هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آخر هفته خاص …

نیم ساعت اخر بازار دیرو نشان میداد ...

چشم انداز بازار فردا چهارشنبه ۲ مهر ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اولین روز پاییزی …

بازار در این اولین روز پاییزی کار خود را...

لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش اول)


آخرین روز تابستان رفت …

امروز آخرین روز از یک تابستان خاص و داغ است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرهای خاص امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که برخی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار امروز از …

به نظر بازار این هفته یکی از بهترین های...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چهره خاص بازار امروز …

در بازار امروز چهره بازار به نظر میتواند مثبت باشد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مسیر امروز بازار از …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که مسیر...

لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز … (بخش اول)


همه نگاه ها در بازار به …

امروز دوشنبه در میان هفته پایانی تابستان...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز چشم به …

به نظر اولین اتفاق در بازار این است که از حالت...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


در بازار امروز از این …

به نظر بازار امروز اگر بخواهد در بازگشایی برخی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


صدای بازار امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در شکل بازار امروز از …

امروز قرار بود شستا و خودرو راهی بازار شوند ولی...

چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۱۸شهریور


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار خاص امروز در …

در مورد بازار امروز باید کمی خوش بین باشیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز از ان شرایط که …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

چشم اندازبازار فردا یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


زنگ آغاز بازار …

امروز و این هفته بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چهارشنبه پر چالش …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بین گروه های بازار میتوان …

به نظر میرسد شکل و شمایل بازار امروز...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


به دنبال حجم و اخبار !

قطعا هفته اسانی را نخواهیم داشت و این چند روز ...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۱۰شهریور۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چهارشنبه تثبیت !

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز تداوم حرکت …

طبق گفته های امیدوار کننده دیشب خواجه نصیر...

چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۴ شهریور ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


دوشنبه خاص و تاریخی …

امروز یکی از روزهای تاریخی بورس است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز باید …

امروز بازار باید هر طور شده سوت پایان اصلاح خود را بزند...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز خاص و حساس …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای خاص امروز در …

امروز باید با قدرت یک اتفاق رخ دهد و تمام امید ما ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فرار از منفی ها …

امروز و فردا بازار از این نظر اهمیت دارد که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با این که در …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امیدواری …

بازار امروز در میانه خبرهای خوب و بد چیزی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار این دو روز …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که...

چشم اندازبازارفردا شنبه ۲۵ مرداد ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار بعد ازاین اخبار به …

به نظر امروز به طور کامل یک بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز… (بخش اول)


چهره خاص بازار امروز از …

در بازارامروز به نظر چشم بازار به تحولات دلاری است...

لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز… (بخش اول)


بازار امروز با این خبرها و بحث …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه با بازار امروز… (بخش دوم)


اتفاقات خاص بازار هم …

بازار را در حالی در اخر هفته و چهارشنبه پی میگیریم که...

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۱۵ مرداد ۹۹


لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز… (بخش اول)


جو بازار امروز از این که

در بازار امروز به شدت به برگشت و مثبت شدن نیاز داریم...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


بازار امروز از جمله روزهایی است که …

بعد ها اهمیت امروز در بازار و جایگاه این روزخاص...

چشم اندازبازار فردا دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹


لحظه  به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم) 


تحلیل هفتگی بازار ها


مواجه بازار با …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در این شرایط با بررسی …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


بازار امروز از این که …

بازار را در حالی اغاز میکنیم که به نظر ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گروه لاستیک بازار در …

در بازار پکرمان رسما خبر افتتاح طرح را پیش برد ...

لنگرهای بازار …

بازار امروز در روز سه شنبه خود روز نسبتا خاص و...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز برای این …

به نظر بازار امروز ۲ رویداد مهم را دارد ...

لحظه به لحظه بابازار …(بخش دوم)


تحلیل تحولات بازار و شاخص کل


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


اخباری جدید برای …

بازار را در حالی اغاز میکنیم که اخبار جدیدی مبنی بر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولاتی که بازار امروز را …

در بین سهم ها و شرایط مختلفی که بودیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز چشم ها به این …

تقریبا امروز بازار روز حساسی را دارد...

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


شرایط خاص بازار امروز …

به واقع بازار امروز در یک شرایط بسیار خاص قرار گرفته...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار این بار به …

در این شرایط خاص در حالی بازار را اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


در شرایط فعلی بازار به …

کار بازار امروز با توجه به شرایط دیروزو جمع اوری...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات بازار در این …

به نظر بازار اغاز خوبی را نخواهد داشت و وضعیت...

چشم اندازبازار فردا شنبه ۲۸ تیر ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


فضای بازار در این روز خاص …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


روز خاص بازار امروز …

دیروز بازار به شکل عملی عرضه های جدی را...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز از این …

در بازار امروز به نظر ماموریت نجات سرباز رایان را نداریم ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازی امروز در اغاز …

در مورد بازار امرو حرف زیاد است و پیش بینی سخت...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازی امروز بازهم …

امروز بازار در استانه فتح ۱٫۸ و البته ...

چشم اندازبازارچهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه ها در بازار امروز به …

امروز همه نگاه ها در بازار به شاخص به ررفتار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


به جز این اتفاقات برای بازار …

بازار را در حالی اغاز میکنیم که اگر ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در یک روز خاص بازار …

دیروز در مورد بازار در چشم انداز نوشتیم به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول )


در بازار امروز به این …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که به نظر...

لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


بازار امروز سعی میکند …

در بازاردو دیدگاه وجود دارد دیدگاه اول...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این که …

در بازاریک نکته وجود دارد که می تواند ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز به این …

امروز دوشنبه بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در مسیر بازار امروز …

به نظر بازار امروز می تواند یکی از روزهای خاص باشد...

لحظه به لحظه بابابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابابازارامروز …(بخش اول)


اثراتی از یک …

به نظر بازار امروز کار سختی را نداردو فاز بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تحولات بازار امروز بعد از …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چه داریم و چه میخواهیم …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که ...

چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۳ تیر۹۹


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اغاز تابستان با یک …

بازار در ابتدای تابستان قرار داد و به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)