هرچه مرتبط است با ‘خودرو’


و بازهم خودرویی ها …

خب حرفها را در مورد این گروه قبل تر عرض کردیم...

زمزمه های گروه خودرو …

کم کم بحث افزایش نرخ در خودرویی ها دارد ...

در نماد های خودرویی …

زمزمه افزایش نرخ در خودرویی ها بسیار زیاد...

در نماد های خودرویی …

این گروه همه بی رمقی و غیربنیادی بودن...

خودرویی ها در این …

جالب است که اسم خودرویی ها در تحریم نبود ولی...

در نماد خودرویی ها …

در مورد خودرویی ها از نظر بنیادی دیگر حرفی...

بازی خودرویی ها …

آن چیز یکه به گروه خودرو شوک وارد می کند...

در خودرویی ها به این …

فعلا بازار روی این گروه زوم کرده است دور دور این گروه است...

در گروه خودرو با این …

به نظر حرکت دیروز بازار یک واکنش نموداری قوی به...

در گروه خودرو به این …

برخی معتقدند در خودرویی ها در شهریور ...

در بین خودرویی ها با این …

در گروه خودرو وزیر محکم صحبت کرده و خوب ...

در گروه خودرو این شرایط …

گزارش انها بازار را غمگین و غمگین تر کرد...

فضای تلخ خودرویی با …

نمی دانیم واقعا یکی از تلخ ترین گزارش خودرویی ها...

در نماد های خودرویی …

در این گروه نمودار ها رشد را تایید میکنند و می گویند...

خودرویی ها در این که …

در گروه خودرو بازی کم کم جذاب تر می شود...

تحلیل تکنیکال شاخص خودرو


در نماد های خودرویی امروز …

بازی خودرویی ها عجیب شده است ...

در نهایت در خودرویی ها …

در خودرویی ها برخی زمزمه ها از عدم...

برای خودرویی ها فقط یک …

بی تعارف باید عرض کرد خودرویی ها در کما هستند...

خودرویی ها تا این که …

در گروه خودرو فاز بازار به خوبی مشخص است...

در بازی خودرویی ها به …

ببینید از نظر بنیادی جمع شدن خودرویی ها...

خودرویی ها نیز امروز …

امروز بازار با جمع و جور شدن خودرویی ها...

تحلیل تکنیکال خودرو


در خودرویی ها به این …

نمودار ها می گوید خودرویی ها امروز باید...

در خودرویی ها با این شرایط …

جالب این است که تنها گروهی که در بازار...

در نماد های خودرویی …

تکلیف را همین ابتدا روشن کنیم ...

فضای خودرویی ها امروز …

خودرو با اتش بازی صوری خکاوه از جا بلند شد...

در گروه خودرو با این خبر …

دیروز خبر خکاوه یک شوک بزرگ برای گروه بود...

در خودرویی نماد های …

در این گروه بازی خودرویی ها امروز پر عرضه است ولی...

دوباره خودرویی ها …

در بازار به نظر این گروه فعلا میتازد هر چند امروز ...

امروز گروه خودرو با …

طبیعی است که گروه خودرو امروز یک استراحت...

در گروه خودرو …

گروه خودرو فقط یک نوسان خوب مقطعی است...

در بازار خودرو …

بحث ها در گرونه خودرو جدی و امروز ...

خودرویی ها به این …

شب گذشته مدیران خودرو و سایپا در رسانه ملی...

در بین خودرویی ها …

بارها روی گروه خودرو نگاه کردیم به نظر وضعیت...

در گروه خودرو نکته مهم …

بازار دیروز روی گروه خودرو فروشنده بود و ...

بازی خودرویی ها با …

بارها در روزهای قبل نوشتیم فارغ از بازی بنیادی...

در گروه خودرو با …

گزارش های ماهانه در این گروه بسیار مهم است ولی ...

گروه خودرو با این …

دیشب در خبرها اعلام شده است...

و بازهم خودرویی ها …

چند روزی است در مورد این گروه صحبت میکنیم ...

بازی های خودرویی نیز …

در بازار نامه و انتشار نامه رونق گرفته است...

در خودرویی ها نیز …

ببینید بسته حمایت از تولید یک بحث است ...

بازهم بازی خودرویی ها …

دیروز خبرخوبی را شاهد نبودیم ...

بازی گروه خودرو …

از دی ما وضعیت بنیادی گروه خودرو خوب....

در گروه خودرو با این …

همه این را قبول دارند که خودرو فضای ...

در نماد خودرویی ها …

تقریبا همه بازار رشد کرد جز خودرویی ها...

و بازهم خودرویی ها …

در مورد این گروه حرف که می زنیم...

در بازی خودرویی ها نیز …

در مقطعی درست بعد از گزارش های ۳ماهه نوشتیم...

