هرچه مرتبط است با ‘سیمان’


شکل گروه سیمان از …

در بین برخی گزارش ها تولید و فروش این ماه سیمانی ها...

در گروه سیمان از …

بارها در مورد گروه سیمان بحث شده و یکی از...

در گروه سیمان از این …

روی این گروه باید کمی بیشتر زوم بود...

در گروه سیمان از …

در این گروه بارها از سفانو و سخوز گفتیم و به نظر...

در بین سیمانی ها از …

در بین سهم های سیمانی گزینه های خاص را ...

در گروه سیمان از این …

این گروه نیز اصلاح بی رحمانه ای کرده است...

گروه سیمان از این …

امروز و فردا این گروه یک برگشت موقت را دارند...

در گروه سیمان از این …

این گروه نیز اصلاحات سنگینی را داشته است...

گروه سیمان را …

به نظر امروز این گروه نیز با برگشت خوبی مواجه شود ...

گروه سیمان میتواند …

در بازار این گروه اصلاح عجیبی را کرده است...

شرایط سیمانی ها در …

در بین گروه سیمان سیدکو و سفارس ...

در گروه سیمان از این …

حقیقت امر در گروه سیمان این است که...

در گروه سیمان این اتفاقات …

کار بازار روی این گروه جالب شده و اکثر سهم ها...

در سیمانی ها نیز …

ساراب در بین سیمانی ها شرایط خوبی را دارد...

در گروه سیمان …

دراین گروه یکی یکی افزایش نرخ ها می اید و می رود ولی...

سیمان به این که …

افزایش نرخ تقریبا ۲۷درصدی در سیمان قطعی شد ...

سیمان در این که …

به نظراین گروه نیز منتظر افزایش نرخ است...

سیمانی ها به این …

در مورد این گروه گزارش ها خیلی خاص نیست...

فضای گروه سیمان به …

در گروه سیمان شرایط خاص است و برخی...

سیمان با این …

در مورد سیمان خبرهایی از افزایش نرخ به گوش میرسد...

در بین گروه سیمان …

در بازار سشرق را جالب میخرند گزارش شرکت...

در گروه سیمان با …

امروز دو سهم سکرما و سخاش برای مجمع متوقف می شوند...

در فضای گروه سیمان …

در این گروه همچنان همان گزینه های قبلی...

خبرهای گروه سیمان …

تقریبا در مورد گروه سیمان گزینه ها هر روز بیان می شود...

گروه سیمان به این …

در این گروه تقریبا همه گزارش ها رسید...

گروه سیمان به این …

در این گروه روی چند سهم از نظر گزارش دهی...

تحولات گروه سیمان …

همچنان گروه سیمان گزارش های خوبی را میدهد که...

در گروه سیمان …

برخلاف انچه تصور میشد در گروه سیمان ...

در نماد های سیمانی …

از سیمانی ها خیلی انتظار قوی در گزارش دهی نداشتیم ولی...

گروه سیمان با این …

در این گروه باید دید چه شرکت هایی قابلیت های رشد را دارند...

خبرهای سیمانی با این …

در بازار سجام خبرهای خوبی داشته است....

در گروه سیمان این…

در این گروه برخی سهم های گروه سیمان را باید...

در گروه سیمان هم …

گزارش ها در این گروه امده و شرایط خوبی را داریم...

در گروه سیمان …

در بازار سفارس گزارش تلفیقی داده و به نظر...

در بین سیمانی ها از …

در بین سیمانی ها سهرمز گزارش خوبی زد ...

در نماد های سیمانی …

گزارش های سیمانی رسیده و تا این لحظه ...

در بین سیمانی ها …

ستران گزارش سود تلفیقی داشت و البته این سود...

گروه سیمان با این …

در گروه سیمان سشرق کم کم ...

در گروه سیمان هم …

دو نکته مهم است در گروه سیمان وضعیت فرق دارد...

در گروه سیمان هم …

سخوز انصافا در این گروه یکی از بهترین گزارش ها را زد ...

۲ گزارش خوب سیمانی …

دیروز دو گزارش از سیمانی ها رسید که خوب بود ولی...

در بین سیمانی ها هم …

در این گروه واقعا شرایط خاص بود...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان سفارس را باید زیر نظر داشت...

در گروه سیمان …

در این گروه جو گروه سیمان خوب است ولی...

در نماد های سیمانی هم …

این گروه نیز ماهانه های مهمی را در پیش دارند...

گروه سیمان به این …

در گروه سیمان سهرمز به واسطه پارت های صادراتی...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها امروز سشمال برای مجمع ...

در بین سیمانی ها اگر …

باید دنبال گزینه های خاص و خوب این گروه گشت...

خوب های سیمانی …

گزارش های این گروه گزارش های بسیار خوبی بوده...

