هرچه مرتبط است با ‘سنگ آهن’


در بین سنگ آهنی ها از …

این گروه نیز گزارش های خوبی را راهی بازار کرده ...

با سنگ آهنی ها اگر …

طرح مجلس بیش از همه برای این گروه ...

در گروه سنگ آهن از …

به نظر بازی این گروه با این اخبار و رشد...

گروه سنگ آهن …

در مورد این گروه هر روز در حال صحبت هستیم...

سنگ آهنی ها از …

منفی این روزها میتواند شرایط خوبی را رقم بزند ...

در گروه سنگ آهن اگر …

این گروه شاید کمی از تب و تاب بیوفتد ولی...

شرایط خاص گروه سنگ آهن …

در بازار در این گروه می شود روی کچاد بیشتر حساب کرد ...

در گروه سنگ آهن میتوان بازهم …

بارها در مورد گزارش های این گروه صحبت شده...

سنگ آهنی ها قابلیت …

انصافا کچاد شرایط خوبی دارد...

کتور در سنگ آهنی ها به …

البته این سهم در ریزش بازار اصلاح جدی را نداشت ولی...

بین سنگ آهنی ها با …

شاید از نظر گزارش دهی کچاد نقش اول را داشت ولی...

در گروه سنگ آهن این …

ببنید این خبر روی گروه سنگ آهن هم موثر است...

در سنگ آهن از …

انتشار گزارش های خاص واحیا میتواند ...

سنگ آهنی ها با این …

گروه سنگ آهن با خبرهای خوبی مواجه شده است...

سنگ آهنی های بازار از …

در این گروه در مورد کچاد و کگل زیاد صحبت شد ...

در سنگ آهنی ها از …


در این چند سهم گروه سنگ آهن …

در گروه سنگ آهن به نظر روی برخی شرکت ها...

مسیر سنگ آهنی ها با …

دیروز اولین جرقه رسمی افزایش نرخ سنگ آهن...

بازهم سنگ آهنی ها به …

در مورد خود گروه سنگ آهن صحبتی نداریم ولی...

شرایط سنگ آهنی ها با …

در این گروه کگهر از نظر نموداری اصلاح بسیار...

در بین سنگ آهنی ها هم …

در بین شرکت های گروه کنور جالب بود ولی باید اخبار...

در سنگ آهنی ها هم …

کنور گزارش زد و خیلی خاص نبود...

در بین سنگ آهنی ها از …

در این گروه وامید خبر افزایش سرمایه را زده...

در گروه سنگ آهن با این …

در این گروه از نظر نموداری و بنیادی انصافا...

در بین سنگ آهنی ها این سهم …

این گروه واحیا واقعا گزارش های خوبی ....

سنگ آهنی ها از …

از نظر نموداری که واقعا عالی است...

گروه سنگ آهن از …

در این گروه هم کگل هم کچاد هم کنور جای خوبی...

شرایط گروه سنگ آهن از …

به نظر این گروه یکی از فرصت های خوب بازار است...

در گروه سنگ آهن …

کار گروه سنگ آهن نیز سخت است ولی...

در گروه سنگ آهن از این …

در بازارمیتوان گزینه های خوبی را در این گروه دید...

سنگ آهن ازاین …

یکی دیگر از سهم های خاص بازار که میتواند...

در گروه سنگ آهن این بار از این …

در بازار د بین گروه سنگ آهن همیشه...

در گروه سنگ آهن این …

در این گروه تاکید روی کگل و کچاد به خصوص...

این روزها گروه سنگ آهن …


در گروه سنگ آهن …

بازار از کگل انتظار گزارش قوی تری داشت ولی...

در نماد های سنگ آهنی به این …

در بین گروه ها و نماد ها معتقدیم وامید و معادن ...

در بین سنگ آهنی ها …

به نظر گزارش کچاد ان طور که باید باشد نبود...

سنگ آهنی ها در این …

دربازار همه منتظر اعلام نرخ هستند...

در گروه سنگ آهن هم …

در این گروه باید اذعان داشت کگل دیروز بالا باز شد...

در سنگ آهنی ها به این …

در مورد کچاد و کگل هر دو شرایط برای ...

سنگ آهنی ها با این …

در بازار گزارش کگهر رسید که خیلی ...

