هرچه مرتبط است با ‘بانکی’


در بین بانکی ها به …

بانکی ها خبرهای خوبی را دارند ...

در بین بانکی ها …

جو خوبی در این گروه به پا شده و به نظر...

فضای بانکی ها به این …

در گروه بانک بارها روی گزارش های ماهانه ...

در این ۴ نماد بانکی …

واقعا باید گفت بانکی ها متحول شدند...

در بین بانکی ها …

افزایش سرمایه ها ثبت شده و به نظر...

خبرهای بانکی به این …

امروز هم تجارت و هم ملت با خبرهای...

در نماد های بانکی به …

در بین بانکی ها کم کم اعضای این گروه برای...

در بانکی ها به این …

همه رفتند کسی دور وبر ملت نیست !

در بین بانکی ها …

امروز بلوک وپاسار را داریم که...

در بین بانکی ها …

دیروز یکی از مهم ترین خبرها در مورد...

خبرهای بانکی که …

دیروز دقایق پر خبری را برای بانک ها داشتیم...

در بین بانکی ها …

در این گروه به نظر ملت با کمی...

بازهم بانکی ها …

دیروز رنج های عجیبی را در...

در نماد های بانکی …

در مورد بانکی ها فعلا دعوت به مجمع...

در نماد های بانکی امروز …

در این گروه امروز ۳ خبر جالب از ۳ نماد داریم ...

ملت در بین بانکی ها …

روی این سهم بانکی نحوه خرید و فروش...

در فضای بانکی ها به …

در مورد این گروه روزهای قبل در مورد ...

در بانکی ها بازهم …

در این گروه به نظر وبملت شرایط خوبی رادارد ...

در بانکی ها به این …

دیروز در همین ستون قبل از اغاز بازار ...

در مورد بانکی ها …

هیچ خبرو یا تحلیل خاصی نیست بیشتر این...

در بازی بانکی ها …

در بین بانکی ها امروز به داد تجارت و صادرات و ملت...

در فضای گروه بانکی ها …

در بین بانکی ها امروز و فردا از تجارت ...

در بین بانکی ها بازهم …

بازهم وضعیت خیلی در بین بانکی ها ...

در نماد های بانکی …

در این گروه شنیده می شود مجوز...

در بین بانکی ها …

به نظر بازار بیشتر این گروه را می فروشد...

کمک بانکی ها به بازار …

امروز باید دید ایا بانکی ها به خصوص...

امروز این دو بانکی …

در مورد دو بانک صحبت میکنیم ...

در بین بانکی ها …

در این گروه بارها عرض شد خبرهای مختلف ...

و حالا بانکی ها …

گروه بانک شده دردسر جدید بازار...

حرکت بانکی ها در …

تکلیف گروه در تسعیر روشن شد...

با این گزارش بانکی ها …

یکی از برگ های برنده این گروه یعنی ...

در بانکی ها با اخبار …

در گروه بانک گزارش خاصی هنوز نرسیده ولی...

بازی بانکی ها …

در بازاراین گروه کمی از تب و تاب افتاده ولی....

بازهم بانکی ها …

در وپست به نظر ما از دید بنیادی و نگاه به سهم ...

بانکی ها با خبرهای …

کار گروه بانک امروز با خبرهایی که میرسد...

خطرات خاص بانکی ها …

بازهم تکرار میکنیم که...

بانکی ها با دو اهرم …

هفته ای است که صدای بانکی ها هم باید دربیاید ...

در نماد های بانکی…

گفته می شود در خبرها داریم قرار بر این شده تا ...

بانکی ها امروز …

امروز باردیگر چشم بازار به بانکی ها دوخته شده...

خبرهای بانکی ها …

بازار از اخبار افزایش سرمایه به سمت تسعیر...

خبرهای بانکی به خصوص …

در بانکی ها خبرهای جدیدی میرسد...

در بانکی ها به این …

به نظر بازی های سهم می تواند جالب باشد...

خبرهای بانکی به ..

در بازار نبض بازار شده گروه بانک و ...

بازی بانکی ها …

برخی معتقدند که بازی بانکی ها تمام شده...

بازی بانکی ها انگار …

دربانکی ها فعلا انچه مهم است...

در گروه بانکی امروز …

در این گروه همه چشم امیدشان به کدال و تجارت است...

و بازهم بانکی ها با …

دیروز تلاش زیادی شد تا تجارت در قیمت نرمالی باز شود ولی...

