هرچه مرتبط است با ‘خودرویی’


در بین خودرویی ها از این …

ورنا با این گزارش خاص به نظر توجه ها را ...

خودرویی ها اگر از …

گزارش خساپا و خودرو رسید...

در بین خودرویی ها از …

در مورد خودرویی ها شرایط کمی خاص است ...

در بین خودرویی ها از …

وساپا یکی از گزینه هایی بود که مورد توجه قرار گرفته...

در بین خودرویی ها این …

هر روز در این گروه از خودرو و سایپا و خبهمن و ...

فاز خودرویی ها با …

بازار در گروه خودرو به بی رمقی و بی انگیزگی عجیبی...

وضعیت خودرویی ها را با …

از نظر بنیادی و سود اوری و فروش هیچ اصلا ...

خودرویی ها از این …

در مورد این گروه یعنی خودرویی ها میتوان...

خبرهای خودرویی باید از …

ازاین گروه چه باید گفت گزارش ها که تقریبا مرخص بود...

در خودرویی ها این دو سهم …

در خودرویی ها شاهد گزارش دو سهم خدیزل و خپارس...

در خودرویی ها با این که …

در این شرایط کل بازار چشم به خودرویی ها دارند...

در بین خودرویی ها این …

به نظر در این گروه امروز یک موج عرضه...

خودرویی ها امروز از …

به نظر میرسد چهره بازار نشان میدهد که...

در خودرویی ها از …

خود خودرویی ها صفوف خرید خوبی دارند ولی...

در گزارش خودرویی ها …

با این تحولات خودرویی ها و گزارش ها شرایط...

خودرویی ها ازاین سخت تر ؟!!

انصافا یکی از دردناک ترین حرکت های اخیر بازار ...

بازی خودرویی ها از …

در این گروه احساس میکنیم در شهریور گزارش های...

خودرویی های بازار از …

به واقع انگار باید خودرو تا ۲۹۰۰ ریال کم میشد و بعد...

در بین خودرویی ها از …

فعلا خودرویی ها مسیر دیگری را طی میکنند ولی...

خودرویی ها از این …

در این گروه چشم همه بازار به نمادخودروست...

شکل خودرویی ها از …

در این گروه ریز خریداران و فروشندگان را در جریان باشیم...

در خودرویی ها ازاین که …

به نظر در این گروه خودرویی ها نظیر خساپا و خودرو ...

خودرویی ها ازاین …

دیروز رفتار بازار نشان داد که گروه خودرو هنوز ....

خودرویی ها امروز هم از این …

تفاوت گروه خودرو با بقیه بازار این است که...

شرایط خودرویی ها از …

در این گروه خساپا و خودرو به یک ابرحجم دیگر...

در خودرویی ها اگر …

شاید این طور به نظر نرسد ولی به نظر خودرویی ها...

خودرویی ها در این …

این گروه دوباره کمی پر عرضه شده است ولی دقت کنید...

در بین خودرویی ها نیز …

در این گروه وساپا گزارش ها از زیر مجموعه ها جالب است...

بازی خودرویی ها در …

در مورد خودرویی ها گزارش های خوبی را شاهد بودیم ...

خودرویی ها در این …

با این عطش خودرویی ها بازهم خودرو وخساپا ...

در بین خودرویی ها هم …

خودرو اماده بازگشایی است امروز ...

خودرویی ها در این …

دیروز معجزه خگستر را شاهد بودیم...

خودرویی ها به این …

در مورد این گروه شاید هنوز و با کمی...

خودرویی ها باید این بار …

مجامع ختوقا و خمحرکه و برخی دیگر به نظر...

در نماد های خودرویی …

در این گروه قابلیت های رشد و نوسان ...

در بازی خودرویی ها …

در گروه خودرو فضا خیلی خاص است و به نظر کمی...

چشم بازار به خودرویی ها …

در این گروه برخی گزارش ها میرسد و نشان میدهد...

خبرهای خودرویی به …

در بین خودرویی ها بازی کمی فرق کرده است...

خودرویی ها اگر امروز …

امروز به نظر خودرویی ها متعادل می شوند ...

چند سهم خودرویی با این …

دیروز در مجمع ورنا بود که خبر افزایش سرمایه...

بازی خودرویی بازهم …

در مورد خودرویی ها دیروز هم مفصل صحبت شد...

گزارش خودرویی ها …

در بازار اگر بخواهیم بنیادی نگاه کنیم ...

