هرچه مرتبط است با ‘بانکی’


شرایط بانکی ها از …

چشم بازار امروز علاوه بر گروه پالایش به گروه بانک...

بانکی ها امروز را …

امروز چشم بازار به گروه بانک دوخته شده...

در بین بانکی ها اگر …

در نماد های بانکی به نظر امروز هم موج ...

بانکی ها به عنوان …

از دید بسیار لیدر اصلی بازار بانکی ها هستند...

بازهم بانکی ها …

دراین گروه با دید بلند مدت و میان مدت...

در بین بانکی ها به این …

دراین گروه امروز وتجارت باز می شود که اگر...

بازی بانکی ها با …

دراین گروه وپاسار در گزارش زیر مجموعه ها...

در بین بانکی ها اگر …

وتجارت با این شفاف سازی و اثرگذاری ...

بازهم بانکی ها …

در بازار در بین بانکی ها اتفاقات خوبی در حال وقوع است...

در بین بانکی ها …

در این گروه نموداری واقعا وبملت ونوین وبصادر....

تحلیل تکنیکال گروه بانکی


بانکی های بازار به این …

بانکی ها با این خبرها و این اتفاقات ...

بانکی ها میتوانند …

گروه اول گروه پتروشیمی و گروه دوم بانکی ها ...

بانکی ها با این …

در این گروه نیز شرایط کمی خاص است ...

بازهم بانکی ها …

در این گروه قیمت ها عجیب شدند...

بانکی ها از این که …

در مورد گروه بانک شبیه گروه خودروست ولی...

بازی بانکی ها با انتخابات میتواند …

در گروه بانک قیمت ها به نقاط حداقلی رسیدند...

در بین بانکی ها هم …

قیمت ها انقدر جذاب شده اند که بسیار...

بانکی ها به این …

انتظار می رفت بانکی ها دیروز فضای بهتری...

در بین بانکی ها …

ببنید بخواهیم صادق باشیم بانکی ها...

بانکی ها بعد ازاین …

دراین گروه از بین اعضا دی با این گزارش جالب بود ولی...

بانکی ها ازاین …

به نظر بانکی ها با این گزارش های خوب ۶ ماهه...

در بانکی ها از این …

در بین سهم های بانکی وبصادر گزارش خوبی زد...

در بانکی ها به این …

در این گروه وبصادر بازار را شوکه کرد ...

در نگاه بانکی ها باید …

بعد از گزارش خوب وپاسار باید منتظر گزارش های...

گزارش های بانکی با …

سراغ بانکی های بازار برویم که شرایط خوبی دارند...

شوک خبری بانکی ها …

و اما رسیدیم به گروه بانک که زمزمه ...

بانکی ها اگر با این …

تقریبا همیشه و در همین مقطع به واسطه...

در بین بانکی ها از …

طبق برخی شنیده ها در این گروه وبملت باردیگر...

بانکی های بازار از …

گروه بانک این روزها باید حمایت های جدی را داشته باشد...

فضای بانکی ها از …

در مورد بانکی ها گزارش های خوب ماهانه...

شکل بازار امروز در بانکی ها …

در این گروه باید سراغ گزینه ها رفت...

بانکی ها با این …

ترازهایی که منتشر می شود نشان میدهد شرایط خاص است...

در بین برخی بانکی ها …

بازار روی این گروه حساب کرده و حالا تازها نیز بد نیست...

بانکی ها در این که …

انصافا گزارش خوبی را در دو سهم ...

در بین بانکی ها …

منفی های دیروز وبملت یکی از بهترین گزینه های اخیر بود...

در بین بانکی ها این …

بازار در این گروه روی وبملت و صادرات حساب باز کرده است...

بانکی ها از این …

در این گروه وسینا هم افت عجیبی داشته است...

شرایط بانکی ها از …

گویا وبصادر برای اعلام اثرات عرضه وسپهر متوقف می شود...

