هرچه مرتبط است با ‘دارویی’


در بین دارویی ها به …

در بین دارویی ها دسینا این روزها...

در نماد های دارویی به …

بازی در سهم های دارویی می تواند ...

در بین دارویی ها به …

در نماد های دارویی دکوثر افت بالایی را داشته...

در دارویی ها به این شرکت ها …

این را باید در مورد این گروه در نظر گرفت که...

در بین دارویی ها باید …

در نماد های دارویی دکیمی را باید کمی بیشتر...

در بین دارویی ها دزهراوی …

در بازار این سهم مورد توجه است اگر بحث ....

دروز در دارویی ها …

در بین برخی دارویی ها بارها روی...

در دارویی ها با این …

در مورد این گروه انتظار از دکیمی کمی بیشتر بود...

این دو دارویی باید…

گزارش های زیادی از دارویی ها خواندیم ولی...

در نماد های دارویی در این چند نماد …

دیروز در مورد برخی سهم های دارویی صحبت شد...

در این شرکت های دارویی …

زهراوی را زیر نظر بگیرید سهم رگه هایی از ...

در این دو سهم دارویی …

حرف و بررسی و گزینه در گروه دارو زیاد است...

خبرهای دارویی با این …

در بازار دعبید گزارش داد و عملکرد خوبی را...

در نماد های دارویی نیز …

در بازار در یک حرکت جالب ...

در بین دارویی ها نیز …

در بین این شرکت ها گزارش ریشمک ناامید کننده بود...

در دارویی ها این شرایط …

در بازاردر بین دارویی ها دبالک با خبر ...

در این دو دارویی که …

دجابر یکی از این دارویی هاست که...

دشیمی در بین دارویی ها …

این سهم از نظر بنیادی شرایط متوسطی را دارد ولی...

دکیمی در بین دارویی ها …

در بین داروی یها یکی از سهم های خاص است...

در نماد های دارویی نیز …

در بین دارویی ها دقاضی با خبرهایی که رسیده ...

در نماد های دارویی به …

در کنار گروه سیمان دارویی ها هم به ...

در بین دارویی ها بازهم …

در بین دارویی ها دجابر خبر افزایش سرمایه را...

در نماد های دارویی …

این روزهاسهم های خاص این گروه...

در بین دارویی ها …

دیروز از دپارس گفتیم و سهم ان طور باز شد...

و اما بهترین دارویی ها …

در مورد این گروه از مدت ها قبل روی...

در نماد های دارویی با …

یکی از یکدست ترین و بهترین گروه های بازار در گزارش ها...

در این چند دارویی …

یکی از گزارش های خوب گروه دارو دقاضی بود ...

در این دو دارویی …

در بین دارویی ها دعبید مدام در حال توسعه است...

در نماد های دارویی …

ببنید حرف از دعبید زیاداست و بسیاری بر ...

در دارویی ها به این …

در بازار دلیل منفی شدن دفارا را نمیدانیم ولی...

در بین دارویی ها …

از داوه خبر خوب و مهم افزایش سرمایه رسیده است...

در بین دارویی ها …

در گروه دارو بارها در مورد اعضای خوب نظیر...

در این دارویی ها …

در بازار دیرو شاهد بودیم که در نماد پخش البرز...

در بین دارویی ها به این …

وپخش این روزها فضای جالبی را دارد...

بازی دارویی ها با …

در این گروه بازی کمی خاص دنبال می شود ...

تحلیل تکنیکال شاخص دارویی


در دارویی ها بازهم …

بارها و بارها نوشتیم بازهم تکرار میکنیم که...

در بین این ۵ نماد دارویی …

بازار در دارویی ها به نظر یک حرکت خوب را ...

خبرهای دارویی با …

دیروز خبر رسید که موافقت مقام معظم رهبری با...

در دارویی ها باید …

بازار این روزها به پی به ای کم دکیمی نگاه میکند...

در دارویی ها به این …

در گروه دارو به نظر گزارش ها می تواند...

در بین دارویی ها دجابر …

دجابر با خبر افزایش سرمایه وضعیت بنیادی نسبتا...

در بین دارویی ها …

در این گروه فروش دارایی و شناسایی سود خوب شده...

در بین دارویی ها نیز …

بازار کم کم روی گروه دارو متمرکز شده است...

در بین دارویی ها نیز …

دیروز در مورد والبر و پخش مفصل صحبت شد...

دارویی ها با این …

بسیاری معتقدند که در بازار به زودی شاهد ...

در ۴ نماد دارویی که …

درنماد دفارا صورت های مالی یکی از زیر مجموعه ها...

در شرکت های دارویی نیز …

در بازار در این گروه نیز می توان شاهد رشد برخی...