کارزار خودرویی ها با این …

دو ماه متوالی است که گزارش فروش شرکت ها مثبت است ولی...

در نماد های خودرویی امروز …

گزارش ختوقا نشان داد بازار شرایط خوبی...

فضای خودرویی ها در بین …

در این گروه بازار کمی روی سهم های بزرگ مردد است...

بازهم خودرویی هایی که به …

این روزها خودرویی ها نبض بازار شده اند...

بازهم خودرویی به این …

تقریبا از این گروه هر روز می نویسیم...

در بین خودرویی ها …


خبرخوب خودرویی که …

امروز گروه روی خط حمایت است و باید واکنش نشان دهد ...

در خودرویی ها با این…

عرضه روزهای قبل و دیروز کمی برای گروه گران تمام شد...

در خودرویی ها به این …

در گروه خودرو به نظر کمی اصلاح صورت گرفته...

در بین خودرویی ها هم …

در این گروه بارها از خبهمن صحبت کردیم...

شرایط خودرویی ها را می توان …

در این گروه سود خوبی نصیب خبهمن از محل...

خبرهای خودرویی باعث …

موج خوش بینی ایجاد شده در حوزه سیاست...

خبرهای خودرویی می تواند …

بازار با خبرهای خوب این گروه در حوزه سیاسی و افت دلار...

در خودرویی ها این اخبار خوب …

در مورد این گروه هم برخی قطعه سازی ها و هم خود خساپا ...

بازهم خودرویی ها را باید …

در این گروه گزارش تلفیقی ها واقعا بد بود...

در خودرویی ها باید …

این گروه حسابی بدشانس است ولی...

خبرهای خودرویی به این …

در بازار خبرهای مختلفی شنیده می شود مهم ترین ان...

بازی های خودرویی …

هر جه گزارش ها میرسد ناامید تر میشویم...

در بین خودرویی ها …

در بین خودرویی ها گزارش های ...

در بین خودرویی ها باید …

امروز بازار دو خبر را باید در این گروه لحاظ کند...

در خودرویی ها امروز …

ببنید امروز وقت مثبت شدن این گروه است ولی...

در بین خودرویی ها به این …

چشم بازار به روز یکشنبه است که در مجلس...

در بین خودرویی ها نیز …

با حرکتی که شنبه شروع شد و صفوف خودرویی ها...

خودرویی ها در این که …

حرف و حدیث و بازی روی نماد ایران خودرو...

در بین خودرویی ها با این …

دیروز در گزارش بازار برای اولین بار...

سرنوشت خودرویی ها در …

در مورد خودرویی ها لیدر گروه خودروست که...

گزارش خودرویی ها با این …

گزارش های این گروه کم کم به بازار میرسد...

خودرویی ها به این …

در بازار اگر خبر افزایش نرخ گرفتن قطعاتی ها...

خودرویی ها به این …

عرضه روز شنبه کمی کاررا خراب کرد ولی...

خودرویی هااز امروز …

دیروز در مورد این گروه مفصل صحبت شد و جالب است که...

در خودرویی ها به این …

در این گروه نکته اول و مهم این است که...

در بین خودرویی ها …

دراین گروه دو سهم خزر و خگستر نیز...

در بازی خودرویی ها …

در بازار خودرویی ها مورد توجه هستند...

در بین خودرویی ها …

عزیزان از اثرات بلوم وپارس بر خودرو میپرسند...

شرایط خودرویی ها در این …

در مورداین گروه به نظر فاز بازی کمی تغییر کرده است...

خودرویی ها در این شرایط …

یکی از مشکلات این گروه سیاسی شدن ان است...

خودرویی ها با این …

قیمت خودرو سر به فلک گذاشته...

بازی های خودرویی در …

در این گروه دیروز ابتدای وقت...

در خودرویی ها با این که …

ایران خودرو نه به دلیل بحث توضیحات و قیمت و...

در خودرویی ها به این …

در بازار بارها عرض کردیم بازهم میگوییم فعلا بازی...

حالا نوبت خودرویی ها …

بالاخره در کوچه خودرویی ها ...

خودرویی ها با این …

جو خودرویی ها با خبر مازاد تجدید ارزیابی برای...

در خودرویی ها امروز …

در بازار بعد از تاید و تکذیب فراوان بالاخره ...

در بین خودرویی ها …

بارها در مورد این گروه نوشتیم که بازی انها با گزارش ها...

