هرچه مرتبط است با ‘خودرو’


بازهم نوسان در خودرویی ها …

در بین خودرویی ها بازهم نوسان را شاهد هستیم...

در فضای خودرویی ها از …

در این گروه امروز ۲ بحث داریم...

در بین خودرویی ها اگر …

وقتی گروهی بر اساس تحلیل پیش نرود ...

مسیری که در گروه خودرو …

این گروه یکی از پایه های رشد بازار شده...

شکل گروه خودرو …

ریسک از سر و روی گرونه خودرو می بارد ...

در خودرویی ها ازاین …

اخبار این گروه مهم شده به خصوص عرضه در بورس کالا...

یک گزینه دیگر این گروه …

در بین گزینه های خودرویی خپارس جدیدا اضافه شده...

بازی گروه خودرو را …

در این گروه چشم همه به خودروست جایی که...

تحلیل تکنیکال خودرو


نگاه بازار به خودرویی ها …

در گروه خودرو چیزی جز فضای خوش بینی وجود ندارد...

امروز بازی خودرو بازهم …

دنبال دلیل نباید بود بازار جو زده است...

فضای خودرویی ها اگر …

در این لحظه که می نویسیم شانس بایدن کم نیست ولی...

گروه خودرو به این شرایط …

در مورد گروه خودرو چشم بازار در این گروه...

در بین خودرویی ها از …

خساپا دیروز برای افزایش نرخ رفت خودرو امروز می رود ...

در بین خودرویی ها از …

چه بگوییم اصلا نمیخواستیم بنویسیم ولی بدترین گزارش....

در گروه خودرو بازار باید …

در مورد این گروه واقعا هنوز شرایط بازار را درک نکردیم...

شرایط خاص خودرویی ها امروز …

در این گروه از دید ما ۳ سهم قابلیت های خاص تری را دارند...

نگاه بازار به خودرویی ها …

امروز یکی از مهم ترین اتفاقات در مورد گروه خودروست...

شرایط خاص خودرویی ها از …

در این گروه واقعا وساپا در زیر مجموعه ها...

وقتی خودرویی ها از …

دیروز یک تلاش برای جمع اوری صف خودرو و خساپا ...

در بین خودرویی ها …

در بازار هیجان بیداد میکند...

در خودرویی ها امروز با …

قرار بود خودرو باز شود که نشد...

در گروه خودرو از…

در مورد این گروه یکی از تند و تیز ترین و شارپ ترین اصلاحات...

در بخش خودرویی با …

دیروز بعد از مدت ها و با افت های سنگین...

خودرویی ها ازاین که …

در مورد این گروه فاز عرضه از امروز کمی بیشتر است...

در خودرویی ها به این …

در مورد خودرویی ها انصافا گزارش انها خوب است...

در نماد های خودرویی به این …

در مورد این گروه چند دیدگاه وجود دارد...

در بین خودرویی ها از …

از نظر بنیادی نمیتوان به گروه خودرو چیزی گفت ولی...

خبرهای خاص خودرویی …

خساپا و خودرو از این نظر مشکل دارند که ...

خودرویی ها در این …

یکی از مشکلات بزرگ خودرویی ها این است که...

خودرویی ها از این که …

بنیادی در این گروه نمی شود خیلی چیزی گفت...

گروه خودرو هم با این که …

به نظربیشتر روی صحبت با ۳ سهم ...

خاص ترین شرایط خودرویی ها …

کار این گروه دشوار شده است...

خودرویی ها از این دید که …

نمودارهای این گروه و رشد انها و شرایط خاص اخیر نشان میدهد ...

در بین خودرویی ها این …

روزهای قبل در مورد این گروه مفصل صحبت کرده بودیم...

در خودرویی ها اگر این …

نمیدانیم در مورد این گروه چه بنویسیم ولی...

نگاه به خودرویی ها در …

شاید نظرات در مورد خودرویی ها به مذاق برخی خوش نیاید ولی...

در حوزه خودرویی ها …

دیروز هم عرض شد که در مورد این گروه ...

بازهم این خودرویی ها هستند که …

در مورد خودرویی ها به خصوص خساپا و خودرو...

