هرچه مرتبط است با ‘شنفت’


شنفت هم با این که …

در بین روغن موتوری ها ابهام سود آوری موج می زند ولی...

شنفت بااین گزارش …

سهم در حوالی قیمت های ۱۰۰۰ تومان...

شنفت در بین این شرکت ها …

در مورد گزارش نفتی ها صحبت شد...

شنفت با این شایعات …

در این که شنفت گزارش خوبی داشته است ....

در شنفت با این …

امروز بازار شنفت هر چند متوقف می شود ولی...

افزایش سرمایه شنفت …

امروز خبرخوب برای شنفت در سرنوشت سهم...

در نماد شنفت …

در این سهم هنوز باز نشده و مجاز محفوظ است...

شرایط شنفت …

در این سهم ۶۵۰ ریال تقسیم سود...

تحلیل بنیادی شنفت


در شپاس و شنفت …

در این گروه شپاس و شنفت را بررسی می کنیم ...

شرایط شنفت …

یکی از سهم هایی که گزارش سال ۹۵ اش خوب بود...

در شپاس و شنفت هم با این…

قبل از هر چیز یک نکته در گزارش نفت...

در شنفت و بهران با این …

در مورد شنفت که گزارش ۹ ماهه ...

در نماد شنفت نیز …

در مورد این سهم و به طور کلی...

در شنفت با این …

در بخش گزارشات تاکید داشتیم...

تحلیل بنیادی شنفت


در شنفت به این …

اگر قرار باشد بحث تک نرخی...

در شنفت نیز …

۳ ماهه اخر سال ۹۴ خوش درخشید...

در شنفت با …

در این سهم جز معدود شرکت هایی بود که...

در بازگشایی شنفت …

سهم را توصیه کردیم به...

شرایط شنفت نیز …

در این سهم با تحقق...

در شنفت نیز …

دراین سهم اماده بازگشایی است...

در نماد شنفت …

در بازار گفته می شود امروز شنفت...

در شنفت نیز …

در مورد شنفت به نظر سهم...

در شنفت نیز …

در مورد شنفت به نظر سهم...

بازهم شنفت …

چند باری در مورد این سهم بحث شده...

در این ۳ نماد …

در روزهای گذشته روی دو نماد...

شنفت با این …

در بازار سهم شرایط بدی ندارد ولی....

دو نمادی که امروز …

در گره قرار دارند....

نفت پارس در …

تعديل اين سهم بر...

در نفت پارس با …

اما در شرايط فعلي و با اين سود قيمت

در نفت پارس …

سهم نوسانات بالايي

شنفت در مسير …

پيش بيني افزايش نرخ محصولات

نفت پارس بازار امروز …

شايددر قيمت هاي

شنفت در شرایطی که …

گفته می شوداز محل رشد

در نفت پارس گفته می شود …

احتمال این که یک ...

تعدیل نفت پارس با …


نفت پارس این روز ها …


معامله عمده نفت پارس …


تعدیل منفی شنفت …