هرچه مرتبط است با ‘روی’


در گروه روی و …

از نظر نموداری شرایط فاسمین بسیار جالب است...

در گروه روی به این …

باما و فاسمین از نظر نموداری اماده یک...

رو سفید گروه روی …

گزارش فسرب جالب نبود ولی فاسمین...

بازی گروه روی به این …

در بین اعضای این گروه گزارش بافق خوب بود ...

گروه روی با این که …

در این گروه گزارش فراور معمولی و متوسط بود...

در گروه روی این بار …

در این گروه واقعا بافق یکی از بهترین هاست...

گروه روی با این شرایط …

در مورد گروه روی بهترین گزارش ها نصیب...

در گروه روی به این …

بازی گزارش های ماهانه از امروز اغاز می شود...

در گروه روی به این …

در مورد فاسمین در این سهم شایعه فروش...

در گروه روی به این …

در گروه روی از باما نیز خبرهای خوبی...

در گروه روی به این …

گزارش های گروه روی خیلی چنگی به دل نمیزند ...

در گروه روی به این …

در این گروه بازهم گزارش ها چنگی به دل نمیزد...

بازهم گروه روی …

بافق که چیزی صادر نکرد ولی فراور ...

بازی گروه روی با این …

در بازار امروز فسرب متوقف می شود...

در گروه روی باما با این …

باما می تواند الگوی خوبی برای...

در گروه روی این دو سهم …

به نظر در بین سهم های گروه روی...

در نماد های گروه روی …

ببنید گزارش فراور خوب بود ولی...

در گروه روی با این …

در گزارشهای ۱۲ ماهه کم کم عیار این گروه مشخص می شود...

گروه روی به این که …

هنوز مرد اصلی گروه یعنی فاسمین گزارش نداده...

نگاهی به روی که …

در گروه روی گزارش های فروردین این گروه...

در گروه روی با این خبرها …

در این گروه کمی اصلاح کرد...

در گروه روی به این …

دیروزاین گروه را خوب خریدند...

در گروه روی با این شایعات …

خبر صادرات نزدیک به ۷ هزار تن طی این مدت ...

در بین گروه روی به …

رشد قیمت جهانی روی خبرخوبی برای این گروه است ...

گروه روی به این …

دراین سهم یعنی گروه روی از نظر قیمتی...

در گروه روی زنگان …

در نماد زنگان در گروه روی کسی اصلا به...

فزرین و کیمیا در گروه روی …

گروه روی در بین گروه ها شاید خاص ترین گزارش ها را داد...

در گروه روی باما به این …

دیروز در مورد اعضای این گروه صحبت شد که...

فضای گروه روی به این …

جالب این است که در گروه روی سهم هایی مانند...

گروه روی با این دو گزارش …

به نظر امروز با انتشار باقی گزارش اعضای گروه...

گروی روی به این …

در بین گروه فاسمین با شرایط خوبی مواجه است...

در گروه روی نیز …

در مورد این گروه هنوز رگه های فروش...

در گروه روی کیمیا با …

یکی از شرکت هایی که در استان ...

شرایط گروه روی هم …

رشد قیمت جهانی روی تا مرز...

در گروه روی به این …

خبرخوب در مورد این گروه قطعا قیمت های جهانی است...

در گروه روی با این گزارش ها …

در گروه روی فراور گزارش متوسطی را دارد...

در گروه روی با این که …

بببنید گروه روی در مدت اخیر با ...

در گروه روی به این …

در گروه روی بافق بازهم تولید کرده و فروش نداشته ...

فاسمین و گروه روی …

در بازاردر گروه روی صادرات رونق گرفته است...

مهم ترین تحولات گروه روی …

در بازار با خبر تعدیل قابل توجه در فاسمین مواجه شدیم...

گروه روی با خبرهای …

درگروه روی نیز به مانند گروه مس خبرهایی از...

در گروه روی به این …

در بازارگزارش ماهانه کیمیا هم منتشر شد که...

فاسمین در گروه روی …

در مورد فاسمین موجودی سنگین محصولات...

شرکت های گروه روی با این …

در گروه روی بازهم بافق عملکرد موفقی را ....

در گروه روی به این …

در این گروه واقعا رشد قیمت ها را داریم...

در زیر مجموعه های گروه روی …

تحولات سود اوری در زیر مجموعه های کروی و فاسمین...

در گروه روی قیمت های …

در این گروه شاهدیم که به خوبی برخی...

در گروه روی این دو …

گزارش سود زیر مجموعه های باما و کروی نشان از ...

