هرچه مرتبط است با ‘بیمه’


در بین بیمه ها از …

در این گروه با دید میان مدت از اسیا میتوان یاد کرد که...

در بین بیمه ها اگر …

در بین بیمه ها در صورت اصلاح ...

در بین بیمه ها از این …

در بین بیمه ها باید به دنبال سهم های خوبی رفت...

بازهم بیمه ها از …

در این گروه فضای خوبی وجود دارد و میتوان گفت...

در بین بیمه ها از …

در بین بیمه ها خبرهای خوبی از این گروه رسیده ...

گروه بیمه با این …

چند سهم شرایط خوبی را دارند ...

در گروه بیمه نیز ازاین …

از گروه هایی که به نظر با تحریم ها میانه خوبی نداشت بیمه بود...

بازهم بیمه ها از …

از روی گزارش ها بخواهیم بررسی کنیم...

در بین بیمه ها …

در این گروه به نظر بساما شرایط خوبی را دارد...

در بین بیمه ها از …

گزارش های گروه بیمه رسیدو با توجه...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها به نظر گزارش بپاس را داریم که ...

گزارش بیمه ها با …

گزارش بیمه ها هم کم کم راهی کدال می شود...

در بین بیمه ها از …

در مورد بیمه ها برنامه خوبی در بازار شاهدیم...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها به نظر اتفاقات و رویداد های خاصی را داریم...

در بین بیمه ها از …

در این گروه بیمه ملت با خبر خوش ...

۴شرکت خاص بیمه ای …

معتقدیم گزارش ۶ ماهه شرکت های بیمه ای...

بازی بیمه ها از

ببنید این گروه یعنی گروه بیمه جز ...

در بین بیمه ها از …

در بین بیمه ها کوثر به خبر انتشار سهام خزانه...

در بین بیمه ها هم …

مجوز افزایش سرمایه برخی بیمه ها صادر شده...

گروه بیمه از …

در بین بیمه ها ملت هم دنبال افزایش سرمایه ...

در بین بیمه ها از …

کوثر امروز باز می شود و میتواند جالب باشد...

در بیمه ها از این …

بارها در مورد بیمه ها صحبت کرده بودیم...

در بین بیمه ها هم …

در مورد بیمه ها ومعلم با این شناسایی سود ...

در بین بیمه ها اگر …

در این گروه به نظر بیمه سامان اگر متعادل شود ...

در بین بیمه ها از …

بیمه ها در بازار شرایط خوبی را دارند...

در بین بیمه ها این …

این گروه همچنان میتواند مورد توجه بازار باشد...

در بین بیمه ها بازهم …

در بازار بیمه ها را زیر نظر داشته باشید...

این دو شرکت بیمه ای …

در بین بیمه ها گفته می شود سامان ...

در بین بیمه ها از این …

در بین بیمه ها البرز را زیر نظر داشته باشید...

دوباره گروه بیمه در …

در این گروه بارها عرض شد بساما را عرضه میکردند...

در بین بیمه ها به …

در بین بیمه ها کوثر همچنان می تازد و این...

در بین بیمه ها هم …

در این گروه روی ۲ مجموعه تاکید داشتیم...

برای بیمه ها با این …

در این گروه بارها گفتیم ۳ شرکت کوثر بپاس بساما ...

در بین بیمه ها با …

گزارش های این گروه را دقیق ترو خاص تر بررسی کردیم...

در گروه بیمه از این …

در بین شرکت های بازار گروه بیمه یکی از گروه هایی بود که...

در بین بیمه ها این …

گروه بیمه یکی از بهترین گزارش ها را داشته است...

بین بیمه ها این …

در این گروه اتفاقات مهمی در جریان است...

در بین بیمه ها نیز …

کار بازاردر بیمه ها شرایط خاصی را گرفته...

در بین بیمه ها هم …

در بازاردر بین بیمه ها اصلاح کوثر بسیار زیاد بوده...

