هرچه مرتبط است با ‘اخابر’


اخابر ازاین که …

هم اخابر هم همراه گزارش های خوبی داشتند ...

تحلیل تکنیکال مخابرات ایران- اخابر


در اخابر با این …

سهم باز شد و بعد یک...

اخابر بعد ازاین …

سهم با ۵% امروز تازه وارد اصلاح ۴۰% می شود...

در اخابر این که …

این سهم باید با اخبار خاصی حرکت کند...

در نماد اخابر با …

به نظر اصلاح خوبی را در بازار داشته انصافا ...

در اخابر این سهم …

سهم یکبار جمع شد و دوباره با فشار فروش مواجه...

اخابر با این …

دیروز رنج منفی اخابر کار را کمی سخت کرد...

اخابر برمیگردد ؟!

در بازار این خبر وجود دارد که امروز اخابر ...

اخابر هم می اید ؟!

در مورد اخابر شرایط کمی فرق میکند...

نگاه اخابر به قیمت …

امروز این سهم باز می شود...

در اخابر به این …

مخابرات در مجمع ۲۵۰ ریال داد و باز می شود...

اخابر بااین …

شایعات مختلف در اخابر نیز شنیده می شود ولی...

جایی که اخابر به …

بازار روی اخابر نوسان خوبی را میگیرد و حالا که ...

اخابر در این …

اخر وقت بازار روز چهارشنبه صف فروش...

در اخابر میتوان …

نکته مهم در مورد اخابر این است که تا حدودی...

اگر اخابر با این …

در بازار این مدت سهم هر شرکتی رشد ...

اخابر با این که …

یکی دیگر از سهم هایی که امروز اگر...

در اخابر به این …

در مورد این سهم برخی شایعات وشنیده ها...

در اخابر بازهم …

طبق برخی شایعات از دیروز گفته می شود...

فضای اخابر با این …


در اخابر با این …

یکی از مهم ترین دلایلی که بازار به این سهم...

اخابر با این …

یکی دیگر از سهم هایی که می تواند ...

در اخابر با این که …

در مورد مخابرات امروز در قیمت های...

اخابر بازهم در …

اصلا در مورد اخابر افزایش سرمایه را فراموش کنید ...

اصلاح اخابر تا کجاست ؟

اخابر گویا همان بحثی شد که عرض کردیم...

اخابر هم بعد از …

تقریبا می توان اذعان داشت که الگوی مخابرات هم...

اخابر به این که …

حقوقی این روزها با قدرت سمت خریدار اخابر است...

در اخابر به این …

دیروز هم در مورد اخابر صحبت شد...

در اخابر با …

در مورد شرایط بنیادی سهم چشم همه به ...

در اخابر به این …

اخابر هنوز گزارش ۹ ماهه نداده است ولی ...

در اخابر به این …

گزارش ۹ ماهه اخابر و ماهانه ان می تواند بسیار مهم باشد...

در اخابر بازهم …

در مورد این سهم یکی از محکم ترین صفوف...

اگر اخابر امروز با …

روزهای قبل حتی در روزهای منفی هم در مورد...

در اخابر هم به این …

در مورد این سهم به نظر طی روزهای اتی...

اخابر با این که …

در مورد اخابر و همراه قیمت های خوبی دارند...

اخابر باید با …

از ان سهم های خاص و بزرگ بازار است...

تحلیل تکنیکال اخابر


اخابر بااین که …

روزهای قبل هم عرض شد که سهم قیمت...

در اخابر هم به این …

دیروز در مورد سهم صحبت شد...

در اخابر به این که …

در مخابرات بحث افزایش سرمایه...

اخابر در این که …

برخی معتقدند سهم شایعه افزایش سرمایه را دارد...

در اخابر با این …

مدیرعامل همراه اول تغییر کرد و بعد...

اخابر بازهم …

به نظر بررسی ریسک و بازده در اخابر می تواند...

در نماد اخابر با …

یکی از نماد های خاص بازار است که...

اخابر به این که …

زمزمه هایی از خبرهای افزایش سرمایه...

اخابر با این …

برخی در بازار شایعه کردند به زودی...

در اخابر با این …

تا سهم منفی شد همه خبرها از افزایش سرمایه...

تحلیل تکنیکال اخابر


در نماد اخابر با این …

برخی در بازار شایعه کردند که مخابرات به...

در اخابر اگر …

یکی از پر حجم ترین های بازار شده و یک تنه...

اخابر این ماه کمی …

در اخابر در این ماه کمی افت را داریم...

در اخابر بازهم …

بازی های این سهم بیشتر نموداری است...

