هرچه مرتبط است با ‘خاهن’


تحلیل بنیادی آهنگری تراکتورسازی


افزایش سرمایه خاهن …

یکی دیگر از خبرهای خوب بازار برای برخی سهم ها...

خاهن در این گزارش ….

گزارش های قبلی خاهن واقعا خوب بود و حالا ...

خاهن در این صورت …

خاهن با تغییرات در صورت های مالی مواجه شده...

خاهن با این گزارش …

در این سهم گزارش خوبی را داشتیم ...

تحلیل بنیادی اهنگری تراکتورسازی ایران


در خاهن و سایر خودرویی ها …

در مورد گروه خودرو به نظر با راحت تر شدن خیال اعضا...

در نماد خاهن

سهم بنیادی خیلی خوبی ندارد ...

در نماد خاهن نیز …

خاهن در این سهم در حالی که روند گزارش دهی...

در نماد خاهن خبر …

در مورد این سهم به نظر گزارش فوق ...

خاهن با این بودجه

سهم این دومین تعدیلی است که...

فضای خاهن در این …

در این گونه سهم ها وقتی به گزارش میرسیم...

شرایط خاهن …

در مورد این سهم که برای جلوگیری از ...

شرایط خاهن با …

خاهن دارد به در و دیوار می زند تا ...

خاهن با این فضا …

تحت تاثیر برخی خرید وفروش ها و داستان ها...

در نماد خاهن …

این سهم پس از مدت ها کش و قوس ...

در خاهن بازهم …

بارها در مورد شفاف سازی های بازار ...

خاهن با این …

خبری که این سهم

و بازهم خاهن

در مورد سهم پس از افزایش سرمایه...

در نماد خاهن …

در مورد این سهم برای این که...

در خاهن با این …

امروز نماد متوقف می شود...

در نماد خاهن …

در مورد این سهم مجوز...

در خاهن با خبر …

در مورد این سهم امروز گزارشی را...

شرایط خموتور و خاهن …

در مورد این دو سهم نیز باید...

خاهن دیروز با …

سهم دیروز صف خرید شده بود....

شرایط خاهن …

اگر در مورد خاهن داریم صحبت می کنیم ...

خاهن در این …

در گروه خودرو دیگر کسی سراغ خودرو...

تحلیل بنیادی اهنگری تراکتورسازی ایران


خاهن با …

گزارش شرکت رسید ولی....

خاهن در این …

بالاخره گزارش ۶ ماهه از راه رسید....

خاهن هم با احتمال …

طبق معمول هنوز ابهام....

تعدیل خاهن در …

این سهم در گزارش...

خاهن امروز با …

درست می بینیم یا نه....

در نماد خاهن …


خاهن به سود رسید …