خودرویی ها به این شکل …

در این که گزارش خودرویی ها افتضاح خواهد بود...

در خودرویی ها با این که …

گزارش زیر مجموعه های خبهمن نیز خیلی جالب...

بازی خودرویی ها با این …

نمیدانیم وقتی مینویسیم در مورد این گروه به خصوص...

در بین خودرویی ها با این …

دو موضوع پیش می اید قبل از هر چیز باید اظهار نگرانی کرد...

در خودرویی ها با این …

ببینید خودرویی ها نموداری شرایط خوبی را دارند...

خودرویی ها نیز با …

دو خبرخوب ازاین گروه آمد ...

در خودرویی ها بازهم …

نموداری نشان میدهد که به نظر بازار دوباره روی گروه خودرو ...

در بین خودرویی ها نیز …

خب گروه خودرو بالا امده است و یک بازدهی...

بازی خودرویی ها با این …

برخی مدام می گویند چرا ناگهان نظرتان در مورد خودرو ...

در خودرویی ها با این …

بازی خودرویی ها را یک بار هفته قبل نوشتیم که...

بازی خودرویی ها برای …

دیروز هم در مورد این گروه نوشتیم برخی میگویند چرا...

بازی خودرویی ها بازهم …

امروز در خبرها داشتیم .وزیر صنعت و معدن و تجارت...

در این چند خودرویی با این که …

ورنا به نظر بعد از مجمع در صورت بازگشایی...

در بازی خودرویی ها این چند شرکت …

در مورد این گروه گفتیم که امروز چند گروه ...

و بازهم خودرویی ها …

امروز به نظر خدیزل در بازار باز می شود...

در خودرویی ها به این …

ناف خودرویی ها را با تعدیل منفی بریده اند فعلا !

در خودرویی ها به این …

خب خودرو کم کم خود را پیدا می کند...

در گروه خودرویی …

در این گروه شایعاتی مطرح است که...

در گروه خودرویی …

موج جدید گزارش ها وضعیت را تغییر داده ولی...

در گروه خودرویی …

بالاخره تاس خودرویی ها جفت ۶ اورد...

در گروه خودرویی …

در این گروه خبرها خوب است و شاهد ...

در گروه خودرویی …

در این گروه دیروز موج عرضه...

در گروه خودرویی …

در این گروه چند روز متوالی است که...

در گروه خودرویی …

دیروز نوشتیم گروه خودرو شاید یک حرکت موقت را ...

در گروه خودرویی …

نوشتیم گروه خودرو شاید یک حرکت موقت...

در گروه خودرویی …

در این گروه کوتاه خلاصه و مختصر می نویسیم ...

در گروه خودرویی …

برخی از ما معرفی سهم های بنیادی می خواهند...

در خودرویی ها …

ایران خودرو را خیلی خوب خریدند ...

در خودرویی ها به این …

در این گروه باید دید واقعا چه خبری ....

تیرخلاص به خودرویی !!!

وقتی گزارش خپارس امد خیلی ناایمد نبودیم ولی...

در گروه خودرویی …

به نظر در این گروه همه منتظر یک جرقه ...

در خودرویی ها …

به نظر با راحت تر شدن خیال اعضای این گروه...

در خودرویی ها با…

واقعا امروز دیگر منفی هیچ توجیهی ندارد ...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه سایپا خبرهای خوبی را ...

در و اما خودرویی …

در این گروه کار از زمزمه گذشته است...

در نماد های خودرویی

به نظر زمزمه بازگشایی سایپا می رسد...

در نماد های خودرویی

در این گروه دیروز هم عرض شد روی ...

در نماد های خودرویی

همانطور که روی فولاد می گفتیم...

در نماد های خودرویی

در این گروه دیروز هم عرض شد و به نظر...

در نماد های خودرویی

در این گروه باید بر اساس حس و نمودار و خبر ...

فضای خودرویی ها …

خبهمن گویا با اعلام پیش بینی سود...

در گروه خودرویی …

این گروه امروز پر حاشیه است...

بازی خودرویی ها باردیگر

دیروز در این گروه دوباره موج ثبت را شاهد بودیم...

در خودرویی ها با …

بازار در گروه خودرو دیروز بسیار خوب حرکت کرد...

در خودرویی ها با …

بازار در گروه خودرو دیروز بسیار خوب حرکت کرد ...

در خودرویی ها با …

بازار در گروه خودرو منتظر یک حرکت است...

