هرچه مرتبط است با ‘دارویی’


در دارویی ها به این …

مجمع دسبحا برگزار شده و ۹۰۰ ریال تقسیم شد...

در نماد های دارویی به این …

در مورد این گروه ...

در بین دارویی ها این …

در مورد دارویی ها روی نظر خود هستیم همچنان که...

لیست طولانی از دارویی ها …

در بازارگروه دارو احتمالا با اقبال بهتری مواجه شود ...

در بین دارویی های بازار …

افزایش نرخ دارویی ها تقریبا جدی و قطعی شده است...

دارویی ها در این خبر …

در بازار دکوثر را زیر نظر داشته باشید یکی از سهم هایی...

دارویی ها به این …

به نظر در این گروه نیز باید سراغ سهم های خاص رفت...

در بین دارویی ها به این …

گزارش دارویی ها خیلی متحول شده از ماه های قبل...

در گروه دارویی به این که …

در مورد گروه دارو تقسیم سود ها بد نیست ولی...

در بین دارویی ها به این …

در این گروه هلدینگ ها را فراموش نکنید...

در بین دارویی ها …

داسوه که مدت ها متوقف بود و بعد هم ...

در بین دارویی ها با …

شرایط دفارا نشان میدهد سهم قابلیت های خوبی...

در بین دارویی ها ین شایعه …

به وضوح مشخص است که نرخ واردات برای...

در بین دارویی ها این …

در این گروه گزینه ها را باید بررسی کرد مثلا...

در بین دارویی ها …

در این گروه بارها و بارها نوشتیم سهم های خوب...

در بین دارویی ها این …

آن چیزی که در بین گروه دارو امروز مورد توجه است...

بازهم دارویی ها در …

در این گروه هلدینگ ها به نظر شرایط بهتری دارند...

در بین دارویی ها اگر …

گزارش های ۱۲ماهه از راه رسیده و شرایط جالب شده ...

دارویی ها با این که …

درمورد برخی سهم های این گروه بازگشایی می تواند...

در بین دارویی ها با …

در بین دارویی ها می توان گزینه های مختلفی را...

در بین دارویی ها اگر …

در مورد دارویی ها شرایط برای برخی نماد ها فراهم شده...

در بین دارویی ها هم …

در بازار بارها روی گزینه های خاص صحبت کرده بودیم...

در دارویی ها با این …

در بین هلدینگ ها از نظر ارزش ذاتی...

در بین دارویی ها …

در این گروه احساس میکنیم گزارش ها شرایط خوبی...

دارویی ها در این دو …

در بین نماد های حاضر در گروه دارو می توان...

دارویی ها در این که …

در بازار گزارش برخی دارویی ها بد نبود مثلا ...

دارویی ها به این شرایط …

در گروه دارو نیز گزارش ها میرسد و نشان میدهد ...

در دارویی ها به این …

در این گروه باید دنبال گزینه های خاص بود...

فضای دارویی ها با …

در بین سهم های گروه باید گشت و سهم های خوب...

به دارویی ها باید …

در بین دارویی ها گزینه ها بد نیست مثلا...

دارویی ها با این که …

این گروه امروز پر گزینه است و قابل بررسی تر...

در این دو دارویی هم …

در بین شرکت های دارویی خبرهای خاص دو سهم ...

در بین دارویی ها هم …

در این گروه دالبر خبرهای خوبی داشت...

در مورد دارویی ها …

تیپیکو دعوت به مجمع کرد...

در بین دارویی ها این …

در این گروه باید اذعان داشت و قبول کرد که...

شرایط دارویی ها در …

در گروه دارو این روزها بی تعارف باید گفت ....

در نماد های دارویی در این …

انتظار از گروه دارو کمی بالاتر بود ولی...

در دارویی ها این …

در این گروه دابور با خبرهای پیشرفت در دارو ...

در دارویی ها به این …

کار این گروه در بازار به نظر با گزارش های ماهانه...

