هرچه مرتبط است با ‘سایپا’


سایپا در راه است …

سایپا واقعا عملکرد خوبی را در مرداد ماه ثبت کرد...

در نماد سایپا

در بازار می بینیم بر خلاف روزهای قبل...

در گروه سایپا باید …

روز گذشته در مورد گزارش ماه به ماه آنها ...

تحلیل بنیادی سایپا


در نماد سایپا …

سهم خبرهای مختلف مثبتی را دارد...

بازی های سایپا …

در مورد این گروه یعنی خودرو امروز ...

سایپا امروز با …

دیروز خیلی مفصل در مورد گروه خودرو صحبت شد...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری سایپا


در تحولات سایپا …

در بازار خبرهایی منتشر شده است که...

تحلیل تکنیکال سایپا


تحلیل تکنیکال سایپا


در گروه سایپا …

در گروه سایپا امروز گویا قرار است...

در گروه سایپا …

در این گروه خودرو خبر های جالبی به گوش میرسد...

در نماد سایپا …

بخت خیلی با سهامدارانش یار نیست ولی...

در گروه سایپا …

زمزمه هایی از سود های عجیب ...

و اما سایپا …

گزارش مجمع خساپا می تواند سهم را ...

سایپا بازی را در …

در مورد سهم چارتیست ها معتقدند ...

سایپا بازی را در …

جای بدی را شکست و بدجایی منفی شد ...

سایپا با این شرایط …

در این سهم بحث تعدیل جدی شده...

سایپا و ورنا …

در این سهم شایعات عجیبی به گوش میرسد...

و بازهم بازی سایپا …

در این سهمه نظر بازی انگار همچنان ادامه دارد...

و بازهم سایپا …

بازی انگار همچنان ادامه دارد...

بازی های سایپا…

خبری که دیروز امد...

نگاهی به نمودار سایپا


در سایپا و این شرکت ها…

از بازگشایی امروز نیز خبری نیست...

بازگشت سایپا، اما… !!

از دیشب تا به امروز همه در مورد سایپا ...

شوک سایپا با این …

باید قبول کرد بنیادی تعطیل است...

سایپا با این صف …

چه می توان در گروه خودرو گفت ...

سایپا می آید …

شایعات در مورد بازگشایی خساپا...

بازهم سایپا و زامیاد …

این گروه باردیگر شایعه ساز شده است...

بازهم سایپا و زامیاد …

این گروه باردیگر شایعه ساز شده است...

تحلیل بنیادی سایپا


در گروه سایپا …

در مورد این گروه ما هنوز هم حرف و حدیث...

تحلیل تکنیکال سایپا


تحلیل تکنیکال سایپا


تحلیل بنیادی سایپا


سایپا با این …

هر چه جلو تر می رویم ....

تحلیل بنیادی سایپا


تحلیل تکنیکال سایپا


سایپا هم با این …

گزارش ۱۲ ماهه....

تحلیل تکنیکال سایپا


در گروه سایپا و …

در یک اتفاق جالب....

تحلیل تکنیکال سایپا


تحلیل تکنیکال سایپا


تحلیل تکنیکال سایپا


تحلیل تکنیکال سایپا


تحلیل تکنیکال سایپا و شاخص گروه خودرویی


تحلیل تکنیکال سایپا


تحلیل تکنیکال سایپا


تحلیل تکنیکال سایپا


مجموعه سایپا با …

تقسیم سودی که می تواند ...

در سایپا شنیده می شود …

این دو خبر در کنار هم ...

در نماد خساپا …


در نماد سایپا و خپارس …


در حالی که سایپا …


تحلیل تکنیکال سایپا


نگاهی به شرایط پیش روی سایپا


تحلیل بنیادی سایپا

تعیین اهداف کوتاه مدت و میان مدت سایپا

نگاهی به اهداف قیمتی سایپا


این بارخبراز سایپا …


تعیین اهداف قیمتی سایپا


در نماد سایپا …


نگاهی به گزارش سایپا …


نگاهی به نمودار سایپا

شرایط این روزهای سایپا .....

آخرین وضعیت گروه سایپا …


شرایط سایپا و زیر مجموعه هایش …


جو خودرویی ها و شرایط سایپا …