در سنگ آهنی ها نیز …

در این گروه دیروز از کنور گفتیم امروز کگل و واحیا...

در گروه سنگ آهن هم …

در این گروه به نظر خبر قیمت بلوکی وامید...

شرایط خاص سنگ آهنی ها با …

به نظر با این خبرهای نرخ شمش و شرایط...

سنگ آهنی ها با این …

طبق برخی شنیده ها از عصر امروز تغییرات...

در بین سنگ آهنی ها …

در این گروه گزارش کگل مهم است...

در گروه سنگ آهن …

در این گروه کگهر گزارش داد به نظر خیلی...

در سنگ آهنی ها به …

در بین سنگ اهنی ها هنوز هم معتقدیم اگر کگهر...

بازهم سنگ آهنی ها …

در این گروه از این شرکت ها زیاد گفتیم...

شرایط خاص سنگ آهنی ها …

در مورد این گروه کگل شروع به اصلاح قیمتی کرده...

در بین سنگ آهنی ها هم …

گزینه های این گروه محدود است ولی...

در سنگ آهنی ها این …

کگهر به افزایش سرمایه می رود ببنید دیروز سهم ...

در گروه سنگ آهن از …

در بازار باید این گروه را زیر نظر داشت از دید ما...

سنگ آهنی ها به این …

بازار به این گروه هنوز نگاه قوی را ندارد ولی...

گروه سنگ آهن با این …

قبل از هر چیز بگوییم وامید امروز ...

در گروه سنگ آهن …

سراغ این گروه برویم که کگل در این گروه بد نبود...

سنگ آهنی ها اگر …

بیشتر بحث در مورد ۳ سهم است اولی ومعادن است...

گروه سنگ آهن هم …

در مورد کگل و کچاد و برخی دیگر زیاد صحبت شد...

در سنگ آهنی ها …

درمورد این گروه کنور را نوسانی زیر نظر بگیرید...

در بین سنگ آهنی ها به …

در این گروه وامید و ومعادن را صف زدن هنوز هم ...

روی گروه سنگ آهن …

نمیگوییم کگل و کچاد خوب و منطقی هستند ولی...

بازهم این دو سهم گروه سنگ آهن …

در این گروه تاکید ما روی رفتن به صف دو سهم...

در گروه سنگ آهن هم …

در مورد این گروه کگل گزارش بهتری نسبت به کچاد داشت...

به سنگ آهنی ها می توان …

در این گروه باید شرایط را خاص و ویژه دید...

در سنگ آهنی ها به …

در این گروه صف رفتن کگهر شرایط خوبی را دارد ...

در بین سنگ آهنی ها هم …

در بازار کگهر باز شد و ۴۱۰۰ نرخ خورد ...

در سنگ آهنی ها با خبر…

در مورد این گروه توصیه ها روی وامید همچنان هست...

خبرهای سنگ آهنی هم …

در مورد گروه سنگ آهن خبرها کمی خاص است...

گروه سنگ آهن در بازار …

روزهای این گروه به نظر بهتر شده...

در بین سنگ آهنی ها هم …

در این گروه هنوز برای فروش زود است ولی...

در سنگ آهنی ها خبر …

خبر برای این گروه بسیار مهم است...

گروه سنگ آهن از ومعادن تا …

در مورد گروه سنگ آهن خبرهای خوب از ...

شکل گروه سنگ آهن در …

در این گروه گزارش کچاد و کگل هر دو خوب بود...

در گروه های سنگ آهنی این …

سنگ آهن به نرخ شمش وابسته است ولی...

در سنگ آهنی ها به …

امروز وامید باز می شود وامید شفاف سازی زده است...

در گروه سنگ آهن …

اثرات افت روی قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن...

در گروه سنگ آهن این …

در گروه سنگ آهن پیش از این در مورد کگل صحبت کرده بودیم...

در بین سنگ آهنی ها …

از امروز شاید ریسک واحیا را بتوان در قیمت ها...

گزینه های گروه سنگ آهن …

در مورد این گروه برخی روی واحیا نیز تاکید دارند...

در گروه سنگ آهن …

گزارش کگل نه خیلی خوب و نه خیلی بد ...

