هرچه مرتبط است با ‘امید’


امید دوباره با این …

در مورد تامین سرمایه ها امید...

امید را به این …

تامین سرمایه امید در شرایط خوبی قرار گرفته است...

تحلیل تکنیکال تامین سرمایه امید


امید در بین تامین سرمایه ها …

در مورد این سهم به نظر باید او را بیشتر...

در نماد امید این …

امید در مجمع ۳۷۰ ریال تقسیم کرد ...

امید با این که …

منظور تامین سرمایه امید است که برخی عزیزان...

در امید با این …

یکی از گزارش های خوب در تامین سرمایه را امید...

این دو امید !

اول در مورد تامین سرمایه امید صحبت میکنیم که...

تحلیل بنیادی تامین سرمایه امید


امید با این که …

در تامین سرمایه امید نیز گزارش خیلی بد...

تحلیل بنیادی تامین سرمایه امید


امید نشان میدهد که …

امید با این که افزایش سرمایه زده ولی...

تامین سرمایه امید با …

سهم در گزارش جدید خود نشان داد که...

تامین سرمایه امید در این …

سهم در شرایط فعلی قیمت بسیار جذابی را ...

امید به این قیمت …

به نظر تامین سرمایه امید هم شرایط بدی...

تامین سرمایه امید در صورت …

یکی از سهم هایی که گزارش خوبی می دهد ...

در نماد امید …

منظور تامین سرمایه امید است که...

شرایط امید …

این با منظور تامین سرمایه امید است که ...

در نماد امید قیمت ها …

در نماد امید سهم بعد از رشد کمی...

در نماد امید …

در امید دیروز هم صحبت کردیم ...

در نماد امید به نظر …

در این نماد به نظر سهم یک تعدیل خواهد داشت...

در نماد امید …

منظور ان امید نیست منظور تامین سرمایه امید است...

تحلیل تکنیکال تامین سرمایه امید


تامین سرمایه امید با این

در این سهم به نظر بازی های قیمتی و خبری ...

برای هر دو امید !

در مورد این دو سهم بارها در مورد وامید صحبت...

در تامن سرمایه امید …

در تامین سرمایه امید هم اندک تعدیل و رشد...

امیدواری امید

تقریباً هر روز گفتیم و گفتیم و حالا ...

درنماد امید

در مورد این سهم به نظر خود تامین سرمایه ها...

درنماد امید

در مورد این سهم به نظر خود تامین سرمایه ها...

در نماد امید …

وقتی می گویند سنگ آهن...

در زیر مجموعه های امید …

در این مدت بارها روی امید تاکید شد حالا...

وهور و امید …

در وهور شایعه تعدیل مثبت زیر ...

در نماد امید …

واقعاً نمی دانیم چه بگوییم ...

در نماد امید …

در مورد این سهم قبل از مجمع...

در نماد امید …

در مورد این سهم قبل از مجمع...

در امید به…

همیشه سود زود پرداخت میشد ولی...

در امید بازهم …

در نماد وامید به نظر با وجود این که ...

در امید با این …

سهم به زودی به مجمع می رود ...

در نماد امید …

هیچ امیدی به امید نیست...

در نماد امید …

سهم امروز بسته می شود....

در نماد امید …

اسم نماد جالب است....