هرچه مرتبط است با ‘روی’


در بین گروه روی از …

در این گروه فروی از زیر مجموعه های کاما...

در بین گروه روی با این …

گزارش ها در این گروه بسیار مهم است...

در گروه روی از …

در این گروه کیمیا با خبر افزایش سرمایه...

تحلیل تکنیکال روی جهانی


در گروه روی به این …

در این گروه خبرها جالب شده ...

در گروه روی ازاین …

در بین گزارش هایی که از دیروز رسیده انصافا...

در گروه روی این شرکت ها …

در این گروه خبرهای خوبی رسیده...

در مورد فاسمین و گروه روی …

در این گروه گزارش فزرین خوب بود و سهم با دید ...

در گروه روی ازاین …

یکی از سهم هایی که با اصلاح خوب اماده...

در گروه روی شاهد …

رشد قیمت جهانی روی خبرخوبی برای اعضای این گروه است ...

گروه روی با کاما و فاسمین …

در مورد کاما و فاسمین به نظر کاما در مسیر اصلاح موقت است...

در گروه روی به این …

در مورد کروی شرایط جالبی را داریم...

در گروه روی …

چشم بازار دراین گروه به باماست سهمی که...

در گروه روی با …

دو سهم خاص در گروه هست یکی باما و دیگری فاسمین ...

گروه روی به این …

در مورد این گروه همه مننتظر گزارش های ماهانه هستند...

تحلیل تکنیکال روی جهانی


در گروه روی …

فعلا دور توجه باما و فروی است که بازهم...

بازهم گروه روی را …

خبرهای باما همچنان ادامه دارد و تجدید ارزیابی...

در گروه روی هم …

گروه روی انصافا ۳ گزینه خوب دارد این روزها...

گروه روی در این که …

روی فاسمین بارها تاکید کردیم سهم تقریبا ...

در بین گروه روی بازهم …

تقریبا با این قیمت هامیتوان گفت که فقط...

در گروه روی به این …

در این گروه به نظر تمام تمرکز باید روی دو سهم باشد...

این باردر گروه روی …

در بازار شاهدیم که فروی گزارش داد و سهم...

در گروه روی این …

به نظر گروه روی این روزها پر حرف و حدیث شده ...

در مورد گروه روی هم …

در مورد این گروه جالب است که فزرین و کیمیا می تازد...

در گروه روی بازهم …

در مورد گروه روی دقت کنید سهم های مثل...

در گروه روی به …

در مورد فزرین و معدن مهدی اباد از نکات مثبت سهم...

خبرهای گروه روی با …

در این گروه شرایط جالب شده دقت کنید...

در مورد گروه روی …

از فاسمین علاوه بر افزایش سرمایه از انباشته زمزمه های...

در گروه روی به این …

همچنان باما در بازار می تازد سهم دوباره...

تحولات گروه روی به این …

فعلا در مورد قیمت های جهانی نمی شود....

گروه روی با این که …

گروه روی با ۲ نماد فروی و باما بازهم ...

دو سهم خاص گروه روی …

در این گروه شاهد گزارش نسبتا خوب...

تحلیل تکنیکال روی


با گروه روی …

قیمت های جهانی ابتدا سقوط و بعد صعود کرد و روی هم...

گروه روی با این …

تمام داستان گروه روی این بود روی در قیمت های جهانی...

در گروه روی هم …

امروز احتمالا فاسمین یکی از سهم هایی است که...

در گروه روی با این …

به نظر شرایط خاصی را در این سهم ها داریم...

گروه روی با این که …

در گروه روی در مورد فاسمین دیروز صحبت شد...

شرایط خاص گروه روی …

در این گروه اول سراغ فاسمین برویم ...

فضای گروه روی …

از نظر نموداری قابلیت برگشت و نوسان برای...

در بازی گروه روی …

در بازار در گروه روی کاما و فروی خیلی در فروش ...

در گروه روی تا این …

فعلا گروه روی در فروش چیزی از خود نشان نداده است...

فضای گروه روی …

در گروه روی کروی از نظر نموداری واقعا...

هم در گروه روی هم …

ازاردر بین شرکت های معدنی می توان...

در گروه روی به این …

شاید از دید برخی فسرب یا فزرین قابلیت های...

در گروه روی به این …

نکته خاص و مثبت گروه روی خبراخیر فراور بوده که...

در گروه روی با این …

فروی به بازار می اید و به نظر فروی کم کم ...

در گروه روی با این …

این روزها گروه روی در بازار در دو سهم باما و فاسمین...

در بین گروه روی …

احتمالا امروز با این افت جهانی ها این گروه...

