هرچه مرتبط است با ‘بیمه’


در بیمه ها این خبر …

بیمه ما خبر تجدید ارزیابی را رسما اعلام کرد...

در بین بیمه ها این سهم …

به نظر فضای ارزش گذاری سرمایه گذاری پارسیان...

در بین بیمه ها بازهم …

فشار فروش حقوقی در البرز بالاست...

در گروه بیمه با این …

صبا تامین در گروه بیمه عرضه ها را آغاز کرده است...

در بین بیمه ها به …

در مورد این گروه از دید ما اتکای بیمه خوبی است...

در بین بیمه ها به این …

در بین بیمه ها امروز پارسیان متوقف می شود ...

در بین بیمه ها بازهم …

در مورد بیمه ها دیروز مجمع کوثر تقریبا ...

در بین بیمه ها این …

امروز در این گروه شاهد برگشت برخی از بیمه ها...

در بین بیمه ها نیز …

در گروه بیمه به نظر البرز با نبود تقاضا ...

در بین بیمه ها باید …

در بین بیمه ها امروز البرز یک روز حساس و خاص را دارد...

در بین بیمه ها نیز …

البرز را به واسطه معامله بلوک شرکت میخرند...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها به نظر اسیا ان طور که باید...

در بین بیمه ها امروز این …

در گروه بیمه شرایط خوبی حاکم است دو سهم...

در بین بیمه ها باید …

در بین بیمه ها بسیاری از گزارش ها بررسی شده ...

بیمه ها را باید با …

دیروز در مورد کوثر و اسیا صحبت شد که...

در بین بیمه ها …

در این گروه از نظر بنیادی تقریبا می توان گفت...

در گروه بیمه باید …

خبرهای خاصی را داریم و به نظر از...

در بین بیمه ها باید …

ببنید یک نکته مهم است اگر خبر...

در بین بیمه ها این سهم …

در بین بیمه ها به نظر از ایتم های مختلف ...

در بین بیمه ها هم …

در بین بیمه ها هم به نظر منفی امروز ...

در گروه بیمه به این …

با خواندن اکثر گزارش های بیمه ها متوجه می شویم...

در گروه بیمه ها به …

افزایش سرمایه اسیا را نیز داریم و خبرخوبی...

در بیمه ها امروز …

امروزدر گروه بیمه خبر عرضه اولیه بیمه...

بیمه کوثر و معلم هردو …

بیمه معلم عرضه اولیه میشود ...

در بین بیمه ها …

به نظر روند سود سازی بیمه ها...

در بیمه ها به این …

در این گروه در مورد کوثر بارها صحبت شد...

در بیمه ها نیز …

این روزها این گروه کمی بیشتر ...

در گروه بیمه نیز به …

در گروه بیمه به نظر اوضاع بد نباشد...

در گروه بیمه نیز …

ببنیدبارها در مورد این گروه صحبت کردیم ولی...

در بین بیمه ها …

گزارش پاسارگاد هم رسید و در بین بیمه ها ...

در بین بیمه ها کوثر …

یکی از گزارش های خوب گروه بیمه بود ...

در گروه بیمه با این …

بیمه کوثر در بین بیمه ها بسیار پر حجم بوده...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها به نظر بیمه کوثر ما و پاسارگاد...

بیمه هانیز به این …

درروزهای گذشته نیز بارها صحبت شد از نظر...

در گروه بیمه این خبر …

دیروز در روز بیمه خبرخوبی برای بیمه ها رسید ...

در بین بیمه ها …

در بازار در بین بیمه ها به نظر منفی بیمه کوثر در ...

در بین بیمه ها …

در مورد بیمه ها به نظر شاخص گروه نیز...

در بین بیمه ها …

گروه بیمه خیلی زود اتشش سرد شد و...

در گروه بیمه …

در بازارتب این گروه فروکش کرد ولی...

در بیمه ای ها با این که …

گزارش های بیمه ای با این که نرخ تسعیر را تا...

در گروه بیمه …

در این گروه بیمه ما نیز گزارش خوبی را داشت...

در گروه بیمه با این …

در این گروه گویا خبر تسعیر ارز پذیرفته شده ...

در گروه بیمه با این …

در گروه بیمه به نظر شرکت ها بحث...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها به نظر گزارش های ۶ ماهه ...

در گروه بیمه نیز …

بحث تسعیر ارز در بیمه ها جدی شده و اهرم های...

در گروه بیمه نیز …

خبر مهم اجازه تسعیر به بیمه ها به...

در گروه بیمه با شایعه …

بازار به گروه بیمه اقبال گرفته است و...

