هرچه مرتبط است با ‘دارو’


در گروه دارو به این …

دسبحا در شرایط خوبی است و در بین هلدینگ ها...

در دارو به این …

به نظر یک اقبال نسبی به دارویی ها در بازار ...

در گروه دارو به این …

گروه دارو در بازار فاز جالبی گرفته است...

تحلیل بنیادی کارخانجات‌داروپخش‌ و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


گروه دارو بعد ازاین…

گزارش های ۱۲ماهه در گروه دارو به واسطه...

در حوزه گروه دارو …

در بین گروه های بازار به نظر هنوز دارویی ها ...

در صنعت دارو …

از امروز می بینید که در همین ستون صنایعی که ...

در بین دارویی ها نیز …

از گزینه های خوب بازار

در گروه دارو با این …

بازار در گروه دارو می تواند بازهم پیش برود ...

خوب های گروه دارو در …

در این گروه به نظر شرایط خوب است ...

در گروه دارو …

به نظر گروه دارو یکی از گروه هایی بود که...

چشم گروه دارو با این …

واقعا گروه دارو گزارش های خوبی را میزند ولی...

در گروه دارو باید …

در بین شرکت های دارویی فعلی به نظر...

در گروه دارو اگر …

در این گروه باید به دنبال...

در گروه دارو به این …

در بازار دالبر گزارش خوبی را راهی بازار کرده...

تحلیل تکنیکال دارو


فاز گروه دارو در …

خبرهای خوب در فروش شرکت ها دوباره به خانه دارو رسیده...

در گروه دارو نیز با …

در این گروه طبق معمول روی تیپیکو مثبت هستیم...

در کلیت گروه دارو با …

اغلب گزارش های این گروه رسیدند...

بازی خوب گروه دارو …

به نظر دو نکته بسیار مهم در صنعت دارو دیده می شود...

با گروه دارو باید …

به سراغ گروه دارو میرویم که بازی های جالبی را دارد ...

شرایط گروه دارو در این …

گزارش دارویی ها میرسد هر چند گزارش های خوبی است ولی...

در بین گروه دارو به این …

درگروه دارو بازی های این گروه جالب شده است/...

گروه دارو امروز را …

در بین سهم های دارویی به نظر دو سهم...

و هنوز گروه دارو …

شاید بتوان گفت یکی از بهترین گروه های بازار...

در گروه دارو باید …

در این گروه دسانکو یک شفاف سازی زده است که...

شکل گروه دارو …

گروه دارو از نظر قیمتی و نموداری به نقاطی رسیده...

گروه دارو در این …

در بین دارویی ها به نظر دکوثر فاز جالبی را دارد ...

تحلیل بنیادی دارو


در گروه دارو با این …

در این گروه خبرهای ضد و نقیض از عدم...

تحلیل تکنیکال دارو


در گروه دارو با این …

به نظر بازارروی این گروه نیز با توجه به...

در گروه دارو با …

گزارش این گروه بد نیست در این گروه ...

بازهم گروه دارو به …

هر روز سعی می شود گزینه های گروه دارو را...

شرایط امروز دفارا و گروه دارو …

بازاربه شدت به دنبال اخبار خوب است ...

گروه دارو با این …

در این گروه دوباره گزارش ها دارد بهتر می شود ...

گروه دارو با این گزارش های خوب …

قبل از هر چیز باید گفت که امروز دو نماد...

در گروه دارو با این دو سهم …

دیروز دلر مجمع خود را برگزار کرد و...

در گروه دارو با این …

در این گروه باید سراغ تیپیکو و وپخش رفت که...

برخی گزارش های گروه دارو …

دقاضی گزارش بدی نداشت و چشم انداز سود...

در گروه دارو از این …

دیروز مفصل در مورد زیر مجموعه های گروه دارو ...

در گروه دارو گزارش های خوبی را …

از گروه هایی که گزارش های خوبی را راهی بازار کرد...

در گروه دارو با این …

در مورد این گروه بارها تحلیل شد که گزارش های...

در گروه دارو نیز …

ما در نماد های دارویی یک رویداد خوب را ...

در گروه دارو با این …

در بازار در گروه دارو شاهد هستیم که اقبال...

در گروه دارو باید …

در این گروه از والبر خبرهایی میرسد که...

در گروه دارو با این …

حجم گزارش ها در گروه دارو زیاد است...

