هرچه مرتبط است با ‘بازار’


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


روز واکنش …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


پس از گزارش باران !

تقریبا می توان این طور گفت که گزارش ها رسید و بازار...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


جدال سخت …

انقدر در مدت اخیر روی انتقام سخت متمرکز بودیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


موج گزارش ها که …

در بازار بارها امروز به نظر این موج رسیدن گزارش ها...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز مواجه با ۴۰۰ …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فضای امروز با توجه به …

بعد از این دو هفته خیلی دل و جرات میخواهد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اهالی بازار امروز در این …

با حجم معاملات دیروز تقریبا می توان گفت که...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


بازاری که امروز …

بازار این دقایق دیگر ان قفل شدن صفوف خرید را ندارد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


ادامه حیات بازار با این …

در این که بازار می تواند رشد کند درست...

لحظه به لحظه بابازارامروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز… (بخش اول)


روز خوب بازار …

واقعا می ترسیم شب بخوابیم و صبح بیدار شویم ببینیم ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه با رویداد های امروز …


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم اندازبازار فردا سه شنبه ۱۷دی ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز خاص …

بی تعارف امروز چشم همه به تحولات بازار است...

چشم اندازبازار فردا شنبه ۱۴ دی ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


مسیر امروز بازار با …

دیروز بازار خوب جمع و جور شد و از بحران جست ولی ,...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شرایط خاص بازار با …

قبل از هر چیز باید گفت که بازار پر حجم و خاص...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


تنها نگرانی بازار امروز …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


نگاه بازار امروز به …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


نگاه بازار به خبرها …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه آخر هفته ای به بازار با …

در مورد بازار به نظر میرسد که می تواند ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه خاص به بازار امروز …

امروز سه شنبه بازار روند خود را در حالی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه بازار به …

این روزها نگاه بازار به خبرهای مختلف است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز زمستان با …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که....

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اخرین روز پاییز با این …

هم شب یلدا و هم شرایط خاص بازار را...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم بازار امروز به …

به نظر بازار امروز هم شبیه روز قبل...

لحظه به لحظه بابازارامروز … (بخش اول)


امیدواریم با اخبار خوب …

بازار امروز بازار خبرهاست که خبرها نیز مثبت است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کمی صبر و دوباره …

به نظر بازار امروز فضای جالبی را دارد و ابتدا کمی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نحوه رفتار بازار امروز با …

به نظر بازار امروز خوب مثبت اغاز کند ولی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تلاش بازار امروز برای …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز… (بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز… (بخش اول)


امروز بازار به این …

بازار امروز کمی خاص است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز با این …

در مسیر بازار به این نکته باید توجه کرد که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


شاید کمی آهسته تر …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که شاید...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


رویداد مهمی امروز …

تقریبا می توان گفت که امروز بودجه مهم ترین رویداد...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرهای خوبی که امروز …

در بازار امروز می توان گفت که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روزی که بازار می تواند با …

بازار امروز را در حالی پیش میبریم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه خاص بازار به این …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


جدال با ۳۲۰ !

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نیمه دوم حساس بازار …

امروز بازار را در حالی پیش میبریم که...

چشم اندازبازارفردا یکشنبه ۱۰ آذر۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز در این …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اغاز بازار امروز با این …

بازار امروز را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اتفاقاتی که بازار امروز را …

بازار در مورد اتفاقات مثبت فعلی ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه ها به بازار امروز …

آنچه مهم است این بوده که امروز نگاه ها...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز هایی که روحیه سهامداران …

نمدانیم پیش بینی کمی سخت است ولی به نظر ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


آغاز خاص آذر …


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خلاصه ستون تحلیل شایعات ۲۶ آبان ۹۸


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فرار از حاشیه …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه خاص بازار امروز …

بازار امروز از یک سو دوست دارد منفی نباشد و مثبت شود...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تداوم نگاه مثبت ؟!

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


۲ روزی که باید بتواند …

امروز بازار هر طور شده باید با یک برگشت خاص...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


کار بازار در مواجه با این …

امروز در حالی بازار را اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


با کمک این خبرها …

بازار با کمک خبرهای مختلف از بازارهای جهانی گرفته تا...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازار امروز به این که …

روزهای سختی است و باید دید چه می شود...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


اتفاقات خاص بازار که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که شاید...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در شرایط فعلی بازار …

امروز یکی از مهم ترین اتفاقات بازار غلبه بر ترس است...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


خبرهای خوبی که بازار را …

به نظر میرسد بازار با شنیدن خبرهای خوب...

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


بازار امروز در این که …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


تلاش امروز بازار برای …

امروز بازار بازهم تلاش خواهد کرد که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


آغاز هفته نیمه تعطیل …

هفته ای را اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز …(بخش اول)


فضای بازار امروز می تواند …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که....

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حفظ روند …

اخرین روز از ماه بد مهر مهر را درحالی پشت سر میگذاریم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز متفاوت …

نمیدانیم شاید زیادی خوش بین هستیم و یا ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


چشم ها به کدال …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازار امروز …(بخش اول)


فرمول نجات …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روز بقا،روز دوام …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


یک روز سخت …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روزهای خاص بازار …

امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که ...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


فاز های خاص بازار امروز …

در بازار امروز به نظر خوش بینی به بازارهای جهانی...

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


روزهای سرنوشت ساز …

یکی از چهارشنبه های سفت و سخت بازار را داریم...