در مورد باما و گروه روی …

فرآور باز شد و تازه به عقیده ما بسیاری پایین باز شد...

نگاه بازار به گروه روی …

نمیدانیم در مورد این گروه چه بگوییم...

در گروه روی به این …

در گروه روی شاهد گزارش های ضعیف فراور و بافق بودیم...

شرایط گروه روی نیز …

در گروه روی طی ۲ هفته اتی فروی راهی بازار می شود ...

در گروه روی این شرکت ها …

در بازی گروه روی فاسمین و باما مورد توجه هستند...

در گروه روی به این …

گروه روی یکی از گروه های عقب مانده بازار است...

در گروه روی این دو …

بعد از گزارش فروی تازه عیار باما مشخص شد...

در گروه روی با این که …

در مورد گروه روی فاسمین فروش خاصی...

گروه روی این شرایط را …

خبرهای اخیر فاسمین خوب نبود ولی به هر حال...

در بین اهالی گروه روی …

قیمت های جهانی می تواند کمک حال شرکت ها...

یک دور در گروه روی …

هنوز فاسمین گزارش نداده است ولی...

در گروه روی فزرین که …

در گروه روی باید روی فاسمین زوم بود و دید...

بازهم گروه روی به این …

در این گروه سهم هایی نظیر فزرین و کیمیا...

بازهم گروه روی با …

در این گروه با شرایط خاصی مواجه ایم ...

درگروه روی با این…

درگروه روی چهار سهم مورد توجه هستند...

شرایط خاص گروه روی …

در این گروه نوع خرید فاسمین نشان از...

گروه روی این بار …

رفتار سهم های گروه روی در فروش می تواند ...

تحولات گروه روی با …

روزهای قبل نیز در مورد این گروه صحبت شد...

در گروه روی به این …

در این گروه ۴ سهم داریم که شرایط خوبی دارد ...

در گروه روی و …

از نظر نموداری شرایط فاسمین بسیار جالب است...

در گروه روی به این …

باما و فاسمین از نظر نموداری اماده یک...

رو سفید گروه روی …

گزارش فسرب جالب نبود ولی فاسمین...

بازی گروه روی به این …

در بین اعضای این گروه گزارش بافق خوب بود ...

گروه روی با این که …

در این گروه گزارش فراور معمولی و متوسط بود...

در گروه روی این بار …

در این گروه واقعا بافق یکی از بهترین هاست...

گروه روی با این شرایط …

در مورد گروه روی بهترین گزارش ها نصیب...

در گروه روی به این …

بازی گزارش های ماهانه از امروز اغاز می شود...

در گروه روی به این …

در مورد فاسمین در این سهم شایعه فروش...

در گروه روی به این …

در گروه روی از باما نیز خبرهای خوبی...

در گروه روی به این …

گزارش های گروه روی خیلی چنگی به دل نمیزند ...

در گروه روی به این …

در این گروه بازهم گزارش ها چنگی به دل نمیزد...

بازهم گروه روی …

بافق که چیزی صادر نکرد ولی فراور ...

بازی گروه روی با این …

در بازار امروز فسرب متوقف می شود...

در گروه روی باما با این …

باما می تواند الگوی خوبی برای...

در گروه روی این دو سهم …

به نظر در بین سهم های گروه روی...

در نماد های گروه روی …

ببنید گزارش فراور خوب بود ولی...

در گروه روی با این …

در گزارشهای ۱۲ ماهه کم کم عیار این گروه مشخص می شود...

گروه روی به این که …

هنوز مرد اصلی گروه یعنی فاسمین گزارش نداده...

نگاهی به روی که …

در گروه روی گزارش های فروردین این گروه...

در گروه روی با این خبرها …

در این گروه کمی اصلاح کرد...

در گروه روی به این …

دیروزاین گروه را خوب خریدند...

در گروه روی با این شایعات …

خبر صادرات نزدیک به ۷ هزار تن طی این مدت ...

در بین گروه روی به …

رشد قیمت جهانی روی خبرخوبی برای این گروه است ...

گروه روی به این …

دراین سهم یعنی گروه روی از نظر قیمتی...

در گروه روی زنگان …

در نماد زنگان در گروه روی کسی اصلا به...

فزرین و کیمیا در گروه روی …

گروه روی در بین گروه ها شاید خاص ترین گزارش ها را داد...

در گروه روی باما به این …

دیروز در مورد اعضای این گروه صحبت شد که...

فضای گروه روی به این …

جالب این است که در گروه روی سهم هایی مانند...

گروه روی با این دو گزارش …

به نظر امروز با انتشار باقی گزارش اعضای گروه...

گروی روی به این …

در بین گروه فاسمین با شرایط خوبی مواجه است...

