هرچه مرتبط است با ‘دارویی’


از بین دارویی ها این سهم …

به سود سال ۱۴۰۰ دارویی ها بسیار امیدواریم...

در بین دارویی ها دجابر و …

در این گروه حرف زیاد است ولی گزینه ها نیز کم نیست...

اگر دارویی ها ازاین …

احساس میکنیم دارویی ها گزارش های خوبی را...

در دارویی ها ازاین …

ماجرا از دکیمی اغاز شده است که...

در دارویی های بازار از …

در مورد دارویی ها باید سراغ گزینه های خوب و خاص رفت ...

شرایط خاص دارویی ها …

در مورد این گروه بازی ناگهان جوری شد که...

شرایط دارویی ها از …

یکی از صنایعی که معتقدیم با رفع تحریم ها...

نگاهی به دارویی ها از …

در این گروه داشتیم دور میزدیم که سهم خوب...

در بین دارویی ها از …

در این گروه مفصل صحبت کردیم دارو یکی از سهم های...

در بین گزارش دارویی ها از …

بسیاری از دارویی ها گزینه های خوبی از نظر...

در دارویی ها دالبر …

در بین دارویی ها گزارش و اخبار دالبر برای ما جالب بود...

در بین دارویی ها از …

در مورد گروه دارو افزایش نرخ ها ...

در دارویی ها از …

در این گروه نکته ای که هیچ کس توجه نمیکند...

در بین دارویی ها این …

گروه دارو چند وقتی است بهتر شده ولی...

شرایط دارویی های بازار از …

در این گروه نیز فضای خوبی را داریم و افزایش نرخ ها...

در دارویی ها از …

گروه دارو در کنار سیمان شرایط خوبی را داشته...

در دارویی ها این دو …

خود دارو شرایط خوبی را دارد سهم در بازار اصلاح کرده ...

در بین دارویی ها از …

به نظر دارویی ها گزارش های خوبی زدند ...

شرایط خاص دارویی ها از …

برخی سهم های دارویی را باید بیشنر زیر نظر گرفت...

دارویی هایی که …

در این گروه دشیمی را زیر نظر داشته باشید...

در بین دارویی ها از …

فکر میکنیم ۲ گروه سیمان و دارو بعد از...

در این دارویی ها …

در بازار امروز از برخی دارویی های دیگری...

در بین دارویی ها از …

در گروه دارو به نظر دتماد دارو و برخی دیگر...

در فضای دارویی ها از …

در مورد دارویی ها روی زهراوی خبر...

در بین دارویی ها از …

دارویی ها شرایط خوبی را گرفتند و بعد از اصلاح...

در دارویی ها از این …

در این گروه ۲ سهم دقت کردید که رشد نرخ را اعلام کردند...

در بین دارویی ها از این …

در این گروه برخی گزارش ها بد نیست ولی...

در دارویی ها از …

بازار چشم امیدش به گروه داروست...

در بین دارویی ها بازهم …

امروز اغاز گزارش ماهانه این گروه است...

در دارویی ها از …

در این گروه بارها بر کم ریسک بودن تیپیکو تاکید کردیم...

خبرهای دارویی را می شود …

روزهای قبل در مورد این گروه و برخی سهم ها...

در نماد های دارویی از …

در بازار در گروه دارو نیز سهم های خوب اصلاح کرده وجود دارد...

در بین دارویی ها اگر …

روزهای قبل هم عرض شد که دجابر در گروه دارو ...

گزارش دارویی ها از این …

به نظراین گروه گزارش های خوبی را راهی کدال کرده است...

در بین دارویی ها هم …

در بازار هر روز در مورد برخی سهم های خوب گروه...

در بین دارویی ها اگر …

در بین دارویی ها دتماد شرایط خوبی را دارد...

در بین دارویی ها این …

این گروه اصلاح خوبی را در برخی نماد ها داشته...

در نماد های دارویی اگر …

کار بازار در دارویی ها خاص شده و این گروه...