تحولات گروه سنگ آهن …

در این گروه زمزمه افزایش نرخ سنگ آهن و رشد نرخ...

گزارش سنگ آهنی ها …

در مورد گروه سنگ آهن تقریبا کچاد اولین گزارش گروه را زده است...

در گروه سنگ آهن هم …

در بازار امروز کچاد برای افزایش سرمایه متوقف می شود...

در نماد های سنگ آهنی …

همه چیز در این گروه خوب است اکثر سهم های گروه...

تلاش گروه سنگ آهن …

با این نرخ ۵۲۰۰ شمش به نظر کم کم...

شرکت های سنگ آهنی هم …

این گروه درست شبیه پتروشیمی ها ...

سنگ آهن در بین این …

نرخ شمش ۴۵۰۰ تومانی برای فخوز بیش از همه ...

در بین سنگ آهنی ها هم …

در بازار این روزها وامید و وسپه هم مثبت هستند...

در سنگ آهنی ها باید به …

در این گروه کنور با توجه به گزارش قیمت بدی ...

گزینه های خاص سنگ آهن …

در بازار بارها روی کگل صحبت کردیم ...

در گروه سنگ آهن به همراه …

در بین شرکت ها برای نوسان و پذیرش کمی ریسک...

در سنگ آهنی ها با …

در این گروه فاز شرایط عملیاتی بد نیست...

سنگ آهنی ها با این …

روزهای قبل در مورد کگهر و اررزشی که ...

چشم ها به گروه سنگ آهن …

خبرهای بنیادی خوب این گروه و رشد قیمت...

در سنگ آهنی ها نیز …

بازار کم کم روی این گروه قرار میگیرد که...

سنگ آهنی ها با این …

در مورد گروه سنگ اهن رشد قیمت شمش...

در بین سنگ آهنی ها …

اتفاق مهم این گروه رشد قیمت شمش به ...

کنور و اعضای گروه سنگ آهن …

امروز و شنبه فرصت خوبی برای کگل و کنور و برخی دیگر است...

در مورد گروه سنگ آهن …

در بازار کگهر با وجود گزارش خوب این چند ماه...

در مورد سنگ آهنی ها در کل …

نکته ای که بازار در حال بررسی ان است...

در گروه سنگ آهن هم …

در مورد کچاد و کگل خبرها بسیار زیاد بود ...

خبرهای سنگ آهنی نیز …

افتتاح طرح ها در چادرملو و گل گهر انگار نه انگار...

گروه سنگ آهن با این …

۳ سهم این گروه که انصافا قیمت های خوبی دارند...

در بین سنگ آهنی ها بازهم ..

به نظر کنور را در این گروه خیلی ریز ودقیق...

در گروه سنگ آهن با …

این گروه دو گزارش خوب را داشت...

در بین سنگ آهنی ها نیز …

بازار از گل غافل شده است کچاد هم بد نبود ولی ...

بازی خاص سنگ آهنی ها …

چند روزی هست در مورد این گروه صحبت می شود...

سنگ آهنی ها هم در کنار …

برخی در بازار روی کگهر تاکید دارند...

در بین سنگ آهنی ها …

فاذز کگل و کچاد این چند روز خوب مثبت شده...

در گروه سنگ آهن …

در این گروه از کگهر اخبار عجیبی میرسد...

در گروه سنگ آهن …

یکی از گروه هایی است که در بازار رشد نکرده...

بازی سنگ آهن و این گروه …

در بین شرکت ها فقط کنور گزارش داده که...

دو سنگ آهنی که …

دو گزارش بسیار خاص از کگل و کگهر رسیده که...

سنگ آهنی ها با این گزارشات …

در این گروه گزارش کنور انصافا خوب نبود و بهتر میتوانست...

در بین سنگ آهنی ها بازهم کگل …

وقت نشد خیلی به گزارش کگل برسیم...

در گروه سنگ آهن به این …

ببنید دوست داریم در مورد هر نماد با توجه به گزارش...

بازهم سنگ آهنی ها به …

در این گروه معتقدیم وامید در قیمت های...

تحولات سنگ آهنی بر این …

در این گروه در خبرها داشتیم امروز جلسه...

خبرهای رسیده از سنگ آهن …

در بازار شنیده می شود زمزمه هایی از...