تحلیل تکنیکال اخابر


اخابر با این که …

در بازار به هیچ وجه روی روند سود اوری اخابر...

فاز اخابر در این …

واقعا فضای مخابرات یک پروژه بزرگ وخاص تمام عیار بود ...

شرایط اخابر با این …

در مورد اخابر جو بسیار جالب شده...

شرایط اخابر امروز …

شاید اگر سهم را با دید نوسان میخرید...

تحلیل تکنیکال اخابر


حرکت خاص اخابر با این …

این سهم یک اتفاق بسیار مهم داشت...

اخابر و برخی از خبرها …

از اخابر خبرمیرسد که بحث افزایش سرمایه جدی است...

در اخابر به این …

در مورد این سهم بنیادی کسی چیزی نمیگوید...

اخابر با این که …

دیروز خوشحال شده بودیم که بله اخابر ...

تحلیل تکنیکال اخابر


بازی های اخابر با این …

عمده استدلال کسانی که سراغ اخابر می روند...

در نماد اخابر باید …

این سهم نیز به مانند بسیاری از شرکت ها...

اخابر هم امروز …

این سهم نیز امروز به مجمع می رود...

تحولات سود اخابر …

سهم به زودی به مجمع می رود سهمی که ...

تحلیل تکنیکال اخابر


در اخابر باید …

در مورد اخابر روزهای قبل نیز گفتیم ...

تحلیل تکنیکال اخابر


اخابر در واکنش به …

در مورد این سهم و همراه اول باید گفت یکی از...

در نماد اخابر …

در این سهم زمزمه های خاصی از فروش دارایی...

در نماد اخابر نیز به …

در مورد این سهم چند وقتی است که اخابر...

اخابر با این …

پیشرفت در وضعیت مخابرات و همراه اول ...

گزارش که اخابر با …

یکی از خاص ترین گزارش های گروه را اخابر داشت...

در اخابر با احتمال این که …

اخابر این چند روز خوب حرکت کرد به نظر سهم...

بازگشایی اخابر نیز …

در مورد این سهم دیروز بود نوشتیم...

در اخابر با این …

در اخابر در مجمع ۴۰۰ ریال تقسیم کرد...

در نماد اخابر …

اخابر به زودی به مجمع می رود...

صورت های مالی اخابر …

در این سهم به نظر بعد از مجمع شاید سهم...

در نماد اخابر

سهم یک خبر بسیار جالب را داشت ...

در نماد اخابر

در مورد این دو سهم بارها صحبت شده ...

در نماد اخابر هم

در این سهم مجوز افزایش سرمایه ۱۰% این سهم ...

در نماد اخابر

در مورد اخابر به نظر بهتر است این سهم....

شرایط اخابر …

در بازار خیلی از گروه ها وسهم ها رشد کردند ولی...

در بازی بزرگان اخابر …

در این مدت که بازی سهم بزرگ تر ها ...

اخابر با این …

او نیز بحث افزایش سرمایه را پیش کشیده...

در نماد اخابر …

ببنید این سهم باز شده است...

شرایط اخابر …

در این سهم شاهد تقسیم سود ...

در نماد اخابر …

در این سهم به نظر پی به ای می تواند نکته...

در نماد اخابر

در بازار اخابر هم سود ۱۲ ماهه را داد...

در نماد اخابر …

در مورد این سهم شفاف سازی امده است...

در نماد اخابر …

در مورد این سهم شفاف سازی امده...

در نماد اخابر و همراه …

در اخابر شاهد تعدیل مثبت بودیم...

در نماد اخابر …

در این سهم نیز باید اذعان داشت...

شرایطی که اخابر …

بحث ادغام کمی سخت است ولی ...

در نماد اخابر …

در بازار سهم برای خرید به قیمت رسیده...

در نماد اخابر …

اتفاقات جالبی در اخابر در حال رخ دادن است...

در نماد اخابر …

دیروز هم در بازار در مورد سهم...

در نماد اخابر …

دیروز سهم در بازار باز...

در نماد اخابر …

حق تقدم ها و نماد سهم گفته...

در نماد اخابر …

حق تقدم ها و نماد سهم به زودی...

در اخابر امروز توقف …

در این سهم امروز متوقف شده ...

در اخابر هم …

به زودی شاهد برگزاری مجمع...

در اخابر نیز …

در این سهم زمزمه های تغییر...

در اخابر نیز …

در این سهم با برگزاری مجمع همراه اول...

در نماد اخابر امروز …

در مورد مخابرات گویا نیامده امروز...

در نماد اخابر …

در این سهم گویا افزایش سرمایه ...

اخابر در این …

اخابر سود اصلی و تلفیقی دارد ...

در نماد اخابر شاید…

خلاصه به شما بگوییم سهم هیچ...