در سیمان به این سهم ها …

گزارش های سیمانی از انچه فکر میکردیم بهتر است...

در گروه سیمان به این …

در این گروه بازی گزارش ها تا به امروز...

گروه سیمان با این …

قرار بر افزایش حامل های انرژی باشد ...

سیمانی ها به این …

وضعیت سیمانی ها نیز امروز با ...

در سیمانی ها …

گزارش های این گروه بد نبود...

گروه سیمان در این …

سهم های این گروه بسیار خاص پیش می روند ...

در گروه سیمان سکرما …

گزارش ها کم کم میرسد و گزارش سکرما از نظر ...

و حالا گروه سیمان …

گزارش های گروه سیمان را. شاهدیم و بی تعارف...

چند گزارش سیمانی که …

چشم بازار به گروه سیمان است ...

شرایط خاص سیمانی ها …

در بازار توجه به سفارس وجود دارد و به نظر یک...

در بین سیمانی ها سفارس …

سهم کمی دیگر اصلاح شود می تواند برای...

در گروه سیمان این دو …

در این گروه روی سهم های خاص و همیشگی...

در این دو سیمانی با …

بارها در گزارش ها روی سکرما و ساروم صحبت شده...

در خانواده سیمانی ها …

در بازار بارها در مورد سیمان هگمتان صحبت کردیم ...

در این دو سیمانی …

سشمال و سقاین این روزها مورد توجه سیمانی ها هستند ...

گروه سیمان به این که …

گزارش های گروه سیمان رفت و امد و حالا بین انها ...

در گروه سیمان به این …

سخوز رفته و افزایش سرمایه میدهد و البته....

بازهم در سیمانی ها …

در گروه سیمان به یک پارادوکس قوی خوردیم که...

در گروه سیمان…

هنوز خبر افزایش نرخ سیمان قطعی و رسمی...

در بین سیمانی ها به این …

در گروه سیمان فضای گروه برای رشد کمی خاص است...

در گروه سیمان به این …

در بازار کم کم زمزمه های افزایش نرخ...

در نماد های سیمانی سراغ …

در این گروه سراغ هر سهمی نباید رفت...

گروه سیمان با گزارش ها …

گروه سیمان هم در بازار گزارش میدهد که...

نگاهی به گروه سیمان …

به نظر گروه سیمان در حال پیشرفت و بهبود است ...

در گروه سیمان با این …

در این گروه سفارس و ستران مورد توجه هستند ولی...

در گروه سیمان با این …

نمیگوییم قطعا ولی معتقدیم گروه سیمان ...

در گروه سیمان به این …

کمی در مورد سیمان معتقدیم...

سیمانی ها به این …

امروز یک خبر شاید کمی سیمان تهران را نگران کند...

معجزه های سیمانی را با …

بی تعارف عرض میکنیم که در مورد گروه سیمان...

در گروه سیمان به این …

در مورد گروه سیمان بازار تازه...

در گروه سیمان با …

در بازاردر چند روز گذشتنه دو سهم ...

در سیمان باردیگر …

در این گروه گزینه های خوب کم نیست...

شرایط گروه سیمان …

در مورد سفانو بسیار صحبت شد واقعا این سهم ...

در گروه سیمان هم …

بازی هاو رویداد ها در این گروه متفاوت بوده است...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه باید سهم ها را بررسی کرد ولی...

فضای گروه سیمان هم …

در گروه سیمان به نظر امروز یا احتمالا فردا...

بازی های گروه سیمان …

در این گروه اتش کمی سرد شده بود که...

گروه سیمان در کنار …

در مورد این گروه انصافا برخی سهم ها ...

سیمان با خبرهای …

گروه سیمان با خبر عجیب افزایش سرمایه از ....

سیمان در شرایط فعلی …

یکی از گزارش های خوب بازار را سیمانی ها دادند...

در گروه سیمان با …

به نظر رفته رفته گزارش این شرکت ها نیز میرسد...

در گروه سیمان به این …

در گروه سیمان سفانو شرایط خوبی را دارد ....

گروه سیمان به این …

برای مجمع متوقف می شود و به مجمع می رود ولی...

در گروه سیمان با …

در این گروه گزارش ها بد نیستند ولی...

در صنعت سیمان …

یکی از صنایعی که از نظر بنیادی خیلی...

در بین سیمانی ها …

در بازاراین تعدیل منفی برای یک سیمانی کمی عجیب بود...

در گروه سیمان سهرمز …

سهرمز سال مالی متفاوتی را دارد و یکی از...

در گروه سیمان …

دیروز در مورد بلوک نی ریز و فارس صحبت شد که...

در گروه سیمان با …

خبر افزایش نرخ گویا در تولید فروش آبان...

