هرچه مرتبط است با ‘غذایی’


بین غذایی ها باید …

در بین نماد ها غدیس قرارداد های خوبی را منعقد کرده...

در این ۳ سهم گروه غذایی از …

به نظر میرسد که این گروه اصلاحات جدی را داشته باشد ولی...

در این دو سهم غذایی با …

دو سهم غشان و غشاذر گام های خوبی به...

در این ۳ شرکت غذایی …

در بازار غنوش با سود های غیرعملیاتی پیش میرود ...

در غذایی ها با این …

در این گروه خبرمهم برای بهپاک بود که ...

در بین غذایی ها در …

در بین غذایی ها امروز دو سهم را بررسی میکنیم...

شرایط خاص غذایی ها …

در بازاردر بین غذایی ها یک نکته خاص وجود دارد ...

در بین غذایی ها به این …

بازار بازار با گوشه کنایه صحبت کردن نیست باید رک صحبت کرد...

در نماد های غذایی به این …

گزارش های غذایی رسیده و یک نکته بسیار مهم است...

در بین غذایی ها غشاذر …

نمیدانیم در مورد گروه چطور صحبت کنیم ولی....

در غذایی ها با این که …

امروز در مورد سه سهم غذایی صحبت میکنیم ....

گروه غذایی در …

در بازار برخی از غبشهرو غمارگ صحبت میکنند ...

در بین غذایی ها به این …

در بین غذایی ها غگل این روزها پر حاشیه است...

در گروه غذایی این سهم ها …

بازی در این گروه از غمارگ اغاز شده است...

با نگاهی به غذایی ها …

نیم نگاهی به گروه غذایی داشته باشیم..

بازی غذایی ها در …

بحث حذف نرخ ۴۲۰۰ در یک شکل میتواند ...

در بین غذایی ها نیز …

هر چه در این گروه با خود بالا و پایین زدیم...

در این دو سهم به عنوان نمونه …

چطور بنویسیم که به کسی بر نخورد...

حالا غذایی ها نیز …

در مورد این گروه نیز حرف و حدیث بسیار است ...

در بین غذایی ها …

در بازار این روزها غگل با شایعه افزایش سرمایه...

در بین غذایی ها نیز …

این روزها کمی گروه غذایی دیگر ان شور و شوق قبل را ندارد...

در بین غذایی ها باید …

در بین غذایی ها خبرها کمی خاص پیش می رود ...

در بین غذایی ها بهپاک …

در مورد بهپاک در بین غذایی ها شرایط بدی...

فضای گروه غذایی در بین …

به نظر میرسد بازار کمی به این گروه...

در بین سهم های غذایی غشهداب و …

در مورد سهم روزهای قبل صحبت شد که...

۲ سهمی که در گروه غذایی …

در مورد گروه غذایی باید اذعان کرد اکثر گزارش ها...

شرایط خاص غذایی ها …

گزارش های این گروه می رسد و چشم بازار...

در گروه غذایی با این …

گزارش ویتانا نشان میدهد قیمت ها کمی...

خبرهای خاص از غذایی ها که …

در بازارقاسم کمی بیشتر مورد توجه است ...

در بین غذایی ها باید …

گزارش ماهانه های غذایی ها برای ما...

درگروه غذایی نیز …

اگر بگوییم برخی از اعضای این گروه نیز...

در بین غذایی ها غاذر …

ببنید گزارشات اخیر سهم بد نبوده است...

در بین غذایی ها بازهم …

در بین غذایی ها غگرجی با شایعه فروش ملک ...

در مجموع در بین غذایی ها …

فرض کنیم قرار است این گروه را ۳ قسمت کنیم...

در بین غذایی ها این دو …

شرایط غمارگ و غپینو در گروه غذایی واقعا خاص است...

در گروه غذایی به این …

در این گروه باید گشت و به قیمت ترین و بهترین ها...

بازهم نگاه ها به غذایی ها …

نمیدانیم چطور بنویسیم سهامداران این گروه...

