هرچه مرتبط است با ‘سرمایه گذاری’


سهم های این گروه با …

در حوزه سرمایه گذاری ها بارها روی برخی شرکت ها...

سرمایه گذاری ها در این …

وخارزم در بازار می تواند جالب باشد...

در گروه سرمایه گذاری ها …

در بازار سرچشمه برای افراد صبور می تواند...

در سرمایه گذاری ها با …

منتظر گزارش این گروه و البته تلفیق برخی بزرگان...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

بیشتر در این ۳ بازی نوسانی است که جولان میدهد...

در بین سرمایه گذاری ها به …

در بازار از دو سهم وصنعت و وتوسم خبرهای جالبی میرسد...

در گروه سرمایه گذاری ها …

وسپه در بازار مورد توجه بوده و به نظر این سهم ...

در بین سرمایه گذاری ها …

به نظر در بین سهم های مختلف وصنعت ...

در بین سرمایه گذاری ها نیز …

اتفاقات این گروه بد نیست و جالب است ...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین برخی سرمایه گذاری ها اتفاقات خاصی در حال رخ دادن است...

در چند نماد سرمایه گذاری …

زمزمه تقسیم سود مناسب در تاصیکو باعث می شود...

در سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه وخارزم و ونیرو هر دو با دید...

در نماد های سرمایه گذاری …

در مورد ونیکی روزهای قبل هم عرض شد...

در بین سرمایه گذاری ها …

برخی عزیزان در مورد ونیکی و بلوک میپرسند...

در بین این سرمایه گذاری ها …

گزارش های این گروه وقتی میرسد بازار تازه...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین اعضای این گروه وصنعت دیروز گزارش بدی نداشت...

در بین سرمایه گذاری ها به این ۳ سهم …

در بین سرمایه گذاری ها به نظر به این ۳ سهم...

در این چند نماد سرمایه گذاری …

به نظر برخی از انها شرایط خوبی را دارند...

در بین این سرمایه گذاری ها …

قبل از هر چیز وصندوق به بازار می اید سهم در...

در این ۳ نماد سرمایه گذاری …

در مورد ۳ شرکت وصندوق تاپیکو و وسپه ...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

اول از همه سراغ پردیس می رویم که...

در بین این سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها وتوصا را جالب میخرند...

در این ۳ شرکت با …

منظور از ۳ شرکت ۳ شرکت سرمایه گذاری است که...

در سرمایه گذاری ها با این نماد ها …

در نماد های سرمایه گذاری باید گشت بهترین را پیدا کرد...

در این شرکت های سرمایه گذاری …

به بررسی و معرفی چند شرکت سرمایه گذاری می پردازیم ...

در بین سرمایه گذاری ها نیز …

در بین نماد های سرمایه گذاری خاص...

در بین سرمایه گذاری ها بازهم …

در این گروه سهم های خوب کم نیست...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازار روی بوعلی هم شرایط خوبی ایجاد شده....

بازهم گروه سرمایه گذاری ها …

خبرهای ریز و درشت زیادی می رسد ولی....

خبرهای خوب سرمایه گذاری ها …

گزارشات بسیار خوبی را از این گروه دریافت کردیم...

این دو شرکت در بین سرمایه گذاری ها …

در بازار در بین سرمایه گذاری ها ...

در این ۳ شرکت نیز …

در بین شرکت های سرمایه گذاری گزارش...

در این چند شرکت شاهد …

در شرکت های سرمایه گذاری اکثرا سود پرتفوی اعلام می شود ...

در بین سرمایه گذاری ها با …

سهم های این گروه زیاد است امروز...

در سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها به نظر سهم های ...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین سهم های این گروه دیروز از ....

سرمایه گذاری ها در این شرایط …

خبرهای عجیب از شناسایی سود های عجیب...

در این ۳ شرکت …

در سرمایه گذاری ها به نظر منفی...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

بحث ما بر سر ۳ شرکت وصنعت وسبحان و وپترو ست...

