هرچه مرتبط است با ‘شسپا’


شسپا در این …

شسپا نیز با توجه به روند حرکتی و شرایط خوب...

تحلیل تکنیکال شسپا


شسپا باید در …

درمورد این سهم اصلاح خوبی کرده است ....

در شسپا به این …

این سهم چند وجه دارد وجه اول...

تحلیل تکنیکال شسپا


تحلیل بنیادی نفت سپاهان


شسپا در این که …

در این گروه از نظر عملیاتی هم فضای بدی را نداریم...

تحلیل بنیادی شسپا


تحلیل بنیادی شسپا


تحلیل بنیادی پالایشگاه نفت سپاهان


اگر شسپا در این قیمت …

در مورد این سهم قبل تر هم گفته بودیم...

فضای نماد شسپا …

در مورد شسپا باید گفت که ممکن است سهم ...

شسپا با این که …

شسپا سرمایه خود را ثبت کرده و گویا امروز...

تحلیل بنیادی شسپا


شسپا امروز با این …

شسپا امروز به مجمع می رود و افزایش سرمایه...

خبرهایی که شسپا را …

دیروز شسپا گوشه ای افتاده بود و منفی بود...

شایعاتی که در شسپا به …

زمزمه هایی از بازار در نماد شسپا شنیده می شود که...

شسپا با این که …

به نظر همین روزها باید مجوز این سهم نیز...

شسپا با تحولاتی که …

گفته می شود یک حقوقی که کمی...

در نماد شسپا به این …

روی گروه نفت و پالایش نمی شود خیلی...

تحلیل تکنیکال شسپا


شسپا در گروه پالایش …

در بازار با شرایط خوبی در گروه پالایش مواجه...

شسپا به این که …

ببنید این سهم شرایط خوبی را دارد هم ...

تحلیل تکنیکال شسپا


در نماد شسپا نیز …

به نظر بازار روی این سهم ها از شرانل گرفته تا شسپا ...

هنوز هم شسپا …

سهم در حالی که به رشد قیمت نیاز دارد ...

شسپا در این گروه …

در گروه پالایش اوضاع خیلی مساعد...

در نماد شسپا به این …

درگروه نفت و پالایش خود شسپا نیز بعد از ....

در نماد شسپا به این …

در این سهم تا قبل از بحث دلار بیش از...

خبرهای شسپا به این

در این سهم زمزمه هایی مطرح شده است که ...

خبرهای شسپا به این

در این سهم زمزمه هایی مطرح شده است که...

درنماد شسپا هم گزارش …

شسپا در دی ماه از ماه آذر کمتر بود...

در نماد شسپا نیز

در این سهم دیروز بلوک...

در نماد شسپا نیز

در این سهم شسپا حوالی ۱۴۰۰۰ ریال باز شد...

تعدیل خوب شسپا …

در این سهم یعنی شسپا تعدیل بسیار جالبی را زد...

در نماد شسپا

در این سهم اوضاع بهتر شده و نشان می دهد...

شرایط شسپا …

در مورد این سهم شایعه برگشت برخی ذخایر...

شرایط شسپا …

در مورد این سهم شایعه برگشت برخی...

در شسپا باید به این

در مورد این سهم زمزمه هایی از برگشت...

در نماد شسپا

در این سهم کمی قیمت در حال تند شدن است ولی...

تحلیل بنیادی شرکت نفت سپاهان


شسپا دیروز با این …

نفت سپاهان دیروز مورد توجه بازار قرار گرفته...

تحلیل تکنیکال شسپا


در نماد شسپا …

بازار در روغنی ها بیشتر به پالایشی ها نگاه می کند ولی...

تحلیل تکنیکی شسپا


در شسپا و شرانل …

دیروز گویا شسپا متوقف شد که برای...

در نماد شسپا با این …

در این سهم گزارش ۱۲ ماهه این سهم نیز ...

در نماد های شسپا و شرانل …

در این دو سهم گزارش های اسفند خوب و در فروردین...

در شرانل و شسپا نیز …

در بازاردر گروه روانکار به نظر هر دو سهم...

در شسپا با این که …

در این سهم باید به پی به ای هم دقت کرد...

در بازگشایی شسپا نیز

در سال ۹۵ با سود ۱۰۳۱ ریالی و پوشش ...

در بازگشایی شسپا نیز

در سال ۹۵ با سود ۱۰۳۱ ریالی و پوشش...

تحلیل بنیادی نفت سپاهان (شسپا)


نفتی ها مانند شرانل و شسپا …

در بین نفتی ها واقعاً رشد حاشیه سود ...

در شپاس و شسپا …

یکی شپاس در حالی تحقق سود...

در شسپا و شرانل …

هر دو را در بازار خوب می خرند...

در نماد شسپا …

امروز سهم اماده بازگشایی می شود ...

شرایط شسپا در …

در مورد این سهم بارها در طول دوره...

در نماد شسپا …

مجمع برگزار شده.....

در شسپا نیز…

این سهم از پیش بینی....