در غذایی ها این سه سهم …

در مورد هیچ سهمی عادت نداریم اگر منفی است...

در گروه غذایی شاهد گزارش هایی …

ببنید مهم این نیست که پیشرفت این سهم ...

در بین غذایی ها غشان …

غشان هم دیروز گزارش داد تمام حرف ما...

در بین غذایی ها این دو …

در بین گروه غذایی به نظر دو شرکت...

در بین غذایی ها باید …

در این گروه غشهداب کمی بیش از ...

در بین غذایی ها این چند شرکت …

دوباره موج مثبتی در غذایی ها آغاز شده است که...

در بین غذایی ها نیز …

در خرداد در بین غذایی ها یک اتفاق خاص رخ داد...

در بین غذایی ها باید …

در بین شرکت های غذایی شاهدیم که ...

در غذایی ها نیز …

گزارش اکثر غذایی ها را می بینی با قیمت...

در غذایی ها غمارگ نیز…

دراین سهم دیروز افزایش نرخ را قطعی گرفت...

تحولات غذایی ها به این …

دیروز غبشهر دوباره افزایش نرخ گرفت...

در بین غذایی ها نیز …

در گروه غذایی با شرایط خوبی مواجه بودیم ولی...

در بین غذایی ها به این …

یکی از مهم ترین ایرادهای گروه غذایی این است که...

در بین غذایی ها نیز …

در بین سهم های غذایی غپینو با خبرهای...

شرایط غذایی ها با این …

غشاذر در فروردین ۹۸ با ۱۸۹ میلیارد ریال فروش مواجه بود...

در گروه غذایی با این …

حقیقت امر این است که گروه غذایی خیلی...

در بین غذایی ها این دو سهم …

در بازار امروز غشان برای مجمع متوقف می شود ...

در نماد های غذایی …

گزارش هایی که در این گروه منتشر می شود...

یک نکته در مورد غذایی ها …

در بازار طرز تفکری وجود دارد که میگوید...

در بین غذایی ها باید …

گزارش های بدی نمیرسد ولی اکثرا ...

در گروه غذایی به این …

در بین گروه غذایی فضای خیلی قوی حاکم نیست...

در گروه غذایی این دو …

در گروه غذایی به خصوص انها که ...

در غذایی ها غگل به …

از این سهم شایعاتی به گوش میرسد...

در بین غذایی ها به این …

باید سراغ این گروه رفت که برخی از انها ...

در غذایی ها باید به …

در بین برخی سهم های گروه گزارش های خوبی را داریم...

شرایط غذایی ها بعد از …

گروه غذایی در بازار کمی ارام شده است ولی...

در گروه غذایی این …

در بازار با رونق این گروه مواجه ایم و به نظر...

در بین غذایی ها …

در بین این گروه به نظر احتمال حذف...

در گروه غذایی با این …

ببنید با این طرح ها و هدف ها به نظر...

در گروه غذایی با …

در بین این همه سهم از این گروه ...

تحولات گروه غذایی با …

در این گروه غگرجی امروز می رود تا...

در بین غذایی ها به …

در بین اعضای این گروه گزارش چند شرکت ...

در گروه غذایی به این …

در این گروه غبشهر و غمارگ با این گزارش ها...

در نماد های غذایی …

چند باری از غشصفا و نماد خوب این سهم...

شرایط غذایی ها به …

به بررسی ۴ شرکت غذایی مهم بازار میپردازیم...

در گروه غذایی با این …

دیروز غپینو حرکت جالبی را شاهد بود...

شوک های خبری غذایی ها در …

گروه غذایی میرفت که کنج بازار عزلت بگیرد...

در غذاییها غفارس …

در بین غذایی ها غفارس با خبر...

در گروه غذایی ها …

در مورد این گروه دو سهم شاید بیشتر ...

در گروه غذایی نیز به …

در این گروه غگرجی عرضه شد ولی یک خبر خوب...

در مورد غذایی ها با …

در مورد این گروه بارها صحبت کردیم و امروز...