در نماد های سرمایه گذاری باید …

به نظر رشد قیمت نماد هایی مانند ...

در بین این شرکت ها …

در بین برخی شرکت های سرمایه گذاری به نظر...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها ۵ شرکت را زیر نظر داشته باشید...

در بین سرمایه گذاری ها به …

در این گروه فاز هر سهم مختلف است و باید ...

در سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها …

بازار این روزها توجه بیشتری به این گروه ها میکند...

در سرمایه گذاری ها باید …

در مورد این شرکت ها به نظر وتوکا وپترو ...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

از بین ۳ شرکتی که قصد توضیح داریم ۲ تای انها...

در سرمایه گذاری ها به این …

در بین اعضای این گروه وسکاب به نظر خبرهای...

در حوزه سرمایه گذاری ها …

در بازار این روزها وخارزم قیمت خوبی را دارد ...

در نماد های سرمایه گذاری …

امروزسهم های این گروه شرایط خوبی برای ...

در این ۳ شرکت با …

در بین سرمایه گذاری ها ۳ شرکت را باید....

در گروه سرمایه گذاری ها به …

در این روزها این گروه ها مورد توجه هستند که...

در بین برخی نماد های سرمایه گذاری …

سراغ برخی شرکت های حوزه سرمایه گذاری می رویم...

در هردو سهم این گروه …

در بازار در حوزه سرمایه گذاری در بین شرکت ها...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازار وخارزم با خبرهای خوبی مواجه شده...

در بین سرمایه گذاری ها این چند سهم …

وتوسم در مجمع ۴۵۰ ریال تقسیم کرد و یک...

در این دو سهم سرمایه گذاری …

اول سراغ گوهران برویم که در مجمع...

در این چند سهم سرمایه گذاری …

در بازار وصنعت را جالب میخرند سهم...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازاربارها روی پترول صحبت کردیم به نظر...

در بین شرکت های سرمایه گذاری …

در بین این شرکت ها شاهد رشد ...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازار از پردیس شنیده می شود ...

در سرمایه گذاری ها …

در این گروه دیروز پردیس واقعا گزارش خوبی داد...

در بین سرمایه گذاری ها …

انتشار برخی گزارش از زیر مجموعه ها...

در سرمایه گذاری ها با این …

سراغ ۳ شرکت سرمایه گذاری می رویم که...

در نماد های سرمایه گذاری …

وقتی صحبت از سرمایه گذاری ها می شود همه را ...

و باز در بین سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها حرکات...

در بین نماد های سرمایه گذاری …

چندین و چند سهم بارها و بارها نوشتیم از ...

بهترین های سرمایه گذاری ها با …

در این گروه از وغدیر و پارسان بارها گفتیم باید...

در گروه سرمایه گذاری ها این ۳ سهم …

وخارزم با شرایط مجمع وپاسار میتواند...

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری …

هر روز سعی میکنیم از شرکت های سرمایه گذاری صحبت کنیم...

در این ۳ سهم سرمایه گذاری …

بازار روی بوعلی به نظر کمی زود عقب نشینی کرد...

در بین شرکت های سرمایه گذاری …

در بازار برخی شرکت ها هستند که هم از نظر قیمتی و هم سود ...

در این دو سهم سرمایه گذاری …

در بازاربوعلی واقعا گزارش خوبی را داشت ...

این ۴ شرکت در بین سرمایه گذاری ها …

تاپیکو هم فروش دارایی را دارد و به نظر اتفاق خوبی...

در سرمایه گذاری ها به این …

در بازار امروز وصنعت برای مجمع متوقف می شود...

در سرمایه گذاری ها به …

ونیرو یک بلوک ۱۷% را در نرخ ...

در نماد های سرمایه گذاری …

در بازار این گروه یکی از پرخبر ترین و فعال ترین ...

در بین سرمایه گذاری ها …

وتوصا این روزها با خبرهای خوب و متفاوتی همراه است...

