هرچه مرتبط است با ‘خودرو’


و بازهم خودرویی ها

در این گروه بازی خبرها جالب شده...

و بازهم خودرویی ها

در این گروه بازی ها جالب شده است چند روزی است...

بازی های خودرویی

در این گروه بازی ها جالب شده است ابتدا...

ستاره های خودرویی

در این گروه ورنا وساپا و حتی خود سایپا...

درگروه خودرو …

در این گروه خبر بد خبر لغو قرار داد گروه خودرو...

درگروه خودرو …

در این گروه خبر بد خبر لغو قرار داد گروه خودرویی بود ...

گروه خودرو با این

خودرویی ها را در بازار خوب می خرند ...

گروه خودرو با این

عجب فضایی شده است فضای گروه خودرو ...

در نماد ها خودرویی

در نماد های خودرویی شاهد لغو بلوک خودرو بودیم ...

روز خاص خودرو

امروز شبیه روز محشر برای گروه خودروست !!!!

در گروه خودرویی باید

در این گروه دوباره خبرهایی از بلوک...

در گروه خودرویی باید

خبرهایی از بلوک همه را امید وار کرده...

بازی جدید خودرویی ها

دوباره خبرهایی از بلوک همه را امید وار کرده ...

در ادامه وضعیت خودرویی ها

دوباره گزارش های ماهانه برخی را امید وار کرده...

در ادامه وضعیت خودرویی ها

با صحبت های دیشب روحانی برخی حتما...

روز ضعیف خودرویی ها

هر چه قدر خبرها حاشیه ای خودرویی ها خوب است...

اثرات خبرهای خودرویی …

اول ببینیم چه شرکت های گزارش دادند ...

در گروه خودرو

در این گروه روی قیمت باید صحبت کرد ...

در گروه خودرو

در این گروه خبر تجدید ارزیابی ها باعث رونق خودرو شد...

در گروه خودرو

در این گروه گزارش خساپا گزارش خاصی نبود و به نظر...

در گروه خودرو

در این گروه گزارش خساپا گزارش خاصی نبود...

در گروه خودرو

در این گروه باردیگر در قیمت های منفی...

در گروه خودرو

در ین گروه باردیگر در قیمت های منفی احتمالی...

در گروه خودرو

در این گروه باردیگر در قیمت های منفی...

در گروه خودرویی …

در این گروه دو بحث داریم به نظر گزارش ۹ ماهه ...

در گروه خودرویی …

در این گروه از نظر بنیادی که چیزی نمی توان گفت...

در گروه خودرویی …

در این گروه ۳ گزارش خوب بود ...

در گروه خودرویی …

در این گروه ۳ گزارش خوب بود...

در گروه خودرویی …

در این گروه واقعا خدیزل شرایط خوبی را در گزارش...

در گروه خودرویی …

فشار عرضه ها مانع از رشد قیمت این گروه شد ...

در گروه خودرویی …

در این گروه فشار عرضه ها مانع از رشد قیمت...

در گروه خودرویی …

در این گروه فشار عرضه ها مانع از رشد قیمت ...

در گروه خودرویی …

در این گروه بازی بازار امروز اگر منفی باشد خود به خود...

در گروه خودرویی …

در این گروه خبرها یکی پس از دیگری میرسد...

در گروه خودرویی …

در این گروه خبرها یکی پس از دیگری میرسد...

در گروه خودرویی …

در این گروه دیروز برای اولین بار به طور عیان و اشکار...

تحلیل تکنیکال خودرو


در گروه خودرو با این

باید گفت که برخی سهم ها کم کم در حال ...

در گروه خودرو کمی این فضا

باید گفت که برخی سهم ها کم کم در حال ...

در گروه خودرو به نظر

باید اذعان کرد کار ایران خودرو و سایپا سخت شده ...

در گروه خودرو به نظر

باید اذعان کرد کار ایران خودرو و سایپا...

در گروه خودرو به نظر

کار ایران خودرو و سایپا سخت شده ...

در گروه خودرو به این خبر

در مورد این گروه باید اذعان کرد که با خبر...

در گروه خودرو به این خبر

در مورد این گروه باید اذعان کرد که با خبر تعرفه...

در گروه خودرو به این خبر

در مورد این گروه باید اذعان کرد که...

در گروه خودرو به این خبر

حرکات اخیر و دل دل کردن ...