گل های گروه غذایی … !

در مورد این گروه یعنی گروه غذایی بازار شرایط ...

در گروه غذایی به این …

۳ نماد در این شرایط مورد بررسی قرار میگیرند که...

در گروه غذایی این گزارش ها …

بی تعارف میگوییم در گروه غذایی...

در گروه غذایی با این …

در گروه غذایی گزارش خوب داشتیم گزارش بد هم داشتیم ...

در گروه غذایی به …

روزهای قبل در مور غشان مفصل صحبت شد ...

در غذایی ها به این …

در این گروه بهنظر غشان را خیلی خوب می خرند ...

در غذایی ها به …

در نماد قشرین گزارش حسابرسی شده...

در غذایی با دو سهم …

در این گروه با افزایش سرمایه...

در این دو سهم غذایی …

گزارش های غبشهرو غمارگ نشان داد که ...

در گروه غذایی به این …

دربین شرکت های گروه غذایی ...

در گروه غذایی با این …

در بین سهم ها گروه پگاه شرایط خوبی را دارد...

در این دو سهم غذایی …

بازاردر گروه غذایی هم به گزارش ها نگاه می کند...

در گروه غذایی به این …

در بین غذایی ها به این شرکت ها باید کمی...

در گروه غذایی به این …

در بین روغنی ها غبشهر اصلاح خوبی کرد...

در گروه غذایی با خبر …

غشهد فروش باغ را در دستور کار خود قرارداد...

در گروه غذایی به این …

در بازار شرکت های گروه غذایی می توانند با ...

در گروه غذایی به این …

دراین گروه غشهداب با خبرهای مختلفی...

در بین غذایی ها نیز …

غذایی ها خیلی گزارش های خاصی...

غگل در بین غذایی ها …

به غبشهر و غمارگ و بهپاک و برخی دیگر امید ...

در گروه غذایی به این …

در گروه غذایی به نظر فاز بازار کمی روی این گروه...

در بین غذایی ها …

گزارش غذای یها بد نیست ولی انقدرها هم...

در گروه غذایی با …

در این گروه باید گشت و سراغ شرکت هایی رفت که ...

در گروه غذایی با این …

تحولات جدید و قانون کمک به خانوار ها و افزایش...

غفارس در بین غذایی ها …

غفارس در بین غذایی ها فضای جالبی را دارد...

در گروه غذایی به این …

در بازار گزارش بهنوش بد نبود و می توانست...

در گروه غذایی به این …

در گروه غذایی غشهداب را خوب می خریدند...

غگل و بهپاک در غذایی ها …

این دو سهم گزارش های جالبی را دارند...

در گروه غذایی با این شرایط …

گروه غذایی به نظر با شرایطی که دارد می تواند...

در بین غذایی ها غاذر و …

بحث ها در مورد افزایش نرخ رب و غشهداب دارد جدی می شود ...

در بین غذایی ها با …

غبشهر واقعا محافظه کارانه پیش می رود...

در گروه غذایی با این که …

غشهداب دوباره بحث افزایش نرخ را مطرح کرد...

در گروه غذایی …

در این گروه غدیس دوباره افزایش نرخ را...

در گروه غذایی با این …

یکی از گروه هایی که به نظر در بازار ...

در گروه غذایی به …

در این گروه گزارش همه شرکت ها دست ...

در گروه غذایی با …

فضای بازار و فضای اقتصادی کشور نشان می دهد که...

در این ۳ سهم غذایی که …

در بین سهم های غذایی به نظر غشهداب را...

در بین غذایی ها غشهداب …

روی این سهم مثبت هستیم ببنید بازی این سهم ...

شرایط گروه غذایی با این …

در این گروه باید گزارش های ماهانه را نگاه کرد...

در بین غذایی ها به این …

دیروز در مورد این گروه صحبت شد دیروز عرض شد که...

در گروه غذایی بیشتر این دو …

در مورد دو گروه مثبت هستیم و به نظر...