در سرمایه گذاری ها نیز …

وصنعت با این قیمت خوب به مجمع می رود ...

در بین سرمایه گذاریها …

یکی از سهم های جالب بازار که به زودی...

در برخی شرکت ها گزارش …

در گروه سرمایه گذاری واتی با زمزمه تعدیل خوب...

در گروه سرمایه گذاری ها …

اکثر سهم های این گروه خوب و جالب هستند ولی...

در بین سرمایه گذاری ها …

در این گروه چند روزی است که روی وتوکا...

در این سه سهم سرمایه گذاری …

بحث ما امروز روی سه سهم است که به نظر هر ۳...

در سرمایه گذاری ها به این …

در بازار واعتبار تقسیم سود خوبی را داشته و ...

در سرمایه گذاری ها به این شرکت ها…

در بازار همچنان روی وسپه مانور میدهند...

در شرکت های سرمایه گذاری …

در روزهای قبل بارها در مورد وسپه صحبت شد که...

در سرمایه گذاری ها …

در بازار در نماد وخارزم بهبود وضعیت سهم هایی مثل...

در نماد سرمایه گذاری ها …

دیروز در مورد پترول صحبت کردیم به نظر سهم ...

در سرمایه گذاری ها به این …

با هم نگاهی به چند شرکت سرمایه گذاری داریم ...

در گروه سرمایه گذاری …

در این گروه ونیکی گزارش داده است...

در این نماد های سرمایه گذاری …

در بازار امروز بیشتر حول محور ۲ سهم ...

در بین سرمایه گذاری ها …

سهم های خوب در بین شرکت های ...

در سرمایه گذاری ها باید این شرکت ها را …

برخی از این شرکت ها شرایط خوبی را دارند و بازار باید...

در گروه سرمایه گذاری این شرکت ها …

بازار بعد از رشد گروه سنگ آهن سراغ ...

در بین سرمایه گذاری ها نیز …

گزارش پرتفوی سرمایه گذاری ها منتشر می شود و انها ...

در این شرکت های سرمایه گذاری …

دیروز در مورد پردیس و شناسایی سود...

در این چند شرکت سرمایه گذاری …

فاز بازار روی این شرکت ها بیشتر صبر تا ...

در این شرکت ها به …

در بین سرمایه گذاری ها وخارزم فضای خوبی را ...

در گروه سرمایه گذاری نیز …

در بازار با رشد برخی سهم هابه دنبال ان باید...

در این سه سهم …

در بازار دو سهم از گروه سرمایه گذاری واقعا ...

در این چند سرمایه گذاری …

وقتی بازار این طور رشد می کند سرمایه گذاری ها نیز...

در این نماد های سرمایه گذاری …

در بین برخی شرکت ها به نظر تحولات قیمتی...

در این چند شرکت سرمایه گذاری …

در بازار با این رشد سنگ آهنی ها به نظر ...

در این شرکت های سرمایه گذاری …

در بازار به نظر سهم هایی مانند وصنعت پردیس که...

در این چند نماد سرمایه گذاری …

در بازاروخارزم و وتوصا را زیر نظر داشته باشید...

در سرمایه گذاری ها …

در بین سرمایه گذاری ها به نظر ...

شرکت های سرمایه گذاری به این …

در بازار در بین گروه ها تاپیکو واقعا بد عمل کرد ...

در این چند نماد سرمایه گذاری …

در بازار کمی سهم های این دستی مورد توجه...

در نماد های سرمایه گذاری …

در بازار سهم هایی مثل ونیکی وصنعت قپیرا ...

در بین سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه به نظر برخی از انها با سود هایی...

دو سهم گروه سرمایه گذاری

در مورد دو سهمی صحبت می کنیم یکی...

در سرمایه گذاری ها …

در این گروه از غدیر زمزمه های یک مجمع با ...

در سرمایه گذاری ها …

در این گروه از غدیر زمزمه های یک مجمع با ...

