هرچه مرتبط است با ‘شوینده’


شوینده در این که …

این سهم را در بازار...

در شوینده این …

به نظر این سهم را نیز باید زیرنظر داشت...

در بین شوینده ها باید …

در بین این شرکت ها شگل همه چیز را تگذیب کرد...

شوینده ها نمی توانند در مورد …

بی تعارف و بدون هیچ مقدمه ای گزارش ...

شگل در بین شوینده ها …

یک افت اندک در فروش شوینده ها به چشم میخورد ...

در شوینده نیز …

این سهم دوباره در بازار مورد توجه قرار گرفته...

در بین شوینده ها با این …

دیروز خبر عرضه ال ای بی در بورس کالا ...

تحلیل بنیادی شوینده


در شوینده ها با خبر …

خبر افزایش نرخ ۲۵% که همه منتظرش بودند...

تحلیل تکنیکال شوینده


در گروه شوینده با این …

روی دو نماد صحبت میکنیم یکی ...

در نماد های شوینده ساینا و شگل …

در بازار شگل هم گزارش داد که به نظر گزارش...

در نماد شوینده …

خبر اول و مهم این است که گویا شوینده با ...

شوینده ها به این …

گزارش فروردین شوینده ها جذاب نبود...

در نماد شوینده به این …

سهم البته بالا باز شد و انتظار ما کمی...

در شرایطی که شوینده …

شوینده در مجمع با تقسیم سود ...

فاز شوینده ها بعد ازاین …

شرکت گزارش دادند که هر ۳ شرایط خوبی را ...

تحلیل بنیادی هلدینگ شوینده توسعه صنایع بهشهر


شوینده در این شرایط …

یکی از نماد هایی که رشد خاصی نکرده....

در شوینده و خود نماد …

جالب است که خود گروه شوینده هنوز...

دو نکته از شوینده ها …

نکته اول در مورد این گروه بررسی دو سهم است ...

در شوینده ها با این …

در این گروه واقعا باید شرایط را دید ...

تحلیل تکنیکال شوینده


در شوینده ها باید به …

در این گروه بازار به نظر کمی...

در شوینده ها نیز …

شرایط فروش شوینده ها نیز به خوبی...

شوینده در بین …

در بین سهم های گروه شوینده به نظر ...

در این چند شرکت باید …

بررسی و تجزیه تحلیل چند شرکت...

شوینده ها بعد ازاین …

واقعا پاکسان گل کاشت و شرایط خوبی را...

شوینده با این …

سهم امروز متوقف می شود و تعدیل...

در شوینده ها با این …

در بازار در نماد های شوینده باردیگر...

در نماد های شوینده باردیگر …

در این گروه تحلیل اکثر انها روی سایت است...

تحلیل بنیادی شوینده


در نماد های شوینده …

امروزدر سایت تحلیلی از شوینده قرار میگیرد...

نگاهی به نمودار شوینده


تعدیلات شوینده ها …

دربین شوینده ها شگل تعدیل مثبت نزده بود که ...

در شوینده ها پاکشو و …

یکی از گروه های خوب بازار بوده که البته از ...

شپاکسا در شوینده ها …

واقعا سهم گزارش خوبی را ارائه داد که...

در گروه شوینده …

در گروه شوینده ها خود شوینده به نظر...

در گروه شوینده …

تعدیل دیروز پاکسان مسیر این گروه را به نظر...

در گروه شوینده …

در این ستون بارها از شگل و پاکسان صحبت کردیم ...

گروه شوینده با این …

شاید بازار فعلا به انها وزن ندهد ولی...

در گروه شوینده دوباره …

شما به گزارش شوینده ها نظیر پاکسان و ساینا نگاه کنید...

تحلیل بنیادی هلدینگ شوینده توسعه صنایع بهشهر


در بین شوینده ها …

هدف ما بررسی سهم ها و گزارش هاست ببنید...

در شوینده ها نیز …

در خود نماد شوینده بحث فروش دارایی و شناسایی...

در گروه شوینده بازهم …

این گروه برای پوشش بهای تمام شده دوباره...

در بین شوینده ها شگل …

در مورد گروه شوینده به نظر بازار کمی امروز ...

در بین شوینده ها نیز …

یکی از گروه هایی که در بازار خودنمایی می کند...

در نماد های شوینده …

در گروه شوینده ها همه چیز جالب و جذاب...

در نماد های شوینده …

دراین گروه بازی و خبری که از پاکسان شروع شد...

در نماد های شوینده بازار …

در بازار در این گروه شایعه ای در گرفته بودکه...

تحلیل بنیادی شوینده


عرضه اولیه شوینده …

در نماد شوینده یکی از زیر مجموعه های...

در نماد شوینده ها

این گروه شاید گزارش های خیلی خاصی نداشت...

در این ۴ شوینده …

در این گروه بیشتر بازی نوسانی است...

در گروه شوینده …

بازی در گروه شوینده با پاکسان اغاز شده ...

دو سهم شوینده …

در مورد پاکسان و گلتاش حرف می زنیم...

در دو سهم شوینده …

در مورد گلتاش و پاکشو می خواهیم ...