در بین سیمانی ها نیز …

در بازار در بین سیمانی ها گزارش های...

در سیمان با این که …

خبر گروه سیمان جدی بود این گروه با رشد....

در گروه سیمان به این …

خبر خوب برای گروه سیمان امده است...

در گروه سیمان به نظر …

در این گروه انتظار از سفانو کمی بیشتر بود ...

شرایط گروه سیمان نیز …

بازار همه گروه سیمان را نباید با یک چوب بزند...

در گروه سیمان سدور …

گزارش سدور کمی بازار را به گروه سیمان امیدوار کرد...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها سخاش شرایط بدی را ندارد ...

در گروه سیمان با این …

دیروز گزارش هگمتان رسید که سهم البته...

در گروه سیمان با این …

شکل ظاهری این گروه نشان میدهد که ...

فضای سیمانی ها نیز …

گزارش سیمانی ها کم کم میرسد حقیقت امر ...

در گروه سیمان سهرمز با …

به نظر سهرمز باید متوقف شود تعدیل خوبی...

در گروه سیمان این شرکت ها …

با بحث های پیش امده در افغانستان ممکن است ...

در بین سیمانی ها سبهان و …

واقعا سبهان شفاف سازی خوبی داشت و می تواند...

در این دو سیمانی …

سیمان هگمتان هم جز سهم های خوب بازار است...

در گروه سیمان با این …

بازار روی این گروه تازه در حال حرکت است...

فاز گروه سیمان …

گزارش های سیمانی خوب و بد دارند همه...

تحلیل تکنیکال گروه سیمان


در گروه سیمان با این …

گروه سیمان افزایش نرخ ۲۰ تا۳۰% را در اکثر شرکت ها....

در بین سیمانی ها …

گزارش های سیمانی را باید به دقت زیر نظر گرفت...

در گروه سیمان با …

در این گروه گزارش های ماهانه می تواند ...

در گروه سیمان نیز …

ببنید دلار در گروه سیمان نیز موثر است ولی...

تحلیل تکنیکال سیمان


در گروه سیمان …

گروه سیمان شرایط خوبی را دارد ...

خبر سیمان با این …

در این گروه بالاخره افزایش قیمت سیمان رسمی شد ولی...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه کمی فضا ارام گرفته است ولی...

گروه سیمان با این …

با خبر صادرات به نرخ آزاد گروه سیمان ...

در گروه سیمان نیز …

دیروز خبرهای نرخ سیمان و صادرات با دلار...

موج های گروه سیمان نیز …

برخی از افزایش نرخ ها در گروه سیمان ...

در نماد های سیمانی باید …

گل سر سبد این نماد ها همان ...

در گروه سیمان باید …

ببنید طبیعی است که کمی زمان می برد ولی...

در گروه سیمان …

از نظر بنیادی نمی شود گفت خوب بودند ولی...

در گروه سیمان این شرکت ها …

در نماد های سیمانی به نظر بازی انها ...

در سیمانی ها به این …

در مورد سیمان بی تعارف می گوییم ...

بازهم سیمانی ها به …

در این گروه شاهد ارائه گزارش ماهانه...

در گروه سیمان با …

در بازار این گروه همراه ساختمان رشد کرد ولی...

سیمانی ها با این …

سیمان ها برخی گزارش های خوبی داشتند ولی...

در گروه سیمان با این …

در بازار و در روزهای گذشته در مورد ساروم صحبت شد که...

در گروه سیمان هم …

در بازار در این گروه روزهای قبل هم عرض شد...

در سیمانی ها به این …

حکایت امروز انها شبیه دیروز ساختمانی هاست...

فاز گروه سیمان در …

فاز این روزهای گروه سیمان مثبت اندیشی در بازار است...

در گروه سیمان با این …

در مورد گروه سیمان چند روزی است ...

در نماد های سیمانی نیز به …

نمی خواهیم طولانی بنویسیم ولی به نظر یک مسیر...

در گروه سیمان …

در این گروه بهنظر کم کم اوضاع فرق خواهد کرد ...

در گروه سیمان به این …

دراین گروه حقیقت را باید گفت که...

سیمانی ها با این تحولات…

در بازار کم کم نوبت گروه سیمان هم میرسد ...

در گروه سیمان با این …

در گروه سیمان وضعیت خاص دنبال می شود ولی...

در گروه سیمان با این که …

در سیمانی ها هر چه جلوتر می رویم...

در گروه سیمان گزارش ها …

در مورد گروه سیمان به نظر گزارش ها جذاب...

در این دو سیمانی نیز …

گزارش های گروه سیمان دارد از راه میرسد ولی...

در این دو سیمانی به …

در نماد های سیمانی ۲ گزارش رسیده...

