هرچه مرتبط است با ‘دارویی’


در بین دارویی ها باید …

برخی در مورد این گروه این سوال را مطرح کردند که...

بازی دارویی ها با …

یک دو جین سهم های خوب دارویی داریم که...

وضعیت خاص دارویی ها در …

شفاف سازی دفارا بسیار پر نکته و مهم بود...

دارویی ها به این …

در نماد های دارویی باید گشت و بهترین ها را...

فضای دارویی ها در …

سهم خوب را باید زیر نظر داشت به خصوص...

فاز دارویی ها بعد از …

فاز گروه دارو بعد از رشد اخیر کمی اصلاح را می طلبد...

در بین دارویی ها با …

در این گروه روی دارو دالبر دکیمی دجابر...

در نگاه به دارویی ها …

سهم های خاص و نوسانی این گروه را باید...

در بین دارویی ها با این …

در بین دارویی ها به نظر دو سهم خاص...

در بین دارویی ها …

امروزبا توجه به جو بازار ممکن است...

در بین دارویی ها نیز به …

دیروز در مورد کارخانجات داروپخش با نماد دارو صحبت شد...

شرایط دارویی ها به این …

در بین دارویی ها گزارش های واقعا خوبی رسیده است...

حالا در این دارویی ها که …

قبل از هر چیز از دالبر یک خبر بدهیم که...

شرایط خاص دارویی ها …

گروه دارو و سیمان با توجه به عدم وابستگی به...

در بین دارویی ها این …

در موردگروه دارو در دابور خبر افزایش سرمایه...

دارویی ها با این …

در گروه دارو دفارا شفاف سازی زده است که...

در بین دارویی ها این دو …

در بین دارویی ها ریشمک را باید زیر نظر گرفت...

در دارویی ها به این …

کمی در بازار دکیمی را باید زیر نظر گرفت...

و اما دارویی ها …

به نظر این گروه به ۳ دلیل...

روز دارویی ها …

باید در این گروه منطقی نگاه کرد سهم های...

در بین دارویی ها به این …

در بازار خبرها کی بی سی مهم بود و به نظر ...

در بین دارویی ها این …

در گروه دارو وضعیت گزارش های ۳ ماهه ...

شرایط دارویی ها با این …

هنوز میتوانیم اذعان کنیم گزارش ماهانه این گروه...

بهترین های دارویی باید …

باید سراغ بهترین های دارویی ها رفت انصافا ...

در بین دارویی ها نیز باید …

در بین نماد های دارویی حرکت دیروز ...

در نماد های دارویی باید …

فضای گروه دارو کمی خاص ولی مثبت دنبال می شود...

در نماد های دارویی به این …

به نظر گروه دارو در کنار پالایش و پتروشیمی ...

دارویی ها در این شرایط …

گزارش های این گروه از راه میرسد و بازار...

در دارویی ها این دو …

دیروز گزارش سبحان دارو خوب نبود ...

در بین دارویی ها این …

دامین و دکوثر هر دو در بین دارویی ها شرایط...

در بین دارویی ها به این …

در این گروه از ریشمک گفته می شود ...

دارویی ها بعد از این که …

گزارش دارویی ها به نظر میتواند خوب باشد...

خبرهای دارویی حاکی از …

در بازار صحبت از افزایش نرخ برخی دارویی هاست...

در بین دارویی ها باید…

در بین دارویی ها باید به برخی سهم های خاص...

در دارویی ها این دو …

باید این دو دارویی را زیر نظر بگیرید یکی از انها ...

در فضای دارویی ها باید …

در این گروه در بین شرکت هایی که گزارش دادند...

در نماد های دارویی با این …

در این گروه انصافا گزارش ها هنوز خوب است...

دارویی ها با این خبرهای …

در بین گزارش ها به نظر گزارش دارویی ها...

در بین دارویی ها با این …

امروز دکیمی در این گروه باز می شود و سهم...

در نماد های دارویی با این …

دلر امروز فشار فروش را دارد ولی به نظر...

در دارویی ها بازهم …

در بازار امروز دجابر بعد از تقسیم سود ...

در بین دارویی ها با این …

دفارا واقعا گزارش خوبی را راهی بازار کرد ...

در بین دارویی ها باید …

دکپسول در بین دارویی ها به زودی بازمی شود...

بازهم در بین دارویی ها …

در این گروه دسینا به واسطه عدم فروش...

تحولات دارویی ها نیز …

در گروه دارو با خبرهای مختلف از جمله...

بازهم دارویی ها با …

در بین دارویی ها داوه فروش خوبی زده ...

نگاه مثبت به دارویی ها …

قبل از هر چیز بیان شود که امروز دزهراوی و دجابر ...

در بین دارویی ها باید …

در بین دارویی ها زهراوی کم کم موتورش در حال...