بانکی ها از …

به نظرلیدر این گروه بانک صادرات خواهد بود....

شرایط بانکی ها از …

در مورد گروه بانک باید به برخی سهم های ...

و حالا بانکی ها …

اتفاق مهم در ۳ بانک مهم روی داده است ...

در بانکی ها اگر …

در این گروه طبق برخی خبرها و شنیده ها...

شرایط خاص بانکی ها …

در این گروه به نظر خاور متعادل شده و بازهم اوست که...

بانکی ها از این …

در بازار پیشنهاد افزایش سرمایه بانک سامان صادر شد...

در بین بانکی ها اگر …

در این گروه بانک آینده با این...

فضای بانکی ها بازهم …

در مورد بانکی ها میتوان این طور دید که...

بازهم بانکی ها از …

دیروز بانک ملت که نیامد بانک سامان هم باز شد ...

شرایط بانکی ها از این …

در مورد بانکی ها فاز برخی سهم های این گروه ....

بازی بانکی ها با …

در این گروه بنیاد خاصی وجود ندارد ولی...

تحولات بانکی در …

در بین بانکی ها وپارس با این شفاف سازی...

بانکی های بازار بازهم …

امروز این گروه به اخبار خوب احتیاج دارد که...

گروه بانکی میتواند امروز …

در بین بانکی ها نموداری امروز وبصادر و تجارت در صدر هستند...

توجه به برخی بانکی ها از …

در این گروه وضعیت خاص است زهر فروش دراین گروه....

بازهم بانکی ها در …

این گروه چالش های زیادی را دارد ولی...

بانکی های بازار از …

شک نکنید امروز این گروه میتواند ناجی بازار شود...

بانکی ها با این …

وپارس که همچنان پیش می رود ولی...

بانکی ها از این که …

در این گروه اصلاحات جدی را شاهد هستیم...

در بین بانکی ها با این …

به نظر اگر قرار باشد خوش بینانه به همه چیز نگاه کنیم...

در گروه بانکی ها …

به این گروه بسیار امیدواریم وتجارت بعد از مجمع ...

بانکی های بازار هم …

در این گروه وبصادر امروز را از دست بدهد ...

بانکی ها در این که …

در بین بانکی ها به نظر وبصادر ...

در بانکی ها اگر این …

در مورد گروه بانک منفی امروز وبصادر برای یک بازه...

بانکی های بازار هم …

در این گروه به نظر یک چراغ راه میتواند جالب باشد...

بانکی ها اگر به این …

بازار کمی روی وبصادر نیاز به استراحت دارد ولی...

به نظر بانکی ها باید …

در گروه بانک به نظر برخی تازه نفس ها در این گروه ...

در بین بانکی ها به …

در این گروه وبملت افزایش سرمایه از تجدید را نهایی کرد ...

بانکی های بازار که …

در این گروه ونوین گزارش خود را داد ...

در بین بانکی ها …

در بین بانکی ها وبملت را گفتیم وپاسار را هم...

بانکی ها به این …

شاید دامنه اصلاح بازار به سراغ این گروه نیز برود...

بانکی ها به این خبر …

خبر نرخ سود خبر خوبی برای گروه بانک نیست ...

در بانکی ها به این …

دربازار چشم همه به وبصادر است که...

بانکی ها در مقابل این …

امروز روز سختی برای بانکی ها نیز خواهد بود...

بانکی های بازار بازهم …

در بازارتقریبا همه پذیرفتند که وبصادر...

در بانکی ها نیز …

در مورد این گروه امروز رنج های عجیب...

بانکی ها امروز به این …

در بازار بانکی ها همچنان پر عرضه ولی ...

در مسیر بانکی ها …

سهم های خوب گروه مورد توجه هستند ولی...

در بانکی ها زمزمه …

در این گروه از دی زمزمه جدی تجدید به گوش میرسد ...

در بین سهم های بانکی …

یکی از پر عرضه ترین سهم های بازار گروه بانک بود...