گروه روی هر چه داشت …

گروه روی هر چه در چنته داشت بیرون ریخت...

در گروه روی هم این گزارش ها …

در این گروه دیروز در مورد فراور و کروی گفتیم...

گروه روی با این …

گزارش فراور واقعا این گروه را امید وار کرده...

در گروه روی این خبر …

نام شرکت های گروه روی به روشنی در لیست ....

در گروه روی باما …

در گروه روی شنیده می شود باما ...

در گروه روی با این که …

گزارش های گروه روی رسید اکثر اعضای این گروه...

در گروه روی با این که …

گزارش فاسمین بد نبود ولی با توجه به...

در گروه روی باید منتظر …

در این گروه باید منتظر گزارش فاسمین و...

در گروه روی این دو …

بازار جهانی در روی کمی رو به افزایش است...

در گروه روی با این …

دیروز در مورد این گروه گفتیم امروز بازهم می گوییم...

در گروه روی نیز …

گروه روی در صادرات چابک عمل میکند...

فضای گروه روی به این …

در مورد گروه روی حرف زیاد است تا ...

شرایط گروه روی نیز …

در این گروه فقط باید یک گزارش جدید برسد که....

در گروه روی به این …

در گروه روی به نظر بازی بازار روی موج های عرضه...

در گروه روی منفی امروز …

به نظر در گروه روی منفی امروز...

در بین بچه های گروه روی …

در بین سهم های گروه روی چند سهم جالب بود...

در گروه روی به این …

از دو سهم کیمیا و فزرین خبرهای خوبی از...

بازهم روی …

در گروه های خاص به نظر گروه روی با شرایط ...

گزارش های روی با …

دیروز در مورد فراور صحبت شد و حالا گزارش ...

گروه روی با این که …

دیروز این گروه دو گزارش داشت یکی...

در گروه روی …

قیمت های جهانی بسیار خوب تمام کردند تا...

در گروه روی با این …

قیمت های جهانی کم شده و البته اعضای این گروه ...

در نماد باما و گروه روی …

از دید ما در نماد باما حدود ...

در گروه روی با این …

در گروه روی کیمیا بازهم برنده ۲ مزایده شده است...

در فضای قیمتی گروه روی …

امروز در بین گروه روی باما باز می شود...

در گروه روی نیز …

باما که رفت برای کنفرانس ولی در قیمت های...

بازهم گروه روی با این …

به نظر در این گروه موقتا فاسمین کمی ...

این ۳ شرکت گروه روی …

در گروه روی با دلار ۷۵۰۰ به نظر کاما می تواند...

در گروه روی …

خرید برخی سهم های گروه روی را در صورت ...

در گروه روی امروز …

به نظر فاسمین تحولات خوبی را در...

گروه روی با این دو سهم …

باما و بافق در گروه روی تقریبا فعلا موجودی...

گزارش گروه روی در این شرایط …

به نظر این گروه نیز گزارش های خوبی را داشتند که...

در گروه روی نیز …

برخی خیلی دیگر منفی بین شده اند...

در گروه روی این دو شرکت …

این هفته بازار فشار گروه روی را تحمل کرد ...

در این دو سهم گروه روی …

در بازار در گروه روی باید این طور بیان کرد که...

در گروه روی با این …

گزارش های گروه روی خیلی چنگی به دل نزد ...

گروه رویی ها در این …

تا کنون گزارش ۳ شرکت بافق و باما و فراور رسیده که...

در گروه روی شاید امروز …

در گروه روی به نظر این افت جهانی کمی...

در گروه روی در نماد های …

بارها روی نماد های مختلف بحث شده...

در گروه روی به این …

بازی در گروه روی با این نرخ ها ...

در گروه روی با این که …

با این قیمت جهانی روی به نظر امروز...

فضای گروه روی …

در این گروه گزارش کیمیا و فزرین هم رسید...

گزارش فراور در گروه روی …

گروه روی خوب اصلاح کرده برای حرکت...

در گروه روی با این دو سهم …

در گروه روی تا وقتی روی بالای...

در گروه روی به این …

دیروز کیمیا هم گزارش داد کیمیا که...

در گروه روی به این شرکت ها …

درمجمع فراور ۱۱۰۰ ریال تقسیم شد تا...

در گروه روی به این …

گروه روی با خبرهای خوبی مواجه است...

تحولات گروه روی …

در این گروه شواهد و قراین از تعدیل اکثر انها حکایت دارد

گروه روی و کروی با این …

بعد از اصلاح اخیر و تایید تعدیل سود ...

در گروه روی به …

این گروه با افت جهانی روی کمی گرفتار شد ولی...