در سرمایه گذاری ها …

در این گروه از غدیر زمزمه های یک مجمع...

در سرمایه گذاری ها …

در این گروه ونفت جالب است که بیش از...

در گروه سرمایه گذاری ها به این …

در نماد وتوصا سهم باید مورد توجه باشد...

در گروه سرمایه گذاری ها به این …

در نماد وتوصا سهم باید مورد توجه باشد...

در گروه سرمایه گذاری ها به این …

در نماد وتوصا سهم باید مورد توجه باشد...

در گروه سرمایه گذاری ها …

در این گروه سهم برای تحلیل و معرفی بسیار است...

در این دو سهم سرمایه گذاری …

در این گروه سرچشمه را هنوز خوب می خرند ...

در شرکت های سرمایه گذاری …

در این گروه وهور بعد از خرید و گرفتن نیروگاه منجیل...

در گروه سرمایه گذاری ها این ۳ سهم …

در بازار وتوصا باز شد به نظر سهم با این تحقق...

در گروه سرمایه گذاری ها این ۳ سهم …

در بازار دیروز وتوصا باز شد به نظر سهم...

نگاهی به شاخص هلدینگ های سرمایه گذاری


در نماد های گروه سرمایه گذاری

به سراغ دو سهم یعنی گوهران و وصندوق می رویم ...

در نماد های سرمایه گذاری …

در بازار در گروه سرمایه گذاری ها روی وتوکا...

در نماد های سرمایه گذاری …

در گروه سرمایه گذاری ها روی گوهران قبل...

گروه سرمایه گذاری ها

در مورد چند سهم قرار است صحبت کنیم که...

در نماد های سرمایه گذاری

در مورد سهم های مختلف امروز صحبت میکنیم که...

در نماد های سرمایه گذاری

در مورد سهم های مختلف امروز صحبت میکنیم...

در نماد های سرمایه گذاری

در مورد سهم های مختلف امروز صحبت میکنیم...

در نماد های سرمایه گذاری

در مورد سهم های مختلف امروز صحبت میکنیم که...

در سرمایه گذاری ها …

واقعا روی دو شرکت بسیار معتقدیم که بازار...

در سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه واقعا روی دو شرکت بسیار معتقدیم ...

در سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه واقعا روی دو شرکت بسیار معتقدیم...

در سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه روزهای قبل در مورد واتی وخارزم...

در سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه وتوشه به نظر با حجمی که دیروز...

در سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه وتوصا به نظر با خرید وتوسم...

در سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه وتوصا به نظر با خرید ....

در سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه وتوصا به نظر با خرید ...

در نماد های سرمایه گذاری ها …

در مورد این سهم ها به نظر بعد از رشد بازار نوبت به...

در نماد های سرمایه گذاری ها …

در مورد این سهم ها به نظر بعد از...

در سرمایه گذاری ها با این …

از وسپه شروع می کنیم که سهم...

در نمادهای سرمایه گذاری …

در مورد این نماد ها و این گروه وبهمن گزارش بدی...

در این سرمایه گذاری ها …

در مورد دو سهم پردیس و وهور صحبت می کنیم که...

در نماد های سرمایه گذاری ها …

در بازار زمزمه هایی شنیده می شود که...

در نماد های سرمایه گذاری ها …

در بازار زمزمه هایی شنیده می شود که ...

در این ۳ سهم سرمایه گذاری …

بارهادر مورد وتوصا صحبت شد به نظر...

دراین شرکت های سرمایه گذاری …

وصنعت در قیمت های جالبی قرار گرفته است...

دراین شرکت های سرمایه گذاری …

در این گروه هر شرکتی ساز خود را می زند ...

در شرکت های سرمایه گذاری …

دیرو در بازار از دو شرکت وهور و خارزم گفتیم که...

در این دو شرکت سرمایه گذاری …

امروز دو شرکت وخارزم ووهور دربازار ...