در گروه غذایی اتفاقی که …

ببنید اتفاقی که در گروه غذایی در حال رخ دادن است...

در بین غذایی ها …

در بین برخی شرکتها بهباک می تواند ...

گرونه غذایی در این فضای خاص …

در فضای تورمی هنوز تورم قوی به این گروه نرسیده...

در این شرکت های غذایی یک نکته …

در این گروه بحث ما بیشتر روی گروه ...

در این چند سهم غذایی …

بازی های گروه غذایی می تواند جالب باشد...

در نماد های غذایی باید …

در این گروه قبل از هر چیز سراغ غشاذر برویم که...

در گروه غذایی این شرکت ها …

در این گروه دو ایتم صادرات با دلار ازاد و نرخ تورم ...

در گروه غذایی این شرکت ها …

در بازار توجه به بهپاک زیاد شده است واقعا...

در گروه غذایی …

دیروز در مقدمه گزارش بازاردر مورد گروه غذایی...

گروه غذایی با این که …

در بازار گروه غذایی فاز خوبی را گرفته به نظر ...

در گروه غذایی به این سهم ها …

گروه غذایی بیشتر چشم انداز است تا ...

در این دو سهم غذایی …

در بازار غاذر خوب بود ...

در گروه غذایی …

در گروه غذایی ما یک تورم را به زودی داریم...

در گروه غذایی نیز به این …

چیزی که در مورد گروه غذایی می نویسیم به معنای...

در گروه غذایی با این …

به نظر ۳ الی ۴ ماه دیگر تورم سراغ گروه غذایی می رود...

در گروه غذایی به این …

در گروه غذایی یک مزیت دیده می شود...

در گروه غذایی به این …

در گروه غذایی باید سراغ خوب ها رفت...

در این سه سهم غذایی …

در گروه غذایی هنوز ۳ سهم...

در این دو غذایی بازهم …

در مورد گروه روغنی ها دو شرکت متفاوت دارید....

درگروه غذایی به این …

در مورد این گروه چند نماد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند که...

درگروه غذایی به این …

در مورد این گروه چند نماد مورد تجزیه و تحلیل...

درگروه غذایی با این نماد ها

در این گرونه هم شاخص گروه برای یک رشد ...

تحولات غذایی ها به این

در نماد های غذایی در این گروه غشاذر...

در بین غذایی ها …

در این گروه برخی سهم ها هستند که ...

درنماد غذایی ها …

در این گروه چند شرکت شاید برجسته تر باشند...

در غذایی ها این دو سهم …

در این گروه برخی روی غبشهر تاکید دارند...

در غذایی ها این دو سهم …

در این گروه برخی روی غپینو تاکید دارند ولی...

درگروه غذایی این سهم ها …

در بازار غمینو را داشتیم که با تعدیل منفی مواجه شد ...

شرایط غذایی ها با این …

در مورد این گروه دو اتفاق رخ داده که شاید...

درگروه غذایی غمارگ و بهنوش …

در مورد این دو سهم یعنی غمارگ و بهنوش...

در گروه غذایی ها

در مورد این گروه به نظر دو سهم ...

در بین غذایی ها بهنوش …

در مورد این سهم به نظر احتمال تعدیل وجود دارد...

گزارش غذایی ها در

در مورد این گروه بازار هنوز روی گروه غذایی مثبت است ولی...

گزارش غذایی ها در

بازار هنوز روی گروه غذایی مثبت است ولی...

گزارش سود غذایی ها نیز

بازار هنوز روی گروه غذایی مثبت است ولی...

در غذایی ها به این …

در نماد غاذر مرد کتلت فروش بازار !!

در گروه غذایی نیز …

در این گروه دیروز خبر رسید که .

در گروه غذایی نیز

در این گروه غذایی قیمت کمی فرق کرده است ...

در غذایی ها غاذر با این …

در این گروه دیروز در مورد تعدیل منفی برخی گفتیم...

در غذایی ها غپینو و غپاذر …

در این دو سهم که نام بردیم یعنی غپینو و غپاذر...

