هرچه مرتبط است با ‘تایرا’


تحلیل بنیادی تراکتورسازی ایران


تایرا در این شرایط …

سهم کنفرانس داده و امروز بازمی شود ...

در تایرا ازاین که …

در مورد تایرا هم کم کم گزارش سود زیر مجموعه ها...

در تایرا با اخبار …

ارزش بازار این شرکت در مقابل سایر شرکت ها ...

در تایرا میتوان …

تایرا با سود های زیر مجموعه مورد توجه است...

تایرا میتواند از مسیر ….

گزارش سود زیر مجموعه ها و گزارش سود تلفیقی ...

تایرا در این شرایط …

این سهم گزارش های خوبی در زیر مجموعه ها...

تایرا هم از …

این سهم نیز نموداری و بنیادی فضای خوبی گرفته ...

تایرا از این که …

در مورد تایرا شرایط نموداری سهم جذاب است...

شرایط تایرا هم از …

تایرا در ۶ ماهه خوب ظاهر شد و به نظر...

برای تایرا باید …

سهم به ۲۰۰۰ ریال سود برسد نباید تعجب کرد...

تایرا از این …

از دید بنیادی این سهم را زیر نظر بگیرید ...

در بین سهم ها تایرا …

این سهم خبرها و شرایط خوبی را دارد...

در تایرا از این …

تایرا شرایط خوبی را دارد و در افزایش نرخ هم...

تایرا در این که …

سهم با یک خبرخوب و یک افزایش نرخ خوب...

تایرا از این که …

سهم در روز خاص بازار و روزی که عرضه زیاد است...

تایرا با این که …

در مورد این سهم با اصلاح سنگین مواجه شده...

تایرا در این مسیر …

به نظر تایرا هم میتواند با توجه به اصلاحی که کرده...

تایرا بعد ازاین …

یکی از سهم هایی است که اصلاح خوبی کرد ...

در تایرا هم در این قیمت …

تایرا از ابتدا افت و خیز کمتری داشت و حالا...

تایرا از این که در …

در مورد تایرا بازار و نوسان گیران روی سهم مانور میدهند...

در تایرا از این …

یکی از شرکت هایی است که دارایی های زیادی دارد...

تایرا به این که …

این هم یکی دیگر از سهم های خاص بازار است...

تایرا با این که …

سهم از نظر رشد فروش و شرایط خاص فروش...

در تایرا اگر به …

گزارش سهم در ۳ ماهه خوب بوده است...

در تایرا هم به این …

در بازاراین سهم نیز اصلاح خوبی داشته است...

در نماد تایرا نیز …

تایرا مجمع خوبی را داشت...

تایرا در این که …

گزارش ها در سهم بد نبوده ...

تایرا به این …

به نظر تایرا دوباره مسیر خوبی را پیدا میکند...

تایرا به این …

سهم فعلا در حال اصلاح قیمت است ولی...

تایرا می تواند در …

این سهم را کمی باید با دید تلفیقی و البته دید...

در تایرا به این …

تایرا را باید تلفیقی نگاه کرد و به نظر...

در تایرا بازهم به این …

از نظر نموداری ممکن است تایرا در این قیمت ها...

تایرا در این …

این سهم خبرهای فروش خود را کم کم رو میکند...

در تایرا به این …

تایرا در فروردین ۳۶ میلیارد ریال فروش داشت...

در تایرا به این …

در مورد این سهم یعنی تایرا افزایش نرخ دوباره ای...

تایرا در این که …

تایرا یکی از مثبت های بازار این روزهاست...

تایرا به این که …

یکی از مواردی که تایرا در حال رشد است...

تایرا با این که …

در مورد این شرکت از نظر گزارش دهی ...

تایرا به این …

دیروز هم عرض شد قرار بر شرایط خاص باشد...

تحلیل تکنیکال تایرا


تایرا در این که …

از سهم های خاص بازار با ارزش بازار منطقی که ...

در تایرا به این …

بازار کم کم میگردد و سهم ها و شرکت های...

خبرهایی که تایرا را …

در مورد تایرا باید کمی دقیق تر بود...

خبرهای تایرا با …

درمورد تایرا قبل از هر چیز باید گفت اگر به...

تایرا باافزایش نرخ …

تایرا افزایش نرخ خوبی را گرفت ...

گزارش تایرا توانست …

قیمت تایرا در بازار کم رشد نکرده و صعود...