گروه دارو با خبرهای جدید …

در بازار بارها در مورد گروه دارو صحبت شد گروهی که...

در گروه دارو …

در بازارو در گروه دارو دسبحا به مجمع برای...

در گروه دارو با این …

نه خیلی خوب و خیره کننده و نه بد...

بازی گروه دارو در …

یکی از خاص ترین گروه های بازار...

در گروه دارو …

در مورد این سهم و صنعت ببنید سهم خاصی ...

فضای گروه دارو …

تحولات فروش در گروه دارو کمی بهترشده ...

در گروه دارو نیز …

گزارش های دارویی برسند عیار انها مشخص می شود...

بازهم گروه دارو …

ببینید گروه دارو با نرخ دلار خیلی مرتبط نبود چرا که...

در گروه دارو با این که …

برخی عزیزان در بین گروه سیمان و دارو مقایسه میکنند...

بازی های گروه دارو …

رگه هایی از گزارش های نرمال و نه خیلی خاص در...

در گروه دارو با …

گزارش های ماهانه این گروه به نوعی می تواند...

در گروه دارو با این …

تیپیکو در این قیمت که باز شده است ...

در گروه دارو با این …

این روزها دارویی ها نیز پس از طی یک مسافت...

بازوهای گروه دارو در …

در گروه دارو چند گزارش جالب بودند ...

در گروه دارو نیز …

در این گروه امروز خبرهای افزایش سرمایه و مجمع...

در گروه دارو با این …

کی بی سی خبر افزایش سرمایه را گذاشته...

در گروه دارو با این …

زمزمه هایی مطرح شده است که مشکلات گروه دارو...

بازهم در گروه دارو …

در نماد های دارویی به نظر برخی از انها...

در گروه دارو این سهم …

بارها در طول بازار از دریشمک دابور دالبر دلر گفته ایم ...

و حالا سری به گروه دارو بزنیم …

گروه دارو هم یکدست گزارش نداد که...

در گروه دارو این شرکت ها نیز …

بازی گروه دارو بازی خاصی است...

دعبید و زهراوی …

یکی با گزارش های خوب و دیگری با گزارشی ضعیف !

در گروه دارو نیز …

انتظار این تحقق سود خوب را از وپخش نداشتیم...

در گروه دارو …

در این گروه افزایش نرخ تایید شد...

در گروه دارو با …

در بازار در این گروه دکیمی دتماد را به ...

در گروه دارو با این دو …

گزارش های دارویی خیلی چنگی به دل نمی زند...

شوک زهر آگین …

ببین چقدر وضعیت گروه دارو خاص است..

در گروه دارو به …

گزارش های ۱۲ ماهه این گروه ...

در گروه دارو به این …

در گروه دارو ریشمک که چیزی نفروخت...

در گروه دارو دکیمی هم

در این گروه فعلا وضعیت خیلی رو به راه نیست ...

در گروه دارو به این …

دربازاردر مورد دارویی ها این نکته لازم است که...

در گروه دارو به این

به نظر این گروه امسال را از دست داده است...

در گروه دارو به این

به نظر این گروه امسال را از دست داده...

در گروه دارو به این

به نظر این گروه با رشد دلار و...

در گروه دارو به این

به نظر این گروه با رشد دلار و بدهکاری ...

در گروه دارو با این

به نظر این گروه با رشد دلار و بدهکاری...

درگروه دارو این چند سهم …

در بازار این گروه خیلی خوب اصلاح کرده ...

درگروه دارو به این شرایط …

در بازار این سهم یعنی دارو شرایط بدی را...

درگروه دارو این نماد …

در بازار در گروه دارو به نظر دجابر بد نبود و...

درگروه دارو با این !

در مورد این گروه به نظر با این گزارش های گروه...

در گروه دارو با این …

در بازار باید گروه دارو را زیر نظر داشت...

در خوب های گروه دارو …

در این گروه باید خیلی دنبال سهمی گشت که ...

در گروه دارو …

در این گروه روی ریشمک بارهاو بارها بحث شده است...

در گروه دارو …

در این گروه روی ریشمک بارهاو بارها بحث شد...

در گروه دارو …

در این گروه روی دجابر دکیمی و برخی دیگر ...

درگروه دارو این شرکت ها …

دو گزارش خوب و دو سهم خوب ...