در گروه خودرویی ها …

در مورد این گروه باز یک روز خوب ...

در گروه خودرو با این

در مورد این گروه واقعا شرایط خاص شده است...

در خودرویی ها …

در مورد خودرویی ها حرف و حدیث یاد است ...

در خودرویی ها …

در مورد خودرویی ها حرف و حدیث زیاد است...

در خودرویی ها …

در مورد خودرویی ها دیروز خودرو را یعنی...

در گروه خودرو با این …

در مورد این گروه در روزهای قبل...

در گروه خودرو …

در مورد این گروه ترس بازار به شرایط و بازگشایی...

در خودرویی ها فضای …

گزارش های ضعیف باعث بی اقبالی بازار به کل گروه شده ...

در گروه خودرو نیز بااین …

خودرو منتظر یک جرقه است تا حرکت کند ولی کو !!!

در خاهن و سایر خودرویی ها …

در مورد گروه خودرو به نظر با راحت تر شدن خیال اعضا...

در خودرویی ها با…

واقعا دیگر منفی هیچ توجیهی ندارد...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه واقعا بازار حق دارد...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه واقعا بازار حق دارد امروز ناامید شود...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه به نظر دو اتفاق منفی روی داد ...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه باید خوب یاد اوری کرد که...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه دیرو رنج های مثبت و حجم...

در خودرویی ها با این گزارش ها …

در مورد این گروه سنگین ها خاور خوب نبود...

درگروه خودرو …

بازی دو شکل شده ...

در گروه خودرو …

در این گروه روز چهار شنبه هم نوشتیم از نظر ...

در گروه خودرو …

نوشتیم از نظر نموداری عالی هستند ولی...

در گروه خودرو …

در این گروه بازی بلوک بازی ها تمام شد...

در گروه خودرو …

در این گروه بازی بلوک بازی ها داغ شده است...

در گروه خودرو …

بازی کمی داغ شده بود ولی ...

در گروه خودرو …

بازی کمی داغ شده است...

در گروه خودرو …

در این گروه بازی کمی داغ شده است...

در گروه خودرو با این …

به نظر بازی بازار روی این گروه ...

در گروه خودرو با این …

در این گروه به نظر بازی بازار روی این گروه...

در گروه خودرو

در این گروه سایپا محوریت گروه را بر عهده دارد...

در گروه خودرو

سایپا هم می خواهد خمحور را بفروشد ...

در گروه خودرو

خودرو با خبرهای فروش دارایی مواجه شده...

گزارش خودرویی ها به این …

در این گروه سایپا واقعا عملکرد خوبی...

و اما در خودرویی …

سازمان از سایپا یک نمه شفاف سازی خاص...

در نماد های خودرویی

در این گروه قبلا هم عرض شد روی خبهمن...

در گروه خودرو

در این گروه بارها صحبت شد که ...

در نمادهای خودرویی

در این گروه افزایش قیمت محصولات...

حرف و حدیث های خودرویی …

این گروه امروز پر حاشیه است...

در گروه خودرو …

در این گروه به نظر فضا با امدن شریعتمداری ...

در گروه خودرو …

در این گروه به نظر نمودارها در نقاطی است که....

در گروه خودرو …

در این گروه به نظر نمودارها در نقاطی است که ...

در گروه خودرو …

در این گروه خبرهای رفتن نعمت زاده ...

در گروه خودرو …

دیروز گزارش بسیار خوبی را از خودرو داشتیم...

در گروه خودرو …

در این گروه دیروز گزارش بسیار خوبی را ...

در گروه خودرو …

در این گروه دیروز از سایپا نوشتیم که ...

در گروه خودرو …

در این سهم در حالی که روند گزارش دهی ....

در گروه خودرو …

در این گروه سایپا واقعا سهم عجیبی است...

در گروه خودرو …

دیروز در این گروه دوباره موج مثبت را شاهد بودیم...

در گروه خودرو …

در گروه خودرو امروز هم از خساپا بعید است...

در گروه خودرو …

در مورد گروه خودرو جو همچنان...

در گروه خودرو …

در مورد گروه خودرو همچنان معتقدیم تا ...

و حالا خودرو …

گزارش ها یک به یک میرسند ....

در گروه خودرو و قطعاتی ها …

در گروه خودرو شاید بازار با رشد برخی...

