هرچه مرتبط است با ‘سرمایه گذاری’


در سرمایه گذاری ها با …

بازار در این گروه خوب عمل میکند ...

در سرمایه گذاری ها از …

در بین شرکت های این گروه وسپه ...

در بین سرمایه گذاری ها از …

در بازاردر این گروه باید سهم های خاص را نیز دنبال کرد ...

در گروه سرمایه گذاری از …

به نظر اولین و مهم ترین رویداد این گروه ...

در سرمایه گذاری ها از این …

سهم خوب در این گروه کم نیست به نظر...

دوباره در سرمایه گذاری ها …

ونیکی فضای خوبی را دارد و میتواند در این گروه ...

در بین شرکت های سرمایه گذاری …

انها هم در تر و خشک بازار می سوزند و به نظر...

در بین سرمایه گذاری ها از …

فاز این گروه در بازار هنوز متفاوت است...

و بازهم هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در این گروه گزینه های کم ریسک کم نیستند...

شرکت های سرمایه گذاری ازاین …

در این گروه سهم های خوب کم نیست...

چهره سرمایه گذاری ها از …

روزهای قبل مفصل در مورد این گروه صحبت شد...

بازهم گروه سرمایه گذاری ها از …

اول سراغ هلدینگ ها برویم ...

سرمایه گذاری های بازار از این …

در این گروه بازهم معتقدیم هنوز کم ریسک ترین...

هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها به این …

در این گروه وغدیر و وصندوق در حال ...

در هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها اگر …

گرایش به سمت نماد های بزرگ و چند رشته...

در بین هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در این گروه وخارزم دیروز باز شد و صف فروش بود...

در این سرمایه گذاری ها …

در بین شرکت های فعلی بازار می شود روی ...

در گروه سرمایه گذاری ها …

در این گروه هنوز می توان روی برخی اعضای گروه...

بازار و سرمایه گذاری ها …

خبرهای این گروه روز به روز جالب تر می شود...

سرمایه گذاری ها در این …

در این گروه سراغ چند شرکت خاص میرویم که...

در گروه سرمایه گذاری ها

در مورد این گروه به نظر سهم های خوب ...

در سرمایه گذاری ها اگر …

گزینه خوب در این گروه کم نیست برخی روی...

گروه سرمایه گذاری ها هم …

در این گروه یعنی هلدینگ ها برخی سهم ها عرضه شدند ...

شرایط هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در این گروه وبهمن همچنان سود شناسایی میکند...

در این ۴ شرکت …

در گروه سرمایه گذاری ها ۴ شرکت بیشتر در...

گزینه های خاص سرمایه گذاری ها و …

یکی دیگر از گروه هایی که هنوز میتوان...

سرمایه گذاری های بازار با …

نوسان در این سهم ها حرف اول را میزند...

سرمایه گذاری های بازار هم …

در بازار گزینه های متعددی برای سرمایه گذاری هست ...

در سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها باید …

سهم های این گروه که قابلیت های خوبی برای...

در بین سرمایه گذاری ها هم …

سهم های این گروه روز به روز بیشتر می شود...

در بین این گروه سرمایه گذاری …

قبل از هر چیز این گروه امروز مهمان دارد ...

بازهم هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در این گروه شرکت ها یکی یکی اضافه میشوند...

نگاه به سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها …

در این گروه روی های قبل از ونیکی صحبت میکردیم به نظر...

در سرمایه گذاری ها هم …

زیر مجموعه های غدیر در طی این مدت با فروش...

بازهم در گروه سرمایه گذاریها …

گروه سرمایه گذاری با این شرایط و این مختصات...

در سرمایه گذاری های بازار …

بازار که می ریزد هلدینگ ها هم کم کار میشوند...

در سرمایه گذاری ها بازهم …

در مورد این گروه انصافا بازار کمی بی رحمانه دارد...

سرمایه گذاری های خاص بازار …

بارها در مورد این شرکت ها صحبت کردیم منفی این روزهای...

در بین سرمایه گذاری ها …

در این گروه همچنان روی برخی گزینه ها می شود...

بازی سرمایه گذاری ها …

از وصنعت باید گفت این سهم با فروش ...