در گروه روی نیز …

در مورد این گروه هنوز رگه های فروش...

در گروه روی کیمیا با …

یکی از شرکت هایی که در استان ...

شرایط گروه روی هم …

رشد قیمت جهانی روی تا مرز...

در گروه روی به این …

خبرخوب در مورد این گروه قطعا قیمت های جهانی است...

در گروه روی با این گزارش ها …

در گروه روی فراور گزارش متوسطی را دارد...

در گروه روی با این که …

بببنید گروه روی در مدت اخیر با ...

در گروه روی به این …

در گروه روی بافق بازهم تولید کرده و فروش نداشته ...

فاسمین و گروه روی …

در بازاردر گروه روی صادرات رونق گرفته است...

مهم ترین تحولات گروه روی …

در بازار با خبر تعدیل قابل توجه در فاسمین مواجه شدیم...

گروه روی با خبرهای …

درگروه روی نیز به مانند گروه مس خبرهایی از...

در گروه روی به این …

در بازارگزارش ماهانه کیمیا هم منتشر شد که...

فاسمین در گروه روی …

در مورد فاسمین موجودی سنگین محصولات...

شرکت های گروه روی با این …

در گروه روی بازهم بافق عملکرد موفقی را ....

در گروه روی به این …

در این گروه واقعا رشد قیمت ها را داریم...

در زیر مجموعه های گروه روی …

تحولات سود اوری در زیر مجموعه های کروی و فاسمین...

در گروه روی قیمت های …

در این گروه شاهدیم که به خوبی برخی...

در گروه روی این دو …

گزارش سود زیر مجموعه های باما و کروی نشان از ...

گروه روی هر چه داشت …

گروه روی هر چه در چنته داشت بیرون ریخت...

در گروه روی هم این گزارش ها …

در این گروه دیروز در مورد فراور و کروی گفتیم...

گروه روی با این …

گزارش فراور واقعا این گروه را امید وار کرده...

در گروه روی این خبر …

نام شرکت های گروه روی به روشنی در لیست ....

در گروه روی باما …

در گروه روی شنیده می شود باما ...

در گروه روی با این که …

گزارش های گروه روی رسید اکثر اعضای این گروه...

در گروه روی با این که …

گزارش فاسمین بد نبود ولی با توجه به...

در گروه روی باید منتظر …

در این گروه باید منتظر گزارش فاسمین و...

در گروه روی این دو …

بازار جهانی در روی کمی رو به افزایش است...

در گروه روی با این …

دیروز در مورد این گروه گفتیم امروز بازهم می گوییم...

در گروه روی نیز …

گروه روی در صادرات چابک عمل میکند...

فضای گروه روی به این …

در مورد گروه روی حرف زیاد است تا ...

شرایط گروه روی نیز …

در این گروه فقط باید یک گزارش جدید برسد که....

در گروه روی به این …

در گروه روی به نظر بازی بازار روی موج های عرضه...

در گروه روی منفی امروز …

به نظر در گروه روی منفی امروز...

در بین بچه های گروه روی …

در بین سهم های گروه روی چند سهم جالب بود...

در گروه روی به این …

از دو سهم کیمیا و فزرین خبرهای خوبی از...

بازهم روی …

در گروه های خاص به نظر گروه روی با شرایط ...

گزارش های روی با …

دیروز در مورد فراور صحبت شد و حالا گزارش ...

گروه روی با این که …

دیروز این گروه دو گزارش داشت یکی...

در گروه روی …

قیمت های جهانی بسیار خوب تمام کردند تا...

در گروه روی با این …

قیمت های جهانی کم شده و البته اعضای این گروه ...

در نماد باما و گروه روی …

از دید ما در نماد باما حدود ...

در گروه روی با این …

در گروه روی کیمیا بازهم برنده ۲ مزایده شده است...

در فضای قیمتی گروه روی …

امروز در بین گروه روی باما باز می شود...

در گروه روی نیز …

باما که رفت برای کنفرانس ولی در قیمت های...

بازهم گروه روی با این …

به نظر در این گروه موقتا فاسمین کمی ...

این ۳ شرکت گروه روی …

در گروه روی با دلار ۷۵۰۰ به نظر کاما می تواند...

در گروه روی …

خرید برخی سهم های گروه روی را در صورت ...

در گروه روی امروز …

به نظر فاسمین تحولات خوبی را در...

گروه روی با این دو سهم …

باما و بافق در گروه روی تقریبا فعلا موجودی...

گزارش گروه روی در این شرایط …

به نظر این گروه نیز گزارش های خوبی را داشتند که...

در گروه روی نیز …

برخی خیلی دیگر منفی بین شده اند...

