هرچه مرتبط است با ‘بمپنا’


در بمپنا نیز شاید…

در مورد این سهم به زودی طرح...

تحلیل تکنیکال بمپنا


بمپنا با این گزارش …

وضعیت شرکت از نظر اوراث هاو نقدینگی ...

شرایط بمپنا نه خیلی …

گزارش بمپنا خیلی برای سهم شرایط جذابی نبود...

تحلیل تکنیکال بمپنا


در بمپنا به این …

در بمپنا روند درامدی سهم نزولی است...

بمپنا در این شرایط …

انقدر شرایط این دو سهم با هم فرق میکند ...

بمپنا در این که …

به نظر این سهم را وقتی باز شد باید زیر نظر گرفت...

پیشرفت های بمپنا …

این طبیعی است که در تابستان وضعیت فروش...

در نماد بمپنا …

درست است که سهم از نظر قیمتی افت شدیدی...

در بمپنا انگار …

در بمپنا کم کم عدم قرارداد دارد خود را نشان می دهد...

در نماد بمپنا به این

در این سهم گزارش اخیر دی ماه رسید ولی...

بمپنا با این گزارش به

به نظر یکی دیگر از سهم هایی که باردیگر...

تحلیل تکنیکال بمپنا


در نماد بمپنا…

در این سهم نماد با...

معجزه بمپنا

به نظر سهم همین ابتدای وقت ...

درنماد بمپنا …

اگر مشکل وام ارزی حل شود خوب است ...

تحلیل بنیادی تولید برق عسلویه


در نماد بمپنا …

زمزمه تعدیل در گزارش ۶ ماهه ...

در نماد بمپنا …

در گروه برق به نظر بمپنا را زیر نظر داشته باشید...

بمپنا نیز در این

در این سهم به نظرمنفی های امروز سهم ...

در نماد بمپنا

بلوک هایی را اخیرا در سهم شاهد بودیم که ...

تحلیل بنیادی تولید برق عسلویه


تحلیل تکنیکی بمپنا


در بمپنا با این …

در بمپنا نیز بالاخره دیروز سهم را رنج کردند...

در نماد بمپنا …

در بازگشایی شرایط بدی نداشت ولی...

در نماد بمپنا نیز

یکی از سهم هایی که به نظر ...

در گروه برق بمپنا و …

در این گروه گزارش بمپنا خوب بوده است...

شرایط بمپنا نیز …

به نظر خبرهای خوبی در راه است...

شرایط بمپنا نیز …

در این سهم به نظر خبرهای خوبی در راه است...

در نماد بمپنا …

در نماد بمپنا دلیل صف خرید سهم شرایطی است که...

در نماد کهنوج و بمپنا …

در نماد کهنوج گزارش ها بد نبوده ولی...

در بمپنا نیز …

در این سهم روند درامد زایی با درامد...

بمپنا و رمپنا هر دو …

برادر که نمی شود گفت رابطه پدر و پسری دارند...

باز هم بمپنا …

این یک اتفاق خوب برای گروه است که ....

بمپنا در گزارش جدید …

در این دو سهم ابتدا از...

بمپنا و مپنا با …

در این دو سهم ابتدا از بمپنا باید گفت ...

در مپنا و بمپنا

گزارش ۹ ماهه بمپنا جالب بود ...

بمپنا در این …

حالا گزارش ماه به ماه بمپنا...

بمپنا در این …

این سهم گزارش ۶ ماهه داد و...

وحالا بمپنا نیز …

در نماد بمپنا سهم بر همان سود...

در بمپنا با …

در این سهم باز شده...

در نماد بمپنا به …

در مورد این سهم بر خلاف پیش بینی ها...

بمپنا با خبرهای …

در این سهم یعنی بمپنا و مپنا خبرهای ...

در رمپنا و بمپنا …

در مورد این دو سهم خبرهای پرداخت...

در رمپنا و بمپنا …

در مورد این دو سهم خبرهای پرداخت...

در این دو سهم …

به نظر نوع معاملات و شکل شمایل....

در بمپنا با این …

دیروز هم در مورد این سهم صحبت شد...

در بمپنا با این …

این سهم از سایر برقی ها جا مانده بود...

در نماد بمپنا به …

گزارش ۶ ماهه جالب نبوده است....

تحلیل بنیادی شرکت تولید برق عسلویه مپنا


بمپنا با این سود …

توضیحات سود امده است که....

مبین و بمپنا …

در این دو سهم بارها صحبت شد ....

بازهم این دو سهم …

می توانند جز سهم های ....

بمپنا با این …

در گروه تجهیزات روی...

در این دو شرکت …

هر دو سهم برای رشد....

بمپنا با این …

وقتی رمپنا حرکت می کند....

بمپنا را نیز …

شرایط خاص است,....

در این دو نماد …

شرایط خوبی دارند....

بمپنا هم به …

گزارش فروش ۳ ماهه....

بمپنا در این …

در این سهم دیروز....

بمپنا با این …

خبر پرداخت تسهیلات....

بمپنا با این شرایط …

بمپنا شرایط متفاوتی دارد....

در بمپنا …

سهم به کجا می رود ....

در مپنا و بمپنا …

به مجمع فوق العاده می رود....

در رمپنا و بمپنا …

به نظر اگر قرار بر مثبت بودن باشد...

امروز بمپنا با …

به زودي باز مي شود ...

در نماد بمپنا

7 تا10 ميليون سهم ديگر ...

در نماد بمپنا …

عجله نكنيد ...!!