هرچه مرتبط است با ‘روی’


در گروه روی

دربین نماد های گروه روی بارها نوشتیم که...

سهم های گروه روی

در این گروه دوباره قیمت های جهانی باعث...

باز هم گروه روی

دوباره قیمت های جهانی سر صبح پروازی آغاز کردند...

درنماد های گروه روی …

در این گروه گزارش های ماهانه رسید...

درنماد های گروه روی …

در این گروه گزارش های ماهانه رسید...

شرایط گروه روی !

در این گروه باما هم مثل بافق انبار کرده است...

بازهم گروه روی !

در این گروه فاسمین گزارش محقق شده...

بازهم خبرهای گروه روی !

در این گروه فاسمین ساعت تعدیل میزد...

امروز در گروه روی

در این گروه به نظر امروز مثبت اخر باشد...

باز هم گروه روی

در این بازار به نظر بازهم این گروه روی است که...

معجزه تعدیل رویی ها …

قیمت روی خوب رشد کرده و دلار نیز کمک حال...

در نماد های روی…

قیمت روی تا مرز ۳۴۰۰ هم رفت ولی...

در نماد های روی …

قیمت روی تا مرز ۳۴۰۰ هم رفت ولی ...

بازهم رویی ها …

در این گروه اگر بخواهیم گزینه خرید معرفی کنیم...

بازهم رویی ها …

در این گروه باید دید چه می شود ولی...

تعدیل گروه روی …

در این گروه قیمت روی ۳۳۰۰ را رد کرد و این خبر...

تعدیل گروه روی …

در این گروه قیمت روی ۳۳۰۰ را رد کرد و امروز...

در گروه روی …

در این گروه فاسمین که فعلا رفت و شایعه شده با ...

در گروه روی …

در این گروه با گزارش های رسیده به خصوص...

در گروه روی به این

قیمت های فعلی روی در بازار های جهانی ...

در گروه روی به این

در مورد این گروه قیمت ها اگر در جهانی کم نشود ...

در گروه روی به این

در مورد این گروه افت و خیز قیمت های جهانی ...

در گروه روی به این

در مورد این گروه داشتیم مینوشتیم که ...

در گروه روی با …

در این گروه گزارش های آبان که رسید ...

در گروه روی با …

در این گروه بازار جهانی فاز فضا را تغییر داد...

شرایط گروه روی با

با افت قیمت روی در بازار های جهانی اوضاع کمی...

در گروه روی و …

در مورد گروه روی دیروز در مورد فاسمین صحبت شد تا ...

در گروه روی و …

در مورد گروه روی فاسمین گزارش خوبی داد...

در گروه روی و …

زیر مجموعه ها گزارش های خوبی می دهند...

در گروه روی …

در مورد این گروه روی از ۳۲۰۰ کمر شکست...

در گروه روی …

روی از ۳۲۰۰ کمر شکست و به وادی ۳۱۰۰ امد...

در گروه روی به این

در مورد این گروه روی خیلی سخت به...

در گروه روی به این

در مورد این گروه روی خیلی سخت ...

در گروه روی به این …

در مورد این گروه دیروز هم نوشتیم...

در گروه روی به این …

در مورد این گروه دیروز هم نوشتیم...

در گروه روی به این

در مورد این گروه به نظر روی...

در گروه روی به این

قیمت ها به نقاط جالبی رسیده...

در گروه روی با این …

در گروه روی امار فروش بافق نشان می دهد بازهم...

در گروه روی با این …

گروه روی امار فروش بافق نشان می دهد...

در گروه روی با این …

چهارشنبه در مورد این گروه صحبت شد ...

در گروه روی با این …

دیروز در مورد این گروه صحبت شد شایعه ...

در ادامه گروه روی …

به نظر قیمت ها کمی اصلاح شده ولی...

در ادامه گروه روی …

در این گروه دیروز ان طور فاسمین و فراور باز شدند...

سورپرایز گروه روی …

در بازار واقعا انتظار این حجم تعدیل های مثبت را...