در گروه خودرو یک نکته …

وضعیت گروه خودرو همچنان خوب نیست ...

بازهم بازی خودرویی ها …

در بین اعضای گروه دیروز مجمع ...

شکل گروه خودرو با این عوامل …

گزارش های این گروه به سه بخش تقسیم می شوند ...

خودرویی ها در این گزارش ها …

گزارش خودرویی ها از راه میرسد و تحول ...

فضای گروه خودرو …

و اما چه بازی می کنند خودرویی ها...

گروه خودرو با این فاز …

در گروه خودرو اگر بگوییم همه گروه در حال ...

در گروه خودرو با این …

حقیقت امر این است که به گروه خودرو ...

در خودرویی ها با این جو …

در گروه خودرو با جو روز چهارشنبه اگر قرار باشد...

در خودرویی ها با این …

گروه خودرو به یک صنعت جایگزین در بازار...

در گروه خودرو بازهم به این …

در این گروه بازار فعلا او را در چرخه سهم های...

در خودرویی ها بازهم …

کمی شفاف تر صحبت کنیم...

در خودرویی ها نیز با این …

خبر ممنوعیت واردات خودرو شوک عجیبی به ...

و بازهم خودرویی ها …

گروه حرکت جالبی را روز چهارشنبه داشت...

در خودرویی ها ختوقا نیز …

گروه خودرو با این گزارش ها فعلا حرفی برای گفتن ندارد ...

گزارش خاص خودرویی ها …

دربازاربارها نوشتیم گروه خودرو از نظر بنیادی...

در خودرویی ها با این که …

در خودرویی امروز یک عقیده و نظر داریم که ...

موج خودرویی ها با این که …

در گرونه خودرو اوضاع خاص است از نظر نموداری...

در نماد های خودرویی …

در بازار و گزارش های دیروز هم عرض شد که...

خودرویی ها با این موج خبری …

این روزها خودرویی ها روی نمودار شاید...

در خودرویی ها این دو گزارش …

هر چقدر گزارش های رسیده از خبهمن ...

در خودرویی ها این نماد …

در خودرویی ها از نظر نموداری باید...

در خودرویی ها با این …

در گروه خودرو به نظر خود ایران خودرو و خپارس...

خودرویی ها با این شرایط …

در این گروه برای این که تغییر فاز صورت گیرد ...

در بین خودرویی ها فضا …

هنوز گزارش ۱۲ ماهه برخی اعضای گروه...

در گروه خودرو باید کمی …

در بازار باید کمی به گروه خودرو فرصت دارد به نظر...

بازی های خودرویی با این …

فشار های سیاسی به گروه خودرو زیاد است و...

پنچری ریز و درشت خودرویی …

یاد ان فیلم می افتیم که میگفت...

نماد های خودرویی در ظرف آزمایش …

در بازار از امروز خودرویی ها را با گزارش های...

خودرویی ها تا این لحظه …

در بازار امروز خبر افزایش نرخ خودرویی ها ....

خودرویی ها بازهم امروز را …

به نظر با فشار دیروز امروز وقت...

و بازهم خودرو …


خودرویی ها امروز هم …

این گروه در بازار باردیگر از نظر نموداری و جو...

در نماد های خودرویی به این …

سهم از هر نظر که نگاه کنیم در این گروه می تواند...

گروه خودرو بازهم امروز ..

در این گروه بازی سهامداری کم کم جالب و جذاب....

در نماد های خودرویی …

امروز ساعات اولیه فشار روی گروه خودرو زیاد است...

گزارش های خودرویی هم می تواند …

درمورد گروه خودرو دیروز هم عرض شد ...

با خودرویی ها باید …

دیروز هم در مورد این گروه صحبت شد ...

تحلیل تکنیکال خودرو


در گروه خودرو با این …

امروز دراین گروه هیچ سهمی را اسم نمیبریم...

در نماد های خودرویی به این …

درخودرویی ها افزایش نرخ های خوبی را گرفتن...

بازی گروه خودرو امروز …

دیروز دیگر تاب و توان منفی شدن نداشت ...

در نماد های خودرویی …

در این گروه دیروز نمودارها جای بدی بودند...

بازی برخی خودرویی ها در این …

در این گروه خپارس گزارش خوبی را داد...

و بازهم این خودرویی ها …

در گروه خودرو کمی فضا بهتر شده است...

در بین خودرویی ها …

آنچه در خودرویی ها نظر همه را جلب کرده ...

در گروه خودرو با این خبرها …

موج خبرهای گروه خودرو مثبت بوده است...

در خودرویی ها بازهم …

در این گروه به نظر فضای قمیتی طوری است که...

بازی خودرویی ها این روزها …

دربازار در این گروه می بینیم جو چند روزی...