در گروه روی این دو شرکت …

این هفته بازار فشار گروه روی را تحمل کرد ...

در این دو سهم گروه روی …

در بازار در گروه روی باید این طور بیان کرد که...

در گروه روی با این …

گزارش های گروه روی خیلی چنگی به دل نزد ...

گروه رویی ها در این …

تا کنون گزارش ۳ شرکت بافق و باما و فراور رسیده که...

در گروه روی شاید امروز …

در گروه روی به نظر این افت جهانی کمی...

در گروه روی در نماد های …

بارها روی نماد های مختلف بحث شده...

در گروه روی به این …

بازی در گروه روی با این نرخ ها ...

در گروه روی با این که …

با این قیمت جهانی روی به نظر امروز...

فضای گروه روی …

در این گروه گزارش کیمیا و فزرین هم رسید...

گزارش فراور در گروه روی …

گروه روی خوب اصلاح کرده برای حرکت...

در گروه روی با این دو سهم …

در گروه روی تا وقتی روی بالای...

در گروه روی به این …

دیروز کیمیا هم گزارش داد کیمیا که...

در گروه روی به این شرکت ها …

درمجمع فراور ۱۱۰۰ ریال تقسیم شد تا...

در گروه روی به این …

گروه روی با خبرهای خوبی مواجه است...

تحولات گروه روی …

در این گروه شواهد و قراین از تعدیل اکثر انها حکایت دارد

گروه روی و کروی با این …

بعد از اصلاح اخیر و تایید تعدیل سود ...

در گروه روی به …

این گروه با افت جهانی روی کمی گرفتار شد ولی...

در گروه روی به این…

در بین رویی ها می بینیم که اکثر انها گزارش های...

در گروه روی باید …

از نظر گزارشی وضعیت گروه روی بد نیست ...

خبرهای گروه روی که به …

دربازار تحولات گروه روی جالب است...

در گروه روی به این …

گزارش های گروه روی به نظر خوب و جذاب بود...

در گروه روی به این …

دربازار در این گروه بعد از حرکات دلاری جو به طور کلی...

در گروه روی با این

ی شک یکی از بهترین گزارش های ۱۲ ماهه...

در گروه روی

در این گروه بهترین گزارش ها ارائه شد...

در فراور و فسرب در گروه روی

در گروه روی واقعا گزارش ۳ سهم فاسمین بافق و باما...

سهم های گروه روی …

در این گروه در گزارش دهی ها سه ستاره خوب را...

دو ستاره گروه روی …

در گزارش دهی ها دو ستاره خوب را در گروه روی داریم که...

در گروه روی و در نماد زنگان

در مورد این گروه قیمت زیر...

در گروه روی با این اخبار…

در این گروه دیروز خبرهای خوب شنیده می شود...

در گروه روی به

در مورد این گروه بازی تعدیل ها باردیگر ...

امروز در گروه روی

در این گروه امروز یک اتفاق خاص ویژه رخ می دهد...

در گروه روی …

در این گروه بازی کمی فرق کرد ...

در گروه روی …

در این گروه بازی دو قسمت می شود...

در گروه روی باز هم …

در این گروه در منفی ها خرید سهم بد نیست ولی...

در گروه روی باز هم …

در این گروه گزارش های کیمیا و فزرین خیلی خاص...

در گروه روی باز هم …

گزارش های کیمیا و فزرین خیلی خاص نبوده...

در گروه روی با این خبر …

در این گروه امروز خبر عرضه بلوک کروی...

در گروه روی

دربین نماد های گروه روی بارها نوشتیم که...

سهم های گروه روی

در این گروه دوباره قیمت های جهانی باعث...

باز هم گروه روی

دوباره قیمت های جهانی سر صبح پروازی آغاز کردند...

درنماد های گروه روی …

در این گروه گزارش های ماهانه رسید...

درنماد های گروه روی …

در این گروه گزارش های ماهانه رسید...

شرایط گروه روی !

در این گروه باما هم مثل بافق انبار کرده است...

بازهم گروه روی !

در این گروه فاسمین گزارش محقق شده...

بازهم خبرهای گروه روی !

در این گروه فاسمین ساعت تعدیل میزد...

امروز در گروه روی

در این گروه به نظر امروز مثبت اخر باشد...

باز هم گروه روی

در این بازار به نظر بازهم این گروه روی است که...

معجزه تعدیل رویی ها …

قیمت روی خوب رشد کرده و دلار نیز کمک حال...

در نماد های روی…

قیمت روی تا مرز ۳۴۰۰ هم رفت ولی...

در نماد های روی …

قیمت روی تا مرز ۳۴۰۰ هم رفت ولی ...