در بین دارویی ها باید …

با این تقسیم سود خوب شرکت ها تیپیکو می تواند...

فاز خاص دارویی ها …

سعی میکنیم دارویی هایی را که گزارش دادند ...

در این دارویی ها به …

دارو افزایش سرمایه را داد ۲۰% افزایش سرمایه این سهم...

دارویی ها با این که …

امروز دلر متوقف می شود سهمی با ...

دارویی ها با شرایط …

شرایط بنیادی این گروه شرایط خوبی است...

در این دارویی ها باید …

در مورد اعتلا تقسیم سود خوبی را شاهد ...

در بین دارویی ها دتماد امروز …

در این گروه امروز دتماد به مجمع می رود ...

دارویی ها در این …

در نماد های دارویی دارو واقعا سهم خوبی است...

در دارویی ها به …

دارویی ها به نظر کمی استراحت میکنند ولی...

دارویی ها این روزها …

دارو این روزها لیدر بازار شده است ...

گزارش های خاص دارویی …

در نماد های دارویی گزارش ها برخلاف...

در نماد های دارویی نیز …

در مورد دارویی ها گزارش ها خوب است...

در دارویی ها با این …

در دجابر با رشد سود زیر مجموعه ها مواجه ایم...

در بین دارویی ها باید …

در مورد این گروه والبر و اعتلا واقعا شرایط خوبی...

در بین دارویی ها به این …

گزارش های دارویی ها میرسد ...

در بین دارویی ها …

گفته می شود به زودی دفارا...

تیپیکو و سایر دارویی ها …

این طبیعی بود که دارو هم به مانند بسیاری از شرکت ها ...

اتفاقات دارویی ها در این …

ببنید به نظر میرسد گروه دارو گزارش های...

جنس دارویی ها با این …

حرکت دارویی ها حرکت خوبی است ولی...

دارویی ها را باید با …

در این گروه نیز گزارش ها بد نبود ولی...

در دارویی ها این دو…

در گروه دارو دسبحان یکی از سهم های...

در نماد های دارویی

در بین دارویی ها باید به هلدینگ ها...

در دارویی ها به این …

بازی گزارش ها در گروه دارو خیلی خاص نیست ولی...

در بین دارویی ها به این …

خیلی ها در بازار منتظر گزارش دفارا بودند...

در بین دارویی ها به این …

گزارش ماهانه این گروه میرسد و فعلا ...

دارویی های امیدوار …

از نظر نموداری شاخص گروه دارو در ...

در بین دارویی ها به …

در بین دارویی ها دسینا این روزها...

در نماد های دارویی به …

بازی در سهم های دارویی می تواند ...

در بین دارویی ها به …

در نماد های دارویی دکوثر افت بالایی را داشته...

در دارویی ها به این شرکت ها …

این را باید در مورد این گروه در نظر گرفت که...

در بین دارویی ها باید …

در نماد های دارویی دکیمی را باید کمی بیشتر...

در بین دارویی ها دزهراوی …

در بازار این سهم مورد توجه است اگر بحث ....

دروز در دارویی ها …

در بین برخی دارویی ها بارها روی...

در دارویی ها با این …

در مورد این گروه انتظار از دکیمی کمی بیشتر بود...

این دو دارویی باید…

گزارش های زیادی از دارویی ها خواندیم ولی...

در نماد های دارویی در این چند نماد …

دیروز در مورد برخی سهم های دارویی صحبت شد...

در این شرکت های دارویی …

زهراوی را زیر نظر بگیرید سهم رگه هایی از ...

در این دو سهم دارویی …

حرف و بررسی و گزینه در گروه دارو زیاد است...

خبرهای دارویی با این …

در بازار دعبید گزارش داد و عملکرد خوبی را...

در نماد های دارویی نیز …

در بازار در یک حرکت جالب ...

در بین دارویی ها نیز …

در بین این شرکت ها گزارش ریشمک ناامید کننده بود...

در دارویی ها این شرایط …

در بازاردر بین دارویی ها دبالک با خبر ...

در این دو دارویی که …

دجابر یکی از این دارویی هاست که...

دشیمی در بین دارویی ها …

این سهم از نظر بنیادی شرایط متوسطی را دارد ولی...

دکیمی در بین دارویی ها …

در بین داروی یها یکی از سهم های خاص است...

در نماد های دارویی نیز …

در بین دارویی ها دقاضی با خبرهایی که رسیده ...

در نماد های دارویی به …

در کنار گروه سیمان دارویی ها هم به ...

در بین دارویی ها بازهم …

در بین دارویی ها دجابر خبر افزایش سرمایه را...

در نماد های دارویی …

این روزهاسهم های خاص این گروه...

در بین دارویی ها …

دیروز از دپارس گفتیم و سهم ان طور باز شد...

و اما بهترین دارویی ها …

در مورد این گروه از مدت ها قبل روی...