در نماد های خودرویی …

در گروه خودرو ببنید وقتی از شرایط بنیادی...

روز خودرویی ها …

اما سراغ خودرویی ها برویم روز روز انهاست...

در گروه خودرو …

در این گروه بی تعارف هیچ وقت گزارش ها اینقدر ...

در خودرویی ها بازهم …

در این گروه باردیگر توجه بازار به سمت نماد های...

در خودرویی ها بازهم …

در این گروه باردیگر توجه بازار به سمت نماد های...

بازی گروه خودرو با این که

در این گروه یک برگشت موقت را در اوج ناامیدی....

در خودرویی ها به این

در مورد این گروه چند اتفاق خوب و مهم و جالب را داریم ...

در خودرویی ها به این

در مورد این گروه به نظر بازی امروز بازهم بیشتر...

در خودرویی ها به این

به نظر بازی امروز بیشتر حول محور ...

در خودرویی ها به این

در مورد این گروه به نظر بازی امروز بیشتر...

در خودرویی ها به این

به نظر خبهمن و خدیزل باردیگر مورد توجه بازار...

دو شفاف سازی که

در این گروه دیروز با شفاف سازی های عجیبی مواجه بودیم...

در فضای خودرویی امروز

حرکت خکاوه واقعا بازار را غافلگیر کرده...

در بین خودرویی ها نیز

حرکت روز چهار شنبه خکاوه در صف شدن...

در بین خودرویی ها نیز

خکاوه حالا هیچ یک باید خرینگ وزامیاد را جمع کند...

و بازهم خودرویی …

در این گروه حرکت خکاوه و جو منفی و پر عرضه...

نگاهی به نمودار خودرو


و بازهم خودرویی …

در این گروه امروز هم اگر برخی در ۵% باشند ...

و بازهم خودرویی …

در این گروه بازهم خاور و خکاوه را روی حرف...

و بازهم خودرویی …

در این گروه حرکت ...

و بازهم خودرویی …

در این گروه دیروز حرکت رنج خکاوه و صف خرید خرینگ ...

و بازهم خودرویی …

در این گروه بازار دیروز کمی موج قوی تری را ...

تحولات خودرویی ها با این …

در این گروه بازار دیروز کمی موج قوی تری را در ...

تحولات خودرویی ها با این …

در این گروه بازار رفته است سراغ وساپا ...

تحولات خودرویی ها با این …

بازار رفته است سراغ وساپا و او را خوب می خرد...

تب سرد خودرویی ها

در این گروه کمی موج خبرها فروکش کرد ...

و بازهم خودرویی ها

در این گروه بازی خبرها جالب شده...

و بازهم خودرویی ها

در این گروه بازی ها جالب شده است چند روزی است...

بازی های خودرویی

در این گروه بازی ها جالب شده است ابتدا...

ستاره های خودرویی

در این گروه ورنا وساپا و حتی خود سایپا...

درگروه خودرو …

در این گروه خبر بد خبر لغو قرار داد گروه خودرو...

درگروه خودرو …

در این گروه خبر بد خبر لغو قرار داد گروه خودرویی بود ...

گروه خودرو با این

خودرویی ها را در بازار خوب می خرند ...

گروه خودرو با این

عجب فضایی شده است فضای گروه خودرو ...

در نماد ها خودرویی

در نماد های خودرویی شاهد لغو بلوک خودرو بودیم ...

روز خاص خودرو

امروز شبیه روز محشر برای گروه خودروست !!!!

در گروه خودرویی باید

در این گروه دوباره خبرهایی از بلوک...

در گروه خودرویی باید

خبرهایی از بلوک همه را امید وار کرده...

بازی جدید خودرویی ها

دوباره خبرهایی از بلوک همه را امید وار کرده ...

در ادامه وضعیت خودرویی ها

دوباره گزارش های ماهانه برخی را امید وار کرده...

در ادامه وضعیت خودرویی ها

با صحبت های دیشب روحانی برخی حتما...

روز ضعیف خودرویی ها

هر چه قدر خبرها حاشیه ای خودرویی ها خوب است...

اثرات خبرهای خودرویی …

اول ببینیم چه شرکت های گزارش دادند ...

در گروه خودرو

در این گروه روی قیمت باید صحبت کرد ...

در گروه خودرو

در این گروه خبر تجدید ارزیابی ها باعث رونق خودرو شد...

در گروه خودرو

در این گروه گزارش خساپا گزارش خاصی نبود و به نظر...

در گروه خودرو

در این گروه گزارش خساپا گزارش خاصی نبود...

در گروه خودرو

در این گروه باردیگر در قیمت های منفی...

در گروه خودرو

در ین گروه باردیگر در قیمت های منفی احتمالی...

در گروه خودرو

در این گروه باردیگر در قیمت های منفی...