نیم نگاهی به خودرویی ها …

نمیدانیم چطور بنویسیم که خیلی هم در این گروه...

خودرویی ها به این ..

در مورد خودرویی ها گزارش ها جالب نبود...

شرایط خاص خودرویی ها به این …

در گروه خودرو گزارش زامیاد و خپارس که...

در خودرویی ها امروز …

در این گروه یعنی خودرویی ها فاز عجیب است...

خودرویی های بازار با این …

کار بازار روی خودرویی ها عجیب و جالب بود...

خودرویی ها در مقابل …

امروز پرسش عمده از هم این است که چه...

تحولات خودرویی در این مقطع …

دربازار خبهمن باز شده است و سهم شرایط...

خودرویی ها در این …

در مورد این گروه به نظر نگاه ها به خودرو دوخته شده...

خودرویی ها در این …

گزارش های خودرو و خساپا و ... نشان میدهد...

در بین خودرویی ها شاید …

در مورد این گروه امروز خدیزل هم باز می شود...

خودرویی ها بازار …

دیروز مفصل در مورد ایران خودرو و سایپا...

شرایط گروه خودرو با …

این گروه نیز از مدار تحلیل خارج شده ولی ...

در بین خودرویی ها این …

دیروز در مورد ایران خودو صحبت شد که ...

خودرویی ها به این …

در این گروه زامیاد اعلام کرد خبری نیست و تجدید ندارد ولی...

در خودرویی ها به این …

در مورد این گروه ختور مجوز افزایش سرمایه را گرفته...

حرکت خودرویی ها در سود سازی …

این گروه خیلی به سود سازی ها اهمیت نمیدهد ولی...

در خودرویی ها این سه …

بازی خودرویی ها بازی عجیبی شده است...

در خودرویی ها از این …

قبل از هر چیز از خبهمن بگوییم که ...

خودرویی ها به این …

دیروز اخر وقت یک رنج تمیز روی خساپا...

در بین خودرویی ها …

خبرهای بازار عجیب شده است واقعا عجیب...

در بین خودرویی ها این …

این گروه کمی به دلیل شرایط بنیادی و عدم ....

شکل خودرویی ها وقتی …

در این گروه بازی روی خگستر و برخی سهم های دیگر ...

این بارخودرویی ها در …

در بین خودرویی ها خودرو را بهتر از خساپا میخرند...

گروه خودرو با این …

در این گروه گزارش خودرو و خساپا چنگی به دل نمیزند...

در بین خودرویی ها به این که …

نکته مهم این است که خودرو و خساپا را...

در بین خودرویی ها هم …

نمدانیم شاید برخی با ما موافق نباشند ولی...

در بین خودرویی ها هم …

در این گروه همچنان خودرو و خساپا می تازند...

در خودرویی ها به …

تا به امروز در گزارش ها فقط خزامیا و تا حدودی خبهمن...

در گروه خودرو باید …

بازی در گروه خودرو خاص پیش می رود...

در بین خودرویی ها این …

در بازار فعلا تنها گروهی که با صفوف خرید پیش می رود ...

در بین خودرویی ها اگر …

دیروز شایعه ای بر تعویق بازگشایی خودرویی ها برای...

خودرویی ها به این …

نمودارهای این گروه کمی عجیب است ولی...

فضای خودرویی ها با …

در این گروه زامیاد افزایش سرمایه را تکذیب کرده است...

تحولات خودرویی ها در …

در مورد این گروه سرمایه سایپا ثبت شد ...

در بین خودرویی ها …

جالب است که مثلا وساپا اطلاعیه زده و گفته...

فضای خودرو با این …

خگستر دیروز عزم بازار کرد ولی سهم نیامده شهید شد...

خودرویی های بازار هم …

زمزمه بازگشایی خودرو و خساپا گروه را داغ کرده...

در بین خودرویی ها این …

در مورد ختوقا ببنید افزایش سرمایه از...

در خودرویی ها نگاه به سمت …

در این گروه روی خدیزل و خبهمن همچنان...

در بین خودرویی ها از …

در بین اعضای این گروه یکی یک برای کنفرانس می روند ولی...

