هرچه مرتبط است با ‘بشهاب’


تحلیل تکنیکال بشهاب


بشهاب به این …

مرد لامپ فروش بازار شرایط بهمن و اسفندش...

بشهاب بعد از این …

سهم گزارش خوبی را زده و بعد از گزارش....

خبرخوب بشهاب …

در این سهم با خبرخوبی مواجه ایم ...

تعدیل منفی بشهاب …

مردم دیگر زیادی لامپ اضافی را خاموش کردند ...

بشهاب در این فضا

در این گروه ها نظر ما بیشتر روی وتوشه است...

در نماد بشهاب نیز

بشهاب در ۳ ماهه ۱۵۸ ریال سود محقق کرده ...

شرایط بشهاب …

شاید یک حرکت را در بشهاب شاهد باشیم...

تحلیل بنیادی لامپ پارس شهاب


در نماد بشهاب …

برخی روی این سهم سوال می کنند سهمی که...

بشهاب با این خبرها …

در مورد بشهاب خبر افزایش سرمایه از...

بشهاب با کاهش سود …

وقتی بشهاب گزارش داد در همان مقطع نیز...

در نماد بشهاب …

سهم گزارش های جالبی را نداشته ولی,,,

تحلیل بنیادی بشهاب


تحلیل بنیادی بشهاب


بشهاب را برخی به…

به نظر کمی باید مراقب بشهاب بود ...

شرایط بشهاب …

بشهاب همیشه جز سهم های جالب و....

در بشهاب به این …

کمی موجودی کالای این شرکت عجیب است...

در نماد بشهاب …

در مورد این سهم به نظر در...

شرایط بشهاب …

امروز سهم متوقف می شود ...

در نماد بشهاب به …

در گزارش ۱۲ ماهه گویا...

شرایط بشهاب در …

در مورد این سهم در ۱۲ ماهه...

بشهاب رابا…

شرایط خوبی را دارد....

در نماد بشهاب …

چند سهم را براي نوسان ...

در نماد بشهاب …

منطقي ترين قيمت براي

بشهاب در كنار …

براي نوسان گيري و