هرچه مرتبط است با ‘بالاس’


در بالاس به این …

فقط توصیه ما روی این سهم این است که...

تحلیل تکنیکال بالاس


در نماد بالاس …

سهم ابتدا تایید کرده است که در برخی منافصه ها...

بالاس در بین سهم ها …

در مورد بالاس سهم از نظر گزارش دهی خیلی...

بالاس در این موارد …

جز معدود سهم هایی است که رشد خاصی نداشته ولی...

بالاس با این همه خبرها بازهم …

این همه خبرهای مثبت حول محور سهم منتشر شده ولی...

در نماد بالاس با این …

بالاس در سهم های خاص بازار است که ...

یک گزارش از بالاس سهم را …

سهم تعداد روزهای مثبتش بیش از منفی هاست...

در نماد بالاس به این

در مورد این سهم هم از نظر بنیادی هم نموداری...

تحلیل تکنیکال بالاس


در نماد بالاس …

در نماد بالاس نیز به نظر تحولات بنیادی ...

درنماد بالاس به این …

در بالاس در حالی ۲۳۹۱ میلیارد ریال پیش بینی...

در نماد بالاس به …

در بازار امروز این سهم را ...

بالاس در این قیمت ها …

بالاس کمی تعدیل منفی زد و باز شد ولی...

در نماد بالاس

باتوجه به زیان ناشی از فروش اسناد خزانه و ...

در نماد بالاس این سهم …

خبر افزایش سرمایه ۸۸% سهم از انباشته انقدر خوب بود که...

در نماد بالاس …

بالاس دعوت به مجمع را نهایی کرد...

درنماد بالاس …

سهم عملکرد گزارش ماه به ماه خوبی را داشت...

در نماد بالاس

در این سهم واقعا شرایط برای حرکت فراهم است...

شرایط بالاس با این …

در مورد این سهم ببنید زمانی برای خود...

در نماد بالاس

در این سهم ببنید خبرهای جالبی میرسد ...

در نماد بالاس

این سهم جز سهم هایی است که رشد...

در نماد بالاس

بالاس جز سهم های خوب و بنیادی بازار است ولی...

در نماد بالاس …

در مورد این سهم ببنید او نیز جز سهم هایی است که...

در نماد بالاس …

در مورد سهم تاکید ما این است که...

در نماد بالاس هم …

این سهم از ان سهم های دردسر ساز بوده ولی...

در نماد بالاس …

عملکرد بالاس در ۳ ماهه خوب بوده است ...

در نماد بالاس …

در این سهم دیروز مجمع بدی نداشت ...

در نماد بالاس …

در بازار سهم دیروز باز شد ببنید تا زمانی که...

در نماد بالاس

در این سهم انقدر حاشیه ایجاد شد تا ...

در نماد بالاس

در این سهم انقدر حاشیه ایجاد شد تا ...

در نماد بالاس نیز …

در بازار در نماد بالاس به دلیل افت اندک ...

در نماد بالاس

این سهم را بیشتر زیر نظر داشته باشید...

تحلیل تکنیکال بالاس


در نماد بالاس …

بالاس از ان شرکت هایی است که...

تحلیل بنیادی بالاس


در بالاس نیز با این که …

در این سهم شفاف سازی داده است...

در نماد بالاس …

در مقطعی روی این سهم بسیار تاکید می شد ولی...

شرایط بالاس با …

سهم از نظر نموداری در جای خوبی است ,...

خبری که برای بالاس …

در مورد بالاس در خبرها تائید خبر ...

در بالاس نیز باید …

در مورد بالاس یکی از سهم هایی است که...

بررسی تکنیکی بالاس


تحلیل بنیادی شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن(بالاست)


بازگشایی بالاس نیز

در بین سهم هایی که متوقف شدند ...

در نماد بالاس …

در این سهم حقیقتاً نمی دانیم چرا دیگر بالاس...

در بالاس شنیده هایی …

دیروز بالاس صف خرید بود و سهم را ...

بالاس نیز دوباره …

این سهم کمی استراحت کرد ولی...

در نماد بالاس …

نکته ای که ما بارها در مورد ان ...

در نماد بالاس …

در مورد این سهم ارزش بازار سهم را...

شرایط بالاس …

در مورد این سهم تغییرات خیلی خاصی...

در بالاس با این که …

یکی از سهم های اینده دار بازار...

دوباره بالاس بااین …

در این فضا برخی سراغ بالاس رفته اند...

در صورتی که بالاس …

در شرایطی که این سهم ...

در نماد بالاس …

در بین شرکت های پیمانکاری واقعاً...

در بالاس به …

مشکلات زیادی را در قیمت خود دارد ولی....

بازگشت بالاس در این …

در مورد این سهم دیروز هم گفتیم که....

بازگشت بالاس در این …

تعدیلات خوبی را شاهد بودیم....

در بالاس با…

در بین شرکت هایی است که....

شرایط بالاس …

شایعه شده بخشی از مطالبات خود را ....

بالاس در شرایط …

یکی از گزارش هایی....

بالاس در این…

می توان شرایط جالبی را دید....

بالاس بازمي گردد …

نيم نگاهي ...

در نماد بالاس …

كمي ريسك سهم

خريدار بالاس …

سهامدارعمده از

شرايط بالاس …

به نظر ميرسد اگر مجموعه

بالاس امروز را …

ماهيت خريدار مي تواند براي بازار

بالاس در شرایطی که…

در این سهم قیمت های ...

شرایط بالاس با …

انچه این سهم را امروز مورد توجه

بالاس در شرایطی که …


دو نکته از بالاس…


سهامداران بالاس با …


شنیده هایی از بالاس…


بالاس در شرایطی که …


در نماد بالاس با …


در نماد بالاس …