در نماد های دارویی بازهم …

همچنان در بلند مدت روی تیپیکو تاکید داریم...

دارویی ها در این …

این گروه نیز به نظر کمی منطقی تر رفتار کرده...

شرایط دارویی ها با این …

در این گروه شاید یکی از پر خبرترین سهم ها...

نگاه بازار به دارویی ها …

بازار به دارویی ها نگاه عجیبی دارد و بیش از اندازه ...

در بین دارویی ها هم …

در این گروه معتقدیم که با دید میان مدت خرید...

در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها سهم های ریز و درشتی که بتوانند...

در مورد دارویی ها با این …

گزارش های دارویی ها رسیده و جو در این گروه...

در نماد های دارویی …

در گروه دارو باید اذعان داشت برخی از انها...

فضای دارویی ها در این …

شاید خیلی اخلاقی نباشد ولی با این موج بیماری...

در بین دارویی ها هم …

شروع رسمی اغاز کرونا در کشور قطعا مصرف برخی اقلام دارویی را...

در دارویی ها می توان …

در این گروه قیمت ها خوب اصلاح کردند ...

در بین دارویی ها نیز …

در این گروه طبق معمول دعبید سهمی که...

در بین دارویی ها بازهم …

گزارش های ماهانه که منتشر شود می تواند...

در نماد های دارویی به این …

یکی از سهم هایی که می تواند امروز مورد توجه باشد...

در بین دارویی ها این گروه …

در بین گروه دارو هر روز دنبال گزینه های تازه هستیم...

دارویی هایی که از این …

به نظر میرسد که برخی از دارویی ها را...

در بین دارویی ها این دو …

در گروه دارو شرکت های خوبی که اکثرا ...

در بین دارویی ها در …

این را باید منطقا پذیرفت که گزارش دارویی ها ...

در بین دارویی ها نیز …


بازهم این دارویی ها …

در بازار خبرمیرسد کلر عرضه می شود که...

در نماد های دارویی …

انصافا گزارش های ماهانه این گروه خوب است ولی...

در دارویی ها نیز به این …

در بین دارویی ها می توان سهم های خوب گروه را پیدا کرد...

در دارویی ها این دو …

در بین دارویی ها روزهای قبل مفصل صحبت کردیم...

در بین دارویی ها با این …

گزارش های گروه دارو نیز تا امروز خوب بوده...

فضای دارویی ها نیز …

در بین دارویی ها گزارش ها تا به این لحظه...

در بین دارویی ها باید …

این گروه را باید خوب رصد کرد ببنید قیمت باید با ...

در بین دارویی ها نیز …

بارها در مورد این گروه صحبت کرده بودیم ولی ...

در بین دارویی ها بازهم …

در این گروه دلقما افزایش نرخ گرفته ولی...

دارویی های خاص با این …

یکی از گروه هایی که گزارش های نسبتا خوبی را...

در بین دارویی ها …

در این گروه دالبر را خوب خریدند این سهم نیز...

در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها به نظر گزارش برخی شرکت ها...

گزارش این چند دارویی …

گزارش دشیمی خیلی هم بد نیست ولی...

در بین دارویی ها نیز به این …

در بین دارویی ها می توان هنوز روی دکوثر حساب کرد...

در دارویی ها به این …

در بین دارویی ها کی بی سی حالت ...

دارویی هایی که با …

گزارش ماهانه دارویی ها شرایط خوبی را داشت...

در دارویی ها نیز …

روزهای قبل در مورد گروه دارو مفصل توضیح داده شد...

بازی دارویی ها روی …

وضعیت در مورد دارویی ها خوب بود و برخی گزارش ها ...

در بین دارویی ها …

در این گروه گزارش هایی که رسیده بد نیست...

در بین دارویی ها هم …

قبل از بررسی خود اعضای این گروه سراغ...

فضای دارویی ها در این …

در مورد دارویی ها گزارش های این گروه این ماه...

