هرچه مرتبط است با ‘حفاری’


حفاری ازاین که از …

سهم ۶ ماهه خوب و خاصی داشته ...

از حفاری در این …

این سهم نیز از بعد نوسانی یک از خاص های بازار است...

حفاری به این …

هم گزارش مهر شرکت خوب بود هم ...

حفاری با این خبر …

سهم علاوه بر بهبود وضعیت عملیاتی...

در حفاری اگر …

سهم شرایط خاص خود را دارد قرارداد های...

در حفاری ازاین که …

سهم خبرهای افزایش سرمایه را نیز دریافت کرده است...

حفاری نیز با این …

حفاری شمال در مهر گزارش خوبی ثبت کرد ...

تحلیل تکنیکال حفاری


حفاری ازاین بازگشایی …

سهم باز شد ولی گویا ...

حفاری ازاین که …

این سهم نیز اصلاح خوبی داشته و با...

حفاری با گزارش …

سهم گزارش ماهانه خوبی را داشته است ...

حفاری از این …

این سهم هنوز هم شایعات خود را دارد...

حفاری با این که …

سهم چند خبرخوب این چند وقت داشت...

هوای حفاری با این که …

سهم با تسعیر ارز سود ساخت وگرنه...

بلوک حفاری در این …

بلوک حفاری در قیمت های...

حفاری هم به این که …

حفاری هم یکی از سهم هایی است که...

حفاری در این که …

در این سهم گزارش های اخیر از مجمع و شایعات...

در حفاری از این …

در حالی که برخی خبرها از افزایش سرمایه در حفاری...

خبرهای حفاری هم …

به نظر خبر افزایش سرمایه از انباشته خبرخوبی...

حفاری با این که …

در بازار روی گزارش های سهم حساب بازمیکنند...

حفاری هم در این …

از نظر نموداری حفاری شمال قابلیت های....

حفاری به این …

سهم گزارش بدی را در ماه خرداد نداشت ...

حفاری به این …

در مورد حفاری کمی کار سخت است ولی...

حفاری هم به این …

سهم دیروز یک بلوک جابجا کرد ببنید از نظر بنیادی ...

حفاری هم به این …

در مورد حفاری بیشتر بازی نموداری است ولی...

حفاری بعد از این …

به حفاری دقت کنید سهم از نظر عملیاتی...

در حفاری به این …

در مورد این سهم گزارش دهی خیلی...

حفاری در این …

تا به امروز این سهم با خبرهای تسعیر و مطالبات ارزی...

حفاری با این که …

بازار خیلی وقت است که دیگر به...

حفاری در این شرایط …

یکی دیگر از سهم های خاص بازار حفاری شمال است...

حفاری بعد ازاین …

حفاری دنبال بهانه برای اصلاح بود که...

حفاری هم باردیگر …

این سهم هم جز سهم هایی است که نیمگوییم...

در حفاری باید …

سهم یک نکته مثبت و یک نکته منفی در گزارش اخیر خود دارد...

حفاری پس از این که …

سهم بازی های جالبی را گرفته و دیروز هم ...

حفاری با این که …

حفاری سهم جالبی است و به نظر شرایط خوبی را دارد...

تحلیل تکنیکال حفاری


حفاری امروز با …

ببینید اتفاقات مهم حفاری در دو چیز خلاصه می شود ...

حفاری را با …

مشکل حفاری عرضه یکی از سهامداران به نام...

نگاه بازار به حفاری …


تحلیل تکنیکال حفاری


حفاری بعد ازاین …

بعد از تعدیل منفی و شفاف سازی سهم باز شد و بازهم...

عقب نشینی حفاری با …

مقداری حسابرس با حفاری نامهربان بود...

خبر حفاری که به …

با این شرایط حسابرس برای حفاری به نظر...

حفاری با این که …

این سهم برای نوسان هم امادگی خوبی دارد...

تحلیل تکنیکال حفاری


حفاری به این که …

در مورد حفاری شمال سهم از نظر نموداری و چارتی...

تحلیل تکنیکال حفاری


حفاری امروز با …

در مورد حفاری سهم گزارش داده است...

تحولات حفاری در …

سهم با قراداد های اخیر واقعا در چشم بازار امده است...