در گروه خودرویی …

در این گروه دو بحث داریم به نظر گزارش ۹ ماهه ...

در گروه خودرویی …

در این گروه از نظر بنیادی که چیزی نمی توان گفت...

در گروه خودرویی …

در این گروه ۳ گزارش خوب بود ...

در گروه خودرویی …

در این گروه ۳ گزارش خوب بود...

در گروه خودرویی …

در این گروه واقعا خدیزل شرایط خوبی را در گزارش...

در گروه خودرویی …

فشار عرضه ها مانع از رشد قیمت این گروه شد ...

در گروه خودرویی …

در این گروه فشار عرضه ها مانع از رشد قیمت...

در گروه خودرویی …

در این گروه فشار عرضه ها مانع از رشد قیمت ...

در گروه خودرویی …

در این گروه بازی بازار امروز اگر منفی باشد خود به خود...

در گروه خودرویی …

در این گروه خبرها یکی پس از دیگری میرسد...

در گروه خودرویی …

در این گروه خبرها یکی پس از دیگری میرسد...

در گروه خودرویی …

در این گروه دیروز برای اولین بار به طور عیان و اشکار...

تحلیل تکنیکال خودرو


در گروه خودرو با این

باید گفت که برخی سهم ها کم کم در حال ...

در گروه خودرو کمی این فضا

باید گفت که برخی سهم ها کم کم در حال ...

در گروه خودرو به نظر

باید اذعان کرد کار ایران خودرو و سایپا سخت شده ...

در گروه خودرو به نظر

باید اذعان کرد کار ایران خودرو و سایپا...

در گروه خودرو به نظر

کار ایران خودرو و سایپا سخت شده ...

در گروه خودرو به این خبر

در مورد این گروه باید اذعان کرد که با خبر...

در گروه خودرو به این خبر

در مورد این گروه باید اذعان کرد که با خبر تعرفه...

در گروه خودرو به این خبر

در مورد این گروه باید اذعان کرد که...

در گروه خودرو به این خبر

حرکات اخیر و دل دل کردن ...

در گروه خودرویی ها …

در مورد این گروه باز یک روز خوب ...

در گروه خودرو با این

در مورد این گروه واقعا شرایط خاص شده است...

در خودرویی ها …

در مورد خودرویی ها حرف و حدیث یاد است ...

در خودرویی ها …

در مورد خودرویی ها حرف و حدیث زیاد است...

در خودرویی ها …

در مورد خودرویی ها دیروز خودرو را یعنی...

در گروه خودرو با این …

در مورد این گروه در روزهای قبل...

در گروه خودرو …

در مورد این گروه ترس بازار به شرایط و بازگشایی...

در خودرویی ها فضای …

گزارش های ضعیف باعث بی اقبالی بازار به کل گروه شده ...

در گروه خودرو نیز بااین …

خودرو منتظر یک جرقه است تا حرکت کند ولی کو !!!

در خاهن و سایر خودرویی ها …

در مورد گروه خودرو به نظر با راحت تر شدن خیال اعضا...

در خودرویی ها با…

واقعا دیگر منفی هیچ توجیهی ندارد...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه واقعا بازار حق دارد...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه واقعا بازار حق دارد امروز ناامید شود...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه به نظر دو اتفاق منفی روی داد ...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه باید خوب یاد اوری کرد که...

در خودرویی ها با…

در مورد این گروه دیرو رنج های مثبت و حجم...

در خودرویی ها با این گزارش ها …

در مورد این گروه سنگین ها خاور خوب نبود...

درگروه خودرو …

بازی دو شکل شده ...

در گروه خودرو …

در این گروه روز چهار شنبه هم نوشتیم از نظر ...

در گروه خودرو …

نوشتیم از نظر نموداری عالی هستند ولی...

در گروه خودرو …

در این گروه بازی بلوک بازی ها تمام شد...

در گروه خودرو …

در این گروه بازی بلوک بازی ها داغ شده است...

در گروه خودرو …

بازی کمی داغ شده بود ولی ...

در گروه خودرو …

بازی کمی داغ شده است...

در گروه خودرو …

در این گروه بازی کمی داغ شده است...

در گروه خودرو با این …

به نظر بازی بازار روی این گروه ...

در گروه خودرو با این …

در این گروه به نظر بازی بازار روی این گروه...

در گروه خودرو

در این گروه سایپا محوریت گروه را بر عهده دارد...

در گروه خودرو

سایپا هم می خواهد خمحور را بفروشد ...

در گروه خودرو

خودرو با خبرهای فروش دارایی مواجه شده...

گزارش خودرویی ها به این …

در این گروه سایپا واقعا عملکرد خوبی...

و اما در خودرویی …

سازمان از سایپا یک نمه شفاف سازی خاص...