در بانکی ها این دو رویداد …

در مورد بانکی ها دی فاز خوبی گرفته البته...

در بانکی ها این دو رویداد …

از دید مااتفاق بسیار خوبی برای بانک های دی و نوین رخ داده...

در بین بانکی ها …

در این گروه کمی صبوری شاید شرایط خاصی ...

در بین بانکی ها هم …

در این گروه گزارش ها و خبر ها می رسد ...

بانکی ها در این …

به نظر اگر اهل نوسان گیری ها هستید...

فضای بانکی ها …

در مورد بانکی ها به نظر موج عرضه جذب می شود ...

فضای بانکی ها امروز …

این گروه امروز عرضه های جدی را دارد...

در بین بانکی ها …

به نظر امروز یک فاز عرضه در گروه بانک باشد...

در بانکی ها به این …

واقعا دیروز دو گزارش خوب ازوپسارو وخاور رسید...

بانکی ها در این …

دیروز در مورد ۳گانه وبصادر وبملت وپارس صحبت کردیم ...

بانکی ها در این …

در این گروه به نظر ۳ بانک باید مورد توجه باشد....

بانکی ها با این …

در این گروه خبرهای مختلف شنیده می شود...

در بانکی ها یکی دو روز …

در این گروه وخاور را با دید میان مدت زیر نظر بگیرید...

در بین بانکی ها نیز …

به نظرگروه بانک این روزها دوباه...

فضای بانکی ها به …

در گروه بانک بارها از ملت و وبصادرو برخی دیگر...

در بین بانکی ها …

انصافا گزارش وبملت خوب بود ...

در بین بانکی ها بازهم …

در مورد بانکی ها همچنان روی وبملت به عنوان...

در بانکی ها نیز به این …

در این گروه وبملت بهترین گزینه اصلاح شده...

بین بانکی ها با …

در بین بانکی ها وبملت در خبرها با بحث...

شکل بانکی ها در این …

در بین گزارش هایی که از سوی بانکی ها امده است ...

در بین بانکی ها …

از دید ما اصلاح در بین بانکی ها انقدر قوی نبوده ولی بازهم...

بانکی ها امروز اگر …

بعید است امروز سهم های گروه بانکی...

در بانکی ها باید به …

درمورد بازار میتوان گفت که چشم امید بازار به ...

در بین بانکی ها هم …

در بین بانکی ها هم ...

در بین بانکی ها …

در بین بانکی ها فاز عرضه کمی بیشتر شده...

در بین بانکی ها …

با این قیمت ۱۴ هزار تومانی گشان و صف خرید ان...

در بانکی ها از امروز …

در مسیر بانکی ها رشد قیمت تجارت و وبصادر ...

در بین بانکی ها هم …

در این گروه به نظر وبصادر کمتر از بقیه رشد کرده...

فضای بانکی ها هم …

در مورد بانکی ها بازی کمی خاص شده...

در بانکی ها هم …

در بین این گروه وپارس بد نیست ولی...

در این بانکی ها نیز …

در بانکی ها امروز به نظر دوباره چالش عرضه را دارند...

در بانکی ها این خبر…

خبر نرخ سود خبرمهمی است...

در بین بانکی ها …

در این گروه به نظر شرایط کمی بهتر شده...

بازهم نگاه به بانکی ها …

یک نکته مهم در مورد این گروه است...

در بین بانکی ها بازهم …

در این گروه ونوین فروش دارایی را اعلام کرده ولی...

در بانکی ها به این …

وملل شفاف سازی زده و اعلام کرده است...

بانکی ها با این …

ونوین یک فروش دارایی داشته و امروز به نظر ...

این دو سهم بانکی …

در گروه بانکی سهم زیاد است ولی شاید برای نوسان...

بازهم بانکی ها …

دیروز بانکی ها کمی درجا زدند ولی هنوز...

بانکی ها به این که …

یک خبر جالب در بازار دست به دست می شود که...