در گروه سرمایه گذاری ها از این …

در این گروه سهم خوب به نظر زیاد است...

شرایط سرمایه گذاری ها با …

در بازار شرایط این گروه می تواند جالب باشد ...

در بین سرمایه گذاری ها …

در این گروه بازی خوبی را شاهدیم و به نظر سهم های...

در نماد های سرمایه گذاری …

امروز ومهان به نظر عرضه می شود سهم خاصی است...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها غدیر بالاخره...

در نماد های سرمایه گذاری …

به نطر یکی از گروه هایی که می توان هنوز به...

در بین هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در این گروه وسبحان و ونیکی هر دو از نظر ...

در این شرکت های سرمایه گذاری …

در بین شرکت های سرمایه گذاری دی جی کالا راهی بازار می شود...

در نماد های سرمایه گذاری …

وهور و گوهران بالاخره صورت های مالی دادند...

در بین سرمایه گذاری ها بازهم …

در بازار می شود هر روز گزینه های جدیدی را دید ...

در دنیای سرمایه گذاری ها …

در این گروه معتقدیم سهم خوب و به قیمت و منطقی...

گزینه های بین سرمایه گذاری ها …

در این گروه سهم زیاد است با دید سود و پرتفوی...

در بین سرمایه گذاری ها بازهم …

خبرهای خوب در بازار کم نیست به خصوص...

در بین سرمایه گذاری ها هم …

بازی قیمتی و نوسانی در این گروه جالب است...

سرمایه گذاری های خاص بازار …

هنوز در این گروه برخی سهم های خوب و به قیمت پیدا می شود ...

این چند سرمایه گذاری خاص …

در بازار از سهم های مختلفی یاد می شود ولی...

در بین سرمایه گذاری ها …

بازار روی این گروه می تواند هنوز گزینه های..

در بین سرمایه گذاری ها هم …

در بین سرمایه گذاری ها گزارش ها و خبرهای جالبی ...

در نماد های سرمایه گذاری …

در بین سهم های این گروه وسکاب را روزهای قبل گفتیم...

در بین سرمایه گذاری ها می توان به …

در بین این شرکت ها باید گشت بهترین را پیدا کرد که ...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین این شرکت ها وصنعت شرایط خوبی...

شرایط خاص سرمایه گذاری ها با …

در بازار روی این گروه می شود هنوز مانور داد...

سرمایه گذاری های خاصی که …

در بین سرمایه گذاری ها می توان گزینه های جالبی را پیدا کرد...

در بین سرمایه گذاری ها …

واقعا ونیکی عالی بوده و به نظر ...

سرمایه گذاری ها در این ۳ نماد …

در مورد ۳ نماد در این صنعت صحبت میکنیم که ...

در بین سرمایه گذاری ها …

این روزها در گروه سرمایه گذاری ها می شود...

در بین سرمایه گذاری ها …

در این گروه باید روی سهم هایی که...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

در بین شرکت های سرمایه گذاری گزینه های خاص...

در بین این سرمایه گذاری ها …

در بین این گروه باید سراغ گزینه های خاص رفت...

در بین سرمایه گذاری ها نیز …

سهم های مختلفی در حوزه سرمایه گذاری ها وجود دارد...

در سرمایه گذاری ها و …

در بین سهم ها دیروز هم به وبشهر اشاره شد...

برخی سرمایه گذاری ها …

در این گروه می توان دنبال سهم هایی بود که...

در این نماد های سرمایه گذاری …

روی برخی سهم ها باید صحبت کرد مثلا...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازار خبر رسیده که وصنعت...

در بین سرمایه گذاری ها نیز …

گزینه های سرمایه گذاری ها در بازار کم نیست...

در این چند شرکت سرمایه گذاری …


۵ شرکت حوزه سرمایه گذاری …

در حوزه سرمایه گذاری از نگاه نموداری نه بنیادی...

سرمایه گذاری ها بعد از …

امروز به نظر واوا متعادل می شود...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها وصنعت به مجمع می رود...

در گروه سرمایه گذاری ها …

وتوسم به نظر خیلی راحت تر از انچه فکرش را میکردی...