در بین دارویی ها به این …

در این گروه عبیدی که طبق معمول مشغول ...

دارویی ها با این …

در مورد دارویی ها دامین دعوت به مجمع زده ...

در بین دارویی ها …

در این گروه خبر اسوه خیلی هم جالب نبود...

در دارویی ها …

در این گروه هنوز سر حرف خود برای تیپیکو و وپخش هستیم...

تلاش دارویی ها در …

در بین دارویی ها باید دنبال اصلاح شده ها گشت...

در بین دارویی ها به این …

از نظر نوسانی بخواهیم نگاه کنیم به نظر ...

فاز دارویی ها در …

در این گروه باید به دنبال خبرهای خوب گشت...

در بین دارویی ها …

سعی می شود از گروه دارو هر روز یک یا دو سهم...

فضای دارویی ها با این …

ارز ۴۲۰۰ تغییری نمیکند و وضعیت همچنان مثل قبل است///

وضعیت خاص دارویی ها با این که …

گزارش دارویی ها نیز واقعا خوب بوده است...

در بین دارویی ها …


در بین دارویی ها نیز …

دجابر در بین دارویی ها می تواند مورد توجه قرار گیرد ولی...

فضای دارویی ها در این …

گروه دارو دوباره اوج گرفت که گزارش دفارا هم...

فاز خاص دارویی ها در …

در این گروه دتماد گزارش خوبی را راهی بازار کرد ...

در بین دارویی ها هم …

در بین دارویی ها دلر واقعا چیزی از نظر گزارش دهی...

فضای دارویی ها با …

خوب های این گروه را هفته قبل بررسی کردیم ...

فاز دارویی ها در …

در این گروه دیروز مفصل در مورد برخی شرکت ها...

فضای دارویی ها باید …

همه منتظر گزارش های این گروه هستند ...

در بین دارویی ها وپخش با …

عرضه دتوزیع خبرخوبی برای وپخش است...

دارویی ها بعد از …

همه قبول دارند سهم های این گروه...

روز خاص دارویی ها با …

امروز در یک روز خاص عرضه اولیه دتوزیع را داریم که...

در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها بحث این است که برخی...

فضای دارویی ها به این …

شکل و شمایل گروه دارو نشان میدهد...

در بین دارویی ها به این …

این گروه نیز با این تحولات بازار منفی شده ...

در بین این دارویی ها …

گروه دارو جز معدود گروه هایی بوده که...

در این دو سهم خاص دارویی …

بارها در بازار در مورد دجابر و دکیمی صحبت شد...

در بین دارویی ها باید …

در گروه دارو باید با ذره بین دنبال شرکت ها رفت...

در بین دارویی ها نیز …

در بازار همواره گروه دارو با سیمان مقایسه میشد که...

گزارش های خاص دارویی که …

گزارش های این گروه خوب است ...

در بین دارویی ها …

موج عجیبی در بین شرکت های دارویی شکل گرفته...

در بین دارویی ها باید …

برخی در مورد این گروه این سوال را مطرح کردند که...

بازی دارویی ها با …

یک دو جین سهم های خوب دارویی داریم که...

وضعیت خاص دارویی ها در …

شفاف سازی دفارا بسیار پر نکته و مهم بود...

دارویی ها به این …

در نماد های دارویی باید گشت و بهترین ها را...

فضای دارویی ها در …

سهم خوب را باید زیر نظر داشت به خصوص...

فاز دارویی ها بعد از …

فاز گروه دارو بعد از رشد اخیر کمی اصلاح را می طلبد...

در بین دارویی ها با …

در این گروه روی دارو دالبر دکیمی دجابر...

در نگاه به دارویی ها …

سهم های خاص و نوسانی این گروه را باید...

در بین دارویی ها با این …

در بین دارویی ها به نظر دو سهم خاص...

در بین دارویی ها …

امروزبا توجه به جو بازار ممکن است...