در این دو نماد سرمایه گذاری

در گروه سرمایه گذاری ببنید رشد قیمت...

در نماد های سرمایه گذاری ها …

در این گروه به نظر از وتوصا خبرهایی میرسد که...

در نماد های سرمایه گذاری ها …

در این گروه به نظر از وتوصا خبرهایی میرسد که...

در سرمایه گذاری ها …

بازی در این گروه بعد از رشد بازار و تقسیم سود...

در حوزه سرمایه گذاری ها …

در این مدت قیمت برخی سهم ها حسابی ...

در سرمایه گذاری ها

در این گروه وبانک با تقسیم سود...

در چند نماد سرمایه گذاری …

در این گروه وتوسم باردیگر خبر...

در سرمایه گذاری ها باید …

وساپا بازهم اگهی به مجمع زده است ...

در سرمایه گذاری ها باید …

در مورد این گروه دیروز هم عرض شد که ...

در گروه سرمایه گذاری ها با این …

در این گروه گزارش ها بد نبوده . ...

در گروه سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه وبیمه شرایط و اطلاعات جالبی داشت ...

در سرمایه گذاری ها باید …

در این گروه وهور به واسه رشد احتمالی...

در سرمایه گذاری ها باید به …

در این گروه منفی های ...

در سرمایه گذاری ها باید به …

در این گروه خبرهای خوب بیشتر ست...

در شرکت های سرمایه گذاری …

در این گروه هر کسی ساز خودش را می زند ...

در سرمایه گذاری ها …

سهم های گروه سرمایه گذاری جالب هستند...

در نماد سرمایه گذاری ها …

در این گروه به نوظر بوعلی نرم نرم و کم کم ...

در این سه شرکت سرمایه گذاری …

در بازار شاهد تمایل و نگاه به سمت سهم های...

در این سرمایه گذاری ها

گزارش ۱۲ ماهه بوعلی با ۱۹۰ ریال سود محقق...

در شرکت های سرمایه گذاری بازار …

در مورد این گروه به نظر یک موج را برای رشد...

در این دو سهم سرمایه گذاری …

در بازار در مورد وتوصا خیلی ها معتقدند...

در این ۳ سهم سرمایه گذاری …

بحث روی ونیکی والبر و اعتلای البرز است...

در این نماد های سرمایه گذاری …

تحولات جدیدی در شرکت رخ می دهد...

نماد های سرمایه گذاری …

قبل از هر چیز از خارزم صحبت می کنیم...

در این دو سهم سرمایه گذاری …

در این دو سهم به نظر فضا برای یک...

در سرمایه گذاری ها …

در این گروه سراغ دو سهم می رویم ..

در این دو سهم سرمایه گذاری …

حرف های برای گفتن زیاد است...

در این دو نماد سرمایه گذاری …

در مورد این دوسهم صحبت می کنیم...

این شرکت های سرمایه گذاری …

در مورد ۴شرکت امروز می خواهیم...

بازهم سه شرکتی که …

روی چند شرکت همیشه تاکید زیاد بوده ...

در این ۲ نماد سرمایه گذاری …

در بازار به نظر روی ونیکی هنوز نظر ها ...

در این ۳نماد سرمایه گذاری …

در بازگشایی دیروز شاهد باز شدن...

شرایط این دو سهم …

در مورد این دو سهم سرمایه گذاری یعنی...

در بین این شرکت ها …

در گروه سرمایه گذاری ها به نظر در این شرایط...

در نماد های سرمایه گذاری …

قیمت در این نماد ها ...

در این دو شرکت سرمایه گذاری …

باردیگر روند حرکتی را....

در هر ۳ شرکت …

فضای بازار اگر....

در این ۳ شرکت سرمایه گذاری…

وقتی جو منفی می شود....

در نماد های سرمایه گذاری…

بازهم تاکید می کنیم....

در اين 3 شركت سرمايه گذاري …

براي نگه داشتن...

سرمايه گذاري ها با …

دنبال كردن پرتفوي ...