در دارویی ها اگر …

در این گروه به نظر دکوثر مجمع خوبی داشت...

دارویی های بازار به این …

در بازاربه نظر این گروه اصلاح خوبی را داشته است...

در نماد های دارویی …

دراین گروه ریشمک شرایط خاصی را دارد ...

در مورد دانا و برخی دارویی ها که …

طبق برخی شنیده ها و خبرها ۲۰ درصد دانا به زودی عرضه خواهد شد...

در دارویی ها از …

در بازار امروز برکت برای مجمع متوقف می شود ...

در دارویی ها به این …

مجمع دسبحا برگزار شده و ۹۰۰ ریال تقسیم شد...

در نماد های دارویی به این …

در مورد این گروه ...

در بین دارویی ها این …

در مورد دارویی ها روی نظر خود هستیم همچنان که...

لیست طولانی از دارویی ها …

در بازارگروه دارو احتمالا با اقبال بهتری مواجه شود ...

در بین دارویی های بازار …

افزایش نرخ دارویی ها تقریبا جدی و قطعی شده است...

دارویی ها در این خبر …

در بازار دکوثر را زیر نظر داشته باشید یکی از سهم هایی...

دارویی ها به این …

به نظر در این گروه نیز باید سراغ سهم های خاص رفت...

در بین دارویی ها به این …

گزارش دارویی ها خیلی متحول شده از ماه های قبل...

در گروه دارویی به این که …

در مورد گروه دارو تقسیم سود ها بد نیست ولی...

در بین دارویی ها به این …

در این گروه هلدینگ ها را فراموش نکنید...

در بین دارویی ها …

داسوه که مدت ها متوقف بود و بعد هم ...

در بین دارویی ها با …

شرایط دفارا نشان میدهد سهم قابلیت های خوبی...

در بین دارویی ها ین شایعه …

به وضوح مشخص است که نرخ واردات برای...

در بین دارویی ها این …

در این گروه گزینه ها را باید بررسی کرد مثلا...

در بین دارویی ها …

در این گروه بارها و بارها نوشتیم سهم های خوب...

در بین دارویی ها این …

آن چیزی که در بین گروه دارو امروز مورد توجه است...

بازهم دارویی ها در …

در این گروه هلدینگ ها به نظر شرایط بهتری دارند...

در بین دارویی ها اگر …

گزارش های ۱۲ماهه از راه رسیده و شرایط جالب شده ...

دارویی ها با این که …

درمورد برخی سهم های این گروه بازگشایی می تواند...

در بین دارویی ها با …

در بین دارویی ها می توان گزینه های مختلفی را...

در بین دارویی ها اگر …

در مورد دارویی ها شرایط برای برخی نماد ها فراهم شده...

در بین دارویی ها هم …

در بازار بارها روی گزینه های خاص صحبت کرده بودیم...

در دارویی ها با این …

در بین هلدینگ ها از نظر ارزش ذاتی...

در بین دارویی ها …

در این گروه احساس میکنیم گزارش ها شرایط خوبی...

دارویی ها در این دو …

در بین نماد های حاضر در گروه دارو می توان...

دارویی ها در این که …

در بازار گزارش برخی دارویی ها بد نبود مثلا ...

دارویی ها به این شرایط …

در گروه دارو نیز گزارش ها میرسد و نشان میدهد ...

در دارویی ها به این …

در این گروه باید دنبال گزینه های خاص بود...

فضای دارویی ها با …

در بین سهم های گروه باید گشت و سهم های خوب...

به دارویی ها باید …

در بین دارویی ها گزینه ها بد نیست مثلا...

دارویی ها با این که …

این گروه امروز پر گزینه است و قابل بررسی تر...

در این دو دارویی هم …

در بین شرکت های دارویی خبرهای خاص دو سهم ...

در بین دارویی ها هم …

در این گروه دالبر خبرهای خوبی داشت...

در مورد دارویی ها …

تیپیکو دعوت به مجمع کرد...

در بین دارویی ها این …

در این گروه باید اذعان داشت و قبول کرد که...