در دارویی ها به این …

در این گروه از برکت آغاز میکنیم که...

در نماد های دارویی …

در مورد گروه دارو جز گروه هایی است که...

در تیپیکو در دارویی ها …

در این سهم و در بخشی از زیر مجموعه ها...

در بین دارویی ها…

در این روز ها زیادی از صنعت دارو شنیدیم که...

ریشمک و سایر دارویی ها …

این بنده خدا ریشمک را چرا تحریم کردید...

در بین دارویی ها …

ریشمک در این ماه نفروخته است و برای این که...

در بین دارویی ها …

گزارش های مختلفی رسیده نه خیلی بد است و نه خوب...

دفارا در بین دارویی ها …

موج تحول به خوبی در بین دارویی ها دیده می شود...

دارویی ها با این …

در بین دارویی ها بازهم دالبر بهترین گزارش را داد...

گزارشات رنگ و وارنگ دارویی …

در این گروه گزارش ها تا به امروز خوب بوده ...

در دارویی ها به این …

در گروه دارو به نظر دالبر شرایط خوبی را دارد ...

در دارویی ها به این …

دارویی ها یکی در میان انگار خبرهای خوب و بد دارند...

در نماد های دارویی …

گزارش های این گروه نیز بد نیست دیروز در مورد...

در بین دارویی ها دلر …

اولین گزارش دارویی مربوط به دلر است...

در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها به نظر حالا در شرایط...

در دارویی ها با این …

در گروه دارو خبرهای مختلف از رشد قیمت گرفته تا ...

در نماد های دارویی باید به …

در گروه دارو باید سهم های خوب را زیرنظرگرفت...

در بازار دارویی ها با این …

در بازار گزارش دریشمک رسید نکته قابل توجه...

در نماد های دارویی با …

در بازار شناسایی سود غیرعملیاتی در دو شرکت...

در بین دارویی ها باید …

در این گروه دقاضی گزارش های خوبی داشت و...

در این دارویی ها …

دزهراوی با این خبر افزایش سرمایه به نظر...

در بین دارویی ها این …

در گروه دارو دیروز در مورد ریشمک صحبت کردیم...

در دارویی ها این دو سهم …

در بین نماد های دارویی نیز به نظر موج عرضه کمی...

در بین دارویی ها با …

امروز خبر مهمی را داریم در این گروه ...

در دارویی ها با …

در بازار تیپیکو به مجمع می رود به نظر سهم با...

دارویی هایی که با …

دیرو بعد از مدت ها دکیمی گزارش داد و کمی....

نماد های دارویی با این که …

بازار روی این گروه به دلیل ارزش بازار کم ، حمایت دولت و ...

تحلیل تکنیکال دارویی


در نماد های دارویی …

شاخص دارو وضعیت خوبی را پیدا کرده است...

در این دو گزارش دارویی …

نمی شود دو گزارش خوب از دو شرکتی که...

در نماد های دارویی …

بازار نیمچه اقبالی را به صنعت دارو داشته...

در بین دارویی ها با این …

دالبر امروز خبر داد که جای بدهی اوراق گرفته است ...

در بین دارویی ها با این …

امروز خبری منتشر شد که ...

دفارا در بین دارویی ها…

دفارا در شرایط جالبی قرار دارد...

در بین دارویی ها نیز …

با چراغ باید دنبال سهم دارویی گشت ...

در دارویی ها این دو شرکت …

در گروه دارو گزارش های مختلف در حال بررسی است ولی ...

شاخص دارویی ها


در نماد های دارویی نیز با …

قبل از هر چیز باید اذعان داشت شاخص گروه در...

در دارویی ها این سهم …

عبیدی واقعا یکی از بهترین های گروه داروست...

در بین دارویی ها نیز …

کم پیش می اید گزارش های دارویی خوب باشد ولی...

در بین دارویی ها نیز …

در گروه دارو به نظر اصلاح خوبی کردند ولی...

در دارویی ها این دو …

در بین دارویی ها دتماد فضای خوبی را دارد...

در دارویی ها با این …

در گروه دارو گزارش های ۱۲ ماهه که خیلی...

در بین دارویی ها …

دربین دارویی ها دکیمی گزارش داد ...

در این چند نماد دارویی …

در بازارچند نماد دارویی را که مرور می کنیم ...

در نماد های دارویی با این …

در بین سهم های دارویی کم پیش می اید که...

در نماد های دارویی …

در بازار در گروه دارو به نظر تحولات خیلی...

در نماد های دارویی باید …

در گروه دارو گزارش دالبر خوب بود ...

در دارویی ها این چند نماد را …

در مورد گروه دارو چند گزارش رسیده که...