در نماد های دارویی با …

یکی از یکدست ترین و بهترین گروه های بازار در گزارش ها...

در این چند دارویی …

یکی از گزارش های خوب گروه دارو دقاضی بود ...

در این دو دارویی …

در بین دارویی ها دعبید مدام در حال توسعه است...

در نماد های دارویی …

ببنید حرف از دعبید زیاداست و بسیاری بر ...

در دارویی ها به این …

در بازار دلیل منفی شدن دفارا را نمیدانیم ولی...

در بین دارویی ها …

از داوه خبر خوب و مهم افزایش سرمایه رسیده است...

در بین دارویی ها …

در گروه دارو بارها در مورد اعضای خوب نظیر...

در این دارویی ها …

در بازار دیرو شاهد بودیم که در نماد پخش البرز...

در بین دارویی ها به این …

وپخش این روزها فضای جالبی را دارد...

بازی دارویی ها با …

در این گروه بازی کمی خاص دنبال می شود ...

تحلیل تکنیکال شاخص دارویی


در دارویی ها بازهم …

بارها و بارها نوشتیم بازهم تکرار میکنیم که...

در بین این ۵ نماد دارویی …

بازار در دارویی ها به نظر یک حرکت خوب را ...

خبرهای دارویی با …

دیروز خبر رسید که موافقت مقام معظم رهبری با...

در دارویی ها باید …

بازار این روزها به پی به ای کم دکیمی نگاه میکند...

در دارویی ها به این …

در گروه دارو به نظر گزارش ها می تواند...

در بین دارویی ها دجابر …

دجابر با خبر افزایش سرمایه وضعیت بنیادی نسبتا...

در بین دارویی ها …

در این گروه فروش دارایی و شناسایی سود خوب شده...

در بین دارویی ها نیز …

بازار کم کم روی گروه دارو متمرکز شده است...

در بین دارویی ها نیز …

دیروز در مورد والبر و پخش مفصل صحبت شد...

دارویی ها با این …

بسیاری معتقدند که در بازار به زودی شاهد ...

در ۴ نماد دارویی که …

درنماد دفارا صورت های مالی یکی از زیر مجموعه ها...

در شرکت های دارویی نیز …

در بازار در این گروه نیز می توان شاهد رشد برخی...

در دارویی ها به این …

در این گروه از برکت آغاز میکنیم که...

در نماد های دارویی …

در مورد گروه دارو جز گروه هایی است که...

در تیپیکو در دارویی ها …

در این سهم و در بخشی از زیر مجموعه ها...

در بین دارویی ها…

در این روز ها زیادی از صنعت دارو شنیدیم که...

ریشمک و سایر دارویی ها …

این بنده خدا ریشمک را چرا تحریم کردید...

در بین دارویی ها …

ریشمک در این ماه نفروخته است و برای این که...

در بین دارویی ها …

گزارش های مختلفی رسیده نه خیلی بد است و نه خوب...

دفارا در بین دارویی ها …

موج تحول به خوبی در بین دارویی ها دیده می شود...

دارویی ها با این …

در بین دارویی ها بازهم دالبر بهترین گزارش را داد...

گزارشات رنگ و وارنگ دارویی …

در این گروه گزارش ها تا به امروز خوب بوده ...

در دارویی ها به این …

در گروه دارو به نظر دالبر شرایط خوبی را دارد ...

در دارویی ها به این …

دارویی ها یکی در میان انگار خبرهای خوب و بد دارند...

در نماد های دارویی …

گزارش های این گروه نیز بد نیست دیروز در مورد...

در بین دارویی ها دلر …

اولین گزارش دارویی مربوط به دلر است...

در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها به نظر حالا در شرایط...

در دارویی ها با این …

در گروه دارو خبرهای مختلف از رشد قیمت گرفته تا ...

در نماد های دارویی باید به …

در گروه دارو باید سهم های خوب را زیرنظرگرفت...

در بازار دارویی ها با این …

در بازار گزارش دریشمک رسید نکته قابل توجه...

در نماد های دارویی با …

در بازار شناسایی سود غیرعملیاتی در دو شرکت...

در بین دارویی ها باید …

در این گروه دقاضی گزارش های خوبی داشت و...

در این دارویی ها …

دزهراوی با این خبر افزایش سرمایه به نظر...

در بین دارویی ها این …

در گروه دارو دیروز در مورد ریشمک صحبت کردیم...

در دارویی ها این دو سهم …

در بین نماد های دارویی نیز به نظر موج عرضه کمی...

در بین دارویی ها با …

امروز خبر مهمی را داریم در این گروه ...

در دارویی ها با …

در بازار تیپیکو به مجمع می رود به نظر سهم با...

دارویی هایی که با …

دیرو بعد از مدت ها دکیمی گزارش داد و کمی....