شرایط دارویی ها در …

در گروه دارو این روزها بی تعارف باید گفت ....

در نماد های دارویی در این …

انتظار از گروه دارو کمی بالاتر بود ولی...

در دارویی ها این …

در این گروه دابور با خبرهای پیشرفت در دارو ...

در دارویی ها به این …

کار این گروه در بازار به نظر با گزارش های ماهانه...

در نماد های دارویی بازهم …

همچنان در بلند مدت روی تیپیکو تاکید داریم...

دارویی ها در این …

این گروه نیز به نظر کمی منطقی تر رفتار کرده...

شرایط دارویی ها با این …

در این گروه شاید یکی از پر خبرترین سهم ها...

نگاه بازار به دارویی ها …

بازار به دارویی ها نگاه عجیبی دارد و بیش از اندازه ...

در بین دارویی ها هم …

در این گروه معتقدیم که با دید میان مدت خرید...

در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها سهم های ریز و درشتی که بتوانند...

در مورد دارویی ها با این …

گزارش های دارویی ها رسیده و جو در این گروه...

در نماد های دارویی …

در گروه دارو باید اذعان داشت برخی از انها...

فضای دارویی ها در این …

شاید خیلی اخلاقی نباشد ولی با این موج بیماری...

در بین دارویی ها هم …

شروع رسمی اغاز کرونا در کشور قطعا مصرف برخی اقلام دارویی را...

در دارویی ها می توان …

در این گروه قیمت ها خوب اصلاح کردند ...

در بین دارویی ها نیز …

در این گروه طبق معمول دعبید سهمی که...

در بین دارویی ها بازهم …

گزارش های ماهانه که منتشر شود می تواند...

در نماد های دارویی به این …

یکی از سهم هایی که می تواند امروز مورد توجه باشد...

در بین دارویی ها این گروه …

در بین گروه دارو هر روز دنبال گزینه های تازه هستیم...

دارویی هایی که از این …

به نظر میرسد که برخی از دارویی ها را...

در بین دارویی ها این دو …

در گروه دارو شرکت های خوبی که اکثرا ...

در بین دارویی ها در …

این را باید منطقا پذیرفت که گزارش دارویی ها ...

در بین دارویی ها نیز …


بازهم این دارویی ها …

در بازار خبرمیرسد کلر عرضه می شود که...

در نماد های دارویی …

انصافا گزارش های ماهانه این گروه خوب است ولی...

در دارویی ها نیز به این …

در بین دارویی ها می توان سهم های خوب گروه را پیدا کرد...

در دارویی ها این دو …

در بین دارویی ها روزهای قبل مفصل صحبت کردیم...

در بین دارویی ها با این …

گزارش های گروه دارو نیز تا امروز خوب بوده...

فضای دارویی ها نیز …

در بین دارویی ها گزارش ها تا به این لحظه...

در بین دارویی ها باید …

این گروه را باید خوب رصد کرد ببنید قیمت باید با ...

در بین دارویی ها نیز …

بارها در مورد این گروه صحبت کرده بودیم ولی ...

در بین دارویی ها بازهم …

در این گروه دلقما افزایش نرخ گرفته ولی...

دارویی های خاص با این …

یکی از گروه هایی که گزارش های نسبتا خوبی را...

در بین دارویی ها …

در این گروه دالبر را خوب خریدند این سهم نیز...

در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها به نظر گزارش برخی شرکت ها...

گزارش این چند دارویی …

گزارش دشیمی خیلی هم بد نیست ولی...

در بین دارویی ها نیز به این …

در بین دارویی ها می توان هنوز روی دکوثر حساب کرد...

در دارویی ها به این …

در بین دارویی ها کی بی سی حالت ...

دارویی هایی که با …

گزارش ماهانه دارویی ها شرایط خوبی را داشت...

در دارویی ها نیز …

روزهای قبل در مورد گروه دارو مفصل توضیح داده شد...

بازی دارویی ها روی …

وضعیت در مورد دارویی ها خوب بود و برخی گزارش ها ...