در بین بیمه ها بازهم …

طبق برخی شنیده ها و شایعات به شرکت های بیمه ...

در گروه بیمه با این ۳ نماد …

در این گروه روی ۳ سهم کوثر سامان و پاسارگاد...

در بین بیمه ای ها کوثر …

در بین بیمه ها نگاهی به پرتفوی سرمایه گذاری های...

در گروه بیمه با این …

بحث تسعیر ارز در بیمه ها کمی روشن تر از ...

تحلیل تکنیکال گروه بیمه


در این دو بیمه ای …

دو بیمه بپاس و کوثر را زیر نظر داشته باشید...

در نماد های بیمه ای …

دیروز هم مفصل در مورد این گروه بحث شد...

در فضای بیمه ها خبر …

گروه بیمه را به دو علت در نظر داشته باشید ...

شکل بیمه ها با این …

در بازار این روزها کسی به سهم بیمه ای...

در بین بیمه ها با …

در بازار بیمه سامان با خبر عرضه اولیه ...

گزارش های بیمه ای باید …

در این گروه خیلی بیمه ها تحول خاصی نداشتند ...

امروز در این دو بیمه …

امروز بلوک دو سهم بیمه البرز و اسیا در بازار ...

در نماد های بیمه ای …

در بازاربلوک های البرز و اسیا در...

در نماد های بیمه ای …

در بازاردر حالی شنیده می شود که بلوک...

در نماد های بیمه ای …

در بازار امروز بلوک البرز معامله می شود...

در گروه بیمه …

در بازار در گروه بیمه سامان با خبر عرضه سامان پرداخت...

در گروه بیمه خبرهای بلوکی به…

سهم های البرز و اسیا در گروه بیمه با خبرهای...

در بیمه ها نیز

در این گروه بحث ما روی بیمه سامان است که...

درنماد های بیمه ای

در مورد این گروه دیروز هم عنوان شد...

در گروه بیمه نیز به این …

در مورد این گروه روی ودی بحث می کنند ببنید ...

در بیمه ها به این

در مورد این گروه امروز خبر مثبت است این که...

در نماد های بیمه ای …

در مورد این گروه در بازار به نظر خرید...

در نماد های بیمه ای

در مورد این گروه شاید یک نوسان...

در بین بیمه ها نیز …

در مورد این گروه شنیده می شود بیمه ملت و بیمه کوثر...

در این دو بیمه …

در این گروه سعی کردیم در مورد هر سهمی که...

در نماد های بیمه ای …

در این گروه بیمه ما تعدیل منفی را رو کرد...

در نماد های بیمه ای دی …

در مورد گروه بیمه با یک حرف...

دربین بیمه ها …

به نظر گزارش پاسارگاد بسیار جالب بود...

دراین دو سهم بیمه ای …

بیمه کوثر با صف خرید مواجه است ...

در نماد های بیمه ای …

در این گروه خبر رسیده است که...

در نماد های بیمه ای …

در این گروه ودی گزارش ۳ ماهه داده...

در نماد بیمه دانا …

در گروه بیمه دیروز در مورد ...

در گروه بیمه این دو …

در گروه بیمه برخی چارتیست ها روی,...

در بیمه ای ها نیز …

در این گروه وضع بیمه ها با فشار های...

در بین بیمه ها …

در گروه بیمه دانا به نظر با این تعدیل امروز...

در بین بیمه ها کوثر …

در ادامه سهم های خاص بازار و بررسی انها بیمه کوثر...

در بین بیمه ای ها …

بازار روی سامان مثبت بود سهمی که...

در بیمه ها با این

در این گروه خبرمیرسد البرز و آسیا از محل...

در نماد بیمه ها …

در این گروه شایعه شده است که ...

در بین بیمه ها …

در این گروه گویا برخی بیمه ها با ذخایر...

در گروه بیمه بازهم …

در این گروه بازی سال قبل گروه ...

در بین بیمه ها …

در این گروه گویا برخی بیمه ها با ...

در گروه بیمه نیز …

در این گروه این روزها بازار روی بیمه...

در گروه بیمه …

در بازار و در این گروه به نظر بیمه کوثر در قیمت های...

شرایط بیمه ها در …

در بیمه ها رئیس کل بیمه مرکزی...

در این دو بیمه …

در گروه بیمه شاهدیم که امروز ...

در گروه بیمه …

در گروه بیمه گزارش ها بد نیست...

در این سهم گمنام بیمه ای

بیمه تجارت نو نماد سهم بنو و قیمت حوالی...

تحلیل تکنیکال گروه بیمه


در گروه بیمه خبرها از …

رییس کل بیمه مرکزی گفته است که...