در گروه خودرو با این خبر …

در گروه خودرو شاید بازار با رشد برخی گروه های دیگر...

در گروه خودرو با این خبر …

باردیگر اسیر قیمت های ...

در گروه خودرو با این خبر …

در گروه خودرو فعلا باردیگر اسیر قیمت های ...

در گروه خودرو با این خبر …

در گروه خودرو فعلا ...

در گروه خودرو با این …

لیدر گروه های مختلف بازار و موتور پیشران بازار...

در گروه خودرو با این …

در این گروه خبرهای خوبی می رسد ...

در گروه خودرو با این …

در این گروه به نظر خبهمن اگر در ...

در گروه خودرویی بازهم

خودرو و خساپا با گزارش ها هر دو شهید شدند...

بازار در خودرویی ها …

در این گروه هنوز خبری از خساپا نیست ولی...

بازار در خودرویی ها …

در این گروه هنوز خبری از خساپا نیست ولی...

نگاهی تحولات گروه …

سایپا قرار است توضیحات مفصلی در مورد ...

نگاهی جامع به تحولات گروه …

توضیحات مفصلی در مورد بودجه ...

و اما خودرویی ها …

سایپا و باقی شرکت ها در این گروه ...

روز ۵% خودرویی ها

در این گروه امروز صحنه زد و خورد نماد های مهم...

روز ۵% خودرویی ها

در این گروه شک نکنید...

در گروه خودرویی نیز …

باید منتظر رسیدن قیمت ها به نقاط...

گروه خودرو با این …

در مورد این گروه خبرها گفته می شود این...

گروه خودرو با این …

در مورد این گروه خبرها بسیار خوب است ...

تحلیل تکنیکال خودرو


گروه خودرو با این …

در مورد این گروه فقط می توان گفت...

گروه خودرو با این …

این روزها حالا ایران خودرو به واسطه خبر ...

در گروه خودرو بازهم …

در این گروه بازهم بحث های همیشگی ...

و بازهم خودرو …

به نظر سرنوشت بسیاری از تحولات بازار...

و بازهم خودرو …

به نظر سرنوشت بسیاری از تحولات بازار در ...

و بازهم خودرو …

سرنوشت بسیاری از تحولات بازار در این گروه می گذرد...

و بازهم خودرو …

در این گروه خبرها کمی بهتر شده است...

در گروه خودرو …

خبرها کمی بهتر شده است و این هفته...

در گروه خودرو …

خیلی نمی خواهیم زیاد حرف بزنیم روند بازی...

در گروه خودرو …

روند بازی در بازار طوری است که...

در گروه خودرو …

بی شک لیدر بازار همچنان گروه...

در گروه خودرو …

موتور محرک بازار گروه خودرو ست...

در گروه خودرو …

در بازار همه روی گروه خودرو زوم شده اند...

در گروه خودرو …

در بازار همه روی گروه خودرو زوم شده اند ...

در گروه خودرو …

در بازار همه روی گروه خودرو زوم شده اند...

در گروه خودرو …

در بازار همه روی گروه خودرو زوم شده اند ...

تحولات گروه خودرو …

رگه هایی از جریان نقدینگی...

صنعت خودرو در ایران (اسفند۱۳۹۵)


در گروه خودرو …

در مورد این گروه هر روز سعی می کنیم ...

بازی گروه خودرو …

به نظر امروز هم گروه خودرو بین...

بازی گروه خودرو …

به نظر امروز هم گروه خودرو...

بازهم گروه خودرو …

به نظر امروز خساپا را از قیمت های...

بازی گروه خودرو …

باردیگر توفان های خبری در گروه خودرو...

بازی گروه خودرو …

باردیگر توفان های خبری در گروه خودرو ...

در گروه خودرو …

هر خبری از فروش دارایی می رسد می سوزد ....

در گروه خودرو …

امروز روز مهمی برای خودرو...

شرایط خودرویی ها در …

در بین نماد های خودرویی گفته می شود ...

در گروه خودرو با …

در این گروه خبرهای مهمی در جریان است ...

در گروه خودرو با …

در این گروه خبرهای مهمی در جریان بود...

در گروه خودرو با …

در این گروه خبر مهم اگهی شدن بلوک های ...

در گروه خودرو با …

در ایران خودرو بلوک خگستر انجام نشد...

در گروه خودرو …

امروز در حالی سود سایپا در تیتر خبرهاست که...