در مورد تایرا این شرایط …


خبرهای تایرا هم …

در تایرا مجوز افزایش سرمایه ۷۸% تایرا از ...

تحلیل تکنیکال تایرا


تایرا در این شرایط …

یکی از سهم هایی که گزارش اخیر او جالب بود...

تایرا هم می تواند به …

درست است قیمت رشد کرده و کمی بالا رفته...

تایرا با این …

گزارش جالبی را در تایرا شاهدیم ...

در تایرا همه منتظر …

در مورد تایرا گزارش ها خوب بوده و البته...

گزارش خوب تایرا در …

به نظر تایرا در ۶ ماهه هم با این سیاست...

در نماد تایرا با این …

گزارش ماهانه تایرا در مرداد...

تایرا در بین برخی سهم ها …

این سهم همه منتظر گزارش ۳ ماهه او هستند....

در تایرا این تقسیم سود …

تایرا تقسیم سود عالی را داشت ...

در تایرا با این که …

سهم یک گزارش خوب دیگر را داشت و نشان میدهد...

تایرا در این که …

به نظر کی از سهم های خوب با حاشیه سود مناسب ...

حالا تایرا با خبرهای …

ببنید تایرا با خبرهای خوبی مواجه است...

تایرا با این گزارش …

گزارش این سهم رسید و تایرا در تلفیقی...

تحلیل بنیادی تراکتورسازی ایران


تایرا یکی از سهم هایی که …

دو خبر خاص را در تایرا شاهدیم اولی...

در نماد تایرا این دو خبر …

امروز و فردا دو خبر مهم بایددرمورد تایرا برسد...

تایرا در این فضا …

ارزش بازار این شرکت ارزش بسیار کمی است...

در نماد تایرا هم باید …

این سهم هم ارزش بازار جذابی را دارد ...

تحلیل تکنیکال تایرا


شرایط خاص تایرا را …

تایرا را زیر نظر داشته باشید گزارش بسیار...

تایرا به این که …

ببنید اول در مورد گزارش اسفند تایرا صحبت میکنیم ...

در نماد تایرا با …

ماه اخر تایرا خیلی رو به راه نبود ولی...

بارها در تایرا …

در مورد تایرا بارها صحبت شده است تایرا در ۳ ماهه...

تحلیل تکنیکال تایرا


در نماد تایرا به …

در مورد این سهم بارها و بارها صحبت شده...

در تایرا هم به این …

در این گروه باید تایرا را نیز بیشتر زیر نظر داشت...

در نماد تایرا …

تایرا را باید زیر نظر گرفت سهمی با ارزش...

تایرا در این گزارش ها …

در مورد این سهم ارزش بازار و قیمت سهم...

تایرا با این …

در مورد تایرا چند باری بحث شده است...

در نماد تایرا نیز …

این سهم هنوز در بازار حرکت نکرده است...

شرایط تایرا را نیز …

این سهم را نیز زیر نظر بگیرید به نظر یک...

تایرا هم جز سهم های …

دو بحث در مورد تایرا داریم بحث اول...

در نماد تایرا …

نمیدانیم چرا بازار به این سهم با ارزش...

گزارش تایرا با …

در بازار کسی به تایرا نگاه نمیکند حتی...

در تایرا به این …

این سهم را کمی بیشتر...

تایرا با این شرایط …

روزهای قبل خبرهای تایرا زیاد شده و این یک...

تایرا از این دو نظر …

تایرا هم از نظر نموداری و هم بنیادی...

تایرا با این که …

در بازار سهم ارزش بازار کمی را دارد و خیلی ...

در نماد تایرا …

در این نماد باید گفت فصل فروش هم کمی...

تایرا در شرایط …

گزارش های این ماه سهم در ماهانه خیلی...

در تایرا به این …

در این سهم یعنی تایرا در در مهر ماه ...

تایرا در بین شرکت ها …

یکی از نکات خاص تایرا ارزش بازار ...

تایرا در این فضا با این …

این سهم هنوز در بازار خیلی رشدی نکرده است ...

تایرا امروز با این …

امروزتایرا در گروه قرار میگیرد و سهم مشمول گره است...

ضعف تایرا در این …

برخلاف ۳ ماهه چهارم تایرا در گزارش ۳ ماهه اول...

تایرا در بازگشایی امروز …

دیروز نوشتیم گزارش ماهانه سهم ...