در بین بانکی ها هم …

کار بانکی ها امروز سخت است ...

در بانکی ها به نظر …

یکی از گروه های خاص و خوب بازار است ...

فضای بانکی ها در …

در گروه بانک به نظر اگر دولت دخالت نکند...

در بانکی ها هم …

گروه بانک یکی دیگر از گروه هایی است که ...

بازی بانکی ها با این …

در مورد این گروه باید گفت که خیلی...

خبرهای گروه بانکی …

در این گروه بازار فعلا روی وپارس زوم کرده و قبل تر...

در نماد های بانکی …

به نظر کم کم نوبت این گروه برای رشدمی شود ...

خبرمهم بانکی ها …

در این بحبوحه شرایط به نظر بانکی ها ...

در بانکی ها شاید …

وقتی بازارهای جهانی با چالش مواجه می شود ...

در این چند سهم بانکی …

برای میان مدت همچنان روی وبملت و وخاور...

در بین بانکی ها …

در فضای بانکی ها قطعا اتفاقات خاصی را داریم...

در بین بانکی ها …

در بین بانکی ها به نظر وپارس سوت فروش...

در بین بانکی ها …

دیروز این گروه منفی بدی را داشت و اتفاقات خوبی....

دوباره بانکی ها هم …

شاید حالا که بازارهای جهانی کمی پر چالش شدند...

فضای بانکی ها در این …

وقتی بازار دنبال سهم می گردد و مثبت است ...

حرکت بانکی ها با این …

این فروش سهام اگر نتیجه بدهد سهم هایی مانند...

بانکی هایی که با این …

گزارش های بانکی شاید بتواند جو مثبت را بر گروه بانک حاکم کند...

فضای بانکی ها هم …

امروز به نظر بانکی ها زیر فشار باشند ولی...

بانکی ها در این شرایط …

در گروه بانک ملت بعد از اصلاح جذاب می شود...

در بانکی ها به این …

دقت کنید خبری که برای ونوین رسید خبرخوبی بود...

در بین بانکی ها …

در بازار برای نوسان می شود سراغ وپاسار رفت ...

گزارش بانکی ها نشان میدهد …

بانکی ها باید مسیر خود را از گروه خودرو جدا کنند ...

در گزینه های بانکی …

جالب است که شوخی شوخی بانک تجارت...

بانکی ها با این که …

به نظر گزینه های بانکی همچنان مورد توجه بازار باشند...

فضای بانکی ها به این …

حالا بانکی ها جالب شدند به نظر از امروز...

در بانکی ها …


در بین بانکی ها باید …

از ابتدای روند تقریبا تجارت و صادرات را گفتیم...

در بین بانکی ها بازهم …

انتخاب لیدردر بین بانکی ها دشوار شده ولی...

حرکت بانکی ها بازهم …

فشار تحریم و بازارهای جهانی باعث می شود بانکی ها...

بانکی ها این بار …

یکی از دلایلی که برخی به بانک ها توجه کردند...

فضای بانکی ها به …

در مورد بانک ها این روزها فاز عرضه کمی...

در بین بانکی ها هم …

در بازار روی ونوین بارها صحبت کردیم و حالا...

بانکی ها بعد از …

بعد از موج عرضه اخیر بانکی ها به نظر ...

در بین بانکی ها باید به …

در بین بانکی ها تقریبا بخواهیم بگوییم از نظر گزارش دهی...

در بین بانکی ها نیز …

گزارش بانکی ها هم رسید...

شرایط بانکی ها نیز …

هر روز در مورد این گروه صحبت می شود...

در نماد های بانکی…

حرف و حدیث در این گروه زیاد است ...

خبرهای بانکی که …

در بین بانکی ها با دید نوسان امروز در مثبت ها...

شایعات بانکی ها با …

گفته می شود شایعاتی در راه است که...

در گروه بانکی نیز …

در این گروه برای نوسان وملل وپارس جالب هستند...