نماد های دارویی با این که …

بازار روی این گروه به دلیل ارزش بازار کم ، حمایت دولت و ...

تحلیل تکنیکال دارویی


در نماد های دارویی …

شاخص دارو وضعیت خوبی را پیدا کرده است...

در این دو گزارش دارویی …

نمی شود دو گزارش خوب از دو شرکتی که...

در نماد های دارویی …

بازار نیمچه اقبالی را به صنعت دارو داشته...

در بین دارویی ها با این …

دالبر امروز خبر داد که جای بدهی اوراق گرفته است ...

در بین دارویی ها با این …

امروز خبری منتشر شد که ...

دفارا در بین دارویی ها…

دفارا در شرایط جالبی قرار دارد...

در بین دارویی ها نیز …

با چراغ باید دنبال سهم دارویی گشت ...

در دارویی ها این دو شرکت …

در گروه دارو گزارش های مختلف در حال بررسی است ولی ...

شاخص دارویی ها


در نماد های دارویی نیز با …

قبل از هر چیز باید اذعان داشت شاخص گروه در...

در دارویی ها این سهم …

عبیدی واقعا یکی از بهترین های گروه داروست...

در بین دارویی ها نیز …

کم پیش می اید گزارش های دارویی خوب باشد ولی...

در بین دارویی ها نیز …

در گروه دارو به نظر اصلاح خوبی کردند ولی...

در دارویی ها این دو …

در بین دارویی ها دتماد فضای خوبی را دارد...

در دارویی ها با این …

در گروه دارو گزارش های ۱۲ ماهه که خیلی...

در بین دارویی ها …

دربین دارویی ها دکیمی گزارش داد ...

در این چند نماد دارویی …

در بازارچند نماد دارویی را که مرور می کنیم ...

در نماد های دارویی با این …

در بین سهم های دارویی کم پیش می اید که...

در نماد های دارویی …

در بازار در گروه دارو به نظر تحولات خیلی...

در نماد های دارویی باید …

در گروه دارو گزارش دالبر خوب بود ...

در دارویی ها این چند نماد را …

در مورد گروه دارو چند گزارش رسیده که...

در این دو دارویی با …

در مورد این دو دارویی یکی مثبت و خوب و دیگری منفی...

دراین چند نماد دارویی

در مورد این گروه هم وضعیت بنیادی خیلی خاص نبود...

در دارویی ها به …

سهم های گروه دارو شرایط بسیار خاصی را دارند...

در دو نماد دارویی …

در گروه دارو والبر امروز بری افزایش سرمایه...

در این دو نماد دارویی …

تا به امروز بازار خیلی حرکت خاصی ندیده است ولی...

در گروه دارویی با این …

در بازار در گروه دارو باید اذعان کرد اوضاع ...

در گروه دارویی با این …

در بازار در گروه دارو باید اذعان کرد اوضاع گزارش ها ...

در نماد های دارویی با …

در بازار در این گروه در مورد ریشمک صحبت کردیم که...

در نماد های دارویی …

در بازار امروز دپارس مشمول گره است...

در نماد های دارویی …

در این گروه بحث افزایش سرمایه والبر و اسوه ...

در نماد های دارویی …

خیلی در گروه دارو سراغ سهمی خاص رفت ولی...

در دارویی ها به این …

یک بار نوشتیم سهم هایی مانند ریشمک ، تیپیکو دالبر...

در این دو دارویی …

در این گروه روی دجابر دکیمی و برخی دیگر...

در دارویی ها با

در گروه دارو دفارا این روزها حسابی به ...

در نمادهای دارویی …

در این گروه کم کم گزارش ها دارند بهتر می شوند...

دارویی ها با این …

در مورد این گروه باید گفت که دجابر با ...

درنماد های دارویی نیز …

در این سهم یعنی دسبحا سهم رفت ...

درنماد های دارویی …

امروز دجابر برای افزایش سرمایه متوقف می شود...

در این چند دارویی با …

در گروه دارو باید سراغ خوب ها رفت که...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو را باید دقیق بررسی کرد...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو را باید دقیق بررسی کرد...

در نماد دارویی ها …

گروه دارو نه خیلی خوب و نه خیلی بد ...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو نه خیلی خوب و نه خیلی بد بود...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو نه خیلی خوب و نه خیلی بد است...

در نماد دارویی ها …

شرایط برخی زیر مجموعه های دسبحا بد نیست...

در نماد کی بی سی در دارویی ها …

بعد از گزارش دالبر این دومین زیر مجموعه دسبحا بود که...

در این دو نماد دارویی

در مورد گروه دارو زمزمه افزایش نرخ این بار...

در نماد های دارویی …

در گروه دارو در مورد داسوه باید گفت که....

در نماد های دارویی …

در گروه دارو در مورد داسوه باید گفت که...