در بین دارویی ها نیز به …

دیروز در مورد کارخانجات داروپخش با نماد دارو صحبت شد...

شرایط دارویی ها به این …

در بین دارویی ها گزارش های واقعا خوبی رسیده است...

حالا در این دارویی ها که …

قبل از هر چیز از دالبر یک خبر بدهیم که...

شرایط خاص دارویی ها …

گروه دارو و سیمان با توجه به عدم وابستگی به...

در بین دارویی ها این …

در موردگروه دارو در دابور خبر افزایش سرمایه...

دارویی ها با این …

در گروه دارو دفارا شفاف سازی زده است که...

در بین دارویی ها این دو …

در بین دارویی ها ریشمک را باید زیر نظر گرفت...

در دارویی ها به این …

کمی در بازار دکیمی را باید زیر نظر گرفت...

و اما دارویی ها …

به نظر این گروه به ۳ دلیل...

روز دارویی ها …

باید در این گروه منطقی نگاه کرد سهم های...

در بین دارویی ها به این …

در بازار خبرها کی بی سی مهم بود و به نظر ...

در بین دارویی ها این …

در گروه دارو وضعیت گزارش های ۳ ماهه ...

شرایط دارویی ها با این …

هنوز میتوانیم اذعان کنیم گزارش ماهانه این گروه...

بهترین های دارویی باید …

باید سراغ بهترین های دارویی ها رفت انصافا ...

در بین دارویی ها نیز باید …

در بین نماد های دارویی حرکت دیروز ...

در نماد های دارویی باید …

فضای گروه دارو کمی خاص ولی مثبت دنبال می شود...

در نماد های دارویی به این …

به نظر گروه دارو در کنار پالایش و پتروشیمی ...

دارویی ها در این شرایط …

گزارش های این گروه از راه میرسد و بازار...

در دارویی ها این دو …

دیروز گزارش سبحان دارو خوب نبود ...

در بین دارویی ها این …

دامین و دکوثر هر دو در بین دارویی ها شرایط...

در بین دارویی ها به این …

در این گروه از ریشمک گفته می شود ...

دارویی ها بعد از این که …

گزارش دارویی ها به نظر میتواند خوب باشد...

خبرهای دارویی حاکی از …

در بازار صحبت از افزایش نرخ برخی دارویی هاست...

در بین دارویی ها باید…

در بین دارویی ها باید به برخی سهم های خاص...

در دارویی ها این دو …

باید این دو دارویی را زیر نظر بگیرید یکی از انها ...

در فضای دارویی ها باید …

در این گروه در بین شرکت هایی که گزارش دادند...

در نماد های دارویی با این …

در این گروه انصافا گزارش ها هنوز خوب است...

دارویی ها با این خبرهای …

در بین گزارش ها به نظر گزارش دارویی ها...

در بین دارویی ها با این …

امروز دکیمی در این گروه باز می شود و سهم...

در نماد های دارویی با این …

دلر امروز فشار فروش را دارد ولی به نظر...

در دارویی ها بازهم …

در بازار امروز دجابر بعد از تقسیم سود ...

در بین دارویی ها با این …

دفارا واقعا گزارش خوبی را راهی بازار کرد ...

در بین دارویی ها باید …

دکپسول در بین دارویی ها به زودی بازمی شود...

بازهم در بین دارویی ها …

در این گروه دسینا به واسطه عدم فروش...

تحولات دارویی ها نیز …

در گروه دارو با خبرهای مختلف از جمله...

بازهم دارویی ها با …

در بین دارویی ها داوه فروش خوبی زده ...

نگاه مثبت به دارویی ها …

قبل از هر چیز بیان شود که امروز دزهراوی و دجابر ...

در بین دارویی ها باید …

در بین دارویی ها زهراوی کم کم موتورش در حال...

در بین دارویی ها باید …

با این تقسیم سود خوب شرکت ها تیپیکو می تواند...

فاز خاص دارویی ها …

سعی میکنیم دارویی هایی را که گزارش دادند ...