بانکی ها با این …

این گروه افت اکثر شرکت ها در این مدت را داشتیم...

شرایط بانکی ها نیز …

بازار طوری است که می توان سراغ هر سهمی رفت...

بانکی ها نیز در این …

دیروز انصافا بانکی ها خوب جمع و جور شدند...

در بانکی ها باید …

طبق اطلاعاتی که به دست رسیده اولین گروهی که...

در بین بانکی ها …

به نظر تحولات تجدیدی در بانک ها شدت گرفته...

بازهم بانکی ها با …

در بازار بازهم تاکید میکنیم سراغ میان مدتی ها ...

فضای بانکی ها با …

در این گروه انتخاب سهم در بین این همه خبر دشوار است...

بازی بانکی ها اگر …

در بین بانکی ها شاهد گزارش های خوبی بودیم ...

درخبرهایی از بانکی ها …

در مورد بانکی ها یک خبرجالب شنیده می شود...

در مورد بانکی ها …

دیروز هم در مورد این گروه صحبت شد...

فضای بانکی ها را …

دو موضوع وجود دارد در بررسی بانکی ها ...

بازی بانکی ها نیز …

در فاز فعلی بازار سهم ارزان کم است ولی...

در فضای بانکی …

به نظر توجه بازار به این گروه بیشتر به دلیل...

در بانکی ها بازهم …

اگر در بین بانکی ها دید بلند مدت و میان مدت دارید...

در بانکی ها به این …

در بین بانکی ها وملل فضای جالبی را دارد...

در گروه بانکی به …

در این گروه بارها با دید میان مدت از بانکی ها گفتیم ...

بازی بانکی ها در …

ملت کمی درجا زد ولی در این گروه حرکت خوبی...

بانکی ها با این …

گزارش تلفیقی بانکی ها واقعا نشان میدهد...

در بین بانکی ها …

در بین اعضای گروه گفته می شود...

دو سهم بانکی که …

در بین بنیادی ها واقعا ...

شرایط خاص بانکی ها نیز …

در این گروه شاخص نموداری بانک نشان میداد که...

دوباره بازی بانکی ها …

روزهای قبل در مورد شاخص بانکی صحبت شد...

در بانکی ها همچنان به …

همچنان ونوین یکی از خاص ترین گزینه گروه است...

بانکی ها به این …

در بین بانکی ها واقعا سامان اصلاح خوبی کرده است...

تحلیل تکنیکال گروه بانکی


در بین بانکی ها …


در بین بانکی ها …

در این گروه به دو دسته نوسانی و بنیادی تقسیم می شوند...

بانکی ها در این شرایط …

از نظر نموداری وپارس جای خوبی است و به نظر یکی از...

فاز بانکی ها با …

در این گروه هنوز با دید میان مدت...

در بین بانکی ها …

در این گروه امروز صف فروش وپارس جمع می شود...

صدای پای بانکی ها …

در مورد بانکی ها شایعه اخیر حسابی...

در بانکی ها این دو …

تراز مهر دو بانک ملت و تجارت بازار را ...

بانکی ها بعد از این که …

در گروه بانک ملت تعدیل داد ولی بد ترین موقع را...

فضای خاص بانکی ها را …

به بانکی ها رسیدیم گزارش ها انطور که فکر میکردیم نبود...

در بانکی ها باید …

جریان پولی قوی سراغ بانکی ها رفته و می تواند...

در بین بانکی ها …

در این گروه سهم های خوب و مورد حمایت زیاد است...

برای بانکی ها باید …

ملت هر چه در توان داشت رو کرد...

بانکی ها در نقاطی که …

بانکی ها هم امروز در نقاط حمایت هستند ...

بانکی ها روی این …

نبض بازار گروه بانک است و بسیار مهم ...

در بین بانکی ها …

اوضاع در بین بانکی ها با خبر...

بازی بانکی ها به …

در بازارهنوز برخی روی وبملت به عنوان...