تحلیل بنیادی تراکتورسازی ایران


تایرا بعد ازاین گزارش …

گزارش تایرا منتشر شدکه خیلی خاص نیست...

در هر دو نماد …

در بازار تایرا را خوب می خرند به نظر این سهم...

در تایرا به این …

تایرا هم تعدیل دارد و هم سود تقسیمی بالایی...

گزارش تایرا نیز با این

ببنید گزارش تایرا نیز بد نبوده است حداقل...

در نماد تایرا با این …

در این سهم انتظار ما این بود وقتی....

در نماد تایرا با این …

در این سهم با این گزارش امروز باید...

درنماد تایرا …

در این سهم فضای قیمتی برای رشد به نظر...

درنماد تایرا …

در این سهم فضای قیمتی برای رشد به نظر...

در نماد تایرا …

در بین سهم های خاص تایرا و تکمبا همیشه...

درنماد تایرا با این …

در تایرا به نظر یکی از شگفتی سازها در گزارش...

درنماد تایرا با این …

در تایرا به نظر یکی از شگفتی سازها در...

در نماد تایرا

در مورد تایرا بارها و بارها مطلب نوشتیم...

در تایرا به این

به نظر بازار ازاین سهم غافل است...

تحلیل بنیادی تراکتورسازی ایران


تایرا با این تحولات

این سهم سود زیر مجموعه ها رشد خوبی را ...

تحلیل تکنیکال تایرا


تایرا با این …

در مورد تایرا به نظر این سهم باید ...

تایرا با این …

در مورد تایرا به واقع و به درستی صف خرید شد ...

تایرا با این …

در مورد تایرا با این گزارش به نظر بازار

در تایرا با این شرایط …

این سهم رشد نرخ ها را در محصولات گرفته است که...

در نماد تایرا نیز …

در مورد این سهم شایعه افزاش....

در نماد تایرا به این

در نماد تایرا با یک پارادوکس مواجه ایم که ...

در نماد تایرا …

این سهم چند وقتی است پر حجم تر است و ...

تکمبا و تایرا دو شگفتی ساز …

در مورد تکمبا روزهای گذشته بارها تاکید شد...

در نماد تایرا نیز …

دیروز یک نفر بدجوری روی تایرا رنج فروش کشید...

در نماد تایرا نیز …

این سهم هم مثل مپنا و یا سهم های دیگر...

در نماد تایرا

در گروه تجهیزات در روزهای گذشته...

در نماد تایرا

در گروه تجهیزات در روزهای گذشته از وضعیت ...

در تایرا و تکمبا و تپمپی

این سهم ها گزارش های خوبی دادند ...

در تعدیل تایرا

تایرا سود را در گزارش ۳ماهه بازهم تعدیل کرد...

در نماد تایرا …

این سهم نیز گزارش بدی نداشته است ...

در نماد تایرا …

این سهم نیز گزارش بدی نداشته است...

در نماد تایرا …

این سهم نیز گزارش بدی نداشته است سهم بسیار ...

در نماد تایرا …

این سهم نیز گزارش بدی نداشته است ...

در بازگشایی تایرا …

بازی این سهم پس از تقسیم ...

در نماد تایرا …

در نماد تایرا سه با تقسیم سود بسیار خوب...

در نماد تایرا …

بازار در سهم خوب و مثبت نگاه می کند ولی...

فضای تایرا بازهم …

در این گروه یعنی تجهیزات هنوز به تایرا امیدواریم ...

فضای تایرا بازهم …

در این گروه یعنی تجهیزات هنوز به تایرا امیدواریم ...

تحلیل تکنیکی تایرا


در نماد تایرا کمی با …

در این سهم کمی اصلاح سود و اندکی...

در نماد تایرا

خبرها و نشانه ها و قیمت نشان می دهد...

در نماد تایرا

خبرها و نشانه ها و قیمت نشان می دهد ...

در تایرا نیز گزار شها …

سهم تعدیل که زد و حالا گزارش ماه به ماه ...

در تایرا نیز گزار شها …

سهم تعدیل که زد و حالا گزارش ماه به ماه...

در نماد تایرا باید …

در این سهم دیروز شاهد شفاف سازی...

در نماد تایرا …

در این سهم زمزمه هایی از تعدیل خوب ...

در تایرا باید …

در این سهم یعنی تایرا صندوق توسعه گویا ....

در تایرا بار دیگر …

در این سهم نیز در این قیمت ها و این شرایط ...