در گروه روی به این…

در بین رویی ها می بینیم که اکثر انها گزارش های...

در گروه روی باید …

از نظر گزارشی وضعیت گروه روی بد نیست ...

خبرهای گروه روی که به …

دربازار تحولات گروه روی جالب است...

در گروه روی به این …

گزارش های گروه روی به نظر خوب و جذاب بود...

در گروه روی به این …

دربازار در این گروه بعد از حرکات دلاری جو به طور کلی...

در گروه روی با این

ی شک یکی از بهترین گزارش های ۱۲ ماهه...

در گروه روی

در این گروه بهترین گزارش ها ارائه شد...

در فراور و فسرب در گروه روی

در گروه روی واقعا گزارش ۳ سهم فاسمین بافق و باما...

سهم های گروه روی …

در این گروه در گزارش دهی ها سه ستاره خوب را...

دو ستاره گروه روی …

در گزارش دهی ها دو ستاره خوب را در گروه روی داریم که...

در گروه روی و در نماد زنگان

در مورد این گروه قیمت زیر...

در گروه روی با این اخبار…

در این گروه دیروز خبرهای خوب شنیده می شود...

در گروه روی به

در مورد این گروه بازی تعدیل ها باردیگر ...

امروز در گروه روی

در این گروه امروز یک اتفاق خاص ویژه رخ می دهد...

در گروه روی …

در این گروه بازی کمی فرق کرد ...

در گروه روی …

در این گروه بازی دو قسمت می شود...

در گروه روی باز هم …

در این گروه در منفی ها خرید سهم بد نیست ولی...

در گروه روی باز هم …

در این گروه گزارش های کیمیا و فزرین خیلی خاص...

در گروه روی باز هم …

گزارش های کیمیا و فزرین خیلی خاص نبوده...

در گروه روی با این خبر …

در این گروه امروز خبر عرضه بلوک کروی...

در گروه روی

دربین نماد های گروه روی بارها نوشتیم که...

سهم های گروه روی

در این گروه دوباره قیمت های جهانی باعث...

باز هم گروه روی

دوباره قیمت های جهانی سر صبح پروازی آغاز کردند...

درنماد های گروه روی …

در این گروه گزارش های ماهانه رسید...

درنماد های گروه روی …

در این گروه گزارش های ماهانه رسید...

شرایط گروه روی !

در این گروه باما هم مثل بافق انبار کرده است...

بازهم گروه روی !

در این گروه فاسمین گزارش محقق شده...

بازهم خبرهای گروه روی !

در این گروه فاسمین ساعت تعدیل میزد...

امروز در گروه روی

در این گروه به نظر امروز مثبت اخر باشد...

باز هم گروه روی

در این بازار به نظر بازهم این گروه روی است که...

معجزه تعدیل رویی ها …

قیمت روی خوب رشد کرده و دلار نیز کمک حال...

در نماد های روی…

قیمت روی تا مرز ۳۴۰۰ هم رفت ولی...

در نماد های روی …

قیمت روی تا مرز ۳۴۰۰ هم رفت ولی ...

بازهم رویی ها …

در این گروه اگر بخواهیم گزینه خرید معرفی کنیم...

بازهم رویی ها …

در این گروه باید دید چه می شود ولی...

تعدیل گروه روی …

در این گروه قیمت روی ۳۳۰۰ را رد کرد و این خبر...

تعدیل گروه روی …

در این گروه قیمت روی ۳۳۰۰ را رد کرد و امروز...

در گروه روی …

در این گروه فاسمین که فعلا رفت و شایعه شده با ...

در گروه روی …

در این گروه با گزارش های رسیده به خصوص...

در گروه روی به این

قیمت های فعلی روی در بازار های جهانی ...

در گروه روی به این

در مورد این گروه قیمت ها اگر در جهانی کم نشود ...

در گروه روی به این

در مورد این گروه افت و خیز قیمت های جهانی ...

در گروه روی به این

در مورد این گروه داشتیم مینوشتیم که ...

در گروه روی با …

در این گروه گزارش های آبان که رسید ...

در گروه روی با …

در این گروه بازار جهانی فاز فضا را تغییر داد...

شرایط گروه روی با

با افت قیمت روی در بازار های جهانی اوضاع کمی...

در گروه روی و …

در مورد گروه روی دیروز در مورد فاسمین صحبت شد تا ...

در گروه روی و …

در مورد گروه روی فاسمین گزارش خوبی داد...

در گروه روی و …

زیر مجموعه ها گزارش های خوبی می دهند...