در بین خودرویی ها به …

در این گروه صف زدن های این گروه در خکرمان می تواند...

خودرویی ها در این …

روزهای قبل در مورد دلایل رشد این گروه در بازار نوشتیم که...

در خودرویی ها به این …

حضور در این گروه کم کم بیشتر و قوی تر می شود...

خودرویی ها با این …

قبل از هر چیز ما یک بررسی اولیه باید از خبهمن داشته باشیم...

شرایط خودرویی ها در …

روزهای قبل هم صحبت کرده بودیم برای گروه خودرو...

در گروه خودرو هم …

در این گروه می توان همچنان گزینه های جالبی را پیدا کرد...

خودرویی ها با این …

در حال حاضر سهم هایی مثل خزامیا و خپارس و خبهمن...

در بین خودرویی ها هم …

حرکت های اخیر بازار توجه به گروه های خودرویی را ...

فضای خودرویی ها در …

حرکت های اخیر بازار توجه به گروه های خودرویی...

در بین خودرویی ها هم …

۳ لیدر مهم این گروه یعنی خودرو خگستر خساپا...

در گروه خودرو …

در بین خودرویی ها باید به خبرهای این گروه اشاره کرد...

در نماد های خودرویی …

این گروه هم خیلی از این تحولات اسیب نمی بیند ولی...

خبرهای خاص خودرویی …

در این گرو در حالی که خگستر به مجمع رفت که...

در گروه خودرو با این …

گروه خودرو یه واکنش تکنیکالی به خبرها داشت...

خودرویی ها بر این اساس …

ببینید طبق برخی خبرهای رسیده امروز مجمع برخی...

در بین خودرویی ها این …

این گروه از نظر نموداری

خودرویی ها خاص …

یک بار این موضوع را چند وقت پیش نیز بیانکردیم که...

در بین خودرویی ها باید …

از نظر بنیادی همچنان نظر ما روی...

در مورد خودرویی ها با این …

یکی از مهم ترین خبرهای این گروه . ...

در خودرویی ها شاید …

نمیدانیم ولی احساس این است که کمی جریان پول ...

خودرویی های بازار با …

گزارش های این گروه بعید است خیلی ...

در خودرویی ها امروز …

گزارش قطعه سازی ها رسید نمیدانیم و هنوز برای ما...

خودرویی ها در بازار …

در بازار گروه خودرو با شرایط خاصی مواجه شده...

شرایط خودرویی ها به این …

به قیمت های عجیب بازی میرسیم ...

خودرویی ها با این …

در گروه خودرو چالش عرضه همچنان همراه این سهم است ...

چشم بندی خودرویی ها …

بازی خودرویی ها در حال جالب شدن است...

خودرویی ها در یک روز خاص …

ببنید در مورد خودرو روز دوشنبه نوشتیم انتظار بازار چه بود...

خبرمهم خودرویی ها …

دیروز خبرمهمی به بازار رسید...

در بین خودرویی ها هم …

اگر بگوییم امروز نبض بازار در دستان خودرویی هاست شاید...

خودرویی ها تا به امروز …

حرکت انها ممکن است در بازار ادامه دار باشد ولی...

در خودرویی ها این موضوع …

وقتی پول های سنگین وارد سهمی می شود ...

امروز خودرویی ها می توانند …

در مورد خودرویی ها همان بحث های قبلی است ولی....

نگاه به خودرویی ها …

بازار در گروه خودرو تشنه خبراست...

بازی خودرو با این …

تقریبا کار کارشناسان دادگستری در سایپا جمع بندی شده...

به گروه خودرو باید …

دیروز اولین نشانه نقد کردن برخی نوسان گیران...

بازی خودرویی ها بازهم …

بازار در گروه خودرو خاص پیش می رود...

خودرویی ها در این چند گزارش …

ببینید اگر بخواهیم روی جو بازار پیش برویم ...

خودرویی ها به این …

در بین اعضای این گروه این هفته گویا قرار است...

در بین خودرویی ها این …

این که خودرو کمی استراحت کند خوب است...

گزارش های خاص خودرویی …

خودرویی ها را بازار برای گزارش خیلی نمیخرد ولی...