اتش بازی روی جهانی …

در مورد این گروه رشدقیمت روی به نزدیکی های...

در گروه روی …

در مورد این گروه رشدقیمت روی به ...

در گروه روی …

در مورد این گروه باز به نسبت برخی گروه ها ....

در گروه روی …

این گروه باز به نسبت برخی گروه ها ...

در گروه روی …

به نسبت برخی گروه ها گزارش رویی ها بهتر بود ...

در گروه روی بازهم

در این گروه روی جهانی باردیگر ...

در گروه روی نیز

سهم های این گروه دوباره جانی تازه خواهند گرفت...

در گروه روی …

گزارش های خوب گروه روی به ۳ رسید...

در گروه روی …

در این گروه امروز سراغ بقی گزارش ها می رویم,...

در گروه روی …

قیمت ها در بازارهای جهانی کمی برگشت...

در گروه روی …

قیمت ها اکثرا دوباره منفی شد...

امروز گروه روی در

امروز در این گروه موج فشار فروش را داریم ولی...

انفجار روی …

طی روزهای گذشته انقلابی در قیمت روی جهانی رخ داد...

کمی استراحت در روی …

دو روز گذشته گروه روی کمی استراحت کرد ولی...

معجزه جهانی روی …

دو روز گذشته واقعا روی بال دراورده است...

معجزه جهانی روی …

دیروز یکی از روزهای خاطره ساز در قیمت ...

در گروه روی با این …

در مورد باما و فاسمین به نظر قیمت های...

در گروه روی با این …

در این گروه در مورد اعضای ان بافق شاید ....

در گروه روی با این …

در این گروه در مورد فسرب سهم...

در گروه روی با این …

در این گروه در مورد فسرب سهم...

در گروه روی با این …

در این گروه در مورد خیلی از شرکت ها...

در گروه روی با این …

در این گروه در مورد خیلی از شرکت ها...

در گروه روی با این گزارشات …

در این گروه فزرین بد نبود ولی انتظار ...

در گروه روی با این گزارشات …

در این گروه صبح فراور گزارش داد ...

در گروه روی این شرکت ها

در این گروه دیروز در مورد کیمیا صحبت شد که....

در گروه روی این شرکت ها

در این گروه بافق هم دیروز مجمع بدی نداشت ...

با حفظ قیمت روی …

دیروز در این گروه اکثر قیمت ها منفی بود...

با حفظ قیمت روی …

بازار در گروه روی همیشه حرف برای گفتن داشته ...

با جهش گروه روی …

بازار در گروه روی همیشه حرف برای...

بازهم گروه روی …

بازار در گروه روی همیشه...

بازهم گروه روی …

بازار در گروه روی همیشه ...

بازهم گروه روی …

بازار در گروه روی همیشه حرف برای گفتن داشته...

در گروه روی

بازهم موجودی ها کاهشی بوده است...

در گروه روی بازهم

در این گروه ما اعتقادی به ریزش...

معجزه خاموش روی !

رشد قیمت ها و قرار گرفتن روی در محدوده بالا...

در گروه روی …

رشد قیمت ها و قرار گرفتن روی در...

در گروه روی …

خبرخوبی برای این گروه ...

در گروه روی …

رشد قیمت ها و قرار گرفتن روی در ...

در گروه روی …

رشد قیمت ها و نزدیک شدن به...

در گروه روی بازهم …

افت موجودی های روی در بازار لندن ...

در گروه روی

نمی دانیم یک حرف را باید بارها تکرار کرد ولی...

در گروه روی با این

در این گروه روند امروز بازار جهانی خیلی مهم ...

در گروه روی با این

در این گروه روند امروز بازار جهانی خیلی...

در گروه روی …

در مجمع کاما ۲۰۰ ریال سود تقسیم شد...

در گروه روی بازهم …

در گروه روی فرآور که در سال ۹۶٫٫٫

در گروه روی بازهم …

بی تعارف باید گفت بهترین گزارش های ...