در این دو دارویی با …

در مورد این دو دارویی یکی مثبت و خوب و دیگری منفی...

دراین چند نماد دارویی

در مورد این گروه هم وضعیت بنیادی خیلی خاص نبود...

در دارویی ها به …

سهم های گروه دارو شرایط بسیار خاصی را دارند...

در دو نماد دارویی …

در گروه دارو والبر امروز بری افزایش سرمایه...

در این دو نماد دارویی …

تا به امروز بازار خیلی حرکت خاصی ندیده است ولی...

در گروه دارویی با این …

در بازار در گروه دارو باید اذعان کرد اوضاع ...

در گروه دارویی با این …

در بازار در گروه دارو باید اذعان کرد اوضاع گزارش ها ...

در نماد های دارویی با …

در بازار در این گروه در مورد ریشمک صحبت کردیم که...

در نماد های دارویی …

در بازار امروز دپارس مشمول گره است...

در نماد های دارویی …

در این گروه بحث افزایش سرمایه والبر و اسوه ...

در نماد های دارویی …

خیلی در گروه دارو سراغ سهمی خاص رفت ولی...

در دارویی ها به این …

یک بار نوشتیم سهم هایی مانند ریشمک ، تیپیکو دالبر...

در این دو دارویی …

در این گروه روی دجابر دکیمی و برخی دیگر...

در دارویی ها با

در گروه دارو دفارا این روزها حسابی به ...

در نمادهای دارویی …

در این گروه کم کم گزارش ها دارند بهتر می شوند...

دارویی ها با این …

در مورد این گروه باید گفت که دجابر با ...

درنماد های دارویی نیز …

در این سهم یعنی دسبحا سهم رفت ...

درنماد های دارویی …

امروز دجابر برای افزایش سرمایه متوقف می شود...

در این چند دارویی با …

در گروه دارو باید سراغ خوب ها رفت که...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو را باید دقیق بررسی کرد...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو را باید دقیق بررسی کرد...

در نماد دارویی ها …

گروه دارو نه خیلی خوب و نه خیلی بد ...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو نه خیلی خوب و نه خیلی بد بود...

در نماد دارویی ها …

به نظر گروه دارو نه خیلی خوب و نه خیلی بد است...

در نماد دارویی ها …

شرایط برخی زیر مجموعه های دسبحا بد نیست...

در نماد کی بی سی در دارویی ها …

بعد از گزارش دالبر این دومین زیر مجموعه دسبحا بود که...

در این دو نماد دارویی

در مورد گروه دارو زمزمه افزایش نرخ این بار...

در نماد های دارویی …

در گروه دارو در مورد داسوه باید گفت که....

در نماد های دارویی …

در گروه دارو در مورد داسوه باید گفت که...

در نماد های دارویی …

در گروه دارو دیروز در مورد برخی...

در نماد های دارویی نیز

در این گروه یعنی گروه دارو نیز وضعیت ...

در نماد های دارویی نیز

وضعیت خوب است...

در نماد های دارویی نیز

در این گروه یعنی گروه دارو نیز وضعیت خوب است...

در دارویی ها نیز به

در گروه دارو فضا برای رشد قیمت نوسانی...

در نمادهای دارویی

در این گروه تیپیکو کم کم خود را برای...

در دسبحان در دارویی ها

در گروه دارو سهم خوب با گزارش منطقی...

در این دو دارویی …

سهم این گروه در گزارش های ۳ ماهه ...

در دارویی ها با این …

در این گروه به نظر روی قیمت های ...

در نماد های دارویی باید …

در این گروه روزهای قبل نوشتیم ...

در نماد های دارویی باید …

در ای گروه بازهم در مورد دقاضی باید نوشت ...

در نماد های دارویی باید …

در مورد این گروه امروز می خواهیم کمی بیشتر...

در نماد های دارویی باید …

در مورد این گروه در دلقما پیشرفت نسبت به سال گذشته...

در نماد های دارویی باید …

در مورد این گروه در دلقما پیشرفت نسبت به ...

در نماد های دارویی باید …

در مورد این گروه در دلقما پیشرفت ...

در این چند دارویی …

در این گروه هنوز گزارشی که به دل بشیند...

در دو سهم دارویی …

در این گروه قیمت هایی که باز می شوند ...

در دو سهم دارویی …


در نمادهای دارویی باید …

در گروه دارو امروز برکت باز می شود ...

در نمادهای دارویی باید …

در گروه دارو دیروز برکت ۲۱۲ ریال تقسیم کرد ...

در گروه دارویی ها …

در این گروه گزارش ها بد نبوده ...

بررسی جامع گزارش های دارویی از …

در گروه دارو شاید چند سهم نظیر...