در گروه غذایی بازی به …

در گروه غذایی فضای گزارش دهی برخی از انها...

در گروه غذایی هم …

در این گروه دیروز از غشهداب و غپاک نوشتیم هر دو ,...

در گروه غذایی هم …

در این گروه غشهداب را خوب معامله می کنند...

در گروه غذایی با این …

در این گروه در بین شرکت ها غدشت کمی...

در گروه غذایی با این …

در این گروه در بین شرکت ها غگل هم...

درنماد گروه غذایی با این …

غبشهر در گروه غذایی کمی از تعدیل منفی...

در گروه غذایی نیز …

کسی انتظار نداشت غمارگ تعدیل منفی بزند ولی زد...

درگروه غذایی …

از نظر نموداری و چارتیست ها از نظر تگنیکالی...

در این چند نماد غذایی …

برخی سهم ها شرایط خاصی را دارند...

دراین دو غذایی …

در مورد این دو سهم کمتر صحبت شده است ولی...

در گروه غذایی …

امروز به نظر غاذر باز می شود ...

در گروه غذایی این دو شرکت …

بازی روی غشهداب هم جالب بود...

در گروه غذایی با این شرکت ها …

در این گروه بازی دیروز روی غشهداب هم جالب بود ...

در نماد های غذایی در این دو سهم …

در مورد غذایی ها حرف زیاد است ...

درنماد های غذایی نیز …

در این گروه شاهد یک بازی جالبی قیمتی هستیم...

در گروه غذایی …

در این گروه برخی روی غدام مانور می دهند...

در غذایی ها

در این گروه در مورد غدیس بارها صحبت شد...

در گروه غذایی ها به …

در نماد های گروه همچنان روی غدیس و غبشهر ...

در گروه غذایی ها به …

در نماد های گروه همچنان روی غدیس ...

در گروه غذایی ها به …

در نماد های گروه غذایی برای نوسان همیشه...

گروه غذایی با این…

در گروه غذایی شاید منفی های ۳ سهم ...

در گروه غذایی هم گزارش ها …

در این گروه در مورد گزارش های ماه به ماه خیلی...

در گروه غذایی هم گزارش ها …

در مورد گزارش های ماه به ماه خیلی...

در گروه غذایی با این

در این گروه به نظر غشهداب را باید ...

در گروه غذایی با این

در این گروه به نظر دو گزارش خوب بود ...

در گروه غذایی با این

در این گروه به نظر دو گزارش خوب بود ...

در گروه غذایی این سهم ها …

برخی به واسطه گزارش تعیین تکلیف می شوند...

در گروه غذایی نیز …

در این گروه به نظر غبشهر را این روزها...

در گروه غذایی نیز …

در این گروه به نظر غبشهر را این روزها ...

در غذایی ها به این …

در این گروه تاکید ما روی سهم هایی مانند ...

در گروه غذایی به این …

در این گروه بعد از کمی اصلاح شاید توجه مجدد...

در گروه غذایی به این …

در این گروه بازی همان بازی قبل است...

در گروه غذایی به این …

در این گروه در بین گزینه ها گروه روغن با ...

در گروه غذایی به این …

در این گروه در غاذر همه منتظر بازگشایی و شفاف سازی...

در گروه غذایی بازهم …

در بازار باید اذعان کرد سهم های این گروه ...

در گروه غذایی بازهم …

در بازار باید اذعان کرد سهم های این گروه ...

در گروه غذایی نیز …

در این گروه غشهد را می خرند در صورتی که...

در گروه غذایی نیز …

در این گروه مهرام فضای بدی را ندارد ...

در گروه غذایی نیز …

در این گروه اگر خبر ارسال مواد غذایی به قطر...

در گروه غذایی نیز …

فاز برخی سهم های این گروه نظیر...

در گروه غذایی این دو سهم …

در این گروه گزینه ها زیاد است روز های قبل روی ...

شرایط غذایی ها …

در این گروه بازی روی غبشهر کمی ...