هرچه مرتبط است با ‘شپاس’


تحلیل بنیادی نفت پاسارگاد و برآورد سود


شپاس در این که …

در بازی نوسانی سهم شرایط خوبی گرفته...

گزارش شپاس به این …

این سهم را باید کمی بیشتر مراقب بود ...

شپاس با این که …

سهم گزارش بدی نداشت و به نظر قابل بررسی است...

تحلیل تکنیکال شپاس


شفاف سازی شپاس هم …

سهم فروش دارایی هر چند کم را ...

شرایط شپاس را هم …

در گروه های مختلف می توان سهم های مختلفی را دید ...

شپاس در گروه نفتی …

دیگر سهمی که شاید تا مرز...

شکل گزارش شپاس …

یکی دیگر از شرکت هایی که امیدوار کننده ظاهر شده...

شپاس در این …

ببنید قیمت قیر شروع به افزایش کرده و این خبرخوبی...

شپاس به این که …

سهم طی این مدت دو نشانه خاص را زده است...

شپاس با این که …

شپاس در مجمع ۱۸۰ ریال داد و از سوی دیگر...

شپاس و حاشیه های آن !

سهمی که دیروز با گزارش عجیب خود ...

در شپاس برای این …

در مورد گزارش سهم در فروش خوب بوده...

گزارش عجیب شپاس که …

بازار انتظار بالایی از شپاس داشت ولی ناگهان...

در نماد شپاس هم …

در مورد این شرکت بازی برخی نوسان گیران...

شپاس با این خبرها …

انتظار بهبود سود اوری را در شپاس داریم...

تحلیل تکنیکال شپاس


در شپاس با این …

شایعه افزایش صادرات قیر طی مدت اخیر...

تغییرات شپاس به این که …

گزارش های شپاس رو به بهبود است و این ماه...

تحلیل تکنیکال شپاس


شپاس و برخی روغنی ها …

در خبرها بحث افزایش نرخ روغن جدی شده...

در نماد شپاس …

در شپاس به نظر کمی باید احتیاط کرد...

شرایط شپاس با

در مورد این سهم گزارش خوب بوده است...

در نماد شپاس

در مورد این سهم بازی می تواند با رسیدن گزارش...

در شپاس به عنوان

در مورد این سهم گزارش تولید و فروش اخیر...

درخبرهای شپاس

دیروز هم دوخبرخوب در مورد شپاس داشتیم...

در نماد شپاس …

در نماد نفتی به نظر شپاس و شسپا قابلیت های...

در نماد شپاس …

در این سهم باید کمی بیشتر مثبت نگاه کرد...

در نماد شپاس …

در این سهم پی به ای خوبی دارد و باید...

در نماد شپاس …

شپاس که با خبر افزایش سرمایه مورد...

در شپاس و شنفت …

در این گروه شپاس و شنفت را بررسی می کنیم ...

در شپاس و شنفت هم با این…

قبل از هر چیز یک نکته در گزارش نفت...

شپاس با این خبر

خبر افزایش سرمایه حتی اگر...

در شپاس و شسپا …

یکی شپاس در حالی تحقق سود...

شرایط شپاس …

در مورد این سهم قیمت مواد اولیه ...

شرایط شپاس با …

گزارش ماهانه مربوط به آبان ماه...

افزایش سرمایه شپاس …

پیشنهاد افزایش سرمایه...

در نماد شپاس …

این سهم در مجمع...

در شپاس سهمی به …

تعدیل منفی که امروز ...

تحلیل تکنیکال نفت پاسارگارد


تحلیل بنیادی نفت پاسارگارد


شرایط شپاس …

تعدیل منفی در راه است....

شرایط شپاس در …

سهم شفاف سازی داده است که....

شپاس به این …

درشفاف سازی اعلام شده است که....

شپاس با این شرایط …

در مورد این سهم.....

در نماد شپاس با …

واقعاً گروه نفت و پالایش....

شپاس با این مجمع …

تاپیکو خوشحال ....

شرایط شپاس با …

شایعه شده....

شپاس از این …

بهتر است شپاس را ....

شپاس با این خبرها …

کسی به خبرها دقت نمی کند.....

در نماد شپاس …

دیروز صف داشت....

شپاس در شرايط …

از جمله سهم هايي است ...

شرايط شپاس …

سال 93 شرايط خوبي...

شرايط شپاس با…

خبر خوبي براي تثبيت ...

در نفت پاسارگاد …

مهم ترين خبري كه ...

شرايطي كه ديروزشپاس …

به نظر هدف قيمتي

در نماد شپاس …

اتفاقات امروز اين سهم ...

بازهم شپاس …

به اين شركت ها

بارديگر شپاس با …

در اين سهم قيمت هاي

در نماد شپاس …

تحولاتي كه در سهم ...

دو شركت شپاس وشرانل…

به نظر بهبود نسبي را بتوان

درشپاس با …

اين سهم نيز براي

شپاس را بايد …

در اين سهم بايد با ...

در نماد شپاس …

اما ديروز در

شرايط شپاس …

با اين گزارش سهم با ...

در شپاس با خبر…

شپاس در اين شرايط با سود

در نماد شپاس …

در شرايطي كه شپاس با گزارش ...

در اين دو شركت …

در نماد هاي شمواد و شپاس

شپاس به خانه برميگردد!

اما شپاس امسال

خبرهاي شپاس و …

گفته مي شود سود

شپاس و شرانل …

دليل عدم بازگشايي

تحولات شپاس با …

قيمت سهم نيز كم كم

شپاس با سود …

اما تقسيم سود مناسب

نفت پاسارگاد …

در مورد سود تعديل

در نماد شپاس …

اما در سال 92 اثرات

شپاس در بازار …

سهم از نظر سهامدار عمده با

شپاس در شرايط …

اين سهم نيز

در نماد شپاس با …


شپاس امروز را …

اگر اين حجم عرضه

شپاس در اين قيمت …

در اين سهم زمزمه هاي

شپاس امروز را …

سهم براي خريد فقط با

در اين دو سهم …

بازهم تاكيد مي شود

شرانل و شپاس …

خبر ديگر بحث معاملات امروز

بازهم شپاس و شرانول

در كنار ان شپاس هم با

در نماد شپاس با …

هر چند جو بازار

نفت پاسارگاد با …

در بازار امروز بورس كالا

نفت پاسارگاد با …

به نظر ميرسد شرايط

شپاس در حالي …

به نظر ميرسد عمده عرضه هاي

شپاس در حالي …

به نظر ميرسد امروز نيز

در نفت پاسارگاد …


عرضه نفت پاسارگاد …

پاسارگاد يكي از قوي ترين

نفت پاسارگاد با …

اما به نظر ميرسد كه قيمت هاي