درگروه دارو این شرکت ها …

در مورد این گروه دو گزارش خوب از سهم هایی که...

درگروه دارو این دو سهم …

در مورد این گروه بحث و حرف حدیث زیاد است ...

درگروه دارو …

در این گروه بازهم دسبحا افزایش سرمایه می زند...

درگروه دارو …

بازهم والبر افزایش سرمایه می زند...

در گروه دارو …

در گروه دارو برخی گزارش هاخوب و خاص بود...

در گروه دارو …

در گروه دارو برخی گزارش هاخوب و خاص بود...

در گروه دارو …

در گروه دارو برخی گزارش هاخوب و خاص بود ....

در گروه دارو …

در گروه خبر افزایش سرمایه...

در گروه دارو این نماد ها …

در این گروه سری به گزارش ها بزنیم...

در نماد دارو …

در این سهم گزارش متوسطی را شاهد بودیم ولی...

در گروه دارو باید به …

در مورد این گروه گزارش ها خیلی بد ...

در گروه دارو…

در این بازار شاهد کاهش سیاست تقسیم سود...

با گروه دارو باید

در این گروه از نظر پی به ای سهم هایی مثل...

گروه دارو این سهم ها …

در این گروه ابتدا سراغ دسبحا می رویم که...

در گروه دارو …

در این گروه برخی شرکت ها گزارش داده اند که ....

در نماد های دارویی …

در مورد این گروه یکی از خوبهای تقسیم سود...

در گروه دارو هم …

در این گروه دتماد ...

در نماد گروه دارو باید…

در مورد دجابر دیروز هم نوشتیم قیمت ...

در گروه دارو نیز …

در این گروه گزارش ها بد نیست خیلی هم ...

در گروه دارو …

در مورد این گروه دیروز مفصل در مورد برخی...

در گروه دارو …

گزارش ها از دیروز کمی بهتر شده است...

در گروه دارو …

در مورد این گروه گزارش ها چندان ...

در گروه دارو به این …

در این گروه زهراوی تاریخ مجمع را اعلام کرده...

در گروه دارو بازهم …

در نماد دلر به نظر برخی نوسان گیری ها...

در گروه دارو بازهم …

در نماد دالبر گزینه بلوک بازی این روزها...

در گروه دارو بازهم …

در نماد دشیمی در گزارش فروردین ماه...

در نماد های گروه دارو …

در این گروه گزارش ها و برخی شایعات از افزایش ...

در گروه دارو نیز …

در این گروه دابور گزارش معمولی را داد ...

در گروه دارو نیز …

در مورد این گروه دپارس گزارش بدی نداد ...

در گروه دارو باید …

این گروه را نیز خوب می خرند و شرایط...

در گروه دارو با این …

در مورد این گروه گزارش های زیادی رسیده...

در گروه دارو …

برخی گزارش های این گروه واقعا خوب بوده ...

در گروه دارو …

در نماد های این گروه سهم خوب برای خرید...

در گروه دارو بازهم …

در این گروه دلقما دیگر سهمی بود که...

در گروه دارو …

در این گروه گزارش های ماه به ماه...

در گروه دارو با این …

در دارویی لقمان سهم یک بار در گزارش...

در گروه دارو نیز …

به بررسی چند نماد می پردازیم ...

در گروه دارو با …

در مورد گروه دارو دکیمی را خوب می خرند...

دالبر و دارو در بین …

در این گروه گزارش دالبر بد نبود...

در گروه دارو بازهم …

یک مهمان ویزه در بازار...

سهم های گروه دارو …

سهم ها به قیمت خوبی رسیده اند...

درگروه دارو …

در مورد این گروه بارها در مورد اعضای خوب گروه...

در گروه دارو …

دعبید در حالی امروز متعادل شد که...

در گروه دارو …

در این گروه کمی بیشتر دقت کنید ...

در گروه دارو نیز …

در این گروه روزهای قبل در مورد ...

در گروه دارو نیز …

در این گروه روزهای قبل در مورد...

در گروه دارو نیز …

در این گروه دیروز در مورد دکیمی....

در گروه دارو نیز …

گزارش های گروه دارو بررسی شد و ...

در گروه دارو…

در این گروه بازی هنوز اغاز نشده است...

در گروه دارو نیز …

درگروه روی ۳ سهم ...

