هرچه مرتبط است با ‘فاذر’


شایعات فاذر با …

فاذر به زودی بلوک دارد و بلوک این سهم...

در نماد فاذر به …

در این نماد بلوک صندوق کشاورزی در تاریخ...

در نماد فاذر به این …

با توجه به شایعات قرار داد جدید ...

فاذر به این …

فاذر در فضای بنیادی خیلی توفیق خاصی نداشته است...

فاذر با این که …

گزارش فاذر بد نبوده است و می توان...

در فاذر چالش اصلی این …

گفته می شود هفته بعد بلوک...

فاذر با این قیمت …

همه بلوک میگذارند و فاذر هم بلوک دارد !

در فاذر به این …

فاراک که دیروز بدجوری عرضه شد...

فاذر به این خبر…

واکنش فاذر به این گونه خبرها جالب بود...

و بازهم فاذر …

در گوشه و کنار خبرها قرارداد جدیدی برای فاذر...

فاذر در این …

در مورد این سهم که تازه باز شده است...

فاذر در این فضا …

سهم بایدکم کم اماده بازگشایی شود...

فاذر در گزارش خود …

فاذر هم گزارش خود را دارد سهم ۳ ماهه...

در نماد فاذر

در این سهم نیز به نظر فشار فروش کمی...

در فاذر نیز با …

بازار روی فاذر دید خوبی ندارد چرا که...

در فاذر نیز با …

بازار روی فاذر دید خوبی ندارد چرا که ...

شرایط فاذر نیز

به نظرجز سهم هایی است که از رشد ...

در فاذر اگر با این …

در این سهم دیروز صف عرضه شد ولی...

در فاذر و خصدرا …

در این شرایط در هر دو سهم به خصوص...

شرایط فاذر نیز …

فاذر در این قیمت ها بازهم مورد...

شرایط فاذر نیز …

فاذر در این قیمت ها بازهم ...

در فاذر و خصدرا

در مورد هر دو سهم بارها صحبت کردیم...

در نماد فاذر نیز …

در مورد این سهم چند روزی است که ...

در نماد فاذر باید …

در مورد این سهم بلوک بازی ها کمی...

بررسی تکنیکی فاذر


در نماد فاذر …

درست است قیمت اصلاح بدی شده...

فاذر در این شرایط …

نموداری سهم را توضیح دادیم ولی...

تحلیل تکنیکال آذر آب


در نماد فاذر با …

در مورد این سهم ...

در فاراک و فاذر به این …

واقعاً بازی جالب شده است...

در فاذر نیز با خبر …

در این نماد بازهم کدال اخرین مرجعی بود که...

فاذر با وجود این که …

در مورد این سهم و فاراک بازی های

در بازی فاذر …

در فاذر دوباره حجم ها بالا گرفته است...

و بازهم فاذر و فاراک…

در بازار همیشه فاذ رو فاراک...

در نماد فاذر …

در یک گزارش خاص...

در فاراک و فاذر به …

این دو سهم دیروز بسیار پر حجم بودند...

در نماد فاذر نیز …

بلوک بازی امان سهم را بریده...

شرایط فاذر …

در بازار گفته می شود که...

در فاراک و فاذر …

در مورد این دو سهم به نظر هر دو...

فاذر به قیمت های …

در نماد فاذر باید گفت سهم...

شرایط فاذرو فاراک از …

در این دو سهم شایعات زیاد است...

شرایط فاذر از …

در این سهم یعنی فاذر و همچنین فاراک ...

در نماد فاراک و فاذر …

دیروز در مورد این دو سهم نیز صحبت شد...

در فاراک و فاذر …

دیروز در مورد هر دو سهم صحبت شد...

در فاذر به …

در مورد فاذر به نظر سهم در قیمت هایی....

فاراک و فاذر با این …

دیروز فاراک را هم توضیح دادیم ولی...

