هرچه مرتبط است با ‘جم پیلن’


مجمع جم پیلن که با …

در مجمع جم پیلن با تقسیم سود بسیار خاص...

تحلیل بنیادی شرکت پلی پروپیلن جم


عرضه اولیه جم پیلن …

دیروز عرضه جم پیلن را داشتیم و عرضه...

تحلیل بنیادی شرکت پلی پروپیلن جم


امروز عرضه جم پیلن با این …

عرضه جم پیلن کمک خوبی برای برخی سهم ها نظیر...

عرضه اولیه جم پیلن با …

در مورد این سهم باید گفت که روز ...

در جم پیلن با این عرضه …

به نظر این هفته جم پیلن راهی بازار می شود ...

در عرضه جم پیلن …

این سهم شنبه معارفه دارد...

درعرضه های اولیه جم پیلن …

در مورد این سهم باید گفت...