حرکات بانکی ها …

بانک تجارت دیروز دو خبرخوب را داشت ...

بانکی ها باردیگر …

در بازار دیروز شاهد بودیم که بانکی ها باردیگر...

در نماد بانکی ها …

در بازار امروزنموداری گروه باید برگردد ولی...

شرایط بانکی ها به این …

در بازار همه منتظر گزارش حسابرسی شده ...

در نماد های بانکی …

در این گروه تجارت اعلام کرده طی ۲۰ روز اتی...

شرایط بانکی ها نیز …

در بازارواقعا بانکی ها با جو شوک و شرایط خاص...

بانکی ها به این …

در مورد این گروه باید بی تعارف صحبت کرد...

در بانکی ها به این …

در این گروه زمزمه قطعی شدن افزایش سرمایه...

در نماد های بانکی باید …

در بانک دی بحث افزایش سرمایه جدی شده...

در بین بانکی ها …

بحث های قیمتی و نموداری هم نشان میدهد امروز...

در بین بانکی ها بازهم …

زمزمه هایی شده است که افزایش سرمایه ...

در گروه بانکی به …

در مورد این گروه شاید افت نفت بهانه خوبی...

در نماد های بانکی …

واقعا شاید بتوان گفت اتش فتنه بازار از این گروه ...

در این دو سهم بانکی…

بازار امروز روی گروه بانکی نیز حساس خواهد شد...

خبر بانکی ها در …

در این گروه گویا این هفته ملت عدم ...

در نماد های بانکی…

به نظر در گروه بانکی نبض بازار اینجاست...

و بازهم بانکی ها …

نبض بازار در دستان بانکی هاست...

واکنش بانکی ها امروز …

بخش بزرگی از بار روانی بازار به عهده این گروه است...

بانکی ها امروز با …

نمی دانیم واقعا ارجاع این لایحه به مجلس...

خبرهای بانکی در …

دیروز در خبرها داشتیم که بانک پارسیان اولین...

بازی بانکی ها به …

گفته می شود در گزارش حسابرسی شده نیز...

در بانکی ها به این …

فارغ از بحث های همیشگی تسعیر و غیره گزارش ...

وضعیت خاص بانکی ها …

در این گروه بحث روی ملت و تجارت است ...

بانکی ها در این فضا …

وقتی با هم نگاهی به گزارش ها می کنیم...

در بانکی ها به این …

موضوع بانکی ها این است که آنها لیدر بازار شدند...

شایعاتی برای بانکی ها …

همه چیز برای بانکی ها داشت خوب پیش میرفت که...

در بانکی ها به این …

بحثی که در نماد های بانکی مطرح می شود بحث ...

در بین بانکی ها …

در بین بانکی ها چشم بازار به ملت است...

در نماد های بانکی امروز …

بحث بر سر بانک ملت...

بانکی ها امروز با …

در نماد های بانکی امروز با موج عرضه مواجه می شوند ولی...

در این بانکی ها …

در بانکی ها خبر فروش بلوک فملی ...

در بانکی ها …

این گروه شبیه گروه پالایش حرکت میکند...

در بانکی ها به این …

امروز عرضه وپست است و سهم عرضه می شود ...

در بانکی ها به این …

بانکی ها بنیاد خاصی ندارند و تا گزارش ندهند...

بانکی ها به این …

امروز بازار با این گروه نیز درگیر می شود...

بانکی هایی که با خبر …

بانکی ها با خبر اخیر گروه بیمه و حرکت اخیر بانک ملت...

در بین بانکی ها به …

بحث های ارزی روی این گروه نیز اثرات ...

بازی بانکی ها با …

صف تجارت جالب است به دلیل بحث...

در گروه بانکی ها باید …

ملت متوقف شده و به نظر شفاف سازی خاصی را ...

در بانکی ها این دو گزارش …

در گروه بانک خاور میانه واقعا عالی عمل می کند...

در بین بانکی ها بازهم …

زمزمه ای پیچیده که امروز تجارت بازمی شود ولی...

در گروه بانکی تازه با …

وپست دیروز با نرخ ۲۰۰۰ یک سری عرضه انجام شد...

بازی بانکی ها با …

در بین بانکی ها به نظر دی با این خبر واگذاری...

در بین بانکی ها …

بازی بانکیها نیز انگار موقتا ارام گرفته ...

بازهم بانکی ها به …

امروز بازار را در این گروه بازهم با شایعات...