شرایط گروه روی …

در این گروه سهم های خوب زیاد است ...

در فاسمین و گروه روی

در این گروه یعنی گروه روی فضا بد نیست...

در گروه روی با این …

دیروز روز خوبی برای گروه روی بود...

در گروه روی با این …

قیمت های جهانی دقیقه ۹۰ به داد بازار رسید ...

گروه روی بازهم

در گروه روی مجمع فراور بود که ...

گروه روی بازهم

در گروه روی دیروز مجمع فراور بود که ...

در گروه روی …

در این گروه به نظر بازی از امروز ...

درگروه روی و معادن به …

در بازارهای جهانی شاهد رشد اندک ...

درگروه روی

در بازارهای جهانی شاهد افت قیمت های...

درگروه روی

در بازارهای جهانی شاهد افت قیمت های ...

درگروه روی

در بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت...

درگروه روی

در بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت روی...

در گروه روی هم …

امروز قیمت جهانی روی بازهم بالای...

بازهم گروه روی

قیمت ها به شدت اصلاح شد...

در گروه روی هم …

در این گروه ریزش قیمت های جهانی...

در گروه روی با این …

در گروه روی نکته مثبت این است که ...

در گروه روی با این …

تقریباً هر شرکتی که گزارش ۱۲ ماهه می دهد...

نجات روی با دو عامل …

در بازار امروز به نظر دو عامل...

در گروه روی با …

قیمت جهانی روی کاهشی شده است ولی...

در گروه روی با …

قیمت جهانی روی کاهشی باز شده است...

در گروه روی با …

قیمت جهانی روی در بالای...

فضای گروه روی با …

در مورد این گروه اغاز قیمت های جهانی با ...

فضای گروه روی با …

در مورد این گروه اغاز قیمت های جهانی با

فضای گروه روی با …

در مورد این سهم گروه رشد قیمت با...

در گروه روی بازهم …

این گروه روی بازهم تاکید می کنیم ...

در گروه روی بازهم …

این گروه امروز چشم به مانیتور ها ...

در گروه روی دوباره با …

عدم ریزش در قیمت های جهانی بازهم...

در گروه روی با این

عدم ریزش در قیمت های جهانی ...

در گروه روی امروز…

با این قیمت جهانی روی به نظر امروز...

بازی گروه روی با …

در مورد سود سال ۹۶ اعضای این گروه ...

در نماد های گروه روی …

عرضه در این گروه دیروز زیاد بود....

در گروه روی …

در مورد این گروه دیروز هم نوشتیم....

در گروه روی …

در مورد این گروه با قیمت ...

در گروه روی …

بحث روی این گروه زیاد است...

در گروه روی با …

در مورد این گروه به نظر...

در گروه روی باید …

در مورد این گروه تحولات بد نیست ولی...

در گروه روی بازهم …

در مورد گروه روی اکثر افراد در این گروه ...

نگاهی به قیمت جهانی روی


در گروه روی با …

در این گروه تغییرات جالبی را داریم ...

در گروه روی بازهم …

در این گروه تاکید ما روی باما همیشه بالا بوده...

تحلیل تکنیکی قیمت جهانی روی


گزارش های گروه روی …

نوبت گزارش های بزرگان است...

نگاهی به گروه روی …

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران پیش بینی درآمد...

باز هم گروه روی …

در گروه روی بارها صحبت شده است...

باز هم گروه روی …

در گروه بافق تعدیل را اغاز کرد...

بازی گروه روی …

در گروه روی فضا بعد از رشد قیمت های جهانی...

در گروه روی به …

بحث روی گروه روی زیاد است ...

در گروه روی با …

در بازار هنوز قیمت روی زیر ۲۶۰۰ نیامده است ...

با این شرایط روی در …

فضای گروه روی کمی سخت می شود ولی...

بازی های گروه روی …

گویا امروز بافق هم قرار است باز شود...

در گروه روی قیمت ها …

در این گروه باما تقریباً در ۵% است...