در گروه خودرو این را …

به نظر دقت کنید در گروه خودرویی ها چند اتفاق...

فضای خاص خودرویی ها …

کسی روی گزارش خودرویی ها حسابی باز نمیکند...

بازهم خودرویی ها …

در گروه خودرویی از نظر گزارش دهی هیچ یک از گزینه ها ...

در خودرویی ها نگاه بازار …

در مورد این گروه سوالات زیادی مطرح می شود...

در خودرویی ها نیز …

در این گروه و به طور کلی در بازار اگر ...

در نماد های خودرویی …

تمام تخم مرغ های این گروه تقریبا در سبد...

تحلیل تکنیکال خودرو


خودرویی ها امروز با …

هیچ خبر رسمی هنوز از خودروی یها منتشر نشده...

در مورد خودرویی ها امروز …

امروز تمام تلاش برای جمع کردن خودرویی ها به کار گرفته می شود...

در مورد خودرویی ها امروز …

خبرهای این گروه خبرهای خوبی است...

در خودرویی ها آخرین خبرها …

سعی می شود کوتاه و مفید باشد ...

خودرو امروز هم …

گزارش ها رسید جذاب ولی واکنش ها جذاب نبود...

خودرویی ها با این …

بی تعراف باید گفت گروه خودرو و قطعات...

در خودرویی با اخبار …

در مورد خودرویی ها هنوز گزارش خاصی نرسیده ولی...

دلیل توجه دیروز به خودرویی ها …

این روزها اگر بخواهیم بنیادی به گروه خودرو ...

تحلیل تکنیکال خودرو


در گروه خودرو با این …

خبرها در گروه خودرو جالب است ...

با اخبار خودرویی هم …

طبق برخی شنیده ها هم ایران خودرو و هم سایپا...

در بین خودرویی ها با این …

در بین اعضای گروه خپارس خبرهای خاصی را هم دارد....

بازهم خودرویی ها با …

تمام حواس بازار بعد از خبر ختوقا و افزایش سرمایه ان ...

در بین خودرویی ها …

در این گروه بازی همچنان روی مدار...

بازهم خبرهای خاص خودرویی …

بی تعارف باید گفت این گروه باخبرهای خود...

شرایط خودرویی ها با …

چه بازاری شده در خودرویی ها ...

در حس و حال خودرویی ها …

در این گروه دوباره خپارس و زامیاد صدر نشین شده اند ولی...

بازهم گروه خودرو …

گزارش های خاصی در خودرویی ها داشتیم...

خودرویی ها امروز …

در این گروه از نظر نموداری خودرو امروز کار مهمی را دارد...

در بین خودرویی ها باید …

آنچه مهم است این بوده که به زودی...

با این روند خودرویی ها …

روزهای قبل در بازار از زامیاد صحبت کردیم...

شرایط خودرو با این …

همه منتظر افزایش سرمایه خودرویی ها هستند...

در بین خودرویی ها بازهم …

برخی معتقدند که خودرو و خساپا از سقف قیمتی...

بازهم باید خودرویی ها …

بازار دور می زند و میچرخد دوباره به گروه خودرو می رسد ...

در خودرویی ها به این …

در مورد این گروه صبح دیروز با خبر سایپا...

فضای خودرویی ها با …

گفته می شود این هفته هفته بسیار مهمی برای...

دوباره خودرو …

بازی های گروه خودرو هر روز سرد و گرم می شود...

در بین خودرویی ها …

در مورد خودرویی ها به نظر روی ۵ شرکت می شود...

خبرهای خودرویی که بازار را …

به نظر میرسد بازار باخبرهای خودرویی خود را ...

نبض بازار دست خودرویی ها …

فعلا از گزارش نمی توان حرفی زد شاید بهترین گزارش...

خودرویی ها امروز با …

ببنید مثلا باید از گزارش ماهانه خساپا بگوییم ...

در بین خودرویی ها باید …

دوباره سراغ خودرویی ها امدیم ...

گروه خودرو در این بازی …

میخواستیم اول در مورد گزارش ها بنویسیم ولی...