با این خبرهای گروه سنگ آهن …


در بین سنگ آهنی ها باید …

در گروه سنگ آهن شاهد گزارش های خوبی هستیم به خصوص...

در گروه سنگ آهن …

قیمت های جهانی سنگ آهن عاملی می شود که...

بازی سنگ آهنی ها نیز …

در این گروه کچاد با تقسیم سود خوب...

در بین سنگ آهنی ها …

در این گروه گزارش کنور حقیقت امر چنگی به دل نمیزد

در سنگ آهن این دو گزارش …

واقعا هر دو گزارش کگل و کگهر چشم گیر بود...

سنگ آهنی های بازار با …

مشخص است که در بازار کچاد با ...

در این دو سنگ آهنی که …

نمیتوان پنهان کرد گزارش کچاد گزارش خیلی جذابی...

در گروه سنگ آهنی ها …

بحث ما در این گروه امروز روی ۳ نماد است ...

در بین سنگ آهنی ها …

قبل از هر چیز در مورد واحیا شایعاتی...

در سنگ آهنی ها …

در این گروه خبرهای کگهر در مجمع غدیر...

سنگ آهنی ها با این …

در مورد سنگ آهنی ها قبل از هر چیز کگهر...

در سنگ آهنی ها …

دیروز کچاد باز شد و به میدان امد...

در سنگ آهنی ها هر بار …

دیگر چه خبر باید از گروه سنگ آهن برسد!!!

بازی سنگ آهن در این …

در بازار شاهدیم که شرایط گروه سنگ اهن ...

گروه سنگ آهن نیز …

هر چند قیمت سنگ آهن تابع شمش است ولی...

در نماد های سنگ آهنی …

رشد نرخ سنگ آهن سبب توجه به گروه شده...

در گروه سنگ آهن …

بازار در مورد این گروه چه میخواهد ...

در گروه سنگ آهن نیز …

واقعا هنوز فکر میکنیم کگل دیروز باید...

در گروه سنگ آهن …

معجزه گزارش کچاد شوک خوبی برای...

در گروه سنگ آهن …

دیروز زمزمه های این گروه با خبرهایی که ...

در سنگ آهنی ها به این …

کگهر با شرایط خوبی مواجه شده و مسیر...

در نماد های سنگ آهنی باید …

بی تعارف باید گفت یکی از بهترین گزارش ها ...

در بین سنگ آهنی ها …

در این گروه بارها روی کگهر و کگل تاکید شده که...

سنگ آهنی ها در …

در بازار کگل هم گزارشش را داشت و به نظر...

در سنگ آهنی ها …

یکی دیگر از گروه هایی که برای رشد شرایط...

در سنگ آهنی ها …

در مورد این گروه گزارش کچاد رسیدو نشان میدهد...

در سنگ آهنی ها کنور …

در شرکت های سنگ آهنی کنور هم...

سنگ آهنی ها با کچاد …

در این گروه سنگ آهن کمی مورد توجه است چرا که...

در سنگ آهن …

در این که کچاد بازی دارد شکی نیست...

در سنگ آهنی ها …

در گروه سنگ آهن گزارش کگل برسد شاید...

در سنگ آهنی ها به …

در بازار امروز این گروه بیشتر مورد توجه خواهد بود ...

در سنگ آهنی ها به این …

حرف ما در گروه سنگ اهن یک چیز است ...

در سنگ آهنی ها به این …

در این گروه معتقدیم که هر دو سهم ...

در سنگ آهنی ها

بازی گروه سنگ آهم هم جالب شده است...

در بین سنگ آهنی ها …

به نظر در گروه سنگ آهن کمی اصلاح قیمت ...

کگل در بین سنگ آهنی ها …

واقعا کگل امروز یکی از بهترین گزارش های بازار را داد...

در سنگ آهنی ها …

کچاد گزارش خوبی داشت و حالا باید منتظر...

در سنگ آهنی ها این …

گزارش کچاد شوک خوبی به گروه داد و ...

در گروه سنگ آهن …

بازار کم کم دارد برخی نقش ها و وضعیت...

در نماد های سنگ آهنی نیز …

روی این گروه نیز بارها صحبت شده...

