هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز در ۳ رویداد …

بازار واقعا تحت تاثیر خبرهای متفاوتی است ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تمایل بازار امروز به …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

چشم اندازبازار فردا یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


هفته ای پر خبردر راه است …

امروز سراغاز یک هفته پر خبر از نظر ...

چشم اندازبازارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با این …

در حوزه سیاسی خبرها نه خیلی بد و نه خوب است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


هضم تحولات جهانی با …

در بازار در حالی شرایط کمی پر چالش است که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز آخر ؟!

پرسش مهم برای بازار این است که امروز روز اخر است یا خیر....

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یکی از روزهای خاص سال …

امروز یکی از روزهای خاص سال ۹۸ است ...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


فضای حاکم بر بازار …

امروز بازار یک روز خاص را در پیش دارد ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چهارشنبه خاص …

واقعا روز سختی برای بازار است روزی که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نباید ترسید !

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز خاص !

امروز با شرایط خاصی مواجه هستیم بازار باید ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تمام تلاش بازار در این …

در گزارش بازار مفصل به بحث بازار پرداختیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار با این شرایط که …

کمی ریزش بازارهای جهانی همه را نگران کرده...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبر های بازار امروز …

منابع خبری از حرکت دو ناو هواپیما بر آمریکا...

در بازار امروز هم شرایط …

بازار امروز هم شرایط خاصی را می طلبد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با این شرایط …

کار کردن در بازار این چنینی و پیش بینی آن ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار در این روزها …

به نظر بازار امروز با این تحولات گزارش های ماهانه...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای خاص بازار امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار امروز باید …

بازار امروز فضای نسبتا خوبی را دارد ...

چشم اندازبازارفردا ۷اردیبهشت ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حرکات بازار امروز باید …

امروز به نظر بازار باید ابتدا با یک ریزش...

چشم اندازبازارچهارشنبه ۴اردیبهشت ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


اوج هیجان در بازار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط بازار امروز بر این …

در مورد بازارامروز به نظر وضعیت خاص بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازاری با خبرهای مختلف که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکینم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم بازار به تجارت …

سهامداران عمده بی محابا سراغ تجار رفتند ...

بازار می تواند امروز …

امروز بازار با در پیش بودن تعطیلات و کمی...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


توفان دیروز از یک …

دیروز بازار واقعا توفانی بود و همه چیز را با خود بلند کرد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز پیچیده با این …

پیش بینی بازار امروز کمی سخت است ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…( بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کمی آهسته تر …

امروز بازار در یک فاز اصلاحی نرم قرار گرفته است

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


جرات رفتن یا …

بازار کار سختی را در ۲ روز پیش رو دارد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار با این که …

امروز بازار به چند چیز اهمیت ویژه خواهد داد...

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


بازار سخت امروز به …

کار بسیار سخت و پیچیده است ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازاری با این شرایط که …

شکی نیست که امروز کار بازار...

چشم اندازبازارفردا دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اغاز رسمی بازار با …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


در بازار با این مختصات …

وضعیت بازار خوب و جالب و مناسب است...

تحولاتی که بازار امروز را …

در بازار با شرایط خوبی مواجه هستیم...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز در این فضا …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار امروز با این …

در روزهای خاص بازار هستیم و به نظر امروز ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


آغاز سال با این …

امروزدر اولین روز کاری سال ۹۸ کار را در حالی اغاز کردیم که...

چشم اندازبازارفردا اولین روز بازار !


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


ایستگاه اخر

امروز دیگر به پایان این دفتر رسیدیم و ولی ...

چشم انداز بازار فرداآخرین روز سال ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تکرار می شود ؟!

امروز یکشنبه ایستگاه های اخر بازار است ...

چشم انداز بازار یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


آغاز هفته پایانی …

امروز بازار یکی از خاص ترین روزهای خود را ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)

آخرین چهارشنبه سال !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه بازار به این …

واقعا سخت است که تجزیه و تحلیل کنی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در مسیر رشد بازار باید …

امروز بازار را باید با توجه به ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در نمای کلی بازار امروز …

در این روزها و هفته های اخر سال به نظر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط این هفته را باید …

بازار را در حالی آغاز میکنیم که در بین عوامل موثر در بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار از ترس …

شما هم باشید به بازار حق میدهید که...

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه بازار به این …

در بازاردر شرایطی هستیم که نمی توان...

چشم انداز بازارفردا سه شنبه ۱۴اسفند ۹۷


لحظه به لحظه بابازار…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم اندازبازارفردادوشنبه ۱۳اسفند ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخبار بازار امروز

صحبت های همتی هم جالب بود ...

در بازار به این …

در بازار امروز بعید است که فضا تغییر کند...

گزارش بازارامروزشنبه ۱۱ اسفند ۹۷

برگ های پیدا و پنهان !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شکل بازار با این …

در مورد بازار امروز به نظر برخی بر این تاکید دارند که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای خبری با …

بازار هنوز سر درگم است که ظریف بازمیگردد یا خیر...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شوک تازه …

واقعاصبح وقتی با این خبر مواج شدیم شوکه کننده بود...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز پس از …

بی هیچ مقدمه ای بازار امروز پس از...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بعد از جهش دیروز …

به نظر بازار بعداز جهش دیروز درست شبیه...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در بازار این هفته …

به نظر این هفته فضا برای رشد قیمت...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تلاش بازار امروز در …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رفتار بازار امروز با …

امروز بازار با شرایط خوبی مواجه می شود ولی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


امروز شاید چهره بازار …

امروز شاید چهره بازار کمی نسبت به دیروز...

چشم اندازبازاردوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تشنه پول !

خلاصه و ساده باید گفت اگر امروز...

چشم اندازبازارفردا یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با این خبرها بازار …

واقعا امروز و این هفته بازار دیگر ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخرین روز هفته نیز …

امروز چهارشنبه بازار رادر حالی آغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


در بازار پس از تعطیلات …

امروز بازار را در روزهای بعد از تعطیلات...

چشم انداز بازار فردا ۲۳بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


در بازار نیمه تعطیل امروز …

در بازار امروز به نظر خیلی نمی توان روی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


به استقبال تعطیلات …

به نظر بازار امروز جو مثبت دیروز را گرفته و خوشحال است ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)