در این دارویی ها به …

دارو افزایش سرمایه را داد ۲۰% افزایش سرمایه این سهم...

دارویی ها با این که …

امروز دلر متوقف می شود سهمی با ...

دارویی ها با شرایط …

شرایط بنیادی این گروه شرایط خوبی است...

در این دارویی ها باید …

در مورد اعتلا تقسیم سود خوبی را شاهد ...

در بین دارویی ها دتماد امروز …

در این گروه امروز دتماد به مجمع می رود ...

دارویی ها در این …

در نماد های دارویی دارو واقعا سهم خوبی است...

در دارویی ها به …

دارویی ها به نظر کمی استراحت میکنند ولی...

دارویی ها این روزها …

دارو این روزها لیدر بازار شده است ...

گزارش های خاص دارویی …

در نماد های دارویی گزارش ها برخلاف...

در نماد های دارویی نیز …

در مورد دارویی ها گزارش ها خوب است...

در دارویی ها با این …

در دجابر با رشد سود زیر مجموعه ها مواجه ایم...

در بین دارویی ها باید …

در مورد این گروه والبر و اعتلا واقعا شرایط خوبی...

در بین دارویی ها به این …

گزارش های دارویی ها میرسد ...

در بین دارویی ها …

گفته می شود به زودی دفارا...

تیپیکو و سایر دارویی ها …

این طبیعی بود که دارو هم به مانند بسیاری از شرکت ها ...

اتفاقات دارویی ها در این …

ببنید به نظر میرسد گروه دارو گزارش های...

جنس دارویی ها با این …

حرکت دارویی ها حرکت خوبی است ولی...

دارویی ها را باید با …

در این گروه نیز گزارش ها بد نبود ولی...

در دارویی ها این دو…

در گروه دارو دسبحان یکی از سهم های...

در نماد های دارویی

در بین دارویی ها باید به هلدینگ ها...

در دارویی ها به این …

بازی گزارش ها در گروه دارو خیلی خاص نیست ولی...

در بین دارویی ها به این …

خیلی ها در بازار منتظر گزارش دفارا بودند...

در بین دارویی ها به این …

گزارش ماهانه این گروه میرسد و فعلا ...

دارویی های امیدوار …

از نظر نموداری شاخص گروه دارو در ...

در بین دارویی ها به …

در بین دارویی ها دسینا این روزها...

در نماد های دارویی به …

بازی در سهم های دارویی می تواند ...

در بین دارویی ها به …

در نماد های دارویی دکوثر افت بالایی را داشته...

در دارویی ها به این شرکت ها …

این را باید در مورد این گروه در نظر گرفت که...

در بین دارویی ها باید …

در نماد های دارویی دکیمی را باید کمی بیشتر...

در بین دارویی ها دزهراوی …

در بازار این سهم مورد توجه است اگر بحث ....

دروز در دارویی ها …

در بین برخی دارویی ها بارها روی...

در دارویی ها با این …

در مورد این گروه انتظار از دکیمی کمی بیشتر بود...

این دو دارویی باید…

گزارش های زیادی از دارویی ها خواندیم ولی...

در نماد های دارویی در این چند نماد …

دیروز در مورد برخی سهم های دارویی صحبت شد...

در این شرکت های دارویی …

زهراوی را زیر نظر بگیرید سهم رگه هایی از ...

در این دو سهم دارویی …

حرف و بررسی و گزینه در گروه دارو زیاد است...

خبرهای دارویی با این …

در بازار دعبید گزارش داد و عملکرد خوبی را...

در نماد های دارویی نیز …

در بازار در یک حرکت جالب ...

در بین دارویی ها نیز …

در بین این شرکت ها گزارش ریشمک ناامید کننده بود...

در دارویی ها این شرایط …

در بازاردر بین دارویی ها دبالک با خبر ...

در این دو دارویی که …

دجابر یکی از این دارویی هاست که...