در گروه بیمه باید …

در مورد این گروه اسیا به نظر از ...

در بیمه ها …

درگروه بیمه تمایل بازار به این گروه ...

در گروه بیمه …

دیروز این گروه مورد توجه بازار قرار گرفته...

در گروه بیمه …

در این گروه روی البرز و اسیا...

بازهم در بیمه ها…

در مورد این گروه در نماد...

در بین بیمه ها …

در بازار و در گروه بیمه عملکرد ۴ ماهه...

در بیمه ها در این دو سهم …

برخی معتقدند امدن رئیس جدید...

در بیمه ها به …

برخی معتقدند امدن رئیس جدید ...

در گروه بیمه به …

یک خبر خوب منتشر شده که...

در گروه بیمه …

بیمه کوثر صف خرید بود...

در گروه بیمه …

در مورد این گروه بیمه اسیا...

در دو بیمه نیز …

بیمه کوثر و بیمه میهن هر دو تعدیل منفی دادند...

در گروه بیمه …

در این گروه کار کمی سخت شده...

شرایط بیمه ها …

در گروه بیمه خبری که چند روز پیش...

در گروه بیمه …

در مورد این سهم گروه شایعاتی مطرح...

در بیمه ها نیز …

در مورد بیمه ها به نظر امروز در خرید انها...

در این ۲ بیمه ای …

در مورد این ۲ سهم گروه بیمه خبرها...

در گروه بیمه نیز …

در مورد گروه بیمه صحبت شد که...

در گروه بیمه نیز …

برخی شایعات از این قرار است که...

در بیمه ها …

در بازار دیروز بیمه ها را خوب خریدند...

خبر تجدید ارزیابی برای بیمه ها …

در بازار خبر مهم بحث تجدید ارزیابی ها بوده...

گروه بیمه با …

دانا نیز باردیگر تعدیل زده است ولی...

چالش بعدی بیمه ها …

دیروز در مورد چالیش بیمه ها...

خبری از گروه بیمه که

دراین گروه نمودار ها در نقاط جالبی هستند...

در بین بیمه ها به …

در بین بیمه ها گزارش پارسیان...

در این بیمه ها …

در بین بیمه ها بیمه...

در گروه بیمه با …

در این گروه تب افزایش سرمایه داغ شده....

در این بیمه با …

در این سهم تعدیل منفی به سراغ سهم امد...

در گروه بیمه نیز …

در این گروه امروز به نظر عرضه ها...

در گروه بیمه نیز …

در این گروه دانا با یک تعدیل و البته...

در اتکام و گروه بیمه …

اتکام حقش خورده شد ولی...

در اتکام و گروه بیمه …

این شرکت می توانست در روزهای بهتری هم...

در این بیمه ها …

حجم مثبت گروه بیمه کمی کمتر بوده ولی...

در گروه بیمه …

در مورد ۴ شرکت و شاید هم ۵ شرکت...

در این بیمه به …

در گروه بیمه پاسارگاد گزارش داد ...

گروه بیمه نیز …

در گروه بیمه بیمه ملت تغییری در ...

گروه بیمه را …

در این گروه امروز عرضه اولیه داریم ...

گروه بیمه را …

در این گروه ما عرضه اولیه را داریم...

گروه بیمه با …

دو نکته در گروه بیمه می تواند جالب باشد ...

در گروه بیمه …

در مورد این گروه به نظر با مثبت شدن...

گروه بیمه در این …

انصافاً گزارش ها خوب بود ولی...

گروه بیمه از …

در مورد این گروه گزارش ها بد نبود....

در گروه بیمه با …

چه برای نوسان و چه نگهداری....

گروه بیمه را با …

خبرهای مهم این گروه را باید ....

فضای بیمه با این …

بحث ها در مورد گروه بیمه زیاد شده....

در گروه بیمه …

در مورد این گروه نمودارهای شاخص....

در گروه بیمه …

در مورد پاسارگاد باید گفت که....

در گروه بیمه …

به زودی قرار است ۵% سهام....

در نماد های بیمه ای …

شایعه شده است که....

در بیمه ها شاهد …

در مورد بیمه ها به نظر....

در بیمه ما شاهد …

بحث انتقال تابلو....

دو بیمه ای در …

برای خرید و نوسان گیری....

دراین دو نماد بیمه ای …

در مورد بیمه....

در گروه بیمه …

شرایط بدی را ندارد....

در گروه بیمه با آسیا …

شرایط بد نیست....

دو نماد های بیمه ای …

در این گروه وضعیت....

درگروه بیمه …

چه بازار بخواهد و چه....

در بيمه ملت …

مورد توجه ديروز بازار ...