هرچه مرتبط است با ‘افست’


در افست با این …

مجمع افست بسیار نزدیک است...

تحلیل بنیادی افست


در نماد افست این خبر

در مورد سهم به نظر با فضای قیمتی ...

در مجمع افست به

سهم در مجمع ۲۵۰ ریال تقسیم کرد...

شرایط افست با

این سهم به مجمع می رود ...

شرایط افست با

در مورد این سهم به مجمع می رود ...

شرایط افست

در مورد این سهم چافست در مهر ماه به...

درنماد افست …

بارهادر مورد گزارش خوب شرکت صحبت شد...

شرایط افست

در این سهم انتظار ما ۱۴۰۰۰ ریال بود که...

شرایط افست

در این سهم انتظار ما ۱۴۰۰۰ ریال بود که...

در افست با این خبرها

خبرها بسیار خوبو بهتر از ان چیزی بود که فکر میکردیم ...

در افست با این خبرها

خبرها بسیار خوب و بهتر از ان چیزی بود که فکر میکردیم...

افست در این شرایط

چافست در خرداد و در پایان ۳ ماهه سوم سال مالی...

در نماد افست هم به این …

در این سهم شاهد اصلاح قیمتی

در نماد افست

در این سهم حجم معاملات چند روزی است...

در نماد افست …

سهم اهسته و پیوسته رشد می کند...

در نماد افست …

در این سهم به نظر باید بیشتر افست را...

شرایط افست هم که …

در مورد این سهم چافست دیروز باز شد...

شرایط افست هم که …

در مورد این سهم چافست شفاف سازی...

شگفتی ساز ! افست

چافست از آن سهم های خاص بازار است...

در افست هم به این …

گزارش های خوبی را سهم منتشر می کند...

در نماد افست به …

دیروز در این سهم در قیمت های ...

در نماد افست …

در مورد این سهم دیروز در برخی خبرها داشتیم...

افست با این قیمت …

در مورد این سهم چافست دیگر سهم بنیادی...

شرایط افست با این …

در مورد این سهم بارها در همین ستون...

در نماد افست …

در مورد این سهم توضیح داده است که...

در نماد افست …

در مورد این سهم توضیح داده...

در افست بازهم …

سهم که به تازگی مجمع رفته...

مجمع افست با این …

افست سهم خاصی که مجمع خود را ...

شرایط افست نیز …

سهم از نظر تحولات بنیادی ...

شرایط افست …

نگاهی به بودجه شرکت نشان می دهد,...

در نماد افست …

بی سرو صدا ترین و در عین حال بنیادی ترین ...

تحلیل بنیادی افست


افست در بازار …

این سهم یکی از سهم های خاص بازار است...

در نماد افست …

در مورد این سهم دیروز هم صحبت کردیم...

در نماد افست …

واقعاً سهم را باید زیر نظرداشت...

افست هم به …

فضای این سهم در ...

در افست نیز …

در این سهم بازی بازار همیشه ...

در نماد افست نیز …

در مورد این سهم نیز یک باردیگر ...

و حالا افست …

سهم گزارش بسیار خوبی را داده..

در افست نیز…

در شرکت افست نیز شرایط بسیار خاص است...

در نماد افست …

به نظر قیمت های منفی امروز برای...

شرایط افست …

یک باردیگر هم در مورد این سهم...

نماد افست با این …

در مورد این سهم در روزهای گذشته...

در افست نیز …

در این سهم واقعاً بازدهی عجیبی...

در افست به این…

در مورد سهم مدت ها قبل صحبت شد...

در نماد افست با …

قبلاً در مورد گزارش ۳ ماهه سهم ...

افست هم به …

در مورد افست موفق شده در ۳ ماهه اول...

در افست امروز …

امروز به نظر در منفی ها افست را...

در مجمع افست …

تقسیم سود کمتر از حد انتظار بود...

توقف امروز افست …

امروز افست برای مجمع و احتمالاً ...

در بحث افست …

در مورد این سهم با خبر...

در نماد افست به …

در این سهم دیروز با کاهش اندک سود...

افست بازهم …

سهم در استانه مجمع و تقسیم سود...

افست بازهم …

بازی سهم های کوچک رواج عجیبی یافته...

افست بازهم …

در این سهم بازی های ترکیب سهامداری ....

این دو سهم را می توان …

نوسان گیر ها روی دو سهم...

شرایط افست …

این سهم نیز شفاف سازی راهی بازار شد...

در این دو نماد …

بخواهیم دلایل بنیادی جور کنیم...

افست با این …

مدام در حال خرید سهم....

در نماد افست …

اگر از تقسیم سود شرکت مطئن بودیم....

بازهم افست …

در مورد افست گفته می شود....

در نماد افست …

فضای نوسان گیری برای سهم....

در نماد افست …

سهمی که تنها برای ..

افست در این فضا …

دیروز در مورد سهم صحبت شد...

افست در این فضا …

سود سال ۹۵ نیز اعلام شد....

در نماد افست …

بارها در مورد افست....

افست با این شرایط …

کمی کاهش سود....

در نماد افست خبر …

به زودی قرار است....

در نماد افست …

با این که سهم بسیار خوبی....

شرایطی که افست …

شرایط جالبی را دارد....

در افست با …

شرایط برای نوسان گیری ....

در نماد افست …

زیر نظر داشته باشید ...