هرچه مرتبط است با ‘خاور’


شرایط خاور با این

خاور در پیش بینی ۹۶ که خیلی...

خدیزل و خاور …

هر دو در یک صنعت و یک حوزه قرار دارند ولی...

تحلیل بنیادی ایران خودرو دیزل


در خاور نیز به این …

در مورد خاور این سهم را در کنار ...

در نماد خاور …

در این سهم خبرهایی در بازار پیچیده که...

در نماد خاور …

در این سهم چند باری گزارش...

در خاور و ختوقا …

در مورد این دو سهم بحث می شود...

تحلیل تکنیکال ایران خودرو دیزل


در بازگشایی خاور …

در مورد این سهم در حالی باز شده ...

بازگشایی خاور …

این سهم بودجه تلفیقی را...

بازگشایی خاور …

در بازار در حالی شایعه بازگشایی...

در سود خاور با …

همه خوشحال بودند که بللله !

شرایط زامیادو خاور در …

دیرو هر دو سهم باز شدند...

شرایط زامیاد و خاور در …

در مورد این سهم گفته می شود هنوز ...

تحلیل بنیادی ایران خودرو دیزل


تحلیل بنیادی ایران خودرو دیزل


در نماد خاور …

در مورد این گروه یعنی خودرو هنوز ...

خاور با این …

بیشتر بحث جو بود تا تحلیل....

در نماد خاور …

دو خبر به گوش میرسد....

در نماد خاور …

چند روز پیش گفتیم که....

در نماد خاور…

کم کم به بازار بازمی گردد....

فضای این سه سهم …

در گزارش حسابرسی....

در خاور به …

هنوز هم می گوییم ....

بازگشايي خاور …

روز جالبي براي خاور ....

شرايط خاور با …

حقيقت امر اين است ...

در نماد خاور …

خبرهاي خوب در گروه خودرو ...

تحلیل تکنیکال خاور


خاورخالي مي آيد!

البته بايد نكات مثبت را

دستان خالي خاور …

با اين حال اميدي به

خاور در حالي كه …

به نظرمحدوده قيمتي

از خاور شنيده شده …

اما از ان سو گفته شده بيش از

سهامداران خاور با …

شركت بر احتمال فروش

خاور در حالی …

قیمت منطقی برای بازگشایی

بازگشایی خاور در …

خاور در شرایطی که امروز ...

در نماد خاور ..


گزارش خاور در …


در نماد خاور …


در نماد خاور …


شرایط خاور …


تعدیل منفی خاور …


زیان خاور و …


برخی خبرها در خاور …


بررسی وضعیت خاور …


دوخبر خلاف جهت در خاور …