هرچه مرتبط است با ‘تلیسه’


تلیسه در بین این …

به نظر تلیسه را باید کمی بیشتر زیر نظر داشت...

تحلیل بنیادی دامداری تلیسه


در تلیسه با این که …

این سهم در مجمع ۷۰۰ ریال تقسیم کرد و حالا ...

تلیسه در گروه دام به …

گزارش ها در این گروه نیز میرسد بد نیست ولی...

در نماد تلیسه به …

این سهم گزارش خوبی را داشته است ...

تلیسه در این گروه …

بعداز مگسال حالا نوبت تلیسه است که...

در تلیسه نیز …

سهم به افزایش سرمایه می رود هفته بعد ...

تحلیل بنیادی دامداری تلیسه


گزارش تلیسه به این که …

در مورد این سهم وضعیت کمی بهتر بود...

تلیسه در کنار سهم ها

در این سهم به نظر بازی تعدیل مثبت و رشد ...

در تلیسه با این که

در این سهم به نظر خبر افزایش سرمایه...

تحلیل بنیادی تلیسه


در نماد تلیسه به این نکته …

در مورد این سهم و به طور کلی تولید کنندگان شیر...

در نماد تلیسه

این سهم انقدر خاص و هیجان انگیز گزارش ...

تحلیل بنیادی تلیسه


تعدیل تلیسه !

اتفاق خوبی در این سهم رخ داده است...

شرایط تلیسه نیز …

در مورد این سهم نیز ...

در گلدشت و تلیسه …

پیش بینی درآمد هر سهم خود را ....

تلیسه با …

در بازار گزارش مگسال خوب نبود...

در نماد تلیسه …

این سهم بالاخره متعادل شد...

در نماد تلیسه …

در مورد این سهم به نظر امروز ...

شرایط تلیسه با …

در مورد این دو سهم یعنی...

تلیسه در این قیمت …

در نماد تلیسه دیروز سهم به ...

تلیسه نمونه در راه بازار …

امروز سهم به بازار می اید...