در گروه خودرو …

به نظر همین ابتدای وقت خپارس متوقف می شود ...

و اما خودرویی ها …

در این گروه باید ۳ بخش تقسیم کرد ....

در گروه خودرو با …

این گروه نیز گزارش ها را دارد می دهد...

تحلیل تکنیکال خودرو


بازی خودرویی ها بازهم

در بازی این گروه امروز اگر نماد های خودرویی ,...

خگستر و خودرو ….

در مورد این دو سهم روز چهارشنبه...

روز سرنوشت خودرو ؟!

امروز روز سرنوشت خودرویی هاست...

بازهم گروه خودرو و …

در این گروه به نظر قیمت ها باردیگر در نقاط ...

بازهم گروه خودرو و …

به نظر قیمت ها باردیگر در نقاط حمایت است...

در گروه خودرو …

هم گزارش خپارس هم خودرو هم حتی...

و بازهم گروه خودرو

گزارش های ماه به ماه را بررسی میکنیم....

و بازهم گروه خودرو

این گروه گزارش های خوبی رسیده بود...

و بازهم خودرو

گزارش های مهمی رسیده است ....

و بازهم خودرو

در مورد این گروه هر روز داریم حرف میزنیم ...

و بازهم خودرو

دیشب در مورد این گروه خبرهایی رسید...

خیز خودرویی …

به نظر بازار سرمایه تحت تاثیر دو رویداد است...

و بازهم خودرو

سایپا در این گروه راه خود را از خودرو جدا کرده ...

و بازهم خودرو

دیروز نوشتیم با فروش خگستر...

خبرهای تازه در خودرو …

سایپا که داشت می چرخید ولی...

در گروه خودرو بازهم …

گزارش خساپا بد نیست و خودرو نیز...

بازی خودرویی ها در …

در گروه خودرو به نظر گزارش...

در گروه خودرو نیز …

در مورد وساپا بحث افزایش سرمایه ...

بررسی تکنیکی خودرو


۳ گروه در خودرو با …

در گروه خودرو ۳ قسمت شده اند...

تحولات در راه خودرو …

در گروه خودرو خبرهای خوبی میرسد...

و بازهم خودرو …

در گروه خودرو دیروز خبرهایی به نقل از جمالی...

در گروه خودرو …

در این گروه خودرو را خوب می خرند...

بازهم خودرویی ها …

گروه خودرو که این روزها پیشران بازار شده...

بازهم خودرویی ها …

نه تایئد میکنیم و نه رد ولی...

در گروه خودرو …

دقت کنید رشد همه جانبه نیست...

در گروه خودرو …

در این گروه بازی ایران خودرو خیلی زود...

در گروه خودرو …

در این گروه طبق خبرهای رسیده ...

در خودرویی ها با این …

در این گروه وضعیت اصلا خوب نیست ...

در خودرویی ها با این …

در این گروه وضعیت جالب شده است...

در بین خودرویی ها …

گزارش امار فروش خودرویی ها...

در گروه خودرو نیز …

در این گروه بازی گیج کننده شده است...

در گروه خودرو …

خبرهای جالبی می رسد...

موج خودرویی ها …

در این گروه نمی دانیم چه بگوییم ولی...

در گروه خودرو …

در این لحظه که این مطلب نوشته می شود...

در گروه خودرو …

خودرو دیروز حقش بود که ...

در خودرویی ها به …

انگار گرد مرده روی گروه پاشیده اند...

در گروه خودرویی …

در مورد گروه خودرو وقتی صحبت می شود همه...

روند خودرویی ها

اول از همه بگوییم هنووز هم معتقدیم ...

در نماد خودرو …

در مورد گزارش های ماهیانه این گروه...

شرکت های خودرویی …

گزارش های ماه به ماه میرسد...

در گروه خودرو …

چشم بازار در این گروه به خساپاست که...

سنگین وزن های خودرویی

درست است که سودی ندارد ولی...

در گروه خودرو …

دیروز در مورد گزارش خودرو مفصل صحبت کردیم...

خودرو باید مراقب …

در این گروه به شدت باید مراقب...

در یک خودرویی …

گزارش او نیز بسیار افتضاح است...

در گروه خودرو …

به نظر معاملات دیروز بازهم نشان داد...

در گروه خودرو …

در این گروه به نظر معاملات...