در بین دارویی ها …

در این گروه گزارش هایی که رسیده بد نیست...

در بین دارویی ها هم …

قبل از بررسی خود اعضای این گروه سراغ...

فضای دارویی ها در این …

در مورد دارویی ها گزارش های این گروه این ماه...

در بین دارویی ها به این …

در این گروه عبیدی که طبق معمول مشغول ...

دارویی ها با این …

در مورد دارویی ها دامین دعوت به مجمع زده ...

در بین دارویی ها …

در این گروه خبر اسوه خیلی هم جالب نبود...

در دارویی ها …

در این گروه هنوز سر حرف خود برای تیپیکو و وپخش هستیم...

تلاش دارویی ها در …

در بین دارویی ها باید دنبال اصلاح شده ها گشت...

در بین دارویی ها به این …

از نظر نوسانی بخواهیم نگاه کنیم به نظر ...

فاز دارویی ها در …

در این گروه باید به دنبال خبرهای خوب گشت...

در بین دارویی ها …

سعی می شود از گروه دارو هر روز یک یا دو سهم...

فضای دارویی ها با این …

ارز ۴۲۰۰ تغییری نمیکند و وضعیت همچنان مثل قبل است///

وضعیت خاص دارویی ها با این که …

گزارش دارویی ها نیز واقعا خوب بوده است...

در بین دارویی ها …


در بین دارویی ها نیز …

دجابر در بین دارویی ها می تواند مورد توجه قرار گیرد ولی...

فضای دارویی ها در این …

گروه دارو دوباره اوج گرفت که گزارش دفارا هم...

فاز خاص دارویی ها در …

در این گروه دتماد گزارش خوبی را راهی بازار کرد ...

در بین دارویی ها هم …

در بین دارویی ها دلر واقعا چیزی از نظر گزارش دهی...

فضای دارویی ها با …

خوب های این گروه را هفته قبل بررسی کردیم ...

فاز دارویی ها در …

در این گروه دیروز مفصل در مورد برخی شرکت ها...

فضای دارویی ها باید …

همه منتظر گزارش های این گروه هستند ...

در بین دارویی ها وپخش با …

عرضه دتوزیع خبرخوبی برای وپخش است...

دارویی ها بعد از …

همه قبول دارند سهم های این گروه...

روز خاص دارویی ها با …

امروز در یک روز خاص عرضه اولیه دتوزیع را داریم که...

در بین دارویی ها …

در بین دارویی ها بحث این است که برخی...

فضای دارویی ها به این …

شکل و شمایل گروه دارو نشان میدهد...

در بین دارویی ها به این …

این گروه نیز با این تحولات بازار منفی شده ...

در بین این دارویی ها …

گروه دارو جز معدود گروه هایی بوده که...

در این دو سهم خاص دارویی …

بارها در بازار در مورد دجابر و دکیمی صحبت شد...

در بین دارویی ها باید …

در گروه دارو باید با ذره بین دنبال شرکت ها رفت...

در بین دارویی ها نیز …

در بازار همواره گروه دارو با سیمان مقایسه میشد که...

گزارش های خاص دارویی که …

گزارش های این گروه خوب است ...

در بین دارویی ها …

موج عجیبی در بین شرکت های دارویی شکل گرفته...

در بین دارویی ها باید …

برخی در مورد این گروه این سوال را مطرح کردند که...

بازی دارویی ها با …

یک دو جین سهم های خوب دارویی داریم که...

وضعیت خاص دارویی ها در …

شفاف سازی دفارا بسیار پر نکته و مهم بود...

دارویی ها به این …

در نماد های دارویی باید گشت و بهترین ها را...

فضای دارویی ها در …

سهم خوب را باید زیر نظر داشت به خصوص...

فاز دارویی ها بعد از …

فاز گروه دارو بعد از رشد اخیر کمی اصلاح را می طلبد...

در بین دارویی ها با …

در این گروه روی دارو دالبر دکیمی دجابر...

