هرچه مرتبط است با ‘سیمان’


در بین سیمانی ها به این …

در گروه سیمان فضای گروه برای رشد کمی خاص است...

در گروه سیمان به این …

در بازار کم کم زمزمه های افزایش نرخ...

در نماد های سیمانی سراغ …

در این گروه سراغ هر سهمی نباید رفت...

گروه سیمان با گزارش ها …

گروه سیمان هم در بازار گزارش میدهد که...

نگاهی به گروه سیمان …

به نظر گروه سیمان در حال پیشرفت و بهبود است ...

در گروه سیمان با این …

در این گروه سفارس و ستران مورد توجه هستند ولی...

در گروه سیمان با این …

نمیگوییم قطعا ولی معتقدیم گروه سیمان ...

در گروه سیمان به این …

کمی در مورد سیمان معتقدیم...

سیمانی ها به این …

امروز یک خبر شاید کمی سیمان تهران را نگران کند...

معجزه های سیمانی را با …

بی تعارف عرض میکنیم که در مورد گروه سیمان...

در گروه سیمان به این …

در مورد گروه سیمان بازار تازه...

در گروه سیمان با …

در بازاردر چند روز گذشتنه دو سهم ...

در سیمان باردیگر …

در این گروه گزینه های خوب کم نیست...

شرایط گروه سیمان …

در مورد سفانو بسیار صحبت شد واقعا این سهم ...

در گروه سیمان هم …

بازی هاو رویداد ها در این گروه متفاوت بوده است...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه باید سهم ها را بررسی کرد ولی...

فضای گروه سیمان هم …

در گروه سیمان به نظر امروز یا احتمالا فردا...

بازی های گروه سیمان …

در این گروه اتش کمی سرد شده بود که...

گروه سیمان در کنار …

در مورد این گروه انصافا برخی سهم ها ...

سیمان با خبرهای …

گروه سیمان با خبر عجیب افزایش سرمایه از ....

سیمان در شرایط فعلی …

یکی از گزارش های خوب بازار را سیمانی ها دادند...

در گروه سیمان با …

به نظر رفته رفته گزارش این شرکت ها نیز میرسد...

در گروه سیمان به این …

در گروه سیمان سفانو شرایط خوبی را دارد ....

گروه سیمان به این …

برای مجمع متوقف می شود و به مجمع می رود ولی...

در گروه سیمان با …

در این گروه گزارش ها بد نیستند ولی...

در صنعت سیمان …

یکی از صنایعی که از نظر بنیادی خیلی...

در بین سیمانی ها …

در بازاراین تعدیل منفی برای یک سیمانی کمی عجیب بود...

در گروه سیمان سهرمز …

سهرمز سال مالی متفاوتی را دارد و یکی از...

در گروه سیمان …

دیروز در مورد بلوک نی ریز و فارس صحبت شد که...

در گروه سیمان با …

خبر افزایش نرخ گویا در تولید فروش آبان...

در بین سیمانی ها نیز …

در بازار در بین سیمانی ها گزارش های...

در سیمان با این که …

خبر گروه سیمان جدی بود این گروه با رشد....

در گروه سیمان به این …

خبر خوب برای گروه سیمان امده است...

در گروه سیمان به نظر …

در این گروه انتظار از سفانو کمی بیشتر بود ...

شرایط گروه سیمان نیز …

بازار همه گروه سیمان را نباید با یک چوب بزند...

در گروه سیمان سدور …

گزارش سدور کمی بازار را به گروه سیمان امیدوار کرد...

در بین سیمانی ها …

در بین سیمانی ها سخاش شرایط بدی را ندارد ...

در گروه سیمان با این …

دیروز گزارش هگمتان رسید که سهم البته...

در گروه سیمان با این …

شکل ظاهری این گروه نشان میدهد که ...

فضای سیمانی ها نیز …

گزارش سیمانی ها کم کم میرسد حقیقت امر ...

در گروه سیمان سهرمز با …

به نظر سهرمز باید متوقف شود تعدیل خوبی...

در گروه سیمان این شرکت ها …

با بحث های پیش امده در افغانستان ممکن است ...

در بین سیمانی ها سبهان و …

واقعا سبهان شفاف سازی خوبی داشت و می تواند...

در این دو سیمانی …

سیمان هگمتان هم جز سهم های خوب بازار است...

در گروه سیمان با این …

بازار روی این گروه تازه در حال حرکت است...

فاز گروه سیمان …

گزارش های سیمانی خوب و بد دارند همه...