در گروه روی …

خبر وضع عوارض بر کنستانتره...

در گروه روی …

تا سهم ها می ایند اصلاح کنند...

در گروه روی …

در مورد این گروه دیروز خیلی شیک و مرتب...

بازهم روی …

دیشب افت قیمت جهانی روی...

بازهم روی …

گزارش فاسمین هم روی کدال امد...

بازی گروه روی …

در این گروه واقعاً رشد قیمت های جهانی...

طلایی شدن روی …

واقعاً شاهد معجزه هستیم...

بازی گروه روی …

قیمت ها در گروه روی در قیمت های جهانی...

در گروه روی …

به نظر مهم ترین اتفا این گروه...

مختصات گروه روی …

در این گروه هنوز روی حرف خود هستیم...

در بازی روی …

در این گروه اگر این اخرین ساعات قیمت...

بازهم گروه روی …

در این گروه فسرب را فرهنگیان می فروشد...

بازهم روی …

بازی دارد در گروه روی جالب می شود...

معجزه جهانی روی …

به نظر رشد قیمت روی به بالای...

معجزه روی …

یکی از گزارشات خیره کننده که امروز...

بازهم گروه روی …

در مورد این گروه تحلیل زیاد است...

بازهم گروه روی …

در مورد این گروه تحلیل زیاد است...

در گروه روی …

در بازار با رشد قیمت روی به نظر ...

و بازهم گروه روی …

یک مسیر صعودی خوب در گروه روی باعث...

در گروه روی …

دقت کرده اید که گروه روی معمولاً با...

گروه روی را به …

گروه روی همیشه مورد توجه بازار بوده...

در گروه روی امروز …

در این نماد ها به نظر برای میان مدت...

در گروه روی …

در بازار های جهانی قیمت روی می رود که به...

درگروه روی …

در این گروه به نظر با رشد قیمت روی...

فضای گروه روی …

در این ۲ روز به نظر ترمز گروه کشیده می شود ...

در گروه روی …

این گروه را خوب خریدند...

در گروه روی …

به نظر در این گروه روی منفی های...

بازهم گروه روی …

رشد قیمت های جهانی تحولات این گروه...

بازهم گروه روی …

در مورد این گروه رشد قیمت های...

بازهم گروه روی …

رشد قیمت های جهانی تحولات..

شرایط روی ها …

در مورد این گروه فاسمین و فسرب ...

در گروه روی …

در نماد های گروه روی قیمت ها در...

و بازهم گروه روی …

در مورد این گروه روی فسرب...

در شرکت های روی …

در این سهم ها در گروه روی قیمت های...

در شرکت های روی …

در این سهم ها در گروه روی...

در گروه روی نیز …

در این گروه افت قیمت بالایی را ...

در گروه روی …

به نظر بازی این گروه...

در گروه روی …

بررسی ۳ سهم گروه روی...

در گروه روی…

دیروز هم در مورد این گروه صحبت شد...

در گروه روی و مس …

قبل از هر چیز از مجمع باما باید گفت که...

یک باردیگر گروه روی را …

در مورد گروه روی باید گفت ....

در گروه روی به این …

در مورد گروه روی باید گفت...

در گروه روی به …

از نظر نموداری برخی چارتیست ها معتقدند...

در گروه روی …

خبر ها در این گروه روی قیمت های جهانی...

در گروه روی بازهم به …

همه را غافلگیر کرد....

شرایط گروه روی …

زمان خوبی برای بازگشت....

شرایط روی و مس …

زیان خود را به صفر رساند....

در گروه روي …

رفتار محافظه كارانه ...

در گروه روی

دراین شرایط 2 رویداد مهم ...

در گروه روی با …

در این گروه نیز ممکن است

در گروه روی با …

خبری که امروز این گروه را ...

در گروه روی 3 شرکت …


در گروه روی …


تاثیر دلار بر گروه روی …


شرایط گروه روی با …


در گروه روی دو شرکت …