بازهم بانکی ها …

دیروز بانک ملت شفاف سازی جالبی داد ...

در بین بانکی ها …

شاید به اعتقاد برخی صف فروش دیروز وبملت...

در بانکی ها با …

در این گروه روزهای قبل از بحث...

در بین بانکی ها …

بارها در مورد بانکیها صحبت شد بازهم در...

در این ۳ بانکی …

بازار روی وپست می تواند یک نوسان را شاهد باشد...

در بین بانکی ها نیز …

امروز به نظر بانک ملت باز می شود و بازگشایی...

در بین بانکی ها …

درنماد های بانکی و مجامع آنها هم ملت هم تجارت و هم صادرات...

در نماد های بانکی …

در پایان بازار امروز نماد های وبصادر تجارت و ملت...

در بانکی ها نیز …

بارها در مورد گروه بانک و وضعیت بنیادی انها...

تحولات بانکی نیز …

امروزبه نظر صفوف بانکی یکی از پر حجن ترین صفوف خواهد بود ولی...

بازی بانکی ها …

شاید دیروز اگر صف وبصادر فروش نمیشد...

در بین بانکی ها وبملت …

کمی هم بانکی ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند ...

وخاور در بین بانکی ها …

گزارش ماهانه وخاور نشان میدهد این بانک...

در بین بانکی ها …

بانک ها یکی یکی مجمع را لغو میکنند چرا که...

در نماد های بانکی …

ببنید نمی گوییم بروید بانکی بخرید فقط...

برخی بانکی ها با این …

در گروه بانکی ها به نظر اوضاع کمی فرق دارد...

در بین بانکی ها وخاور …

این سهم همچنان رو به پیشرفت است...

در نماد های بانکی نیز …

در این گروه نموداری هنوز سیگنال قطعی...

نماد های بانکی نیز …

دیروز در مورد این گروه مفصل صحبت شد ...

شرایط بانکی ها را باید …

در این گروه از نظر قیمتی...

وضعیت بانکی ها با این …

در بازار بانکی ها افت خوبی کردند و از نظر...

در بین بانکی ها به این …

بازار در گروه بانک خیلی کاری نمی کند ولی...

در بین بانکی ها با این …

در مورداین گروه امروز در مورد ۳ شرکت صحبت می کنیم...

در نماد های بانکی …

دیروز درمورد وبصادر بی تعارف نوشتیم ...

در بانکی ها نیز

به نظر مصوبه تجدید تا حدودی به کار این گروه...

در بانکی ها به این

در نماد های بانکی بارها صحبت شده است...

در این دو نماد بانکی !

در گروه بانک بهترین گزارش بانک را ...

در این دو نماد بانکی !

رگه هایی از گزارش های مثبت در بانکی ها دیده می شود...

در نمادهای بانکی

در این گروه هنوز هم معتقدیم خاور میانه و ملت...

در نماد های بانکی

در این گروه بازار تازه قدر وخاور را می داند...

در بانکی ها بازهم

در بازار وبصادر هر چه بیشتر گزارش می دهد بازار را ...

شرایط بانکی ها

در مورد این گروه فارغ از شایعه تعدیل...

در نماد های بانکی …

در این گروه وخاور به زودی باز می شود ...

در گروه بانکی ها

در این گروه قبل از هر چیز برخی از چارتیست ها...

در نماد های بانکی نیز

دو بانک ملت و خاور میانه بیشتر مورد توجه هستند...

تحولات بانکی ها نیز

در این گروه وخاور واقعا خوب بود ...

در بانکی ها هم …

در نماد های بانکی مدام در حال رصد کردن انها هستیم ...

در بین بانکی ها …

گزارش ماه به ماه خاور میانه و سینا نشان می دهد...

در نمادهای بانکی …

در بازار زمزمه هایی از بازگشایی...

در نماد های بانکی …

در این گروه خبرهای خوبی شنیده نمی شود...

در نماد های بانکی …

خبرهای بانکی با مجامع در نطفه خفه شد...

در بانکی ها باید …

در این گروه کوثر باید کم کم باز شود...

در نماد های بانکی …

در این گروه وخاور ۳ ماهه داد که...

در نماد های بانکی …

زمزمه فروش برج بانک ملت عامل خوبی برای...

شرایط بانکی ها …

در این گروه زمزمه های توقف احتمالی نماد های...

شرایط بانکی ها …

دیروز اولین حرکت گروه بانک را شاهد بودیم...