در گروه روی …

در مورد این گروه روی از ۳۲۰۰ کمر شکست...

در گروه روی …

روی از ۳۲۰۰ کمر شکست و به وادی ۳۱۰۰ امد...

در گروه روی به این

در مورد این گروه روی خیلی سخت به...

در گروه روی به این

در مورد این گروه روی خیلی سخت ...

در گروه روی به این …

در مورد این گروه دیروز هم نوشتیم...

در گروه روی به این …

در مورد این گروه دیروز هم نوشتیم...

در گروه روی به این

در مورد این گروه به نظر روی...

در گروه روی به این

قیمت ها به نقاط جالبی رسیده...

در گروه روی با این …

در گروه روی امار فروش بافق نشان می دهد بازهم...

در گروه روی با این …

گروه روی امار فروش بافق نشان می دهد...

در گروه روی با این …

چهارشنبه در مورد این گروه صحبت شد ...

در گروه روی با این …

دیروز در مورد این گروه صحبت شد شایعه ...

در ادامه گروه روی …

به نظر قیمت ها کمی اصلاح شده ولی...

در ادامه گروه روی …

در این گروه دیروز ان طور فاسمین و فراور باز شدند...

سورپرایز گروه روی …

در بازار واقعا انتظار این حجم تعدیل های مثبت را...

اتش بازی روی جهانی …

در مورد این گروه رشدقیمت روی به نزدیکی های...

در گروه روی …

در مورد این گروه رشدقیمت روی به ...

در گروه روی …

در مورد این گروه باز به نسبت برخی گروه ها ....

در گروه روی …

این گروه باز به نسبت برخی گروه ها ...

در گروه روی …

به نسبت برخی گروه ها گزارش رویی ها بهتر بود ...

در گروه روی بازهم

در این گروه روی جهانی باردیگر ...

در گروه روی نیز

سهم های این گروه دوباره جانی تازه خواهند گرفت...

در گروه روی …

گزارش های خوب گروه روی به ۳ رسید...

در گروه روی …

در این گروه امروز سراغ بقی گزارش ها می رویم,...

در گروه روی …

قیمت ها در بازارهای جهانی کمی برگشت...

در گروه روی …

قیمت ها اکثرا دوباره منفی شد...

امروز گروه روی در

امروز در این گروه موج فشار فروش را داریم ولی...

انفجار روی …

طی روزهای گذشته انقلابی در قیمت روی جهانی رخ داد...

کمی استراحت در روی …

دو روز گذشته گروه روی کمی استراحت کرد ولی...

معجزه جهانی روی …

دو روز گذشته واقعا روی بال دراورده است...

معجزه جهانی روی …

دیروز یکی از روزهای خاطره ساز در قیمت ...

در گروه روی با این …

در مورد باما و فاسمین به نظر قیمت های...

در گروه روی با این …

در این گروه در مورد اعضای ان بافق شاید ....

در گروه روی با این …

در این گروه در مورد فسرب سهم...

در گروه روی با این …

در این گروه در مورد فسرب سهم...

در گروه روی با این …

در این گروه در مورد خیلی از شرکت ها...

در گروه روی با این …

در این گروه در مورد خیلی از شرکت ها...

در گروه روی با این گزارشات …

در این گروه فزرین بد نبود ولی انتظار ...

در گروه روی با این گزارشات …

در این گروه صبح فراور گزارش داد ...

در گروه روی این شرکت ها

در این گروه دیروز در مورد کیمیا صحبت شد که....

در گروه روی این شرکت ها

در این گروه بافق هم دیروز مجمع بدی نداشت ...

با حفظ قیمت روی …

دیروز در این گروه اکثر قیمت ها منفی بود...

با حفظ قیمت روی …

بازار در گروه روی همیشه حرف برای گفتن داشته ...

با جهش گروه روی …

بازار در گروه روی همیشه حرف برای...

بازهم گروه روی …

بازار در گروه روی همیشه...

بازهم گروه روی …

بازار در گروه روی همیشه ...

بازهم گروه روی …

بازار در گروه روی همیشه حرف برای گفتن داشته...

در گروه روی

بازهم موجودی ها کاهشی بوده است...

در گروه روی بازهم

در این گروه ما اعتقادی به ریزش...

معجزه خاموش روی !

رشد قیمت ها و قرار گرفتن روی در محدوده بالا...

در گروه روی …

رشد قیمت ها و قرار گرفتن روی در...

در گروه روی …

خبرخوبی برای این گروه ...

در گروه روی …

رشد قیمت ها و قرار گرفتن روی در ...