هرچه مرتبط است با ‘غدیس’


تحلیل تکنیکال غدیس


غدیس با این …

غدیس یکی از شرکت هایی است که خبر...

در نماد غدیس …

غدیس شرایط جالبی را دارد...

در غدیس این خبر …

در این سهم رشد فروش و رشد سود سهم را داریم...

تحلیل تکنیکال غدیس


تحلیل بنیادی غدیس


درنماد غدیس …

در بازار این سهم بالاخره تعدیل منفی داد...

غدیس با عملکردی …

عملکرد خیلی خوب و جذاب نبوده است...

در غدیس به این …

مدت ها قبل هم در مورد غدیس و هم غشهداب...

در نماد غدیس هم

گروه غذایی بیشتر حرف می زند و به پای عمل که میرسد...

در غشهداب و سایر

در این گروه در مورد غدیس بارها صحبت شد ...

تحلیل تکنیکال غدیس


در نماد غدیس …

این هم را نوسان گیران خوب کار می کنند...

شرایط غدیس …

عرضه اولیه دیروز باردیگر با عرضه های فراوان ...