حفاری با این …

حفاری یکی از سهم های خاص بازار...

یک گزارش خاص در حفاری …

تسعیر ارز سهم را بالا کشیده و واقعا عالی عمل کرده...

حفاری با این که …

سهم خبرهای خوبی را گرفت ولی...

خبرهای خوب حفاری …

خبر قرارداد های جدید و اثرات خوب ان...

حفاری به این که …

در مورد حفاری با شرایط خوبی در بازار مواجه ایم..

حفاری این روزها در …

حفاری هر دو سهامدار بنیاد و ساتا ...

حرف و حدیث های حفاری …

سهم دوباره با شایعه دریافت یک سود...

حفاری با این که …

سهم به دنبال اخبار خوب است و باید دید...

گزارش خاص حفاری !

یکی از بدترین گزارش های بازار که غیر منتظره هم بود...

حفاری به این …

حفاری فضای بنیادی خاصی ندارد حتی...

در حفاری هم با …

از نظر بنیادی شاید خیلی جذاب نیاشد ولی...

تحلیل تکنیکال حفاری


حفاری با این که …

در مورد حفاری با این خبر به نظر سهم روند...

حفاری هم به این …

گزارش اخیر حسابرسی شده خبرخوبی...

حفاری بعد از گزارش …

در مورد این سهم دیروز هم عرض شد...

حفاری بعد ازاین که …

سهم منتظر گزارش حسابرسی شده است ...

حفاری به این …

در بازار گزارش حسابرسی شده حفاری و تایید طلب ارزی...

حفاری با این دست خبرها …

دیروز دو خبر مهم از حفاری رسید اولی...

حفاری با این …

حفاری هم بهبود را نسبت به سال قبل احساس میکند ولی...

حفاری بعد از بازگشایی …

سهم بعد از خبرهای تسعیر ارز باز شد و حالا ...

حفاری بعد ازاین که …

حفاری به قول خود عمل کرد و تسعیر را در گزارش ها...

در حفاری به این …

سهم گزارش خوبی را داشت ولی...

حفاری در گزارش خود …

بازار دیروز روی حفاری زود عقب نشینی کرد...

حفاری به این که …

در داخل شرکت نیزتاکید میکنند در گزارش ۶ ماهه...

حفاری پس از این …

اتفاق مهم این سهم همان بود که...

حفاری امروز را …

حفاری امروز باز می شود ولی...

حفاری در این قیمت ها …

نه به ان شوری شور که کسی حفاری را در...

حفاری امروز با …

در این که سهم شفاف سازی خوبی داشت...

حفاری با این شفاف سازی …

دیروز شفاف سازی و بعد بازگشایی سهم ...

شرایط حفاری هم …

ببینید سهم در این فضا شرایط خاصی را دارد ...

در نماد حفاری …

به نظر حفاری باید کمی شفاف کند که...

حفاری در این فضا …

بارها قبل تر هم عرض شد که حفاری به دلیل...

در نماد حفاری هم …

حفاری به نظر در ۱۰% امروز ...

حفاری با ااین که …

گزارش ۳ ماهه حفاری متشر شد ...

حفاری در این قیمت ها …

او هم از نظر ارزش ذاتی برتر است...

حفاری هم به این …

سهم بعد از مجمع باید باز شود ...

در نماد حفاری هم …

سهم در حالی مجمع نه خیلی موفقی را داشته که...

حفاری در کنار این …

گزارش های حفاری بالاخره رسید...

خبرهای حفاری با …

حفاری در قیمت بسیار خوبی است ...

حفاری با این …

در این سهم به نظر در قیمت های زیر ...

در نماد حفاری با این …

سهم هنوز گزارش ماهانه نداده است ولی...

حفاری امروز با …

سهم بعد از رشد ۲۰% امروز...

حفاری با این که …

بسیاری در مورد این سهم می پرسند ...

تحلیل تکنیکال حفاری


در نماد حفاری هم …

ببنید در حفاری هیچ نامه ای و هیچ بخشنامه ای...

در نماد حفاری به این …

در بازار یکی از قاعده های توجه بازار به یک...

در نماد حفاری به این …

دیروز هم در مورد این سهم صحبت کردیم ...