در نگاه به دارویی ها …

سهم های خاص و نوسانی این گروه را باید...

در بین دارویی ها با این …

در بین دارویی ها به نظر دو سهم خاص...

در بین دارویی ها …

امروزبا توجه به جو بازار ممکن است...

در بین دارویی ها نیز به …

دیروز در مورد کارخانجات داروپخش با نماد دارو صحبت شد...

شرایط دارویی ها به این …

در بین دارویی ها گزارش های واقعا خوبی رسیده است...

حالا در این دارویی ها که …

قبل از هر چیز از دالبر یک خبر بدهیم که...

شرایط خاص دارویی ها …

گروه دارو و سیمان با توجه به عدم وابستگی به...

در بین دارویی ها این …

در موردگروه دارو در دابور خبر افزایش سرمایه...

دارویی ها با این …

در گروه دارو دفارا شفاف سازی زده است که...

در بین دارویی ها این دو …

در بین دارویی ها ریشمک را باید زیر نظر گرفت...

در دارویی ها به این …

کمی در بازار دکیمی را باید زیر نظر گرفت...

و اما دارویی ها …

به نظر این گروه به ۳ دلیل...

روز دارویی ها …

باید در این گروه منطقی نگاه کرد سهم های...

در بین دارویی ها به این …

در بازار خبرها کی بی سی مهم بود و به نظر ...

در بین دارویی ها این …

در گروه دارو وضعیت گزارش های ۳ ماهه ...

شرایط دارویی ها با این …

هنوز میتوانیم اذعان کنیم گزارش ماهانه این گروه...

بهترین های دارویی باید …

باید سراغ بهترین های دارویی ها رفت انصافا ...

در بین دارویی ها نیز باید …

در بین نماد های دارویی حرکت دیروز ...

در نماد های دارویی باید …

فضای گروه دارو کمی خاص ولی مثبت دنبال می شود...

در نماد های دارویی به این …

به نظر گروه دارو در کنار پالایش و پتروشیمی ...

دارویی ها در این شرایط …

گزارش های این گروه از راه میرسد و بازار...

در دارویی ها این دو …

دیروز گزارش سبحان دارو خوب نبود ...

در بین دارویی ها این …

دامین و دکوثر هر دو در بین دارویی ها شرایط...

در بین دارویی ها به این …

در این گروه از ریشمک گفته می شود ...

دارویی ها بعد از این که …

گزارش دارویی ها به نظر میتواند خوب باشد...

خبرهای دارویی حاکی از …

در بازار صحبت از افزایش نرخ برخی دارویی هاست...

در بین دارویی ها باید…

در بین دارویی ها باید به برخی سهم های خاص...

در دارویی ها این دو …

باید این دو دارویی را زیر نظر بگیرید یکی از انها ...

در فضای دارویی ها باید …

در این گروه در بین شرکت هایی که گزارش دادند...

در نماد های دارویی با این …

در این گروه انصافا گزارش ها هنوز خوب است...

دارویی ها با این خبرهای …

در بین گزارش ها به نظر گزارش دارویی ها...

در بین دارویی ها با این …

امروز دکیمی در این گروه باز می شود و سهم...

در نماد های دارویی با این …

دلر امروز فشار فروش را دارد ولی به نظر...

در دارویی ها بازهم …

در بازار امروز دجابر بعد از تقسیم سود ...

در بین دارویی ها با این …

دفارا واقعا گزارش خوبی را راهی بازار کرد ...

در بین دارویی ها باید …

دکپسول در بین دارویی ها به زودی بازمی شود...

بازهم در بین دارویی ها …

در این گروه دسینا به واسطه عدم فروش...

تحولات دارویی ها نیز …

در گروه دارو با خبرهای مختلف از جمله...

بازهم دارویی ها با …

در بین دارویی ها داوه فروش خوبی زده ...

نگاه مثبت به دارویی ها …

قبل از هر چیز بیان شود که امروز دزهراوی و دجابر ...

در بین دارویی ها باید …

در بین دارویی ها زهراوی کم کم موتورش در حال...