هرچه مرتبط است با ‘تکمبا’


شرایط تکمبا …

این سهم یکی دیگر از سهم هایی است که...

تکمبا با این …

ببنید تکمبا به هیچ وجه سهم بدی نیست ولی...

تکمبا از این که …

به نظر سهم به دو دلیل رشد میکند اول این که...

تکمبا با این که …

در این نمادبه نظر هم نموداری و هم بنیادی...

تکمبا با این …

انتظارات از تایرا و تکمبا بیشتر بود و فعلا...

در نماد تکمبا …

در این سهم از نظر بنیادی شرایط بدی را...

تکمبا در بین نماد ها…

دراین سهم ببنید وضعیت خوب است...

در نماد تکمبا با …

در نماد تکمبا با این اصلاحی که سهم کرده ...

تکمبا از دو نظر …

اوضاع فروش نه خیلی خوب و نه خیلی بد است ولی...

درنماد تکمبا با این …

در بازار چند روزی است این سهم را خوب می خرند ...

درنماد تکمبا نیز …

یکی از سهم های خاص بازار است و به نظر...

درنماد تکمبا …

این سهم حسابی اصلاح کرده است و برای یک...

درنماد تکمبا …

در این گروه از تکمبا گفتیم و بارها حرف زدیم...

درنماد تکمبا …

در این گروه از تکمبا گفتیم و بارها حرف زدیم...

درنماد تکمبا …

در این گروه از تکمبا گفتیم و بارها حرف زدیم ...

در نماد تکمبا

ببنید حقوقی جدید اتیه با هم خوب می خرد ولی...

درنماد تکمبا نیز

در مورد این سهم و تایرا هر دو در منفی ها...

درنماد تکمبا نیز

این سهم دیروز صف فروشش جمع شد...

در تکمبا نیز

در مورد تکمبا در موج های نوسان گیری...

در نماد تکمبا …

در مورد ان سهم خبرهای خوب فروش واقعا...

نگاهی به نمودار تکمبا


در نماد تکمبا

در مورد این سهم یعنی تکمبا هم نموداری هم بنیادی ...

در نماد تکمبا

تکمبا هم نموداری هم بنیادی شرایط خوب ...

تکمبا با این

در مورد این سهم آمار خوب تولید و فروش...

در نماد تکمبا …

در مورد این سهم همیشه درست بعد تابستان...

تکمبا با این …

در مورد تکمبا به نظر این سهم بازی های قیمتی...

در نماد تکمبا به این

در نماد تکمبا سهم در حالی که سود ...

در نماد تکمبا به این

تکمبا دیشب در اخرین ساعات گزارش داد ...

در نماد تکمبا …

به نظر در بازار به زودی این سهم نیز...

در تکمبا به این …

در مورد تکمبا دیروز سهم را خوب خریدند ولی...

شرایط تکمبا با این …

در مورد این سهم بازار با خبرهای بنیادی ...

شرایط تکمبا با این …

در مورد این سهم بازار با خبرهای بنیادی...

تکمبا و تایرا دو شگفتی ساز …

در مورد تکمبا روزهای گذشته بارها تاکید شد...

در نماد تکمبا نیز …

در مورد این سهم برخی نوسان گیران روی سهم ...

درنماد تکمبا …

بارهادر مورد گزارش خوب شرکت صحبت شد...

درنماد تکمبا …

بارهادر مورد گزارش خوب شرکت صحبت شد ...

تحلیل بنیادی کمباین سازی ایران


در نماد تکمبا

در گروه تجهیزات در روزهای گذشته از وضعیت...

در نماد تکمبا

در گروه تجهیزات در روزهای گذشته از وضعیت...

در تایرا و تکمبا و تپمپی

این سهم ها گزارش های خوبی دادند ...

در نماد تکمبا

دیروز در مورد سهم صحبت شد روزهای قبل نیز...

بعد از تایرا تکمبا

در بازار بعد از تعدیل تایرا نوبت تعدیل خوب...

در نماد تکمبا…

در این سهم باید اذعان داشت تکمبا در...

در نماد تکمبا

در نماد تکمبا قرار بود در سال ۹۵ ...

تحلیل بنیادی کمباین سازی ایران


تحلیل تکنیکال کمباین سازی


دو سهمی که …

در مورد این دو سهم یعنی ...

تکمبا با این …

این سهم خیلی معامله نمی شود...

در هر ۳ شرکت …

هر سه تجهیزاتی هستند....

تکمبا با این …

در مورد این سهم به نظر ....

تکمبا هم در …

در مورد این سهم راستش را بگوییم....

شرایط تکمبا …

این سهم واقعاً جالب است هنوز...

تکمبا به این …

بیشتر هدف از نوشتن بحث های ....

تکمبا را نیز با …

در گروه تجهیزات تکمبا برهمان....

رویداد مهم تکمبا …

کمی رشد کرد ....

تکمبا در این قیمت ها …

بارها نوسان داده است....