در گروه بیمه هم …

در این گروه بازار انگار خیلی به تحولات بنیادی نگاه نمیکند...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها به نظر البرز با این پرتفوی بورسی...

اتفاق مهم برای بیمه ها …

بیمه تجارت نو شفاف سازی زده است که...

در بین بیمه ها به این …

به نظربیمه ها شرایط خاص خود را دارند...

در بین بیمه ها به …

در بین بیمه ها آسیا با عرضه های سنگینی مواجه شده...

در بین بیمه ها این …

در بین بیمه ها به نظر کوثر امروز متعادل می شود....

گروه بیمه به این …

در این گروه اسیا که هیچ واقعا اگر پیدا شود...

در بین بیمه ها به این …

در این گروه پارسیان هم گزارش داد و سود...

در بین بیمه ها با …

در بین بیمه ها اسیا هنوز صف است...

در بین بیمه ها با …

در بین بیمه ها شرایط اسیا با این خبر بسیار خاص...

در بین بیمه ها پارسیان …

این روزها در بین بیمه ها شرایط خوبی حکم فرماست...

در بین بیمه ها به این …

در بین بیمه ها دنبال سهم خوب گشتن ...

در بین بیمه ها هم …

به نظر بیمه پارسیان اصلاح خوبی کرده است ...

در بین بیمه ها اگر …

در مورد بیمه ها در بین سهم های بیمه ای می توان گفت...

در بین بیمه ها بازهم …

بازار در این گروه موارد مختلفی را می بیند که به نظر...

در بین بیمه ها نیز …

در بین بیمه ها شاید زلزله تهران این گروه را کمی هوشیار تر کند...

در این دو بیمه …

برخی در مورد صنعت بیمه میپرسند و قطعا یکی از ...

در بین بیمه ها باید…

در بین بیمه ها بیمه دی را باید بیشتر زیر نظر گرفت...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها دی را باید کمی دقیق تر بررسی کرد...

در فضای بیمه ها هم …

در این گروه سهم خوب و به قیمت کم شده ولی...

در بین بیمه ها هم …

در این گروه البرز گزارش تفسیری خوب و خاصی داشت...

خبرهای گروه بیمه …

این گروه یکی از گروه های کمتر رشد کرده بازار است...

بین بیمه ها به …

گروه بیمه نیز می تواند با رشد خود...

در بین بیمه ها هم به این …

بیمه ها را باید در کل در حوزه سرمایه گذاری ها ...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها باید به این شرکت ها اشاره کرد که...

شرایط خاص گروه بیمه نیز …

یکی از گروه هایی که این روزها مورد توجه است...

در بین بیمه ها به این …

در بین بیمه ها به این شرکت یعنی بساما باید اشاره کرد که...

در بین بیمه ها هم …

در بین گروه بیمه به نظر آسیا می تواند شرایط خوبی...

در بین بیمه ها هم …

در بین بیمه ها باید به خبرهای رسیده اشاره کرد...

در بین بیمه ها باید …

در بین بیمه ها بلوک البرز بدون مشتری ماند...

در بین بیمه ها هم …

افزایش سرمایه البرز باعث توجه بازار به سهم شده ...

در بین بیمه ها …

در گروه بیمه شاهد انتشار خبر افزایش سرمایه...

در بین بیمه ها با این …

در بین بیمه ها اسیا با شایعاتی از افزایش سرمایه...

در بین بیمه ها نیز …

در بین بیمه ها کوثر تاکید کرده است که مطالبات خود را,...

در بیمه ها به این …

ومعلم هم خبر افزایش سرمایه را رو کرد...

در بین بیمه ها نیز …

در بین بیمه ها بلوک البرز دوباره اگهی شد...

در بین بیمه ها نیز …

در بین بیمه ها به نظر خبرهای مختلفی در جریان است که...