فاراک و فاذر با این …

دیروز فاراک با قیمت های بالای باز شد...

بازگشایی فاذر امروز …

امروز احتمالاً شاهد بازگشایی...

فاذر بازهم خبرهای …

هنوز سهم در بازار فاذر حجم بالایی دارد...

فاذر بازهم خبرهای …

چهارشنبه سهم را عالی می خریدند...

در فاراک و فاذر به …

بحث افزایش سرمایه روی کدال رفت...

در فاذر به …

در مورد فاراک دیروز بحث...

در فاذر به …

امروز مجوز افزایش سرمایه به روی کدال...

فاذر و فاراک در این …

به خصوص در فاذر...

فاذر و فاراک در این …

به نظر فاذر و فاراک پس از بازدهی اخیر...

فاذر با این …

به نظر فاذر بالاخره باز می شود ....

شایعات فاذر در …

در مورد این سهم شایعاتی از ...

و حالا فاذر با این …

گفته می شود دیگر گیر نمی اید...

فاراک و فاذر با این …

در بازار شایعه یک قرار داد دیگر...

هوای فاذر با این …

در مورد فاذر هوای سهم با این که...

فاراک و فاذر در …

در مورد فاراک واقعاً خبرها زودتر از ...

در این دو نماد…

شایعات در مورد خبر افزایش سرمایه...

در فاذر و مپنا به …

یک استراحت موقت...

در نماد فاذر …

در همان ابتدای بازی فاذر و فاراک...

شرایط فاذر و فاراک را …

سهم چابک تر است بازدهی کمتری را...

خبری که فاذر را …

فاراک و فاذر خوب نوسان می دهند...

شرایط فاذر و فاراک …

به نظر هنوز بازی پیمانکاری ها تمام نشده...

شرایط فاذر و فاراک …

به نظر هنوز بازی پیمانکاری ها....

در نماد فاذر فاراک …

این دو سهم را چارتیست ها توصیه اکید به...

در نماد فاذر …

در مورد این سهم باردیگر خبرها و شایعات ...

تحلیل تکنیکال اذراب


در نماد فاراک و فاذر …

هر چه به زمان رفع تحریم ها نزدیک تر بشویم...

در نماد فاذر…

در مورد این نماد به نظر شرایط خاص است...

در بحث فاذر …

در مورد این سهم با خبر افزایش ...

در فاذر امروز …

در این نقاط باید بسیار پر حجم باشد ...

در فاذر هم به …

در این سهم طبق برخی خبرها...

فاراک و فاذر در این…

حق تقدم ها تبدیل به سهم شده...

در نماد فاذر …

در حال چه بازی هستند...

ونفت و فاذر …

واقعاً بازار در این سهم گیج شده....

بازی فاذر در …

این سهم واقعاً شرایط جالبی...

جریان فاذر در …

سهم واقعاً شرایط جالبی را داشت...

فاذر در …

شایعاتی از یک قرارداد نفتی...

فاراک و فاذر در …

این دو سهم کمی پر حجم تر شده اند....

فاذر و فاراک به …

سهم بیشتر بازی های نوسانی دارد ولی....

فاذر در این …

در مورد فاذر گفته می شود ....

در نماد فاذر خبر…

در مورد فاذر به نظر بازی سهامداری....

در نماد فاذر خبر…

به نظر فضای بازار روی سهم....

فاذر امروز را …

به این که قیمت سهم ...

فاذر با این شرایط …

یکی از سهم های خوب بازار....

بازهم فاذر به …

در فضایی قرار گرفته است که....

بازهم این دو سهم …

وضع بازارهای جهانی خراب تر از....

شرایط فاذر …

سهم چهارشنبه رنج های .....

شرایط فاذر …

سهم دوشنبه باز شد ....

بازگشایی امروز فاذر …

مجمع فاذر برگزار شده و....

مجمع دیروز فاذر …

دیروز مجمع فاذر برگزار شده....

