هرچه مرتبط است با ‘برقی’


برقی ها بازار …

شایعه ای در بازار پیچیده که به زودی...

فضای برقی ها هم …

در این گروه ۳ شرکت را یا شاید بهتر بگوییم...

برقی ها در این …

در بازار بترانس کمی اصلاح کند و پر حجم شود ...

در بین برقی ها هم …

در این گروه اوضاع کمی خاص است ...

در فضای برقی ها نیز …

از نظر بنیادی و تحلیلی شاید شرکت های این گروه...

شرایط برقی ها را …

در مورد برقی ها اتفاق عجیبی رخ داده...

۳ نماد خاص برقی را …

در بازار شاهد توجه به گروه برق هستیم ...

در بین برقی ها با این …

در گروه برق سهم های خوب و خوش مسیر...

در بین برقی ها بموتو و بترانس …

در بین شرکت های برقی به نظر بموتو و بترانس...

در بین برقی ها این دو سهم …

بسویچ و بترانس را باید زیر نظر گرفت...

در نماد های برقی …

در بازار زمزمه رشد نرخ برق شنیده می شود ولی...

در برقی ها این دو نماد …

در بین دو نماد خاص این گروه می توان به...

در بین برقی ها باید …

دیروز بنیرو با برگشت مواجه شده است که...

در بین برقی ها به این …

امروزبازهم روی ونیرو تاکید داریم...

دو سهم برقی که …

در بین اعضای این گروه از بترانس که...

در موج برقی ها …

در این گروه باید از بموتو گفت که فعلا گل سرسبد است...

در بین برقی ها به این …

وضعیت بنیرو بموتو بسویچ با گزارش های...

این دو سهم برقی …

در بازار این روزها بموتو دوباره در...

در برقی ها این دو سهم …

حالا شاید بموتو جز گروه برق به شمار نرود ولی...

بسویچ و بترانس در برقی ها …

ببیند در هر دو سهم در این گروه گزارش ها خوب بوده ولی...

در بین برقی ها بسویچ …

در نماد بسویچ همه چیز به اینده موکول می شود...

در برقی ها بترانس

در مورد این سهم باید گفت بتراس در ماه ابان...

در نماد های برقی با این …

به نظر در گروه برق گزارش ها جالب بود...

در نماد های برقی …

سهمی که یاد می شود گویا به زودی ...

در گروه برقی ها نیز …

بکام در حالی باز شده است که...

در برقی ها با این …

در بمپنا نیز بالاخره دیروز سهم را رنج کردند...

بکاب در بین برقی ها …

بکاب گزارش بدی نداده است ...

در این دو برقی …

این دو سهم برقی بهتر است کمی بیشتر انها را...

در این دو سهم برقی …

در این دو سهم هر دو با خبرهای افزایش...

خبرهای برقی …

خبرهای مهمی از نیروگاه دماوند...

خبرهای برقی …

در این گروه یعنی گروه برق زمزمه های...