در نماد حفاری هم …

در نمادحفاری بیش از هر چیز این قیمت ...

حفاری هم با این که

در نماد حفاری شمال به نظر یکی از پر حجم ترین...

در نماد حفاری به این که …

در این سهم یعنی حفاری باید گفت رو به پیشرفت است ولی...

در نماد حفاری نیز …

در مورد حفاری شرایط معاملاتی سهم بهتر شده...

درنماد حفاری …

بحث ما در حفاری در این قسمت بحث...

تحلیل بنیادی حفاری شمال (حفاری)


در نماد حفاری

دربین برخی نماد ها بازهم حفاری با خبر بلوک...

در نماد حفاری …

بانک رفاه حدود ۵درصد حفاری را با نرخ عجیب...

در نماد حفاری با این …

در این سهم همین که حفاری مطمئن شده است ...

خبرهای حفاری به

در مورد این سهم باید شرایط بنیادی و وضع مالی اش...

تحلیل تکنیکال حفاری


خبرهای حفاری به

شرایط بنیادی و وضع مالی اش هم خیلی خوب...

خبرهای حفاری به

در مورد این سهم باید بیشتر تحقیق کرد...

شرایط حفاری در این

در مورد این سهم باید بیشتر تحقیق کرد...

در نماد حفاری

در این سهم بازار سهم را به دلیل افت غیر منطقی...

در نماد حفاری

بازار سهم را به دلیل افت غیر منطقی سهم...

در نماد حفاری

در این سهم چند اتفاق خوب در سهم رخ داده ولی...

در نماد حفاری

در همین ستون چند روز پیش بود نوشتیم...

در نماد حفاری …

در مورد این سهم گزارش خوب بود ...

در نماد حفاری به

در مورد این سهم روز چهار شنبه دو خبر رسید...

در نماد حفاری به این …

در مورد حفاری هنوز گزارش خاصی نرسیده است ولی...

در نماد حفاری به این …

حفاری هنوز گزارش خاصی نرسیده است ولی...

شرایط حفاری نیز …

در این سهم بازار سهم را خوب می خرد ...

در حفاری با این شرایط

در مورد حفاری فضا کمی مثبت شده ...

در نماد حفاری به …

این سهم هنوز گزارش نداده است ولی...

در حفاری هم با …

در مورد این سهم در حال جراحی ست...

در حفاری هم با …

این سهم در حال جراحی ست و به نظر...

در نماد حفاری هم …

در بازار از یک سو خبرمیرسد مشکلات مالی سبب...

در نماد حفاری

در نماد حفاری بالاخره ...

در نماد حفاری سهم …

در مورد این سهم یکی از بدترین سهم هاست...

در نماد حفاری …

این سهم واقعا همه را ناامید کرد ...

در نماد حفاری …

نه قیمت خوبی داشت و نه مجمع خوبی ...

در نماد حفاری …

در این سهم نه قیمت خوبی داشت و نه مجمع خوبی ... .

در نماد حفاری هم …

در این سهم باز شده و ۵% منفی است...

در نماد حفاری

این سهم ممکن است امروز باز شود...

شرایط حفاری …

در این سهم منتظر خبرهای خوب بودیم ولی...

در نماد حفاری …

در مورد این سهم درست است که...

در نماد حفاری خبر …

در حفاری شمال از سهم برخی...

در نماد حفاری باید …

در حفاری شمال سهم دیروز با...

در نماد حفاری نیز …

در مورد حفاری شمال نیز قیمت های....

شرایط حفاری با …

سهم منتظر یک خبر است ...

حفاری در این شرایط …

به نظر قیمت سهم افت خوبی کرده...

در نماد حفاری هم به …

چند روز قبل در مورد بحث های...

در نماد حفاری نیز …

دیروز لابلای خبرها داشتیم حفاری با...

در حفاری با …

در سهم خبرهای خاصی وجود دارد ...

بازهم حفاری در …

در این سهم به نظر فضای بازار...

تحلیل تکنیکال حفاری


در حفاری هم به این …

به نظر فضای فعلی سهم برای رشد خیلی...

در حفاری هم به این …

در این سهم به نظر فضای فعلی سهم ...