سرمایه گذاری هایی که باید …

در این گروه گزارش های خوبی راهی بازار می شود ...

در بین سرمایه گذاری ها …

گزینه های این گروه کم نیستند...

سرمایه گذاری های خاص بازار …

در روزهای قبل از ونیکی و وسکاب در گزارش ها...

سرمایه گذاری های بازار …

بارها در همین ستون روی وسکاب تحلیل کردیم ....

در سرمایه گذاری ها باید …

بارها روی این چند شرکت تاکید کردیم...

بازهم این۴ شرکت سرمایه گذاری …

از دل این گروه خبرهای خوبی به گوش میرسد....

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

بارها در مورد این گروه صحبت کردیم از ونیکی و ...

در این ۴ سهم سرمایه گذاری …

دیروز و روزهای قبل در مورد وسکاب صحبت کردیم...

این دونماد سرمایه گذاری …

وسکاب را در بازار زیر نظر داشته باشید ...

بین شرکت های سرمایه گذاری …

در بازارمی توان سراغ گزینه های مختلفی رفت ولی...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها وضعیت ...

در سرمایه گذاری ها با …

گزارش وسبحان نشان از این دارد که...

در سرمایه گذاری ها نیز …

از امروز موج گزارش این شرکت ها نیز راهی بازار می شود...

سهم های این گروه با …

در حوزه سرمایه گذاری ها بارها روی برخی شرکت ها...

سرمایه گذاری ها در این …

وخارزم در بازار می تواند جالب باشد...

در گروه سرمایه گذاری ها …

در بازار سرچشمه برای افراد صبور می تواند...

در سرمایه گذاری ها با …

منتظر گزارش این گروه و البته تلفیق برخی بزرگان...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

بیشتر در این ۳ بازی نوسانی است که جولان میدهد...

در بین سرمایه گذاری ها به …

در بازار از دو سهم وصنعت و وتوسم خبرهای جالبی میرسد...

در گروه سرمایه گذاری ها …

وسپه در بازار مورد توجه بوده و به نظر این سهم ...

در بین سرمایه گذاری ها …

به نظر در بین سهم های مختلف وصنعت ...

در بین سرمایه گذاری ها نیز …

اتفاقات این گروه بد نیست و جالب است ...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین برخی سرمایه گذاری ها اتفاقات خاصی در حال رخ دادن است...

در چند نماد سرمایه گذاری …

زمزمه تقسیم سود مناسب در تاصیکو باعث می شود...

در سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه وخارزم و ونیرو هر دو با دید...

در نماد های سرمایه گذاری …

در مورد ونیکی روزهای قبل هم عرض شد...

در بین سرمایه گذاری ها …

برخی عزیزان در مورد ونیکی و بلوک میپرسند...

در بین این سرمایه گذاری ها …

گزارش های این گروه وقتی میرسد بازار تازه...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین اعضای این گروه وصنعت دیروز گزارش بدی نداشت...

در بین سرمایه گذاری ها به این ۳ سهم …

در بین سرمایه گذاری ها به نظر به این ۳ سهم...

در این چند نماد سرمایه گذاری …

به نظر برخی از انها شرایط خوبی را دارند...

در بین این سرمایه گذاری ها …

قبل از هر چیز وصندوق به بازار می اید سهم در...

در این ۳ نماد سرمایه گذاری …

در مورد ۳ شرکت وصندوق تاپیکو و وسپه ...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

اول از همه سراغ پردیس می رویم که...

در بین این سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها وتوصا را جالب میخرند...

در این ۳ شرکت با …

منظور از ۳ شرکت ۳ شرکت سرمایه گذاری است که...

در سرمایه گذاری ها با این نماد ها …

در نماد های سرمایه گذاری باید گشت بهترین را پیدا کرد...

در این شرکت های سرمایه گذاری …

به بررسی و معرفی چند شرکت سرمایه گذاری می پردازیم ...

در بین سرمایه گذاری ها نیز …

در بین نماد های سرمایه گذاری خاص...

در بین سرمایه گذاری ها بازهم …

در این گروه سهم های خوب کم نیست...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازار روی بوعلی هم شرایط خوبی ایجاد شده....

