هرچه مرتبط است با ‘غدیر’


شایعاتی از غدیر …

در مورد غدیر حرف زیاد است ولی یک تحلیل میگفت...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری غدیر


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری غدیر


در مجمع غدیر با …

امروز مجمع سرمایه گذاری غدیر است...

در نماد غدیر با این …

در این نماد فرض کنیم در مجمع ۲۵۰ ریال تقسیم...

هم غدیر و هم پارسان …

مجمع پارسان با تقسیم سود ۴۰۰ ریالی تمام شد و...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری غدیر


تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری غدیر


تحلیل بنیادی غدیر


درنماد غدیر امروز

به نظر غدیر بسیار خوب باز شد...

درنماد غدیر امروز

به نظر امروز غدیر باز می شود...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری غدیر


در نماد غدیر …

در مورد این دو سهم یعنی غدیر و پارسان ...

تحولات غدیر و پارسان

شرایط مجمع و تغییر اساس نامه و احتمال رشد و تعدیل سود...

بازگشایی غدیر و فولاد با

در مورد غدیر در مجمع ۱۶۰ ریال تقسیم سود...

بازگشایی غدیر با

در مورد این سهم در مجمع...

در غدیر امروز …

در غدیر امروز سهم متوقف می شود...

در غدیر و تاپیکو …

در مورد غدیر شرکت اعلام کرده است ...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری غدیر


شرایط غدیر با …

در مورد غدیر معتقدیم قیمت ها ...

بازگشایی غدیر نیز …

شرکت سرمایه گذاری غدیر سود سال ۹۵ را ...

بازگشایی غدیر نیز …

این سهم رفت و افزایش سرمایه...

در نماد غدیر …

در مورد این سهم امروز برای...

در غدیر برای …

در مورد غدیر شنیده می شود...

شرایط غدیر …

این سهم ها از نظر نموداری که به...

پارسان و غدیر …

خبرهای خوب صورتهای مالی...

شرایط پارسان و غدیر از …

در این دو سهم روز شنبه نیز تاکید شد که...

درنماد غدیر …

چه بگوییم زبان قاصر است از قیمت سهم ...

در نماد غدیر هم به …

در مورد غدیر یک نیمچه تعدیل...

غدیر در بازار …

روزاخر قبل از مجمع غدیر باز شد...

در مجمع غدیر …

در مورد غدیر دیروز مجمع داشت ...

غدیر در این شرایط …

خبر عرضه نیروگاه دماوند بر غدیر...

غدیر در این شرایط …

امروز چند موضوع روی غدیر جالب بود ...

در نماد غدیر …

دیروز اندکی در مورد این سهم گفتیم...

در نماد غدیر …

به نظر در این سهم تغییرات و بلوک ها...

در غدیر با این …

از این باید گفت که در مجمع به...

در غدیر از…

در مورد غدیر مشغول برگزاری مجمع...

پارسان و غدیر …

مجمع پارسان با تقسیم ۶۸۰ ریال همراه بود...

اعلام سود غدیر…

بالاخره سود اعلام شد....

بازگشایی غدیر به …

غدیر چهارشنبه به بازار برگشت...

بازگشایی غدیر به …

این سهم پس از اعلام تعهد ثبت...

خبرهای غدیر با …

دیروز در مورد این سهم صحبت شد که...

خبرهای غدیر با …

مهم ترین خبر این است....

در غدیر و پارسان …

در مورد این گروه دیروز هم اشاره شد که....

غدیر و پارسان نیز به این …

شایعاتی شنیده می شود ...

غدیر و پارسان به …

در مورد این دو سهم باید گفت که....

پارسان و غدیر به …

این دو سهم به کجا رسیدند .؟!

در نماد غدیر به …

در مورد این سهم پس از....

تعدیل منفی غدیر به …

پارسان کار دست غدیر داد....

غدیر با این …

قرار است به بازار بیاید ...

شرایط این دو سهم …

می توانند شرایط جالبی را داشته باشند....

غدیر با این تحولات …

خبرهای مثبت و تحولات مثبت....

در نماد غدیر …

چه با رشد نرخ خوراک و چه بدون ان....

غدیر با این …

نیروگاه های غدیر یکی یکی....

پارسان و غدیر با این شرایط …

سهم زیاد است ولی ....

غدیر و پارسان در …

باردیگر گوشه رینگ ....

در این ۳ شرکت …

فضای بازار در غدیر و پارسان ....

در پارسان و غدیر …

در این دو خبر های خوب....

و حالا در غدیر …

از غدیر شروع کنیم که....

و حالا در پارسان و غدیر …

اول از غدیر ....

در غدیر و پارسان …

امروز مجمع....

در غدیر و پارسان …

به نظر کم کم باید ....

شرایط غدیر با …

خبرهایی در این سهم در جریان است...

غدیر در حالی …

3خبری که می تواند ...

بازگشايي غدير …

با شفاف سازي افزايش سرمايه ...

در مجمع غدير …

خبرهاي خوبي را ازدل ان ...

غدير و پارسان …

غديرچهارشنبه متوقف شد و...

غدير امروز را …

طبق روال معمول ...

در غدير و پارسان…

به مجمع مي رود ...

برگشت غول غدير!

بالاخره غدير هم ...

در غدير …

خبر خوب و مهمي براي غدير ...

در غدير و پارسان …

چند اتفاق مهم ديگر ...

تحولات پارسان و غدير

دو هفته ديگر مجمع...

بازهم در مجموعه غدیر …

از سوی دیگر برخی از

بازهم پارسان و غدیر …

در این دو سهم می توان با تکیه بر...

غدیر و نفت و گاز با …


غدیر با خبرهای جدید !


خبرها از غدیر …


خبر دیگر از غدیر …


غدیر در شرایطی …


خبرها از غدیر …


خبرها از غدیر …


خبرهای جدید غدیر …


غدیر این روز ها با …


گزارش غدیر در …


خبری مهم از غدیر …


غدیر و احتمال …


در مجموعه غدیر …