در بین بیمه ها نیز …

پارسیان در بازار مورد توجه است چرا که...

بیمه ها امروز با …

در این گروه اسیا را زیر نظر داشته باشید...

بین بیمه ها با شایعاتی از …

در بیمه ها شنیده می شود ...

در فضای بیمه ها نیز …

در این گروه در مورد اصلاح شرکت ها می توان ...

در بین بیمه ها …

بساما یا بیمه سامان در بین بیمه ها از نظر نموداری...

در بین بیمه ها به این …

شنیده می شود در بین بیمه ها...

در بین بیمه ها هم …

در مورد این گروه بیمه دی با خبر خوب...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها شنیده می شود معلم...

در بین بیمه ها هم …

در این گروه کوثر شفاف سازی قرارداد جدید...

دوباره بیمه ها …

طبق برخی خبرها و گزارش های رسیده بیمه ها...

تلاش بیمه ها برای …

در مورد بیمه ها فاز بازار متفاوت است ...

در بین بیمه ها …

در فضای بیمه کشور البرز را این طور میخرند...

در بین بیمه ها نیز …

در مسیر بیمه ها با این شرایط خاص گروه...

در بین بیمه ها کوثر …


فاز بیمه ها نیز …

در بین بیم ها از بعد سرمایه گذاری ۲ شرکت...

در بین بیمه ها …

در این گروه بیمه کوثر که افزایش سرمایه...

در گروه بیمه با این …

در بازار اسیا دوباره شفاف سازی زده و روی...

گزارش بیمه ها باید …

تقریبا اکثر گزارش بیمه ها را خواندیم با قیمت که...

در گروه بیمه ها به …

در این گروه بیمه های ما و سینا گزارش دادند...

بین بیمه ها باید …

در گروه بیمه قطار تجدید ارزیابی به راه افتاده...

در بین بیمه ها …

حرکت اسیا نشان داد موضوع تجدید ارزیابی برای بیمه ها ...

در گروه بیمه با …

در این گروه بارها روز های قبل از تحولات...

در بین بیمه ها به این …

در بین بیمه ها چند روزی است حجم بیمه ملت...

در بیمه ها این خبر …

بیمه ما خبر تجدید ارزیابی را رسما اعلام کرد...

در بین بیمه ها این سهم …

به نظر فضای ارزش گذاری سرمایه گذاری پارسیان...

در بین بیمه ها بازهم …

فشار فروش حقوقی در البرز بالاست...

در گروه بیمه با این …

صبا تامین در گروه بیمه عرضه ها را آغاز کرده است...

در بین بیمه ها به …

در مورد این گروه از دید ما اتکای بیمه خوبی است...

در بین بیمه ها به این …

در بین بیمه ها امروز پارسیان متوقف می شود ...

در بین بیمه ها بازهم …

در مورد بیمه ها دیروز مجمع کوثر تقریبا ...

در بین بیمه ها این …

امروز در این گروه شاهد برگشت برخی از بیمه ها...

در بین بیمه ها نیز …

در گروه بیمه به نظر البرز با نبود تقاضا ...

در بین بیمه ها باید …

در بین بیمه ها امروز البرز یک روز حساس و خاص را دارد...

در بین بیمه ها نیز …

البرز را به واسطه معامله بلوک شرکت میخرند...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها به نظر اسیا ان طور که باید...

در بین بیمه ها امروز این …

در گروه بیمه شرایط خوبی حاکم است دو سهم...

در بین بیمه ها باید …

در بین بیمه ها بسیاری از گزارش ها بررسی شده ...

بیمه ها را باید با …

دیروز در مورد کوثر و اسیا صحبت شد که...

در بین بیمه ها …

در این گروه از نظر بنیادی تقریبا می توان گفت...

در گروه بیمه باید …

خبرهای خاصی را داریم و به نظر از...

در بین بیمه ها باید …

ببنید یک نکته مهم است اگر خبر...