در دارویی ها بازهم

در بین شرکت ها گزینه های مختلفی را...

در دارویی ها با این دو

در این گروه یعنی گروه دارو پدیده کم نیست ...

در بازگشایی های امروز دارویی …

در این بازگشایی ها کاسپیم اگر در قیمت های...

در نماد های دارویی …

در مورد این گروه یکی از خوبهای تقسیم سود...

در نماد دارویی …

در این گروه اسوه با تقسیم سود ...

شرایط برخی دارویی ها …

در این گروه یکی دیگر از شرکت ها تعدیل منفی زده...

شرایط این دو دارویی …

در این دو سهم دارویی یکی تعدیل منفی زده و دیگری تعدیل مثبت...

در تحولات دارویی ها…

در این گروه خبرهای ۴ سهم مورد بررسی...

در دارویی ها باید …

در این گروه دتولید هم گزارش بدی...

در دارویی ها باید …

در این گروه دکیمی را در این روزهای بازار...

در دارویی ها به این

گزارش های ماه به ماه گروه دارو...

در نماد های دارویی …

در بازار می بینیم گزارش های دارویی ...

در این دو دارویی …

در بازار همواره دجابر و دالبر مورد توجه بودند ....

در این ۳ سهم دارویی …

گزارش های ۱۲ ماهه ۳ سهم منتشر شده...

در نماد های دارویی

در بازار توجه به گروه دارو بیشتر شده...

در این دو دارویی …

در این گروه یعنی گروه دارو لقمان...

در گروه دارویی نیز با …

گزارش های این گروه میرسد به نظر ...

در این دو دارویی با …

در گروه دارو گزارش ها خاص نبود ...

در بین دارویی ها دابور …

دابور در بین دارویی ها امروز برای...

در بین دارویی ها دابور …

دابور در بین دارویی ها امروز برای....

در دارویی ها به این …

در این گروه افزایش سرمایه ...

نگاه به دارویی ها بازهم …

دیروز هم صحبت کردیم تقریباً هر روز داریم...

آخرین وضعیت دارویی ها با …

سری به سهم هایی بزنیم که در این چند روز...

آخرین وضعیت دارویی ها با …

گزارش های خاصی که منجر به رشد گروه...

در این ۳ دارویی با …

نگاهی به گزارش ۳ شرکت داشته باشیم...

در بین دارویی ها با این دو …

هر روز داریم در مورد برخی دارویی ها صحبت می کنیم ...

در این دو دارویی …

در مورد گزارش های دارویی نیز فضا بد نیست...

در گزارش دارویی ها …

سری به گزارشات ۹ ماهه و آذر ماه دارویی ها بزنیم ...

در این دو دارویی …

در مورد گروه دارو ابتدا به سراغ لقمان برویم که...

شرایط دارویی ها در …

در بین سهم های این گروه از نظر گزارش دهی...

شرایط دارویی ها در …

در بین سهم های این گروه برای نوسان ...

در این دارویی ها …

در گروه دار و یک خبر بد این که...

در این دارویی …

گزارش مهر ماه سهم منتشر شد...

دردارویی ها نیز …

در گروه دارو به نظر با این همه ...

در این دو دارویی …

به نظر نگاهی به دتولید و دشیمی بد نیست...

در این دو دارویی …

به نظر اگر کسی می خواهد در یک...

دارویی هایی که به …

از مهر به بعد گزارش های دارویی جذاب می شود...

در این نماد های دارویی …

گروه دارو دقیق مورد بررسی قرار گرفت ...

در دارویی ها نیز

هنوز بازار متوجه نیست که...

در دارویی ها به …

در این گروه دتولید گزارش داده که ...

در دارویی ها به این …

در این گروه خبر افزایش سرمایه دسانکو نیز امد ,..

در دارویی ها بازهم …

در مورد گروه دارو بازهم تاکید ما...

در دارویی ها این دو …

گویا خبر افزایش سرمایه رسیده است ...

در این دو دارویی …

در مورد دیران گویا امروز نماد متوقف می شود...

در این دو دارویی …

در مورد دتماد دیروز صحبت شد ...

در این دو دارویی …

در بازار در این روزها به نظر...

در این سه سهم دارویی …

در مورد سهم ها مجوز افزایش سرمایه ...

بازهم دارویی …

در بازار دارویی ها شرایط جالبی را دارند...

و بازهم دارویی …

در بازار و در گروه دارو به نظر هنوز...

نگاهی به گزارش دارویی ها …

در این گروه کمی قوی تر بررسی میکنیم ...

در این ۳ دارویی …

امروز گزارش های دارویی رسیده است

بازهم دارویی ها

سهم های این گروه با گزارش های...