شرایط بانکی ها …

در بازار خیلی ها از این گروه قطع امید کرده اند...

وکار در بین بانکی ها …

در این گروه همچنان گزارش های خوب نصیب ...

فضای بانکی ها در این …

در این گروه گزارش های ۱۲ ماهه کم کم می رسد...

شرایط بانکی ها نیز

در این گروه انتظار داریم رفته رفته وضعیت...

شرایط بانکی ها

در این گروه انتظار داریم رفته رفته ...

در گروه بانکی …

ببنید وضعیت کمی بهتر به نظر میرسد ...

در گروه بانکی …

ببنید وضعیت کمی بهتر به نظر میرسد...

در گروه بانکی نیز …

ببنید این سهم فضای جالبی را دارد ...

در بانکی ها امروز …

در این گروه خبرهای افزایش سرمایه جدی تر ...

در بانکی ها بازهم …

در این گروه خبرهای افزایش سرمایه جدی تر...

بازگشایی این دو سهم بانکی …

به نظر کم کم نوبت وپارس میرسد...

در نماد های بانکی نیز …

در مورد این گروه یعنی بانک ...

در نماد های بانکی نیز …

در مورد این گروه یعنی بانک به نظر امروز...

شرایط بانکی ها …

دیروز در مورد گروه بانک بیان شد که ...

در بین بانکی ها باید …

گفته می شود وبصادر در همان قیمت های...

با نماد های بانکی …

گروه بانک گزارش های ضد و نقیضی را داده اند...

در بانکی ها …

در بازار صحبت از ادامه رشد قیمت ملل است...

در سهم های بانکی …

در این گروه پس از کمی استراحت دوباره ....

در سهم های بانکی …

در این گروه پس از کمی استراحت دوباره ...

در بانکی ها بازهم …

در مورد این گروه تجارت را می خریدند...

در بانکی ها …

در مورد این گروه انصار را قبول داریم که...

بازهم وکار در بین بانکی ها …

به نظر این سهم نیز برای رسیدن به ...

بازگشایی بانکی ها در …

در این هفته گویا بازگشایی بانکی ها ...

بازگشایی بانکی ها در …

در این هفته گویا بازگشایی بانکی ها را داریم....

وضعیت بانکی ها

اما در گروه بانک شنیده می شود ...

شرایط بانکی ها با …

در این گروه وضعیت وگردش مدام...

شوک های بانکی …

مجمع بانک ملت...

فضای بانکی ها …

مصوبه مجلس خبرخوبی در مورد این گروه بود...

۴ نماد بانکی …

گویا بحث سیاست تقسیم سود ...

بانکی ها در این که …

در مورد این گروه بازهم تاکید ما...

در این دو گروه …

با خبر مصوبه مجلس می تواند موج های خوبی...

شرایط دو بانکی در …

در مورد گروه بانک به سراغ دو گزینه...

در بین بانکی ها این دو …

در مورد این دو سهم بانکی یعنی...

در گروه بانکی …

دراین گروه حکمت هم سود...

در خبرهای بانکی …

نرخ سود سپرده و تسهیلات با هم کم شد...

در نماد های بانکی …

در گروه بانک خبرهای بانک ملت ...

در نمادهای بانکی …

در مورد این سهم ها باید کم کم رونق را...

در تحولات بانکی …

سوئیفت بین رفتن و امدن است ...

ستاره های بانکی …

وگردش که خود را برای زیان اماده می کرد...

بلوک بازی بانکی …

سود بانکی ها هنوز رونمایی نشده است...

در نماد های بانکی …

در مورد این گروه جو خوبی در بازار ...

در نماد های بانکی …

نزدیک شدن به لغو تحریم های سویفت...

در گروه بانکی …

در این گروه نمودار صنعت و شرکت ها ....

در هر دو سهم بانکی…

همه منتظر گزارش....

در گروه بانکی نیز به …

به نظر بازار کمی زیاده روی کرد....

در گروه بانکی با خبر …

در مورد این گروه بارها بر روی....

در حوزه بانکی و …

در مورد این گروه....

در بین بانکی ها …

می توان شرایط خوبی را برای....

بانکی ها با این …

فضای سهم با خرید برخی....

بانکی ها نیز …

انتظار از تجارت بیشتر بود .....

در نماد های بانکی …

در گزارش های بانکی....

آغاز گزارش های بانکی …

گزارش ۱۲ ماهه دادند....

خبرهای بانکی …

برای نوسان.....