حفاری با این که …

این روزها باید خبرهای حفاری را ...

در نماد حفاری …

در این سهم امروز اگر یک افت قیمت...

تحلیل تکنیکال حفاری


در نماد حفاری …

چه حکمتی در بورسی ها هست ...

در نماد حفاری …

در مورد این سهم به نظر تغییر...

وضعیت حفاری …

اوضاع در حفاری عجیب است گویا...

در نماد حفاری …

افزایش سرمایه حفاری شمال با مخالفت...

در نماد حفاری …

در مورد این سهم خبر امده امروز ...

در حفاری …

قیمن سهم اکر در ...

تحلیل تکنیکال حفاری شمال


حفاری شمال خبر …

این سهم ۳۸۱ ریال سود را اعلام کرده...

در حفاری بازهم…

طی روزهای گذشته حجم معاملات در...

حفاری در این فضا …

ببین این سهم طی روزهای گذشته...

حفاری با این …

سهم بعد از مجمع اصلاح خوبی کرد ...

حفاری شمال نیز …

دیروز شاهد بازگشایی سهم بودیم ...

در نماد حفاری …

نماد متوقف شده است که...

در این دو سهم …

منظور از دو سهم ...

در نماد حفاری …

سهم بازهم در بازار منفی شده...

در حفاری با این …

در این سهم نیز به نظر افت...

در نماد حفاری …

زمزمه های یک تعدیل دیگر ...

در خبرهای حفاری …

مهم ترین خبر سهم...

در حفاری با …

در مورد این سهم برخی معتقدند...

در حفاری نیز به …

در روزهای قبل در مورد این سهم ...

حفاری در این شرایط …

در بازار حفاری را خوب می خرند...

در نماد حفاری نیز …

حفاری را دیروز هم صحبت کردیم که...

در نماد حفاری …

در این سهم در حالی شاهد ...

در حفاری به این …

در مورد حفاری از چهارشنبه شاهد...

در نماد حفاری …

در مورد این سهم قبلاً هم صحبت کرده بودیم...

در حفاری به …

شایعاتی از قراردادهای جدید...

حفاری با این که …

در مورد حفاری برخی معتقدند سهم...

در نماد حفاری …

در این سهم خبرهای مثبتی...

در خبرهای حفاری …

یکی از خاص ترین نماد های بازار...

در نماد حفاری …

عاملی که شاید قیمت نفت ...

در نماد حفاری …

در این سهم شایعات از تعدیل ...

در حفاری شمال …

سهم گفته می شود بودجه را با ...

حفاری هم با خبر …

در این سهم ها شرایط بازار انها را ...

بازگشایی حفاری …

در این سهم سود سال ۹۴...

بازهم حفاری …

در این سهم سود سال ۹۴ ...

برگشت حفاری …

حفاری با تعدیل منفی ۱۹% باز می گردد...

در حفاری خبرها از…

در مورد حفاری شمال خبرهای ضد و نقیض...

در حفاری نیز خبرهای جدید …

دیروز دو خبر بسیار مهم رسیده بود...

در حفاری نیز به …

در مورد این سهم نظر بنیادی ها این است...

شرایط حفاری …

در مورد حفاری باید گفت که این سهم ...

در حفاری باید …

در مورد حفاری حسابرس کمی از ...

در نماد حفاری …

در این سهم به نظر گزارش ۹ ماهه...

در نماد حفاری …

ببنید باید گشت به دنبال سهم هایی که...

در نماد حفاری به …

حفاری شمال واقعاً شرایط خاصی دارد...

در نماد حفاری به …

در حفاری شمال وضعیت جالب است...

در نماد حفاری…

دیروز پس از مدت ها صف خرید حفاری را...

در نماد حفاری به …

سهم در حالی به بازار باز می گردد که...

حفاری با این …

در بازار سهم شرایط بنیادی خیلی...

در نماد حفاری …

بارها در مورد حفاری صحبت کردیم....

درد های حفاری در …

در مورد این سهم و گزارش ان قبلاً....

درنماد حفاری …

در مورد این سهم بلوک هایی را شاهدیم....

حفاری با این …

دعوای وزارت نفت و حفاری....