خبرهای عجیب خودرویی ها …

در گروه خودرو خبرهای جالبی شنیده می شود ...

در گروه خودرو و قطعات …

در این گروه گزارش ها برسد کمی شاید...

خودرویی ها در این که …

خبری رسیده که احتمالا شاهد اطلاع رسانی...

خبرهای خودرویی …

حقیقت امر این است که بازار به ...

خبرهای خودرویی را …

یک خبرمهم از این گروه بخواهیم بدهیم این است که...

خودرو در خودرویی ها …

در بین گروه خودرو ایران خودرو امروز ...

شکل گروه خودرو با …

بازهم بازار سراغ نوسان گیری در گروه رفته است...

در بین خودرویی ها به این …

در بین خودرویی ها باید سراغ نماد های خاص رفت ...

تحولات گروه خودرو با خبر …

در بازار در گروه خودرو روی دو سهم بیشتر توصیه داریم...

تحلیل تکنیکال خودرو


فضای خاص امروز خودرویی …

در مورد این گروه امروز موج عرضه را داریم...

در گروه خودرو با این …

به نظر این گروه شوک نیاز دارد و تب خبرهای تولیدی...

در گروه خودرو به این …

هر چقدر دیروز زامیا د و خودرو خوب بودند...

جنس حرکت خودرویی …

در این گروه سه سهم گزارش دادند که...

جنس حرکت خودرویی …

جنس حرکت خودرویی ها در بازار خبری نیست...

در خودرویی ها به این …

بارها در این گروه روی سهم های مورد توجه تاکید شد...

خودرویی ها امروز با این …

چه نموداری و چه بازی بازار به نظر ...

در بین خودرویی ها باید …

از نظر نموداری اگر قرار باشد در کانال قبلی حرکت کنیم ...

فضای خودرویی ها باید …

در گروه خودرو به نظر ایران خودرو لیدر گروه شده...

در بین خودرویی ها باید …

در این گروه خبر افزایش سرمایه وپارس و رشد...

روز خاص خودرویی ها در …

به نظراخر وقت دیروز عرضه های سنگین در گروه...

خودرویی ها در این که …

با این فضای ایجاد شده در خبرها به خصوص...

در بین خودرویی ها نیز …

نمیدانیم ولی به نظر فروش خودرو توسط دولت...

در گروه خودرو به این …

یکی از بدی های خودرویی ها ...

توجه بازار به خودرویی ها …

روز شنبه عرض شد بخشی از جریان پول...

خودرویی ها با اخبار …

حالا در این وضعیت خرابی ملک ...

شاید بازی خودرو با …

گزارش ایران خودرو و سایپا بد نبود ولی جریان...

خودرویی ها برای این که …

در بین اعضای گروه خودرو خبرهای سیاسی خوب است...

خودرویی ها به این که …

بازی در این گروه پر تحول است به نظر...

در بین خودرویی ها …

در این گروه بازی خبرها روی خودرو عجیب است...

گروه خودرو به این که …

حرکات نموداری و خبرهای مختلف به خصوص زمزمه...

در خودرویی ها باید …

احتمال حرکت گروه خودرو در بازار جدی است...

در خودرویی ها با این …

از نظر قیمتی به نظر خساپا و خودرو شرایط...

در خودرویی ها به این ..

این گروه نیز از تبو تاب افتاد و صف خپارس نیز عرضه شد...

در نماد های خودرویی …

دیروز از شوک به این گروه گفتیم اگه شوک خبری...

در بین خودرویی ها باید …

دیروز ان رونق خوب را در گروه خودرو شاهد نبودیم ...

کارخودرویی ها در این …

در گروه خودرو اگر خبر نرسد و خبرهای خوب درکارنباشد...

در خودرویی ها بازار به …

در این گروه از نظر نموداری برخی قطعه سازی ها...

در گروه خودرو انتظار این است …

در بین شرکت ها دیروز در کل ۲ گزارش نظرمان را جلب کرد...

این که خودرویی ها با این …

در این گروه قطعه سازی ها را به نظر باید کم کم...

در بین خودرویی ها بازهم …

دیروز مجامع خودرو و خساپا پر بود از خبرهای...