در بین بیمه ها این سهم …

در بین بیمه ها به نظر از ایتم های مختلف ...

در بین بیمه ها هم …

در بین بیمه ها هم به نظر منفی امروز ...

در گروه بیمه به این …

با خواندن اکثر گزارش های بیمه ها متوجه می شویم...

در گروه بیمه ها به …

افزایش سرمایه اسیا را نیز داریم و خبرخوبی...

در بیمه ها امروز …

امروزدر گروه بیمه خبر عرضه اولیه بیمه...

بیمه کوثر و معلم هردو …

بیمه معلم عرضه اولیه میشود ...

در بین بیمه ها …

به نظر روند سود سازی بیمه ها...

در بیمه ها به این …

در این گروه در مورد کوثر بارها صحبت شد...

در بیمه ها نیز …

این روزها این گروه کمی بیشتر ...

در گروه بیمه نیز به …

در گروه بیمه به نظر اوضاع بد نباشد...

در گروه بیمه نیز …

ببنیدبارها در مورد این گروه صحبت کردیم ولی...

در بین بیمه ها …

گزارش پاسارگاد هم رسید و در بین بیمه ها ...

در بین بیمه ها کوثر …

یکی از گزارش های خوب گروه بیمه بود ...

در گروه بیمه با این …

بیمه کوثر در بین بیمه ها بسیار پر حجم بوده...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها به نظر بیمه کوثر ما و پاسارگاد...

بیمه هانیز به این …

درروزهای گذشته نیز بارها صحبت شد از نظر...

در گروه بیمه این خبر …

دیروز در روز بیمه خبرخوبی برای بیمه ها رسید ...

در بین بیمه ها …

در بازار در بین بیمه ها به نظر منفی بیمه کوثر در ...

در بین بیمه ها …

در مورد بیمه ها به نظر شاخص گروه نیز...

در بین بیمه ها …

گروه بیمه خیلی زود اتشش سرد شد و...

در گروه بیمه …

در بازارتب این گروه فروکش کرد ولی...

در بیمه ای ها با این که …

گزارش های بیمه ای با این که نرخ تسعیر را تا...

در گروه بیمه …

در این گروه بیمه ما نیز گزارش خوبی را داشت...

در گروه بیمه با این …

در این گروه گویا خبر تسعیر ارز پذیرفته شده ...

در گروه بیمه با این …

در گروه بیمه به نظر شرکت ها بحث...

در بین بیمه ها …

در بین بیمه ها به نظر گزارش های ۶ ماهه ...

در گروه بیمه نیز …

بحث تسعیر ارز در بیمه ها جدی شده و اهرم های...

در گروه بیمه نیز …

خبر مهم اجازه تسعیر به بیمه ها به...

در گروه بیمه با شایعه …

بازار به گروه بیمه اقبال گرفته است و...

در بین بیمه ها بازهم …

طبق برخی شنیده ها و شایعات به شرکت های بیمه ...

در گروه بیمه با این ۳ نماد …

در این گروه روی ۳ سهم کوثر سامان و پاسارگاد...

در بین بیمه ای ها کوثر …

در بین بیمه ها نگاهی به پرتفوی سرمایه گذاری های...

در گروه بیمه با این …

بحث تسعیر ارز در بیمه ها کمی روشن تر از ...

تحلیل تکنیکال گروه بیمه


در این دو بیمه ای …

دو بیمه بپاس و کوثر را زیر نظر داشته باشید...

در نماد های بیمه ای …

دیروز هم مفصل در مورد این گروه بحث شد...

در فضای بیمه ها خبر …

گروه بیمه را به دو علت در نظر داشته باشید ...

شکل بیمه ها با این …

در بازار این روزها کسی به سهم بیمه ای...

در بین بیمه ها با …

در بازار بیمه سامان با خبر عرضه اولیه ...

گزارش های بیمه ای باید …

در این گروه خیلی بیمه ها تحول خاصی نداشتند ...