بازهم گروه سرمایه گذاری ها …

خبرهای ریز و درشت زیادی می رسد ولی....

خبرهای خوب سرمایه گذاری ها …

گزارشات بسیار خوبی را از این گروه دریافت کردیم...

این دو شرکت در بین سرمایه گذاری ها …

در بازار در بین سرمایه گذاری ها ...

در این ۳ شرکت نیز …

در بین شرکت های سرمایه گذاری گزارش...

در این چند شرکت شاهد …

در شرکت های سرمایه گذاری اکثرا سود پرتفوی اعلام می شود ...

در بین سرمایه گذاری ها با …

سهم های این گروه زیاد است امروز...

در سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها به نظر سهم های ...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین سهم های این گروه دیروز از ....

سرمایه گذاری ها در این شرایط …

خبرهای عجیب از شناسایی سود های عجیب...

در این ۳ شرکت …

در سرمایه گذاری ها به نظر منفی...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

بحث ما بر سر ۳ شرکت وصنعت وسبحان و وپترو ست...

در نماد های سرمایه گذاری باید …

به نظر رشد قیمت نماد هایی مانند ...

در بین این شرکت ها …

در بین برخی شرکت های سرمایه گذاری به نظر...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها ۵ شرکت را زیر نظر داشته باشید...

در بین سرمایه گذاری ها به …

در این گروه فاز هر سهم مختلف است و باید ...

در سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها …

بازار این روزها توجه بیشتری به این گروه ها میکند...

در سرمایه گذاری ها باید …

در مورد این شرکت ها به نظر وتوکا وپترو ...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

از بین ۳ شرکتی که قصد توضیح داریم ۲ تای انها...

در سرمایه گذاری ها به این …

در بین اعضای این گروه وسکاب به نظر خبرهای...

در حوزه سرمایه گذاری ها …

در بازار این روزها وخارزم قیمت خوبی را دارد ...

در نماد های سرمایه گذاری …

امروزسهم های این گروه شرایط خوبی برای ...

در این ۳ شرکت با …

در بین سرمایه گذاری ها ۳ شرکت را باید....

در گروه سرمایه گذاری ها به …

در این روزها این گروه ها مورد توجه هستند که...

در بین برخی نماد های سرمایه گذاری …

سراغ برخی شرکت های حوزه سرمایه گذاری می رویم...

در هردو سهم این گروه …

در بازار در حوزه سرمایه گذاری در بین شرکت ها...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازار وخارزم با خبرهای خوبی مواجه شده...

در بین سرمایه گذاری ها این چند سهم …

وتوسم در مجمع ۴۵۰ ریال تقسیم کرد و یک...

در این دو سهم سرمایه گذاری …

اول سراغ گوهران برویم که در مجمع...

در این چند سهم سرمایه گذاری …

در بازار وصنعت را جالب میخرند سهم...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازاربارها روی پترول صحبت کردیم به نظر...

در بین شرکت های سرمایه گذاری …

در بین این شرکت ها شاهد رشد ...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازار از پردیس شنیده می شود ...

در سرمایه گذاری ها …

در این گروه دیروز پردیس واقعا گزارش خوبی داد...

در بین سرمایه گذاری ها …

انتشار برخی گزارش از زیر مجموعه ها...

در سرمایه گذاری ها با این …

سراغ ۳ شرکت سرمایه گذاری می رویم که...

در نماد های سرمایه گذاری …

وقتی صحبت از سرمایه گذاری ها می شود همه را ...

و باز در بین سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها حرکات...

در بین نماد های سرمایه گذاری …

چندین و چند سهم بارها و بارها نوشتیم از ...

بهترین های سرمایه گذاری ها با …

در این گروه از وغدیر و پارسان بارها گفتیم باید...

در گروه سرمایه گذاری ها این ۳ سهم …

وخارزم با شرایط مجمع وپاسار میتواند...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

هر روز سعی میکنیم از شرکت های سرمایه گذاری صحبت کنیم...

در این ۳ سهم سرمایه گذاری …

بازار روی بوعلی به نظر کمی زود عقب نشینی کرد...

