاراک در شرایط …


در نماد فاراک …


خبرهای فاراک که در …


ماشین سازی اراک


بررسی شرایط ماشین سازی اراک و اذاب


بازگشایی فاراک با …


نوبت به فاراک رسید …


خبرها از فاراک …


فاراک و آذراب

شرایط پیش روی این دو سهم