امروز در این دو بیمه …

امروز بلوک دو سهم بیمه البرز و اسیا در بازار ...

در نماد های بیمه ای …

در بازاربلوک های البرز و اسیا در...

در نماد های بیمه ای …

در بازاردر حالی شنیده می شود که بلوک...

در نماد های بیمه ای …

در بازار امروز بلوک البرز معامله می شود...

در گروه بیمه …

در بازار در گروه بیمه سامان با خبر عرضه سامان پرداخت...

در گروه بیمه خبرهای بلوکی به…

سهم های البرز و اسیا در گروه بیمه با خبرهای...

در بیمه ها نیز

در این گروه بحث ما روی بیمه سامان است که...

درنماد های بیمه ای

در مورد این گروه دیروز هم عنوان شد...

در گروه بیمه نیز به این …

در مورد این گروه روی ودی بحث می کنند ببنید ...

در بیمه ها به این

در مورد این گروه امروز خبر مثبت است این که...

در نماد های بیمه ای …

در مورد این گروه در بازار به نظر خرید...

در نماد های بیمه ای

در مورد این گروه شاید یک نوسان...

در بین بیمه ها نیز …

در مورد این گروه شنیده می شود بیمه ملت و بیمه کوثر...

در این دو بیمه …

در این گروه سعی کردیم در مورد هر سهمی که...

در نماد های بیمه ای …

در این گروه بیمه ما تعدیل منفی را رو کرد...

در نماد های بیمه ای دی …

در مورد گروه بیمه با یک حرف...

دربین بیمه ها …

به نظر گزارش پاسارگاد بسیار جالب بود...

دراین دو سهم بیمه ای …

بیمه کوثر با صف خرید مواجه است ...

در نماد های بیمه ای …

در این گروه خبر رسیده است که...

در نماد های بیمه ای …

در این گروه ودی گزارش ۳ ماهه داده...

در نماد بیمه دانا …

در گروه بیمه دیروز در مورد ...

در گروه بیمه این دو …

در گروه بیمه برخی چارتیست ها روی,...

در بیمه ای ها نیز …

در این گروه وضع بیمه ها با فشار های...

در بین بیمه ها …

در گروه بیمه دانا به نظر با این تعدیل امروز...

در بین بیمه ها کوثر …

در ادامه سهم های خاص بازار و بررسی انها بیمه کوثر...

در بین بیمه ای ها …

بازار روی سامان مثبت بود سهمی که...

در بیمه ها با این

در این گروه خبرمیرسد البرز و آسیا از محل...

در نماد بیمه ها …

در این گروه شایعه شده است که ...

در بین بیمه ها …

در این گروه گویا برخی بیمه ها با ذخایر...

در گروه بیمه بازهم …

در این گروه بازی سال قبل گروه ...

در بین بیمه ها …

در این گروه گویا برخی بیمه ها با ...

در گروه بیمه نیز …

در این گروه این روزها بازار روی بیمه...

در گروه بیمه …

در بازار و در این گروه به نظر بیمه کوثر در قیمت های...

شرایط بیمه ها در …

در بیمه ها رئیس کل بیمه مرکزی...

در این دو بیمه …

در گروه بیمه شاهدیم که امروز ...

در گروه بیمه …

در گروه بیمه گزارش ها بد نیست...

در این سهم گمنام بیمه ای

بیمه تجارت نو نماد سهم بنو و قیمت حوالی...

تحلیل تکنیکال گروه بیمه


در گروه بیمه خبرها از …

رییس کل بیمه مرکزی گفته است که...

در گروه بیمه باید …

در مورد این گروه اسیا به نظر از ...

در بیمه ها …

درگروه بیمه تمایل بازار به این گروه ...

در گروه بیمه …

دیروز این گروه مورد توجه بازار قرار گرفته...

در گروه بیمه …

در این گروه روی البرز و اسیا...