تحلیل تکنیکال گروه سیمان


در گروه سیمان با این …

گروه سیمان افزایش نرخ ۲۰ تا۳۰% را در اکثر شرکت ها....

در بین سیمانی ها …

گزارش های سیمانی را باید به دقت زیر نظر گرفت...

در گروه سیمان با …

در این گروه گزارش های ماهانه می تواند ...

در گروه سیمان نیز …

ببنید دلار در گروه سیمان نیز موثر است ولی...

تحلیل تکنیکال سیمان


در گروه سیمان …

گروه سیمان شرایط خوبی را دارد ...

خبر سیمان با این …

در این گروه بالاخره افزایش قیمت سیمان رسمی شد ولی...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه کمی فضا ارام گرفته است ولی...

گروه سیمان با این …

با خبر صادرات به نرخ آزاد گروه سیمان ...

در گروه سیمان نیز …

دیروز خبرهای نرخ سیمان و صادرات با دلار...

موج های گروه سیمان نیز …

برخی از افزایش نرخ ها در گروه سیمان ...

در نماد های سیمانی باید …

گل سر سبد این نماد ها همان ...

در گروه سیمان باید …

ببنید طبیعی است که کمی زمان می برد ولی...

در گروه سیمان …

از نظر بنیادی نمی شود گفت خوب بودند ولی...

در گروه سیمان این شرکت ها …

در نماد های سیمانی به نظر بازی انها ...

در سیمانی ها به این …

در مورد سیمان بی تعارف می گوییم ...

بازهم سیمانی ها به …

در این گروه شاهد ارائه گزارش ماهانه...

در گروه سیمان با …

در بازار این گروه همراه ساختمان رشد کرد ولی...

سیمانی ها با این …

سیمان ها برخی گزارش های خوبی داشتند ولی...

در گروه سیمان با این …

در بازار و در روزهای گذشته در مورد ساروم صحبت شد که...

در گروه سیمان هم …

در بازار در این گروه روزهای قبل هم عرض شد...

در سیمانی ها به این …

حکایت امروز انها شبیه دیروز ساختمانی هاست...

فاز گروه سیمان در …

فاز این روزهای گروه سیمان مثبت اندیشی در بازار است...

در گروه سیمان با این …

در مورد گروه سیمان چند روزی است ...

در نماد های سیمانی نیز به …

نمی خواهیم طولانی بنویسیم ولی به نظر یک مسیر...

در گروه سیمان …

در این گروه بهنظر کم کم اوضاع فرق خواهد کرد ...

در گروه سیمان به این …

دراین گروه حقیقت را باید گفت که...

سیمانی ها با این تحولات…

در بازار کم کم نوبت گروه سیمان هم میرسد ...

در گروه سیمان با این …

در گروه سیمان وضعیت خاص دنبال می شود ولی...

در گروه سیمان با این که …

در سیمانی ها هر چه جلوتر می رویم...

در گروه سیمان گزارش ها …

در مورد گروه سیمان به نظر گزارش ها جذاب...

در این دو سیمانی نیز …

گزارش های گروه سیمان دارد از راه میرسد ولی...

در این دو سیمانی به …

در نماد های سیمانی ۲ گزارش رسیده...

در این دو سهم سیمانی …

در مورد سفانو واقعا یک گزارش خیره کننده را داد...

در نماد های سیمانی به

در مورد این گروه دیروز ستران هم گزارش داد...

در نماد های سیمانی به

می آید شرکتی که وضعیت بنیادی قوی و رو به رشدی را ...

در بین سیمانی ها …

در بازار این گروه شایعه حضور در عراق را داشت ولی...

در بین سیمانی ها …

در بازار در بین سیمانی ها بعد از مجمع خرید...

در بین سیمانی ها …

در بازار و امروز سیمان کرمان نیز متوقف می شود ...

در بین سیمانی ها …

در بازار و در گروه سیمان خبر افزایش ...

در سیمانی ها این موضوع …

هنوز گزارش ها را خیلی مفصل ننوشتیم ولی...

درگروه سیمان نیز …

در این گروه بهبهان یکی از گزینه های خوب است ...

تحولات سیمان به این …

در این گروه سیمان کرمان سال مالی متفاوتی دارد...

در گروه سیمان به این …

در گروه سیمان با این نرخ دلار صادرات به...

بازی گروه سیمان با …

در گروه سیمان سهم های خوب کم نیست ...

در گروه سیمان …

در بازار در گروه سیمان خیلی سخت رشد کند ...