خبرهای خوب فاذر …

خبرهای مثبت و تحولات مثبت....

در نماد فاذر به …

خبر مهم این است که....

بازگشای فاذر با …

سهم دیروز خوب معامله شد....

تحلیل تکنیکال صنایع آذراب (فاذر)


روز فاذر است !

امروز فاذر باز می شود....

فاذر اگر امروز …

رویداد مهم در سهم ...

تحولات فاذر هم با …

در حالی متوقف شده....

فاذر و فاراک در…

مجمع فاذر به ...

فاذر امروز با …

گفته می شود مجمع.....

در نماد فاذر…

امروز متوقف می شود....

فاذر در این …

در خبرها و اطلاعیه ها.....

فاذر هم با این …

سهم برای نوسان....

فاذر با این …

خبر افزایش سرمایه....

خبرهای فاذر به …

خبرهای افزایش سرمایه ....

در فاذر و تایرا …

اگر فضای تحریم ها....

در فاذر و فاراک …

اگر فضای تحریم ها....

فاذر و حفاری را …

اگر یک نشانه و یا خبر....

فاذر با خبر …

شایعه شده تعدیل....

بازهم فاذر و ونفت …

خبری که قرار است....

بازهم این دو نماد …

شرایط خوبی دارند....

شرایط فاذر با …

چه از نظر نموداری و چه بنیادی....

در نماد فاراک و فاذر …

شایعاتی از قرارداد های....

در نماد فاراک و فاذر …

به بازار برگشت....

فاذر با شرایط …

برخی معتقدند ...

فاذر و فاراك با …

معامله بلوكي كه در ...

شرايط فاذر …

ديروز در اين سهم سهامدار ...

بازهم فاذر …

خبري كه اين شركت ...

در نماد فاذر …

در اين سهم با ...

فاذر باز مي گردد …

براي خريد بهترين قيمت

در فاذر با خبر …

در اين سهم امروز برخي ...

فاذربرگ برنده روكرد!

براي افراد صبور حضور

در نماد فاذر …

فاذر در كنار

تحولات فاذر …

اتفاق مهم براي سهم ...

فاذر به همراه …

قيمت فاذر مدت هاست

در فاذر زمزمه هايي از …

برخي از شايعات رقم دقيق

فاذر با سود…

نوسان گيري روي سهم

در فاذر با …

فشار فروش احتمالاً

در نماد فاذر با …

شايد اين سهم بارديگر در

در اين دو سهم بازار …

اما فاذر نيز اين قابليت را

فاذر سهمي كه در …

ريسك نوسان گيري در سهم

در دو نماد فاذرو فاراك…

نوسان گيران ريسك پذير

در نماد فاذر …

شرايط فاذر با اعلام ...

در نماد فاذر با …

خبری که می تواند ...

گزارش فاذر در …

شاید این گزارش بتواند امروز

فاذر در حالی که …

نوسان گیری دراین سهم تنها ...

شرایط فاذر در …

نوسان گیران در این نماد ...

شرایط آذرآب با …

دو خبر مهم برای سهامداران...

فاذر در شرایطی که …

با ملغی شدن افزایش سرمایه

فاذر در حالی بازگشایی می شود …

به نظر میرسد که منطقی باشد سهم در قیمت های

در شرایطی که فاذر …


در نماد فاذر …


گزارش فاذر بر …


شرایط فاذرامروز با …


فاذر با گزارش …


خبری از فاذر که …


شرایط فاذر با …


بازگشایی آذر آب …


و اما فاذر…!


در نماد آذرآب …


در نماد فاذر می توان به …


در نماد فاذر …


سود آذراب که …


تعدیل فاذر و …


بازهم آذرآب …


آذر آب نیز با …


خبر مهم آذرآب …


شرایط فاذر با …


شرایط فاذر …


از آذر آب خبر میرسد …


شرایط آذرآب …


باز هم بازار مثبت و شایعه فاذر …