در تایرا بار دیگر …

در این سهم نیز در این قیمت ها و این شرایط ...

و بازهم تایرا …

در مورد این سهم گزارش خیلی خاص نیست...

بازهم تایرا …

در این سهم زمزمه هایی از بازی احتمالی...

در نماد تایرا

در این سهم بازار بسیار خوب سهم را ...

در نماد تایرا …

به نظر گزارش تلفیقی که برسد ارزش سهم ...

در خبرهای تایرا …

در نماد تایرا بازار بعد از ان رویداد ها ...

در خبرهای تایرا …

در نماد تایرا بازار بعد از ان رویداد ها ...

در خبرهای تایرا …

در نماد تایرا بازار بعد از ان رویداد ها ...

در تایرا با قیمت های …

در بازار تایرا فعلاً منفی شده است...

شرایط تایرا نیز …

نمی دانیم ولی به هر حال درست است که...

بازگشایی فملی و تایرا و شفن را …

طی یک شفاف سازی ...

در نماد تایرا با …

در مورد این سهم دیروز گزارش...

در نماد تایرا …

در این سهم بعد از جریان بلوک بازی ...

در نماد تایرا …

در مورد این سهم یکی از ...

بازهم در تایرا …

سهم دیروز صف فروش شد و جمع شد ...

در نماد تایرا بازی سهم …

در این سهم دیروز اداک هر چه سهم ...

و بازهم تایرا

این سهم در منفی ها ...

در نماد تایرا …

این سهم با بلوک های متعددی که می خورد ...

در نماد تایرا …

در مورد تایرا بیش از ۱۵ میلیون بلوک...

تحلیل بنیادی تراکتورسازی ایران


در نماد تایرا …

به نظر بازی همچنان در جریان است...

در نماد تایرا قیمت …

در مورد این سهم زیاد صحبت شد ...

در نماد تایرا قیمت …

دیروز در مورد این سهم زیاد صحبت شد ...

در نماد تایرا قیمت …

دیروز در مورد این سهم زیاد صحبت شد واقعا...

معجزه تایرا

گزارش ۹ ماهه شرکت معرکه بود ...

بررسی تکنیکی تایرا


گزارش بسیار خوب تایرا …

در مورد این سهم سود سود...

شرایط تایرا …

در مورد این سهم هنوز گویا ...

شرایط تایرا …

در مورد این سهم هنوز برخی روی ...

نگاهی به نمودار تایرا


در نماد تایرا

در مورد این سهم قبل از حرکت...

در نماد تایرا با

در این نماد که چند روزی است صف خرید...

شرایط تایرا با این …

بلوک بازی و خرید های یک حقیقی خوش نام ...

در نماد تایرا …

گویا این سهم نیز بازی های بلوکی جالبی را دارد ...

در نماد تایرا …

در این سهم خبرها واقعاً خوب است ...

در نماد تایرا …

در این سهم خبرها واقعاً خوب است...

در نماد تایرا

بازی گویا اغاز شده است...

در نماد تایرا …

در مورد این سهم به نظر باز دارد کمی...

شرایط تایرا …

در مورد این سهم نیز بارها صحبت شده است که...

شرایط تایرا …

در مورد این سهم بارها صحبت شده است که...

در تایرا با این خبر …

به نظر سهم از مهر ماه به این طرف...

در تایرا به این …

در این سهم بارها تاکید کردیم قیمت...

تحلیل بنیادی تراکتور سازی ایران


در نماد تایرا …

در مورد این سهم قیمت واقعاً...

بازی تایرا …

حیقت امر این است که بازی ...

در نماد تایرا …

گزارش ۱ ماهه فروش شرکت همه را متعجب کرد ...

تحلیل بنیادی تراکتور سازی ایران


توقف تایرا نیز …

سهم را خوب می خریدند حالا دلیلش...

در تایرا بازهم …

ببنید در این سهم برخی با بازی های ...

در تایرا نیز …

در این سهم بازی بعد از مجمع...

توقف تایرا با …

روی سهم دوباره رنج کشیدند...

تایرا در این قیمت ها …

روزهای قبل در مورد سهم نوشتیم که ...

تایرا در این قیمت ها …

در این سهم به نظر بازی سهامدارای که...

در تایرا باید …

در این سهم ماجرا گویا کمی فرق کرده ...

در تایرا نیز باید …

در این سهم بارها صحبت شده ...