در بین شرکت های سرمایه گذاری …

در بازار برخی شرکت ها هستند که هم از نظر قیمتی و هم سود ...

در این دو سهم سرمایه گذاری …

در بازاربوعلی واقعا گزارش خوبی را داشت ...

این ۴ شرکت در بین سرمایه گذاری ها …

تاپیکو هم فروش دارایی را دارد و به نظر اتفاق خوبی...

در سرمایه گذاری ها به این …

در بازار امروز وصنعت برای مجمع متوقف می شود...

در سرمایه گذاری ها به …

ونیرو یک بلوک ۱۷% را در نرخ ...

در نماد های سرمایه گذاری …

در بازار این گروه یکی از پرخبر ترین و فعال ترین ...

در بین سرمایه گذاری ها …

وتوصا این روزها با خبرهای خوب و متفاوتی همراه است...

در سرمایه گذاری ها نیز …

وصنعت با این قیمت خوب به مجمع می رود ...

در بین سرمایه گذاریها …

یکی از سهم های جالب بازار که به زودی...

در برخی شرکت ها گزارش …

در گروه سرمایه گذاری واتی با زمزمه تعدیل خوب...

در گروه سرمایه گذاری ها …

اکثر سهم های این گروه خوب و جالب هستند ولی...

در بین سرمایه گذاری ها …

در این گروه چند روزی است که روی وتوکا...

در این سه سهم سرمایه گذاری …

بحث ما امروز روی سه سهم است که به نظر هر ۳...

در سرمایه گذاری ها به این …

در بازار واعتبار تقسیم سود خوبی را داشته و ...

در سرمایه گذاری ها به این شرکت ها…

در بازار همچنان روی وسپه مانور میدهند...

در شرکت های سرمایه گذاری …

در روزهای قبل بارها در مورد وسپه صحبت شد که...

در سرمایه گذاری ها …

در بازار در نماد وخارزم بهبود وضعیت سهم هایی مثل...

در نماد سرمایه گذاری ها …

دیروز در مورد پترول صحبت کردیم به نظر سهم ...

در سرمایه گذاری ها به این …

با هم نگاهی به چند شرکت سرمایه گذاری داریم ...

در گروه سرمایه گذاری …

در این گروه ونیکی گزارش داده است...

در این نماد های سرمایه گذاری …

در بازار امروز بیشتر حول محور ۲ سهم ...

در بین سرمایه گذاری ها …

سهم های خوب در بین شرکت های ...

در سرمایه گذاری ها باید این شرکت ها را …

برخی از این شرکت ها شرایط خوبی را دارند و بازار باید...

در گروه سرمایه گذاری این شرکت ها …

بازار بعد از رشد گروه سنگ آهن سراغ ...

در بین سرمایه گذاری ها نیز …

گزارش پرتفوی سرمایه گذاری ها منتشر می شود و انها ...

در این شرکت های سرمایه گذاری …

دیروز در مورد پردیس و شناسایی سود...

در این چند شرکت سرمایه گذاری …

فاز بازار روی این شرکت ها بیشتر صبر تا ...

در این شرکت ها به …

در بین سرمایه گذاری ها وخارزم فضای خوبی را ...

در گروه سرمایه گذاری نیز …

در بازار با رشد برخی سهم هابه دنبال ان باید...

در این سه سهم …

در بازار دو سهم از گروه سرمایه گذاری واقعا ...

در این چند سرمایه گذاری …

وقتی بازار این طور رشد می کند سرمایه گذاری ها نیز...

در این نماد های سرمایه گذاری …

در بین برخی شرکت ها به نظر تحولات قیمتی...

در این چند شرکت سرمایه گذاری …

در بازار با این رشد سنگ آهنی ها به نظر ...

در این شرکت های سرمایه گذاری …

در بازار به نظر سهم هایی مانند وصنعت پردیس که...

در این چند نماد سرمایه گذاری …

در بازاروخارزم و وتوصا را زیر نظر داشته باشید...

در سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها به نظر ...

شرکت های سرمایه گذاری به این …

در بازار در بین گروه ها تاپیکو واقعا بد عمل کرد ...