در این دو سهم سیمانی …

در مورد سفانو واقعا یک گزارش خیره کننده را داد...

در نماد های سیمانی به

در مورد این گروه دیروز ستران هم گزارش داد...

در نماد های سیمانی به

می آید شرکتی که وضعیت بنیادی قوی و رو به رشدی را ...

در بین سیمانی ها …

در بازار این گروه شایعه حضور در عراق را داشت ولی...

در بین سیمانی ها …

در بازار در بین سیمانی ها بعد از مجمع خرید...

در بین سیمانی ها …

در بازار و امروز سیمان کرمان نیز متوقف می شود ...

در بین سیمانی ها …

در بازار و در گروه سیمان خبر افزایش ...

در سیمانی ها این موضوع …

هنوز گزارش ها را خیلی مفصل ننوشتیم ولی...

درگروه سیمان نیز …

در این گروه بهبهان یکی از گزینه های خوب است ...

تحولات سیمان به این …

در این گروه سیمان کرمان سال مالی متفاوتی دارد...

در گروه سیمان به این …

در گروه سیمان با این نرخ دلار صادرات به...

بازی گروه سیمان با …

در گروه سیمان سهم های خوب کم نیست ...

در گروه سیمان …

در بازار در گروه سیمان خیلی سخت رشد کند ...

در گروه سیمان با این که …

خب از این گروه تا به امروز بازار خیلی حرکت...

تحلیل تکنیکال سیمان


درگروه سیمان

در مورد این گروه خبرخوب سیمان ....

درگروه سیمان

در مورد این گروه گزارش ها یکی یکی از راه رسیدند ...

درگروه سیمان گزارش ها

هنوز گزارشی که بازار را غافلگیر کند دیده نشده...

درگروه سیمان گزارش ها

در مورد این گروه گزارش ها یکی یکی از راه میرسند ولی...

درگروه سیمان گزارش ها

گزارش ها یکی یکی از راه میرسند ولی...

درگروه سیمان گزارش ها

گزارش ها یکی یکی از راه میرسند ولی...

نگاهی به شاخص صنعت سیمان


در نماد های سیمانی

در بسیاری از نماد های سیمانی گزارش های ماهانه...

در نماد های سیمانی

در بسیاری از نماد های سیمانی گزارش ها رسیده که...

در نماد های سیمانی

قبل از هر چیز باید این را بیان کرد که ...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه گزارش های خوب هم هست...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه گزارش های خوب هم هست...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه با ذره بین بگردی شاید ...

در گروه سیمان نیز …

این گروه شبیه گروه داروست تا حدودی ولی معتقدیم...

در بازی گروه سیمان …

گزارش ها تا کنون شرایط خیلی خوبی را نداشته است ...

در گروه سیمان هم …

در این گروه بلوک های جالبی را در سکرما داریم ...

در نماد های سیمانی نیز …

گروه سیمان دیروز عرض شد قیمت های منفی...

در گروه سیمان …

در این گروه بازار سقاین را خوب می خرد زمزمه ...

در گروه سیمان …

هر روز هر گزارشی که میرسد...

در گروه سیمان …

در این گروه گزارش هایی که میرسد خیلی ...

در گروه سیمان …

در این گروه گزارش هایی که میرسد خیلی ...

در گروه سیمان …

در این گروه دیروز سکرما را واقعا خوب خریدند ...

در گروه سیمان …

در این گروه می توان گفت یکی از مهم ترین خصوصیت ها ...

در گروه سیمان …

می توان گفت یکی از مهم ترین خصوصیت ها ...

در گروه سیمان باید …

به نظر گروه سیمان را می شود خوب و بهتر دید...

دراین دو سیمانی نیز …

در روزهای قبل در مورد سیمانی ها نوشتیم...

درگروه سیمان نیز

در مورد این گروه همیشه در بازار سهم هایی...

درگروه سیمان نیز

سپاهان امرو برای افزایش سرمایه متوقف می شود ...

در گروه سیمان …

سفارس برای مجمع متوقف می شود ...

در گروه سیمان …

در روزهای قبل از احتمال بهتر شدن...

در گروه سیمان …

در این گروه در روزهای قبل از احتمال بهتر شدن ...

در گروه سیمان …

در این گروه در روزهای قبل از احتمال بهتر شدن ....

در گروه سیمان …

اوضاع گزارش های ماه به ماه در چند سهم بد نبوده ...

در گروه سیمان …

اوضاع گزارش های ماه به ماه در چند سهم ...

در گروه سیمان …

در این گروه اوضاع گزارش های سال بعد ...

در گروه سیمان …

نه خیلی خوب و نه خیلی بد ....

در گروه سیمان …

اوضاع گزارش های سال بعد ...