در سنگ آهنی ها …

طبق انچه شنیده شده این ماه افزایش نرخ لحاظ...

بازی سنگ آهنی ها …

امروزدر بورس کالا نرخ شمش بسیار مهم است...

شرایط که سنگ آهنی ها …

به نظر بیش از گروه فولاد این گروه سنگ اهن است که...

بازهم سنگ آهن …

روزهای قبل بارها و بارها در مورد دو سهم...

و بازهم در سنگ آهن …

بازهم در بازار میگوییم که فضای رشد گروه سنگ آهن...

در سنگ آهنی ها این …

روزهای قبل روی کگل و وامید تاکید میکردیم و ...

در سنگ آهن نیز با …

امروزبه نظر شاهد رشد ۵% نرخ فولاد و به تبع ان...

در سنگ آهن با این خبر …

ببنید اتفاق مهم این است که در بورس کالا ...

در سنگ آهنی ها به این …

در بازار به نظر کگل تعدیل خوبی را میدهد و سهم را...

در گروه سنگ آهن نیز …

امروزدر این گروه سراغ ۳ سهم می رویم که...

در بین سنگ آهنیها …

بازی این گروه با گزارش ماهانه کگل کامل میشود...

در سنگ آهن این دو سهم ..

بحث بر سر دو شرکت است که گزارش های خوبی...

گروه سنگ آهن با خبرهای …

خبر کاهش عوارض صادرات سنگ آهن خبرخوبی...

بازهم گروه سنگ آهن …

از دیروز کگل باز شد...

در سنگ آهنی ها باید …

مهم ترین رویداد این گروه مجمع کگل بود که...

در گروه سنگ آهنی ها …

دیروز گزارش کچاد خیلی حرف خاصی نداشت ولی...

شرایط سنگ آهنی ها …

کچاد واقعا سهم خوبی است قبول داریم...

در سنگ آهنی ها نیز …

حقیقت امر این است که باید منتظر گزارش...

در سنگ آهنی ها نیز …

در این گروه کنور ناگهان تغییر فاز داد...

در گروه سنگ آهن …

در بخش سنگ آهن جای کچاد واقعا خالی است...

در سنگ آهنی ها می شود …

دراین گروه امروز کچاد به بازار بازمیگردد ...

در گروه سنگ آهن باید …

در این گروه همه چیز بسیار ساده است...

در گروه سنگ آهن با این …

خبر وضع عوارض خبر جدیدی نیست که ...

در نماد های سنگ آهنی …

یک باردیگر با هم نگاهی به گزارش هر دو سهم می کنیم...

تحولات سنگ آهنی ها اگر …

در این گروه ببنید شمش فخوز تا...

و بازهم گروه سنگ آهن …

در بین بسیاری از سهم های بزرگ به این دو سهم...

در گروه سنگ آهن تحولات …

حقیقت امر این است که گروه سنگ آهن نرخ ها را...

در سنگ آهنی ها به این

در کگل به نظر این سهم به مانند کچاد گزارش...

در گروه سنگ آهن

در این گروه واقعا امید به قیمت است ...

در سنگ آهنی ها نیز …

در این گروه هم کگل هم کچاد خوب استراحت کردند ...

در گروه سنگ آهن نیز

به نظر این گروه با رشد قیمت شمش...

در هلدینگ های سنگ آهنی …

در بازار تعدیل کگل توفانی به پا کرده است ...

شایعات گروه سنگ آهن …

بازی سنگ آهن ها به نظر با این گزارشات و این تب...

در گروه سنگ آهن …

در این گروه زمزمه توقف نماد کگل ...

در گروه سنگ آهن

در مورد گروه کچاد و کگل به نظر یکی از بهترین ...

تحولات سنگ آهنی ها

در مورد گروه گزارش های کچاد و کگل به نظر...

تحولات سنگ آهنی ها

گزارش های کچاد و کگل به نظر یکی از بهترین ...

تحولات سنگ آهنی ها

در مورد گروه هنوز هیچ گزارشی نرسیده است ولی...

تحولات سنگ آهنی ها

در مورد گروه هنوز هیچ گزارشی نرسیده است ولی...

در گروه سنگ آهن …

در این گروه صندوق کارکنان فولاد ...