بازهم خودرویی ها با خبر …

در بازار خبرهای خوبی از رشد قیمت محصولات...

در خودرویی ها همچنان

در این گروه به نظر با توضیحات ایران خودرو ...

در گروه خودرویی بازهم

گفته می شود گزارش ۱۲ ماهه سایپا ...

در گروه خودرویی بازهم

در این گروه شاید امروز منفی ها...

بازار در خودرویی ها …

در این گروه خدیزل گزارش خاصی نداشته ولی ...

و اما خودرویی ها …

سایپا با حرکت دیروز به گروه آتش کشید ...

در گروه خودرویی نیز …

دیروز هم نوشتیم که در این گروه باید منتظر ...

در گروه خودرویی نیز …

دیروز هم نوشتیم که در این گروه باید منتظر...

در گروه خودرویی نیز …

منتظر رسیدن قیمت ها به نقاط...

در گروه خودرویی نیز …

در این گروه حتی در مناظره ها نیز مطرح شدند ...

در گروه خودرویی نیز …

در این گروه رسیدن به قیمت های مهم...

در گروه خودرویی نیز …

در این گروه رسیدن به قیمت های مهم...

در گروه خودرویی نیز …

در این گروه دیروز رسیدن به قیمت های مهم...

در قطعاتی ها و خودرویی …

در بازار در گروه خودرو باید گفت خودرو خساپا خیلی زود ...

در خودرویی ها باید …

گزارش های ۱۲ ماهه برخی خودرویی ها ...

شرایط خودرویی ها در …

در بین نماد های خودرویی گفته می شود ...

در بازی خودرویی ها …

ابتدا سراغ گزارش های ماه به ماه...

خبرهای خودرویی با …

همه خبرها را باید فراموش کرد ...

در خبر خودرویی ها …

مهم ترین خبرها حول محور ایران خودرو و سایپاست...

در خبر خودرویی ها …

مهم ترین خبرها حول محور ایران خودرو و سایپاست....

در خبر خودرویی ها …

در این گروه به نظر خبر تجدید...

در بازی خودرویی ها باید …

در بازی این گروه کم کم باید منتظر ...

در خودرویی ها باید …

امروز خودرویی ها را دو بخش تحلیل میکنیم ...

پرواز خودرویی ها در بازار…

در این گروه خودرویی ها پرواز درامدند...

در خودرویی ها نیز …

دیروز در مورد اکثر انها صحبت شد...

بازهم خودرویی ها …

گروه خودرو که این روزها در بازار جولان می دهد ولی...

بازهم خودرویی ها …

در این گروه در وساپا قیمت...

در خودرویی ها با این …

دیروز هم در مورد این گروه صحبت شد ...

در بین خودرویی ها …

خدیزل امارناامید کننده ای را دارد می دهد ...

امروز خودرویی ها …

به نظر امروز دیگر خودرویی ها ...

در گروه خودرویی …

در بازار مشکل خودرو این است که...

در این ۳ نماد خودرویی …

در بین سرمایه گذاری های خودرویی به نظر...

بازی های خودرویی …

چقدر دیگر از گروه خودرو بنویسیم ...

دوخبراز این دو خودرویی …

به دو خبر حاشیه ای می پردازیم...

در این دو سهم خودرویی …

در مورد خوساز و خریخت قرار است صحبت کنیم...

امروز خودرویی نیز …

بازی خگستر هنو اغاز نشده...

نگاهی برخی خودرویی ها…

در مورد این شرکت ها گزارش انها ...

خبرهای خودرویی …

قبل از هر چیز بگوییم که زمزمه رفتن...

بازی خودرویی ها بازهم …

در این گروه امروزبه نظر نقاط حمایت...

شرایط خودرویی در …

در گروه خودرو فضا کمی خاص است...

در ۴ شرکت خودرویی …

این روزها همه از....

این ۳ سهم خودرویی …

خبهمن اولین ان است که خبر....

در ۳ نماد خودرویی …

محورخودرو با کاهش سود....

۳ تفنگدار خودرویی !

تفنگ هر سه خالی....

در ۲ نماد خودرویی …

متوقف می شوند ولی....

در این دو خودرویی …

در بین شرکت های خودرویی ....

در نماد های خودرویی …

بالاخره این گروه....

در این دو سهم خودرویی …

واقعاً به کجا سفر می کنیم !!!!

در نماد خودرو …

اعلام كاهش زيان