تحلیل تکنیکال صنعت دارو


بازهم گروه دارو …

خبرهای خوبی میرسد...

بازهم دارو …

در مورد این گروه تحلیل زیاد است به نظر ...

در گروه دارو با …

دیروز هم از شرکت های مختلفی گفتیم ...

در گروه دارو با …

برای نگهداری معرفی کرده بودیم...

در گروه دارو …

بسیاری چشم خود را روی گروه دارو بسته اند...

در گروه دارو …

در گروه دارو بازهم تاکید می کنیم ...

در صنعت دارو …

در مورد این صنعت بازار به طور کلی...

در دارویی ها …

زیر مجموعه های سبحان

در گروه دارو …

ابتدا از نماد های جالب گروه باید گفت...

و بازهم دارو …

در بازار و در گروه دارو به نظر...

بازهم گروه دارو …

در این گروه دیران گزارش داده است...

در گروه دارو …

بیشترین گزارش ها از این صنعت است ,...

در گروه دارو …

در مورد این گروه گزارش های...

در گروه دارو نیز …

به نظر گزارش های ۳ماهه...

در گروه دارو به …

به نظر بازی خوبی به زودی در...

در گروه دارو …

انگار باید هر روز در مورد این گروه...

در گروه دارو به این …

واقعاً بازار از این گروه غافل شده...

در گروه دارو به این …

واقعاً بازار از این گروه غافل شده...

در گروه دارو به …

در این گروه دکیمی به نظر ...

همراه با گروه دارو …

در مورد این گروه امروز ...

در گروه دارو به …

در مورد این گروه گزارش ها...

در گروه دارو به …

در مورد این گروه دیروز هم عرض شد...

درگروه دارو …

این گروه را بازار فراموش کرده ...

در گروه دارو به …

در مورد این گروه مهم ترین خبر ...

در گروه دارو به …

در مورد این گروه دیروز هم عرض شد...

در گروه دارو به …

دکیمی امروز متوقف می شود ...

در گروه دارو به …

در مورد این گروه دیروز ...

در گروه دارو به …

کارخانجات با این که وضعیت خوبی...

در گروه دارو به …

دیدیم که دیروز ناگهان صف خرید شد ...

در گروه دارو نیز …

سهم های گروه دارو کمی...

گروه دارو در این…

در این گروه امروز دالبر و دسبحا برای...

گروه دارو در این …

در مورد گروه همه منتظر ادامه ...

در گروه دارو به …

در دفرا خبرهای جالبی رسیده و...

در گروه دارو با …

نکته مثبت گزارش هایی است که میرسد...

در گروه دارو …

هر چند بازار خیلی وقت است به...

در گروه دارو …

در مورد گروه دارو باید با احتیاط ....

در گروه دارو بازهم …

نه ریزش بازارهای جهانی , نه فضای خاص...

در گروه دارو بازهم …

سهم ها عرضه شدند ولی...

دربازگشایی این دو سهم دارویی …

واقعاً والبر و زهراوی خوش شانس هستند که...

در گروه دارو …

در روزهای گذشته بارها روی دارو بحث شد...

در گروه دارو …

در روزهای گذشته انقدر نوشتیم که...

گروه دارو در این …

دیروز هم در مورد دفارا نوشتیم...

گروه دارو به این …

در این گروه دیروز روی دتماد هم...

در گروه دارو به …

در این گروه امروز عبیدی برای مجمع...

گروه دارو با این …

برخی معتقدند شاخص های این گروه ...

در گروه دارو …

بازار گروه دارو را دست کم گرفته ...

در گروه دارو به …

سهم های این گروه باید به زودی گزارش...

در گروه دارو به …

دیروز در بازار برخی دارویی ها را خوب خریدند...

در گروه دارو به …

بازهم تاکید می کنیم گروه دارو را...

در گروه دارو …

در مورد گروه دارو به نظر بازار از این...

در گروه دارو …

در مورد این گروه رشد سود ...

در گروه دارو…

در مورد این گروه شاهد صادر شدن...

در گروه دارو …

هنوز هم معتقدیم گروه دارویی...

در گروه دارو …

در مورد این گروه بارها صحبت شده...

بازهم دارو…

برخی از تعدیلات دالبر خبر می دهند....

گروه دارو به این …

در گروه دارو پی به ای نرمال....