در گروه سیمان با این که …

خب از این گروه تا به امروز بازار خیلی حرکت...

تحلیل تکنیکال سیمان


درگروه سیمان

در مورد این گروه خبرخوب سیمان ....

درگروه سیمان

در مورد این گروه گزارش ها یکی یکی از راه رسیدند ...

درگروه سیمان گزارش ها

هنوز گزارشی که بازار را غافلگیر کند دیده نشده...

درگروه سیمان گزارش ها

در مورد این گروه گزارش ها یکی یکی از راه میرسند ولی...

درگروه سیمان گزارش ها

گزارش ها یکی یکی از راه میرسند ولی...

درگروه سیمان گزارش ها

گزارش ها یکی یکی از راه میرسند ولی...

نگاهی به شاخص صنعت سیمان


در نماد های سیمانی

در بسیاری از نماد های سیمانی گزارش های ماهانه...

در نماد های سیمانی

در بسیاری از نماد های سیمانی گزارش ها رسیده که...

در نماد های سیمانی

قبل از هر چیز باید این را بیان کرد که ...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه گزارش های خوب هم هست...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه گزارش های خوب هم هست...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه با ذره بین بگردی شاید ...

در گروه سیمان نیز …

این گروه شبیه گروه داروست تا حدودی ولی معتقدیم...

در بازی گروه سیمان …

گزارش ها تا کنون شرایط خیلی خوبی را نداشته است ...

در گروه سیمان هم …

در این گروه بلوک های جالبی را در سکرما داریم ...

در نماد های سیمانی نیز …

گروه سیمان دیروز عرض شد قیمت های منفی...

در گروه سیمان …

در این گروه بازار سقاین را خوب می خرد زمزمه ...

در گروه سیمان …

هر روز هر گزارشی که میرسد...

در گروه سیمان …

در این گروه گزارش هایی که میرسد خیلی ...

در گروه سیمان …

در این گروه گزارش هایی که میرسد خیلی ...

در گروه سیمان …

در این گروه دیروز سکرما را واقعا خوب خریدند ...

در گروه سیمان …

در این گروه می توان گفت یکی از مهم ترین خصوصیت ها ...

در گروه سیمان …

می توان گفت یکی از مهم ترین خصوصیت ها ...

در گروه سیمان باید …

به نظر گروه سیمان را می شود خوب و بهتر دید...

دراین دو سیمانی نیز …

در روزهای قبل در مورد سیمانی ها نوشتیم...

درگروه سیمان نیز

در مورد این گروه همیشه در بازار سهم هایی...

درگروه سیمان نیز

سپاهان امرو برای افزایش سرمایه متوقف می شود ...

در گروه سیمان …

سفارس برای مجمع متوقف می شود ...

در گروه سیمان …

در روزهای قبل از احتمال بهتر شدن...

در گروه سیمان …

در این گروه در روزهای قبل از احتمال بهتر شدن ...

در گروه سیمان …

در این گروه در روزهای قبل از احتمال بهتر شدن ....

در گروه سیمان …

اوضاع گزارش های ماه به ماه در چند سهم بد نبوده ...

در گروه سیمان …

اوضاع گزارش های ماه به ماه در چند سهم ...

در گروه سیمان …

در این گروه اوضاع گزارش های سال بعد ...

در گروه سیمان …

نه خیلی خوب و نه خیلی بد ....

در گروه سیمان …

اوضاع گزارش های سال بعد ...

در این دو سیمانی نیز …

واقعا در بازار می توان هنوز به ...

در گروه سیمان

در این گروه اگر سفاین عرضه شد برای خرید...

در گروه سیمان

مهم ترین خبر که در این گروه دیروز مطرح شد ...

در گروه سیمان

مهم ترین خبر که در این گروه ...

در گروه سیمان نیز این…

روزهای گذشته روی ساروم و سکرما خوب...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه دیروز ستران را خوب رنج کشیدند ...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه از سهم هایی مثل ...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه گزارش های ماه به ماه میرسد که...

در گروه سیمان نیز این…

سشرق و ساروم گزینه های خوبی هستند...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه به نظر سشرق و ساروم ...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه به نظر سشرق و ساروم ...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه به نظر سشرق و ساروم ...

در گروه سیمان نیز این…

در این گروه به نظر سشرق و ساروم ...

در گروه سیمان نیز این شرکت ها

حرکت بازار روی این گروه بسیار خوب بوده...

در گروه سیمان نیز این شرکت ها

به نظر در برخی سهم ها رالی داریم...