در نماد اخابر …

این خبر کمی باعث توجه بیشتر به...

در نماد اخابر …

غولی که اگر بیدار شود ...

در نماد اخابر …

لازم به ذکر است که....

اخابر این روزها …

دیروز هم صحبت شد که....

اخابر با خبر …

در مورد این سهم....

در اخابر با …

مجمع خیلی جالبی نداشت....

اخابر امروز را …

امروز متوقف می شود....

در نماد اخابر …

همه چیز در پیش مجمع....

اخابر با این …

به حاشیه رفته است....

اخابر و همراه …

در هر دو نماد ...

شرايط همراه با …

اگر عملي شود...

در نماد اخابر…

سپر بلاي پتروشيمي ها

در نماد اخابر …

از اين حواشي به دور...

در نماد اخابر …

شفاف سازي ...

در نماد اخابر…

شايد در قيمت هاي ...

شرايط اخابر…

سهم حركت به سمت ...

بازهم داستان مخابرات …

اتفاقي كه در اين سهم ...

بازهم اخابر و همراه …

مخابرات در اين كه ...

اخابر با شرايط …

كساني كه مخابرات را

در نماد مخابرات …

در كنار اين خبر امروز با ...

در نماد اخابر …

اتفاقي كه دراين سهم مي تواند ...

همراه و مخابرات …

با اين شرايط مخابرات ...

تحولات مخابرات …

بانك پارسيان نيز با ...

در نماد اخابر …

در مجموع در مورد اين سهم ...

در مخابرات بايد …

به نظر نوسان گيري در

مخابرات در حالي …

در مجموع مخابرات

اخابر امروز را …

مخابرات امروز را ...

در نماد اخابر…

به نظر موضوع فوق

اخابر با …

نوسان گيري روي اين سهم

در نماد اخابر …

از همين رو مصوبه اخير

در مخابرات با …

در شرايطي كه امروز

در اخابر شايعه …

در مسيري كه اخابر

اخابر گره مي خورد!

البته در اين قيمت ها

امروز مخابرات …

در نماد همراه

مخابرات و تحولات آن …

در كنار ان امروز احتمالاً

مخابرات امروز با …

تحولاتي كه دراين سهم

مخابرات پس از …

كه حداقل قيمت او مي تواند

اخابر امروز با …

در صورتي كه شوراي رقابت

در دو نماد همراه و اخابر…

گفته مي شود اگر اين نرخ

از نماد مخابرات با …

براي كوتاه مدت هاي نوسان

در مخابرات …

سود سال 92 اين شركت

نماد مخابرات با …

براي ميان مدت ها با ديد

تحولات اخابر با …

البته تبديل در مثبت هاي امروز به

اخابر با خبر …

شنيده مي شود شركت در

اخابر در حالي …

امروز اگر صف سهم داده شد

مخابرات اين روز ها…

خريد ان با ديد

شايعاتي از مخابرات كه …

خريد مخابرات فقط با ديد

شرايط مخابرات …

اين سهم هر زماني كه به ...

مخابرات با سود …

توصيه مي شود نوسان گيران و

مخابرات براي …

البته ميان مدت ها

مخابرات در حالي كه…

توصيه ما همچنان در

مخابرات در شرايط بازار …

در روند قيمتي اين سهم ...

مخابرات در شرایطی که …

البته در این سهم تنها

همراه و اخابر …

اخابر نیز در صورت

آقای شاخص می آید !

خرید و فروش سهم تنها در

تغییرات در اخابر …

سوابق مدیر فعلی نشان می دهد ...

مخابرات را با …

امروز این سهم با ...

مخابرات را با …

توجه بازار در این سهم تنها در ...

مخابرات،مهمترین خبر بازار …

در حالی که خبر سود ...

شرایط اخابر با …

اما نکته مهم امروز اخابر ...

در گروه مخابرات و همراه …

همراه در روز های پیش رو

در نماد مخابرات با …


در نماد اخابر …


شرایط مخابرات با …


در نماد اخابر …


خبرها از اخابر با …


شرایط اخابر با …


شرایط امروز اخابر …


در نماد اخابر …


در نماد مخابرات با …


شرایط مخابرات پس از …


در نماد اخابر …


در نماد اخابر …


شرایط مخابرات …


شرایط مخابرات با …


خبرها از مخابرات …


شرایط اخابر …


شرایط مخابرات در …


خبری که می تواند اخابر را …


شرایط امروز اخابر …


در نماد مخابرات …


3 خبر از مخابرات که …


خبرها برای مخابرات …


در نماد اخابر از …


در نماد اخابر …


شرایط مخابرات را در …