هرچه مرتبط است با ‘شپنا’


چشم به شپنا !

درمورد بازار و این گروه بیتعارف میگوییم...

تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان- شپنا


تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال شپنا


شپنا در این فضا که …

امروز حقوقی در شپنا باید دید دست به کار می شود یا خیر...

در شپنا این سهم …

در مورد گروه پالایش هم هر روز صحبت کردیم...

تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال شپنا


شپنا به این …

گروه پالایش شیپوری است که هر چه در او بدمند...

در نماد شپنا به این …

به طور کلی چه در گروه پالایشی و چه در شپنا...

تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال شپنا


گزارش شپنا همانند شبریز …

در مورد شپنا نیز خبرها خوب بود و امیدواری به...

شپنا با این خبرها …

شپنا دیروز خیلی خوش خبر نبود ...

تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل بنیادی شپنا


تحلیل تکنیکال شپنا


در شپنا هم …

در بازار از تعدیلات پالایشی ها خبرهای خوبی...

شپنا مثل بقیه !

دیروز هم سود شپنا منتشر شد تا از بین نماد های...

تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان


در نماد شپنا با …

در گروه پالایش شپنا مانده بود که...

تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل بنیادی پالایش نفت اصفهان


نگاهی به نمودار پالایش نفت اصفهان


تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان


تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان


در نماد شپنا و شبندر به …

هر چند بازار خیلی روی گروه پالایش...

در شپنا با این …

در این سهم دیروز در قیمت بدی باز نشد...

تحلیل تکنیکال شپنا


شپنا را می توان …

بازهم بحث بحث پالایشی هاست ...

شپنا را می توان …

این روزها شپنا و شبندر را در بازار...

شپنا را می توان …

در بازار شایعه خبرهای خوب شپنا...

شپنا در این گروه …

واقعاً حرف زدن دل شیر می خواهد....

شرایط شپنا به …

در مورد این گروه بارها گفتیم که....

تحلیل تکنیکال پالایشگاه اصفهان


فضای شپنا با این …

سهم را خوب می خرند ولی.....

شپنا در این فضا …

در مورد این سهم باید گفت که....

شپنا می آید؟!

بخت گروه پالایش هم باز شده....

در نماد شپنا با …

گروه پالایش پر حرف و حدیث....

تحلیل تکنیکال شپنا


مجمع شپنا …

در حالی برای مجمع....

تحلیل بنیادی پالایش نفت اصفهان


شپنا نیز به این …

در گروه پالایشی ها ما....

افزایش سرمایه این۲ شرکت …

طبق انچه روی کدال....

در نماد شپنا …

دیروز مفصل در مورد...

در نماد شپنا …

گويا در مجمع شپنا ...

شپنا امروز براي …

شپنا براي افزايش سرمايه ...

در شپنا بايد …

خبر خوبي براي شپنا ...

تحولات شپنا …

براي صندوق ها و افرادي بلند مدت...

در نماد شپنا…

11% شپنا روي تابلو ها ...

در نماد شپنا خبر …

تحولات خاصي در دل سهم....

در گروه پالايش …

شرايط اين گروه را بايد ...

شپنا در مسير …

در شپنا تحولات امروز را ...

بازگشت شپنا با …

در بازگشايي اين سهم قيمت ...

خبري كه شپنا …

اما براي نوسان گيري اين

در نماد شپنا …

اما به هر حال ممكن است

غول اصفهاني بازار !

براي سهم اين قيمت ها

از شپنا با …

در شپنا مسير رشد

شايعات شپنا با …

امروز در صورتي كه سهم

خبرها از پالايش نفت اصفهان…


شپنا درحالي با …

به نظر ميرسد در صورتي كه

در نماد شپنا شايعاتي از …

البته ممكن است اين

در شپنا خبر …

از همين رو شبريز و شپنا

بانك صادرات در …

شنيده شده بانك صادرات هم

بازگشايي شپنا …

همچنين نرخ خريد نفت خام

بازهم شپنا …

در اين سهم عرضه كننده ...

امروز شپنا را …

در حال حاضر در اين مسير

بچه غول مي آيد …

تاكيد مي شود در

احتمال اين كه شپنا…

در اين سهم هر قيمتي

چرا شپنا بازنشد؟!

در برخي محافل از احتمال

غول پالايشگاه بيدار شد!

قيمت گذار ي اين سهم

بازگشايي احتمالي شپنا …

وصندوق ازاين بازگشايي و رشد

شپنا در شرایطی که …

در این سهم نمی توان آنچنان ...

مجمع شپنا با …

عاملی که باعث تقسیم ...

پالایش نفت اصفهان در …

سود این شرکت در گزارش ...

گروه پالایشگاه ها …

در شپنا اما ...

شرایط شپنا در …

در این نماد امروز ...

شرایط شپنا در …

این قابلیت این که ...

خبری که می تواندبر شپنا…

این دو خبر با...

در نماد شپنا با …


در نماد شپنا …


شرایط شپنا در …


گزارش شپنا در …


شرایط شپنا …


پالایش نفت در …


عرضه شپنا با …


گزارش شپنا با …


شرایط شپنا در حالی که …


بازگشایی شپنا …


شرایط شپنا …


حرکت دوباره شپنا …


پالایش نفت اصفهان

نگاهی به هدف قیمتی شپنا

خبرها از شپنا …


در نماد شپنا …


حالا نوبت شپناست!


خبرها از شپنا …


گزارش شپنا با …


جریان خبری پالایشگاهی در بازار …