در گروه سیمان نیز این شرکت ها

ان گزارشی که بتواند ما را قانع کند ...

در گروه سیمان …

در این گروه در کنار ان همه سهم هایی که بیان شد...

در گروه سیمان …

در این گروه دیروز همزمان با تحولات خوب...

درگروه سیمان نیز

در مورد این گروه تحولات موصل عراق...

در گروه سیمان بازهم …

بازهم امار و اطلاعات منتشر می شود که ...

در گروه سیمان …

در مورد این گروه دیروز هم عرض شد که...

در گروه سیمان هم

دو عامل رشد دلار و ازادی موصل...

در گروه سیمان و کاشی …

به نظر کترام با مشکلاتی مواجه شود ...

در سیمانی ها این …

در این گروه بازهم با چند اصلاح به نظر...

در گروه سیمان از …

در این گروه ریز و خیلی ارام تحرکاتی...

در گروه سیمان …

در این بازی به نظر بهبهان هم می تواند...

در گروه سیمان این شرکت ها …

در این گروه در سفانو سهم باز شده است...

در گروه سیمان این شرکت ها …

در این گروه بازار به نظر روی منفی باردیگر ...

در گروه سیمان این دو …

در این گروه ساروم کمی بالا ...

در گروه سیمان این دو …

در این گروه در ...

در گروه سیمان این دو …

در این گروه سفانو پس از تقسیم سود ...

در گروه سیمان این دو …

در این گروه ساراب با این که مثبت است ولی ...

در گروه سیمان بازهم …

در این گروه سغرب به نظر باز می شود ولی...

در گروه سیمان بازهم …

در این گروه سفانو در حالی ۵۹۱ ریال سود ...

در گروه سیمان بازهم …

در این گروه سکرما مجمع را برگزار کرده...

در گروه سیمان …

در این گروه امروز سیلام و سغرب نیز ...

در گروه سیمان امروز …

در این گروه امروز سفار از گروه سیمانی ...

در گروه سیمان امروز …

در این گروه امروز دو سهم متوقف می شوند...

در گروه سیمان امروز …

در این گروه روند نماد ها و شرکت ها طوری...

در گروه سیمان با این …

در این گروه سیمان سپاهان خیلی مورد توجه...

در گروه سیمان با این …

در این گروه سیمان سپاهان خیلی...

در گروه سیمان هم …

در بازار این گروه گزارش های جالبی می رسد...

در گروه سیمان هم …

در بازار این گروه گزارش های ۱۲ ماهه...

در گروه سیمان هم …

در بازار این گروه را دوباره خوب می خرند ...

در گروه سیمان هم …

در بازار این گروه را دوباره خوب می خرند ...

در گروه سیمان هم …

در بازار این گروه را دوباره خوب می خرند...

در گروه سیمان نیز …

در مورد این گروه گویا دیروز...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان گزارش ها یکی یکی میرسد...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان گزارش ها یکی یکی میرسد...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان به نظر بازار روی...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان به نظر بازار روی برخی از ...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان خبرها از افزایش...

در گروه سیمان نیز …

در گروه سیمان خبرها جالب شده است...

در گروه سیمان بازهم …

در این گروه شرایط برای برخی سهم های...

در گروه سیمان بازهم …

در این گروه سیمان هگمتان هم گزارش داد ...

در گروه سیمان بازهم …

بازار روی گروه سیمان خوب عمل می کند...

در گروه سیمان بازهم …

بازار روی گزارش های ماه به ماه این گروه ...

درنماد گروه سیمان بازهم …

بازار روی گزارش های ماه به ماه این گروه...

در گروه سیمان نیز …

در این گروه امروز گزارش اردبیل ، بجنورد و سخزر مواجه ایم ...

در گروه سیمان نیز …

نه خیلی خوب است و نه خیلی بد ....

در گروه سیمان نیز …

در این گروه در گزارش ها یک چیز روشن است...

در گروه سیمان نیز …

در گزارش ها یک چیز روشن است...

دو خبر متفاوت از سیمان …

در مورد این گروه امروز دو خبر مهم رسیده ...

در گروه سیمان هم …

در مورد گروه سیمان به نظر...

در گروه سیمان با …

سیمان تهران دست به کار عجیبی زده...

ساروم در گروه سیمان …

ساروم بالاخره تعدیل اصلی خود را رو کرد....

در گروه سیمان …

در این گروه صحبت زیاد کردیم ...

در گروه سیمان …

در این گروه صحبت زیاد کردیم ...